Sunteți pe pagina 1din 10

VARIANTA 1- 2011

A. (70%) Studii de caz, ntrebri i exerciii


V1A1.2011 (40%) Informaii privind situaia patrimonial a SC Abrazivul SA la 31 decembrie 2010 se prezinta astfel:
- Constructii 3.200.000
- Terenuri 480.000
- Maini luate cu chirie
- Echipamente industriale 1.920.000
- Mobilier 208.000
- Cheltuieli de nfiinare 56.000
-Imobilizari necorporale 320.000
- Imobilizri financiare (1.000 aciuni deinute la societatea Ciocanul din
totalul de 20.000 aciuni) 120.000
- Stocuri 2.800.000
- Creane 7.200.000
- Sume la bnci 80.000
- Capital social (30.000 aciuni) 6.000.000
- Rezerve 800.000
- Profit net 2.000.000
- Provizioane pentru garantii 200.000
- Provizioane pentru impozite de plata 120.000
- Obligaii nefinanciare 4.800.000
- Obligaii bancare 2.464.000
(din care pe termen lung) 2.000.000
Alte informaii:
- 4.000 mp teren=480.000 lei, construit 2.000 mp, val. med. actuala= 240lei/mp, pt.teren construit reducere 50%;
- pt.eval.constructiilor, o uzina s-a vandut cu 8.880 lei/mp suprafata la sol;
-echip.=3.000.000 lei, mobilier = 440.000 lei;
- societatea Orion a transmis c urmare unei reevaluri recente activul net corectat al acesteia a fost de 4.800.000 lei;
- dou instaiatii n valoare de 250 lei au fost nchiriate unei alte firme, acum 2 ani;
- stocuri miscare lenta=100.000 lei, celelalte reev=3.000.000 lei;
- 1.200x4lei/euro euro (curs zi 4,3 lei/euro> cu 0,30lei )
- creane n valoare de 400.000 lei sunt nencasate de peste 90 de zile;
- capacitatea beneficiar a societii exprimat prin profitul net a fost stabilit de experi la 500.000 lei/an;
- cifra de afaceri 36.000.000 lei/an si creste cu 5% in urm.5 ani;
-NFR si fluxurile cresc cu 5%/an;
- investitia de mentinere este de 1.600.000 in fiecare an;
-amortizarile sunt de 1.600.000 si cresc cu 5%/an
- rata de actualizare a societii, determinat pe baza costului capitalului este de 15% , iar rata de de remunerare a activelor in
piata este de 5%;
- masini inchiriate de la terti= 600.000 lei;
- profitul nainte de impozitare i dobnzi a fost de 1.920.000 lei;
-nu au fost repart.divid.
rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 0,2%;

REZOLVARE:

1
Bilant contabil

2
ACTIV PASIV

element suma element suma


Cap soc (30.000
cladiri 3.200.000 act) 6.000.000

terenuri 480.000 Rezerve 800.000

echip.industrial 1.920.000 Profit net 2.000.000

Mobilier 208.000 Provizioane garantii 200.000

Ch.infiintare 56.000 Provizioane garantii 200.000


Provizioane
Imob necorp 320.000 impozite 120.000
IF (1.000 act din
20.000) 120.000 Oblig.nefin. 4.800.000
Oblig.financiare
- t.l. 2.000.000
Stocuri 2.800.000 2.464.000

Creante 7.200.000

Sume in banci 80.000

Total Activ 16.384.000 Total Pasiv 16.384.000

BILANT ECONOMIC
ACTIV PASIV
element suma ajustari val.justa element suma ajustari val.justa
cladiri 3.200.000 +14.400.000 17.600.000 Cap soc (30.000 act) 6.000.000 6.000.000

3
terenuri 480.000 +240.000 720.000 Rezerve 800.000 800.000

echip.industrial 1.920.000 +1.080.000 3.000.000 Profit net 2.000.000 +100.800 2.100.800

Mobilier 208.000 +232.000 440.000 Provizioane garantii 200.000 200.000


Ch.infiintare 56.000 -56.000 0 Provizioane impozite 120.000 -120.000 0
Imob necorp 320.000 -320.000 0 Oblig.nefin. 4.800.000 4.800.000
Oblig.financiare
- t.l. 2.000.000
IF (1.000 act din 20.000) 120.000 +120.000 240.000 2.464.000 2.464.000
Stocuri 2.800.000 +200.000 3.000.000 Dat fiscale +19.200 19.200
Creante 7.200.000 -400.000 6.800.000 Dif.din reev. +15.496.360 15.496.360
Sume in banci 80.000 +360 80.360
Total Activ 16.384.000 15.496.360 31.880.360 Total Pasiv 16.384.000 15.496.360 31.880.360
1. ANCC prin ambele metode.
Active fictive=chelt infiintare+imob necorp=56.000+320.000=376.000
Provizioanele pt garantii le consideram fundamentate, avand caracter de rezerva.
Pasive fictive= PROV IMP DE PLATA
Provizioanele pt impozite de plata sunt nefundamentate
Cand a fost constituit, provizionul pt imp de plata a fost considerat deductibil, deci a redus profitul si drept urmare si
datoriile fiscale cu 120.000*16%. Eliminarea acestui provizion din bil ec duce la cresterea Rezultatului ex cu
120.000*(100%-16%)=100.800 um si cresterea datoriilor fiscale cu 120.000*16%=19.200 um.
Val justa teren = 2000 mp (cei neconstruiti) x 240 lei/mp + 2000 mp (cei construiti) x 240/2 lei =
480.000+240.000=720.000lei.
Val justa cladire=2000 mp construiti la sol x 8800 lei/mp = 17.600.000 lei
Val intrinseca act Ciocan = 1000/20000=0.05 => val justa TP = 0.05*4.800.000=240.000 lei
Ajustare stocuri =3.000.000-(2.800.000-100.000)-100.000=200.000

Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.creante.


SC destine 1.000 act la SC Ciocanul din totalul de 20.000, ceea ce reprezinta 5%; ANCC =4.800.000, deci valoarea justa a
actiunilor detinute de SC este de 240.000 lei, 4.800.000x5%

Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de experti exclusiv in scopuri de analiza, expertiza, studiu
sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale bunurilor adica val actualizate in timp si la piata
din care face parte intreprinderea.
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare
la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice, precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de
conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.
Pe baza bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+Profit net+proviz+dif din reeval=6.000.000+800.000+2.100.800+200.000+15.496.360=
= 24.597.160 lei
Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=31.880.360-7.283.200=24.597.160 lei
1. Valoarea matematica a unei act = ANCC / nr.act = 24.597.160/30.000=819,91 lei/actiune
2. Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF)

Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR


Profit net = profit brut (din datele probl nu din bilant) x 84%=1.920.000*84%=1.612.800
Amortizare =1.600.000
Proviz = 200.000
Investitii = 1.600.000

BILANT FINANCIAR
4
ACTIV PASIV
Functia suma Functia suma
Imobilizari 22.000.000 Cap permanente 26.597.160
stocuri+creante 9.800.000 Oblig nefin 4.819.200
disp+val mob 80.360 Oblig fin TS 464.000
Total Activ 31.880.360 Total Pasiv 31.880.360

NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = 9.800.000-4.819.200=4.980.800


Variatia NFR N+1/N= NFR N * 5% = 1245*5%=62.25
An N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
profit net 1.612.800 1.693.440 1.778.112 1.867.018 1.960.368 2.058.387
+ amortiz 1.600.000 1.680.000 1.764.000 1.852.200 1.944.810 2.042.051
+proviz 200.000 210.000 220.500 231.525 243.101 255.256
-investitii 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
-varNFR 249.040 261.492 274.567 288.295 302.710
CF 1.734.400 1.888.045 2.076.176 2.259.984 2.452.984
fact de
actualizare(1+15%)^n 1+15%=1.15 1.32 1.52 1.75 2.01
CF actualizat
CF/(1+i)^n 1.508.174 1.430.337 1.365.905 1.291.419 1.220.390
Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma fluxurilor de numerar nete
actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de prognoza n cand se calculeaza valoarea reziduala a
intreprinderii, actualizandu-se si aceasta. Anul de prognoza n al unei firme, corespunde anului in care proprietarul trebuie
sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii.Astfel de schimbari constau
in cai de restructurare cum ar fi : fuziunea , divizarea, asocierea de parti ale intreprinderii, injectii de capital pentru
inlocuirea tehnologiilor,modernizarea echipamentelor,reinnoirea lor.

CF = 6.816.225

Val intr DCF=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n= 6.816.225 + 8.140.001/(1+15%)^5=6.816.225+4.049.752=10.865.977


Val reziduala = CF N+5 x z
z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6.67
Vr=CFn * z=1.220.390x6.67=8.140.001
z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6.67
t=rata de crestere a primei de risc=20%
k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%)
Val unei act prin met DCF = 10.865.977/30.000=362,20

3. Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel devine nerentabila
continuarea activitatii firmei. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi reorienteze capitalurile catre
activitati mai profitabile= 24.597.160x5%=1.229.858

4. Valoarea minima si maxima a Goodwill-ului

Good-will =[CB medie ANCC x i(rata de remunerare)] / t(rata de actualizare)


=[500.000-24.597.160*5%]/15%=(500.000-1.229.858)/15%= -4.865.720
Goodwill-ul reprezinta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care intreprinderea gestioneaza si exploateaza
elementele intangibile de care dispune.Elementele intangibile sunt de regula elemente imateriale care pot sau nu sa fie
inregistrate in bilant, dar care influenteaza valoarea intreprinderii, ele constituind sursa unui superprofit,superbeneficiu
5
sau renta de goodwill, adica profitul pe care intreprinderea il obtine peste pragul de rentabilitate in functie de efortul
investitional existent.
Firma se afla in situatia de bad-will, deci este sub pragul de rentabilitate, ceea ce va face investitorii sa isi orienteze capitalul spre
alte afaceri.

5. Bilantul functional este elaborat de expertii contabili pe cel putin 2-3 ani anteriori pt studierea preocuparilor
managementului in ceea ce priveste dezvoltarea functiilor vitale ale intr (investitii; expl; trez si finantare).
Fctia investitii=total imobilizari
Fctia expl=Stocuri+creante-Oblig nefin (clasa 4)
Fctia trez=disponibil+val mobiliare (cl.5)
Fctia finantare surse proprii=Kpr (CS+Rez+Profit+dif din reeval+Proviz)
Fctia finantare surse imprumutate=Oblig financiare ts+tl

BILANT FUNCTIONAL
ACTIV PASIV
Functia suma Functia suma
fctia de investitii 22.000.000 Fctia de finantare
fctia de expl 4.980.800 - surse proprii 24.597.160
Fctia de trez 80.360 - surse impr 2.464.000
Total Activ 27.061.160 Total Pasiv 27.061.160
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in evidenta resursele si
utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de
oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare.
Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii, motivata de cresterea valorii acesteia prin reducerea
costului mediu ponderat al capitalurilor.
Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri reale si financiare, care
se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
BILANT FINANCIAR
ACTIV PASIV
Functia suma Functia suma
Imobilizari 22.000.000 Cap permanente 26.597.160
stocuri+creante 9.800.000 Oblig nefin 4.819.200
disp+val mob 80.360 Oblig fin TS 464.000
Total Activ 31.880.360 Total Pasiv 31.880.360

FR = Capital permanent Imobilizari = 22.000.000-26.597.160= - 4.597.160


NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = 9.800.000-4.819.200 = 4.980.800
TN = Disponibil Obligatii financiare = FR-NFR= - 383.640
Intr se afla in dezechilibru financiar.
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari mase financiare ale
intreprinderii:

6
- fondul de rulment net global ;
- necesarul de fond de rulment ;
- trezoreria intreprinderii.
Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mijloacelor de finantare
corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi
acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate
din resurse temporare. Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.
Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul financiar pe termen scurt.

6. VSB = TA bil.ec + bunuri luate in chirie bunuri date cu chirie = 31.880.360+600.000-0=32.480.360


VSN = VSB-total datorii=32.480.360 -fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=32.480.360-7.283.200=25.197.167
7. Riscul de faliment = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5=1,2*0,31+1,4*0,05+3,3*0,06+0,6*3,38+1,13= 3,80
X1 = Active circulante / Total active = (9.800.000+80.360)/31.880.360= 0,31
X2 = Profit net-Dividende / Total active =1.920.000*84%/31.880.360=0,05
X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 1.920.000/31.880.360= 0,06
X4 = ANCC / total Datorii = 24.597.160/7.283.200=3,38
X5 = Cifra de afaceri / Total Active = 36.000.000/31.880.360= 1,13
Z = 3,8
Z > 3 : situatie financiara buna
8. Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=500.000+500.000/0.15=3.833.333 lei
(pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt...)
Val. act.= 3.833.333/30.000=127,77 lei/act.

V1.A2.2011 (30%) Societatea A absoarbe Societatea B; bilanurile celor dou societti se prezint astfel:
Societatea A
Cheltuieli de nfiinare 240.000
Terenuri 720.000
Cldiri 480.000
Echipamente 1.500.000
Titluri de participare 300.000
Stocuri 3.600.000
Creane 5.100.000
din care Soc. B 360.000
Disponibiliti 60.000
Capital social (10.000 aciuni) 3.600.000
Rezerve 120.000
Profit 120.000
Obligaii nefinanciare 3.240.000
Obligaii financiare 4.920.000
Societatea B
Cheltuieli de nfiinare 120.000
Imobilizri necorporale (KH) 240.000
Imobilizri corporale 1.800.000
Stocuri 3.000.000
Creane 4.500.000
Disponibiliti 60.000
Capital social (25.000aciuni) 1.500.000
Rezerve 60.000
Profit 60.000
Provizioane 330.000
Obligaii nefinanciare 3.600.000
7
Obligaii financiare 4.170.000
Proiectul de fuziune prevede:
- metoda de fuziune: prin absorbie (A absoarbe B);
- raportul de schimb se stabilete pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei societti (valori determinate prin metoda
ANC);
Alte informaii:
- valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate specializat a patrimoniului societii absorbite sunt:
- fond comercial 600.000
- imobilizri corporale 2.400.000
- stocuri 2.100.000
- creane 4.200.000
- fondul comercial al societtii absorbante a fost evaluat la 900.000;
- imobilizrile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 4.500.000;
- absorbanta preia integral datoriile absorbitei ct i elementele pentru care s-au creat previzionale pentru risc contabilizate;
- absorbanta detine 500 de titluri n societatea B.
Se cere:
1. Determinarea raportului de schimb 2p.
2. Calculul numrului de aciuni de emis de ctre Societatea A 2p.
3. Determinarea primei de fuziune 1 p.
4. Contabilizarea operaiunilor la Societatea A 2 p.
- modificarea capitalului social
- preluarea activelor i pasivelor Societii B
- contabilizarea obligaiilor reciproce
5. ntocmirea bilanului dup fuziune 3 p.

1. Determinarea raportului de schimb


Raportul de schimb se determina pe baza valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni B, determinate pe baza ANCC.
ANCC B prin metoda aditiva:
Capital social +1.500.000
Rezerve + 60.000
Profit + 60.000
Provizioane +330.000
Active fictive (cheltuieli de infintare+imob. necorporale) -360.000
Plus valoare fond comercial + 600.000
Plus valoare imobilizari corporale (2.400.000-1.800.000=600.000) + 600.000
Plus valoare stocuri (2.100.000-3.000.000= -900.000) - 900.000
Plus valoare creante (4.200.000-4.500.000=-300.000) - 300.000
TotalANCC B 1.590.000
VN B= CS/nr act =1.500.000/25.000=60 lei/act
V intrinseca B= ANCC/nr act=1.590.000/25.000=63.6 lei/act
ANCC A prin metoda aditiva:
Capital social +3.600.000
Rezerve +120.000
Profit +120.000
Active fictive (cheltuieli de infintare) -240.000
Plus valoare actiuni B (5000x63,6)-(5000x60)=318.000-300.000=18.000) 18.000
Plus valoare imobilizari corporale (4.500.000-2.700.000=1.800.000) + 1.800.000
Plus valoare fond comercial +900.000
TotalANCC 6.318.000
A detine 5.000 titluri in B; Cap Soc B are 25.000 actiuni =>A detine 20% din Cap Soc B.
TP puse in echivalenta = ANCC B * 20% = 1.590.000*20%=318.000 lei
VN A=CS/nr act=3.600.000/10.000=360 lei/act
V intrinseca A=ANCC/nr act=6.318.000/10.000=631.8 lei/act
8
Raport de schimb =Actiunea B /ActiuneaA= 63.6/ 631,8= 0.1
1 actiune B = 0.1 actiuniA
2) Calcul numarului de actiuni emis de societatea A = Rs x Nr act B care nu sunt detinute deA
=Rs x (nr act B-nr act detinute deA)==0.1 x (25.000-5.000)i =2.000 actiuni
3. Determinarea primei de fuziune:

Cresterea de capital social = 2.000 act x 360 lei = 720.000 lei

Aport societatea A = ANC B x (100% - 20%) = 1.590.000 x 80% = 1.272.000 lei

Prima fuziune complementara = 5.000 act x (val intriseca B val nom B) = 5.000 x (63,6 60) = 18.000 lei

Prima fuziune = 1.272.000 lei 720.000 lei+ 18.000 lei = 570.000 lei

Prima de emisiune = ANCCB*80%(partea nedetinuta deAin B)-Maj Cap SocA=1.272.000-720.000=552.000 lei


Prima fuziune suplimentara= prima de emisiune datorata plusvalorii TP deja detinute deAla B
=5.000 x (63.6-60)= 18.000
Prima de fuziune: prima de emisiune+prima de fuziune suplimentara=552.000+18.000=570.000
5)Contabilitatea la societatea A:
- majorarea capitalului (actiunile deja detinute se anuleaza): prima de fuziuni se diminueaza cu val.provizioane pt ca in enunt se specifica ca si acestea sunt preluate
de catreA)
456 = % 1.590.000
1012 720.000
261 300.000
1042 570.000

BILANT ECONOMIC B
ACTIV PASIV
element suma ajustari val.justa element suma ajustari val.justa
Cap soc (25.000
Ch.infiintare 120 000 -120 000 0 act) 1 500 000 1 500 000
Imob necorp 240 000 -240 000 0 Rezerve 60 000 60 000
Fd com 0 600.000 600 000 Profit 60 000 60 000
Imob corporale 1 800 000 600.000 2 400 000 Provizioane 330 000 330 000
stocuri 3 000 000 - 900.000 2 100 000 Dif din reeval -360 000 -360 000
Creante 4 500 000 - 300.000 4 200 000 Oblig nefin 3 600 000 3 600 000
Disponibil 60 000 60 000 Oblig fin 4 170 000 4 170 000
Total Activ 9 720 000 -360 000 9 360 000 Total Pasiv 9 720 000 -360 000 9 360 000
- preluarea activelor societatii B:
% = 456 9 360 000
213 2 400 000
3xx 2 100 000
41x 4 200 000
5121 60 000
2071 600 000
- preluarea elementelor de pasiv:
456 = % 7 770 000
Obligatii nefinanciare 3 600 000
Obligatii financiare 4 170 000

Contabilizarea operatiunilor reciproce:


401 = 411 360.000 lei
BILANT A dupa fuziune
ACTIV PASIV
element Val A Val B Total element Val A Val B Total

9
fd comercial 900 000 600 000 1 800 000 Cap soc (10 act) 4 320 000 4 320 000
Imob corp 4 500 000 2 400 000 6 900 000 Rezerve 120 000 120 000
stocuri 3 600 000 2 100 000 5 700 000 Prime de fz 570 000 570 000
Creante 4 740 000 4 200 000 8.940 000 Profit 120 000 120 000
Disponibil 60 000 60 000 120 000 Dif.reev 2.460.000 2.460.000
Oblig nefin 3 240 000 3 240 000 6 480 000
Oblig fin 4 920 000 4 170 000 9 090 000
Total Activ 13 800 000 9 360 000 23 160 000 Total Pasiv 15 750 000 7 410 000 23 160 000
Capital social dupa fuziune=Capital soc A + maj CS
Valoarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea B la A; drept consecinta valoarea oblig nefin B
se reduce cu aceasi valoare (contabilizarea operatiunilor reciproce).
Dif reev soc A= 2.478.000-18.000(incorporate in prime de fuziune)=2.460.000

10