Sunteți pe pagina 1din 20

CAPITOLUL 1: INFORMAII GENERALE

1.1. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII SC Incov SA Denumirea societatii: S.C.INCOV S.A. Sediul societatii:Romania,judetul Alba, Alba-Iulia,Str.Muncii,Nr. Act constituire:H.G.1176/1991 Anul infintarii:1991-J.01/47/1991 Cont:Banca Comerciala Romana Filiala Alba 511.1-4.1/Ro Cod fiscal:R-1758233, Activitatea principala:Realizarea de produse textile conform clasificarii C.A.E.N.,pozitia 171 Capital social:2.477,49 RON Cifra de afaceri:-realizata in anul anterior-11.967,0889 Ron -estimata in anul curent-12.029,0442 Ron 1.2. CONSTITUIREA SOCIETATII S.C.INCOV.S.A.este persoana juridical romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si statutul societatii. S.C.INCOV.S.A.Alba Iulia,a luat fiinta prin preluarea integral a patrimoniului intreprinderii de covoare din localitatea Alba Iulia in anul 1990,conform Hotararii Guvernului Romaniei Nr.1176 din 02.11.1991 si Legii Nr.15/1990.Societatea,subordonata Ministerului Industriilor. Departamentul Industriei Textile si Pielariei, a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cub numarul J.01/47 din 31.02.1991.

1.3.

SCURT ISTORIC S.C.INCOV S.A.a fost realizata ca o unitate noua in perioada 1977-1979 si a intrat in functiune in anul 1980,fiind profilata pentru producerea de covoare mecanice pulsate din lana si fire tip lana cu o capacitate de 1300mii m/an. Intreprinderea de covoare a apartinut pana in 1990 de Centrala Industriei Lanii Bucuresti subordonata Ministrului Industriei Usoare. In anul 1991 au inceput lucrarile de investitii pentru restructurarea activitatii de productie prin realizarea unei sectii de filature cu sistem semipieptanat de obtinere a firelor de lana si tip lana,firele find destinate integral sonsumului propriu. In anul 1993,obiectivul a fost pus in functiune partial,iar in anul 1994 a intrat in functiune la intreaga capacitate proectata de 155tone/an:eliminandu-se astfel dependenta de filaturile specializate axistente in subsectorul national textile de lana.Societatea are asigurata instalatia de alimentare cu energie electrica si apa.Din procesele de fabricatie in present nu rezulta ape industrial uzate.La finalizarea investitieiFiliatura de lana semipieptanata apele uzate industriale realizate de la vopsirea fibreloe uzate vor fi recuperate in statia de preepurare proprie care se va finaliza odata cu investitia,in present fiind in stadium avansat de realizare. Pana in anul 1990 intreprinderea a functionat ca o unitate de productie subordonata Centralei Industriei Lanei din cadrul Ministrului Industriilor Usoare. Capacitatile de productie de care dispune societatea in present sunt: *Fire semipieptanate-1500t/an; *Covoare pulsate-1300 mii mp/an.

1.4.

FORMA JURIDICA S.C.INCOV S.A.are forma juridica de societate pe actiuni. Capitalul social al S.C.INCOV S.A., care este in prezent in valoare de 2.477.490Ron,corespunzator unui numar de 990996 actiuni nominative in valoare de 2,5 Ron fiecare, este privatizat in totalitate, fiind detinut astfel: 70%din capitalul social,reprezentand un numar de 693697 actiuni,este detinut de Asociata INCOV PAS, care este persoana juridica inregistrata la tribunalul judetului Alba cu numarul 32/1994. 30% din capitalul social,reprezentand un numar de 297299 de actiuni,este detinut de un numar de 1429 de persoane fizice

1.5.

OBIECTUL DE ACTIVITATE SI MISIUNEA FIRMEI S.C.INCOV S.A.este o unitate de productie si comerciala avand urmatorul profil de activitate: Produce si comercializeaza covoare pulsate,fire de lana si tip lana,inclusive servicii machete,atat in tara cat si in strainatate; Efectueaza operatiuni de comert exterior,colaboreaza direct cu bancile de comert exterior,efectueaza operatiuni de aport,putand participa si convenii la operatiuni de credit; Efectuarea de studii si cercetari in scopul promovarii in aplicare a unor initiative de interes Desfasurarea de activitati cu character social in favoarea salariatilor; Vanzari prin reteaua de magazine proprii Prin cererea de mentiuni numarul 2440 din 01.11.1993 obiectivul de activitate se completeaza cu: vanzare de produse chimice, admise de lege, auxiliari chimici, materiale auxiliare, imprimate, deseuri textile, materiale de constructii, combustibili, electricitate, piese auto deseuri lemnoase ,deseuri metale neferoase si feroase. Misiunea firmei se concretizeaza in urmatorul paragraf: Suntem aici sa producem cele mai bune covoare pentru piata interna si externa care satisfac si depasesc nevoile si asteptarile clientilor, standardelor international de culoare, desene si dimensiuni prin eforturile comune ale oamenilor excelenti care lucreaza in fabrica noastra. Promovand in continuare noul printr-o creatie originala vom fi intodeauna inaintea competitorilor nostri din punctul de vedere al raportului pret-calitate.

1.6.

PROCESUL TEHNOLOGIC Procesul de productie pentru obtinerea covoarelor pulsate este organizat in flux discontinuu, trecerea semifabricatelor de la un loc de munca la altul efectundu-se manual sau folosind mijloace de transport simple, obiectele muncii fiind temporar scoase din procesul de productie, intre diferitele operatii tehnologice. Fluxul tehnologic din cadrul intreprinderii se prezinta in figura 1 Procesul tehnologic de obtinere a covoarelor pulsate este organizat pe 6 ateliere,dupa cum urmeaza:Sortarea-spalare,Vopsitorie,Filatura,Preparatie,Tesatorie si Finisaj.

In vederea obtinerii firului de plus folosit la fabricarea covoarelor se achizitioneaza langa tigaie si turcana din care se sorteaza sorturile 21 , 31 si 41 , in functie de finetea fibrei si lungimea acesteia. Dupa spalare lana este uscata, presata,cantarita si apoi predate in vopsitorie sau filatura astfel: -lana sort 21 este predate in filatura in vederea pieptanarii pentru a se obtine pala necesara firului Nm18 100% lana sau Nm12 80% lana+20%PNA. -lana sort 31 si 41 este predata in vopsire. Dupa obtinerea acestor fire ele sunt transportate in cadrul sectiei de preparatie unde firele din filatura sunt trecute prin operatii pregatitoare in vederea teseri acestora.Teserea este operatiunea la care prin incrucisarea firelor de plus,urzeala de baza si de legare si de batatura,dupa un anumit model numit legatura,se obtine tesatura,deci covorul.Ultima operatie al procesului tehnologic consta in finisarea covoarelor, operatie realizata cu scopul de a imbunatati calitatile si pentru a conferi o suprafata de plus neteda si lucioasa.

Achizitionat lana Sortare-spalare

Vopsitorie

Filatura

Preparatie

Tesatorie

Finisaj

Magazie- produse finite

Fig. 1 : Fluxul tehnologic la SC Incov SA

CAPITOLUL 2: STRUCTURA SI CRITERIILE DE RECUNOASTERE ALE ACTIVELOR CORPORALE


Imobilizrile sunt bunurile i valorile de folosin ndelungatcaracterizate prin urmtoarele nsuiri: perioada lor de utilizare este, de regul, mai mare de 1 an, nu se consum i nu se nlocuiesc la prima utilizare;nu-i schimb forma pe parcursul utilizrii acestora, nu sunt destinate comercializrii. n funcie de natura lor, activele imobilizate se clasific astfel: imobilizri corporale; imobilizri necorporale; imobilizri financiare

Un active corporal este o resursa care poate fi incadrat in categoria imobilizarilor corporale, atat conform Directivelor Economice Europene cit si IAS 16 Imobilizari corporale, daca sunt reprezentate de activecare: a. Sunt detinute de o entitate/intreprindere, pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru afi inchiriate tertilor, sau pentru a fi folosite in scopuri administrative. b. Sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an Fata de aceste douaconditii de incadrare a unui active in categoria imobilizarilor corporale, referentialul romanesc prevede si o a treia conditie: c. Au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare(in prezent, valoarea minima pentru incadrarea unui activ in categoria imobilizarilor corporale este de 1.800 lei). Pentru aplicarea unui tratament financiar contabil corectal imobilizarilor corporale se impune clarificarea urmatorilor termeni: 1. Durata de viata utila reprezinta: a. Perioada pe parcursul creia se estimeaz c entitatea va utiliza activul supus amortizarii b. Numarul unitatilor de produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de entitate prin folosirea activului respectiv. 2. Amortizarea: alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila 3. Valoarea amortizabila: costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare anuale, din care s-a scazut valoarea reziduala 4. Costul: suma platita in numerar sau echivalent de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau constructiei acestuia 5. Valoarea reziduala: valoarea neta pe care o entitate estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cedare estimate 6. Valoarea justa: suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul deerminat obiectiv 7. Pierderea de valoare: diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila 8. Valoarea contabila: valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pana la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere 9. Valoarea recuperabila: maximul dintre pretul net de vanzare si valoarea de utilizare: Pretul net de vanzare: valoarea ce se poate obtine din vanzarea unui activ de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv, dupa scaderea costurilor directe de vanzare; Valoarea de utilizare: valoarea prezenta a fluxurilor de numerar viitoare estimate care se apreciaza sa fie generata din utilizarea continua a unui activ si din vanzarea lui la sfarsitul periadei de viata utila

10. Valoarea reevaluata (actuala): valaorea stabilita in urma operatiunii economice de reevaluare a imobilizarilor, valoare care inlocuieste valoarea de intrare sau contabila a unei imobilizari. Aceasta valoare se stabileste in functie de rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, cu posibilitatea de ajustare in functie de conditiile in care se gaseste imobilizarea reevaluata. 2.1. Recunoasterea activelor corporale Un activ corporal este recunoscut in situatiile financiare anuale ca activ atunci cand: a. Este posibila generarea catre entitate (intreprindere ) de beneficii economice viitoare aferente activului b. Costul activului poate fi masurat in mod credibil In practica entitatilor economice apar cazuri de achizitii de imobilizari corporale cu scopul sporirii gradului de siguranta sau de protectia mediului, care nu cresc in mod direct beneficiile economice viitoare, dar sunt necesare pentru ca entitatea sa poata functiona si sa obtina beneficii de la celelalte imobilizari corporale, indeplinind criteriile de recunoastere ca active. Un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ trebuie masurat initial la costul sau, iar cheltuielile ulterioare, aferente unui element de natura imobilizarilor care a fost deja recunoscut, trebuie adaugate valorii contabile a activelor, deci capitalizate numai daca se estimeaza ca entitatea va obtine beneficii economice viitoare suplimentare fata de performantele estimate initial. In caz contrar toate cheltuielile trebuie recunoscute drept cheltuieli in perioada in care ele au fost suportate. Conform OMFP 3055/ 2009, imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale, imobilizari corporale in cures de executie si avansuri acordate pentru imobilizari corporale. Aceasta structura este deosebit de importanta pentru organizarea evidentei operative, a contabilitatii analitice si a reflectarii miscarii acestora in contabilitatea sintetica, precum si a prezentarii in situatiile financiare anuale. Fata de aceasta structurare a imobilizarilor corporale in H.G. nr. 2139/ 2004 se realizeaza o grupare doar a mijloacelor fixe in: constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport, mijloace de transport, animale si plantatii, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale, fara a se asigura o armonizare si un continut unitar pentru fiecare dintre cele doua acte normative. Comform OMFP nr. 3055/ 2009 pentru inregistrarea operatiilor privind imobilizarile corporale s-au instituit si nominalizat urmatoarele conturi: a. Pentru urmarirea existentei si miscarii lor s-a rezervat grupa 21 ,,Imobilizari corporale, cu urmatoarele conturi operationale sintetice de gradul I sau II: 211 ,,Terenuri si amenajari de terenuri cu doua conturi operationale, sintetice de gradul II: 2111 ,,Terenuri 2112 ,,Amenajari de terenuri 212 ,,Constructii 213 ,,Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii, cu urmatoarele conturi operationale de gradul II: 2131 ,,Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 2132 ,, Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2133 ,, Mijloace de transport 2134 ,, Animale si plantatii 214 ,,Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale b. Pentru imobilizarile in curs, s-a efectuat grupa 23, cu aceeasi denumire, in cadrul careia s-au nominalizat si simbolizat doua conturi operationale, sintetice de gradul I, respectiv : 231 ,,Imobilizari corporale in curs de executie 232 ,,Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

Toate conturile din grupa 21 ,,Imobilizari corporale si din grupa 23 ,,Imobilizari corporale in curs de executie sunt conturi de activ dupa functiunea contabila, contrui de activ imobilizate dupa continutut economic. c. Pentru calculul, inregistrarea si urmarirea deprecierii ireversibile a imobilizarilor corporale s-a rezervat in cadrul grupei 28 ,,Amortizari privind imobilizarile, structura 281 ,,Amortizari privind imobilizarile corporale, cu urmatoarele conturi operationale sintetice de gradul II: 2811 ,,Amortizarea amenajarilor de terenuri 2812 ,,Amortizarea constructiilor 2813 ,,Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 2814 ,,Amortizarea altor imobilizari corporale d. Pentru calculul, inregistrarea si urmarirea pierderii de valoare a imobilizarilor corporale s-a rezervat in cadrul grupei 29 ,,Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor; in cadrul careia s-au nominalizat si simbolizat urmatoarele conturi operationale sintetice de gradul II: 2911 ,,Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri 2912 ,,Ajustari pentru deprecierea constructiilor 2913 ,,Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 2914 ,,Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale Toate conturile din grupa 29 ,,Amortizari privind imobilizarile si din grupa 29 ,,Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor sunt conturi de pasiv dupa functiunea contabila si conturi rectificative a valorii imobilizarilor corporale dupa continutul economic.

2.1. DOCUMENTE UTILIZATE PENTRU INREGISTRAREA IMOBILIZARILOR


CORPORALE Pentru inregistrarea in evidenta a imobilizarilor corporale de natura celor mentionate se intocmesc urmatoarele documente justificative: Proces verbal de receptie: intocmit pentru utilajele si instalatiile achizitionate care nu necesita montaj si nici probe tehnologice, cum ar fi: mijloacele de transport, animalele de munca, plantatiile, etc si care se considera imobilizarile corporale la achizitie, trecerea lor in categoria animalelor de munca sau a intrarii pe rod a plantatiilor Proces-verbal de receptie provizoriu: intocmit pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj, dar nu necesita probe tehnologice, precum si pentru cladirile si constructiile care nu deservesc procese tehnologice si care se considera puse in functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii constructiei Proces verbal de punere in functiune: se completeaza in cazul utilajelor si instalatiilor care necesita montaj si probe tehnologice, precum si pentru cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice. Aceste imobilizari se considera puse in functiune la data terminarii probelor tehnologice Proces verbal de receptie finala: se intocmeste pentru sondele folosite in extractia titeiului, gazelor naturale si pentru sondele provenite din lucrari geologice care au dat rezultate. Aceste imobilizari se considera puse in functiune la data intrarii in productie Proces verbal de predare-primire: se intocmeste in baza contractului de concesionare sau locatii de gestiune sau cu ocazia inchirierii acestor imobilizari corporale Proces de predare-primire: se intocmeste in cazul predarii-primirii de imobilizari corporale, cu ocazia operatiunilor de fuziune, divizare, in care se inscrie obligatoriu valoarea fiscala a imobilizarilor pe langa alte informatii 7. Bon de miscare a imobilizarilor corporale: intocmit in cazul miscarilor interne a imobilizarilor corporale, in cadrul aceleiasi entitati Proces verbal de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale: intocmit de catre comisia de casare cu ocazia scoaterii definitive din evidenta a acestora

1.

2.

3.

4.

5. 6.

8.

9. Proces verbal de trecere a animalelor de munca in categoria animalelor la ingrasat

Documentele comune privind activitatea financiar-contabila a mijloacelor fixe sunt : Registrul numerelor de inventar; Registru de inventar privind investitiile , dotarile si alte utilitati ; Fisa mijlocului fix; Bon de miscare a mijloacelor fixe ; Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe / de clasare a unor bunuri materiale ; Proces-verbal de receptie finala. Documentele mentionate indeplinesc urmatoarele functii: Documente justificative de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitatea analitica Documente de constatare a stadiului in care se afla executia unui obiectiv de investitii Documente de apreciere a calitatii lucrarilor de investitii Documente de aprobare a receptiei imobilizarilor corporale Documente de constatare a indeplinirii conditiilor de aprobare a receptiei provizorii a unor obiecte de investitii Documente de punere in functiune sau de receptie finala Documente de constatare a indeplinirii conditiilor de scoatere din evidenta Documente de constatare a valorii fiscale
2.2. ORGANIZAREA CONTABILITII ANALITICE A

IMOBILIZRILOR

CORPORALE Contabilitatea analitic a mijloacelor fixe trebuie astfel organizat nct s asigure individualizarea fiecrui mijloc fix, cunoaterea existenei i micrii lor pe locuri de folosin i a gradului de depreciere pe structura categoriilor de mijloace fixe. Contabilitatea analitic a mijloacelor fixe se poate ine fie folosind Registrul numerelor de inventar i Fia mijlocului fix, fie utiliznd Registrul pentru evidena mijloacelor fixe. Unitile patrimoniale dispun de mijloace fixe numeroase care se deosebesc ntre ele din punct de vedere al construciei, nsuirilor tehnice, destinaie, gradul de depreciere, etc. de aceea, pentru identificarea cu uurin a fiecrui mijloc i pentru a se asigura controlul lor indiferent de locul de folosin, se atribuie fiecrui obiect de eviden un numr de inventar care se trece n toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv. Aceasta se realizeaz cu ajutorul Registrului numerelor de inventar, n care se scrie denumirea fiecrui mijloc fix intrat, caracteristicile de identificare i numrul de inventar ce i se atribuie, n ordinea succesiv a numerelor. Dup nscrierea mijlocului fix intrat n Registrul numerelor de inventar se completeaz Fia mijlocului fix care cuprinde date privind denumirea, numrul de inventar, codul de clasificare, valoare de funciune, amortizarea calculat.

2.3. OPERATII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE Imobilizarile corporale pot intra in ntreprindere prin: -aport in natura la capitalul social -achizitionare de la furnizori interni/externi -constructie in antrepriza sau regie proprie -obtinere cu titlu gratuit, subventie, plus de inventar Imobilizarile corporale sunt contabilizate cu ajutorul conturilor sintetice prin care se delimiteaza structural. Sunt conturi de bilant sau de inventar care, din punct de vedere economic sunt conturi de activ. Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor intrate ca aport in natura, achizitionate, realizate pe cont propriu, primite cu titlu gratuit sau constatate ca plus de inventar. In credit se inregistreaza vanzari, lipsuri de inventar, scoateri din functiune. Soldul conturilor este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale existente in societate la un moment dat. 2.3.1. Operatiuni privind intrarea mijloacelor fixe in folosinta permanenta: a)Aportul in mijloace fixe la capitalul societatii comerciale: -subscrierea aportului in mijloace fixe: 456,,Decontari cu asociatii = % privind capitalul 1011,,Capital subscris nevarsat 1043,,Prime de emisiune sau aport -aducerea aportului in mijloace fixe: 212,,Constructii = 456,,Decontari cu asociatii privind capitalul 1011,,Capital subscris nevarsat = 1012,,Capital subscris varsat b)Achizitionarea mijloacelor fixe in baza facturii si a procesului verbal de receptie se reflecta in contabilitate la pretul de achizitie astfel: % = 212,,Constructii 4426,,TVA deductibila 404,,Furnizori de imobilizari

)Primirea mijlocului fix cu titlu sau constatate plus cu ocazia inventarierii la valoarea actuala: 212,,Consructii = 131,,Subventii pentru investitii d)Mijloace fixe intrate in patrimoniu ca urmare a terminarii lucrarilor de investitii terminate,receptionate si trecute in categoria mijloacelor fixe: 212,,Constructii = 231,,imobilizari corporale in curs a)Terenuri achizitionate de la terti la pret de cumparare -achizitionarea terenurilor de la terti: % = 404,,Furnizori de imobilizari 2111,,Terenuri 4426,,TVA deductibila -plata furnizorilor de imobilizari prin viramente bancare: 404,,Furnizori de imobilizari = 5121,,Conturi la banci in lei b)Terenuri aduse ca aport la capital de catre intreprinzatorii individuali sau de catre asociati la valoarea de aport:

2111,, Terenuri

456,,Decontari cu asociatii privind capitalul

c)Terenuri primite cu titlu gratuit: 2111,,Terenuri = 131,,Subventii pentru investitii d)Amenajari de terenuri realizate pe cont propriu la cost de productie: 2112,,Amenajari de terenuri = 722,,Venituri din productia de imobilizari Corporale

2.3.2. Operatiuni privind iesirea imobilizarilor din gestiunea unitatii: Imobilizarile corporale pot iesi din patrimoniul intreprinderii prin : - casare, vanzare, lipsuri constatate la inventar, cedari cu titlu gratuit, schimb de active, alte cazuri de forta majora. 1. Iesirea prin casare constituie o modalitate complexa cuprinzand operatii : demolarea, demontarea sau dezmembrarea imobilizarilor corporale, valorificarea subansamblelor, ansamblelor, pieselor componente si a materialelor rezultate si scaderea din evidenta contabila a acestor imobilizari corporale.
Scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare partial recuperata se face cu aprobarea Consiliului de administratie. Dupa obtinerea acestei aprobari se valorifica componentele rezultate din casare fie prinvanzare, fie prin utilizarea lor la executarea altor imobilizari corporale

a)Valoarea terenurilor aportate retrase de intreprinzatorul individual sau de asociati: 456,,Decontari cu asociatii = 2111,,Terenuri privind capitalul b)Cedarea terenurilor ca urmare a vanzarii acestora: -vanzarea in baza facturii: 461,,Debitori diversi % 7583,,Venituri din cedarea activelor si altor operatii de capital 4427,,TVA colectata -scoaterea din evidenta contabila a terenurilor vandute: =

6583,,Cheltuieli privind = 2111,,Terenuri activele cedate si alte operatii de capital Daca se vand terenuri pentru care unitatea a efectuat investitii privind amenajarile de terenuri, atunci la cedarea acestora se va avea in vedere si amortizarea inregistrata la amenajarile de terenuri,astfel: 2811,,Amorizarea amenajarilor =2112,,Amenajari de terenuri

Operatiile economico-financiare de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale prin casare sunt: 1. Scaderea din evidenta contabila a imobilizarilor corporale: Aceasta se face diferit in functie de valoarea recuperata integral sau partial pe calea amortizarii si se inregistreza pe baza procesului verbal de scoatere din functiune astfel :

a)

daca valoarea este recuperata intergral pe calea amortizarii 281 = grupa 21

b) daca valoarea de intrare este recuperata partial pe seama amortizarii % = grupa 21 valoarea intrata 281 amortizarea cumulata 6583 VCN 2.Cheltuieli ocazionate de scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale:sunt inregistrate dupa natura elementelor de cheltuieli prin folosirea conturilor din clasa 6. Documentele pe baza carora se inregistreaza aceste cheltuieli sunt : bon de consum stat de plata a salariilor situatia de calcul a contributiei la asigurarile sociale. Clasa 6 = % total cheltuieli

Clasa 3 Clasa 4

;kkl,k;.;l;l;lllllll

3. Valorile materiale rezultate in urma dezmembrarilor:constituie pentru intreprindere venituri si se inregistreaza pe baza bonurilor de intrare astfel : Clasa 3 = 7588 valoarea materialelor recuperate

2. Operatii privind vanzarea mijloacelor fixe:Iesirea imobilizarilor corporale prin vanzarea (licitatie sau negociere directa) se contabilizeaza similar operatiei de scoatere din functiune privind scaderea prin evidenta a imobilizarii vandute, tinand cont de valoarea de inregistrare recuperata integral sau partial pe calea amortizarii. Un mijloc fix la valoarea de intrare de 50.000lei, amortizat 90%, iar pretul de vanzare este de 60.000lei, TVA 24%. Vanzarea mijlocului fix se evidentiaza in contabilitate asfel: a)Vanzarea in baza facturii: 461,,Debitori diversi = % 7583,,Venituri din cedarea activelor si altor operatii de capital 4427,,TVA colectata 71.400lei 60.000lei 11.400lei

b)Scoaterea din inventar a mijlocului fix vandut: % = 6583,,Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 281,,Amortizari privind imobilizarile corporale 212,,Cladiri 50.000lei 5.000lei

45.000lei

2.3.3. Operatii privind cedarea de mijloace fixe fara plata din diminuarea capitalului social se evidentiaza astfel: % = 281,,Amortizari privind imobilizarile corporale 1012,,Capital subscris varsat 2133,,Mijloace de transport 1.000lei 200lei 800lei

2.3.4. Operatii privind mijloacele fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati nou infiintate si care se evidentiaza: % = 213,,Echipamente tehnologice 4.000lei 281,,Amortizari 6641,,Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 261,,Actiuni detinute la entitati afiliate =

3.000lei

7641,,Venituri din imobilizari financiare cedate

2.3.5. Operatiuni privind inchirierea(intrarea si iesirea temporara) a mijloacelor fixe: La chiriasi organizarea contabilitatii mijloacelor fixe luate cu chirie de la terti se realizeaza cu ajutorul contului in afara bilantului 8031,,Mijloace fixe luate cu chirie. In debitul contului se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselor verbale de inchiriere, valoarea de intrare a mijloacelor fixe luate cu chirie. In creditul contului se inregistreaza valoarea acelorasi mijloace fixe restituite in baza proceselor verbale de predare. Soldul contului arata valoarea mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat. Investitiile efectuate de chirias la mijloacele fixe inchiriate sunt supuse amortizarii,de regula, pe perioada aferenta inchirierii contractului de inchiriere.In acest caz, atat lucrarile de investitii cat si amortizarea acestora se vor reflecta in contabilitatea chiriasului.

CAPITOLUL 3: MONOGRAFIE CONTABILA


Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.2012: ACTIV Cheltuieli de constituire Alte imobile necorporale Terenuri Cladiri Masini, utilaje,instalatii Mijloace de transport Imob. corporale in curs de executie Materii prime Materiale consumabile Obiecte de inventar Marfuri Produse finite Clienti Debitori diversi Titluri de plasament (503) Casa in lei Disponibil la banca Avansuri de trezorerie Acreditive Cheltuieli constatate in avans TOTAL ACTIV suma500 1000 5000 25000 10000 30000 5000 3000 1000 1500 2500 3000 15000 1000 5000 500 48000 500 1500 1000 16000 0 PASIV Capital social Rezerve Fonduri(112) Subventii pentru investintii Diferente din reevaluare Rezultatul reportat (profit) Provizioane reglementate Provizioane pt. riscuri si cheltuieli Imprumuturi pe termen lung Furnizori Datorii salariale C.A.S. Contr. pers. la asigurarile sociale Fond somaj intreprindere Fond somaj personal Impozit pe salarii Impozit pe profit T.V.A. de plata Venituri constatate in avans TOTAL PASIV suma35000 15000 8000 5500 3000 5500 1500 3000 10000 5000 15000 12500 1500 2500 500 5000 19000 7000 5500 16000 0

In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii :


1)

Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noi la valoarea nominala de 1 leu/actiune, valoarea de emisiune fiind de 1.25 lei/actiune. + A 456 + P 1011 + P 1041 Decontari cu asociatii privind capitalul D Capital subscris nevarsat C Prime de emisiune sau de aport C

456 = %

1875
1011 1041 1500 375

2) Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa, aportul acestora fiind format din:

a) un utilaj evaluat la nivelul sumei de 500 b) un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 437.5

- A 456 + A 2123 + A 5121

Decontari cu asociatii privind capitalul C Masini utilaje instalatii D Conturi la banci in lei D % 2123 5121 =456 937.5 500 437.5

Regularizarea conturilor de capital: - P 1011 + P 1012 1011 = 1012 Capital subscris nevarsat D Capital subscris varsat C 750

a) b) c) d)

3) Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente exercitiului in curs dupa cum urmeaza : cheltuieli de constituire 10 cladiri 50 masini, utilaje, instalatii 400 mijloace de transport 100 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor D Amortizare cheltuieli de constituire C Amortizare cladiri C Amortizare masini, utilaje, instalatii C Amortizare mijloace de transport C % 2801 2811 2813 2815 560 10 50 400 100

+A +P +P +P +P

6811 2801 2811 2813 2815 6811 =

4) Societatea achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 1500 lei, cheltuielile de transport si punere in functiune fiind de 200 lei, TVA 22%, DNF 5 ani. Furnizori de imobilizari C Masini, utilaje, instalatii D TVA deductibil D = 404 2074 1700 374

+ P 404 + A 2123 + A 4426

% 2123 4426

5) Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport la nivelul sumei de 500000 lei, apreciidu-se DNF la 5 ani. + A 2125 + P 131 131 = 2125 Mijloace de transport D Subventii pentru investitii C 500000

6) La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal prin majorarea valorilor contabile dupa cum urmeaza: cladiri cu 1000; utilaje cu 500; mijloace de transport cu 300. +A +A +A +P 2121 2123 2125 105 Cladiri D Masini, utilaje, instalatii D Mijloace de transport D Diferente din reevaluare C = 105 1800 1000 500 300

% 2121 2123 2125

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2012


Simbolul conturilor

Denumirea conturilor Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de emisiune / aport Diferente din reevaluare Rezerve Rezultat reportat Fond de participare la profit Alte fonduri Profit si pierderi Subventii pentru investitii Provizioane reglementate Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Credite bancare pe termen lung si mediu Cheltuieli de constituire Alte imobilizari necorporale Terenuri Cladiri Masini, utilaje, instalatii Mijloace de transport Imobilizari corporale in curs de executie Amortizarea cheltuielilor de constituire Amortizarea cladirilor Amortizare masini, utilaje, instalatii Amortizare mijloace de transport Materii prime Materiale consumabile Obiecte de inventar Uzura obiectelor de inventar Produse finite Marfuri

1011 1012 1041 105 106 107 112 118 121 131 141 151 162 201 208 2111 2121 2123 2125 231 2801 2811 2813 2815 300 301 321 322 345 371

Slod initial Debitoare Creditoare 3500 300 1500 550 800 550 150 300 1000 50 100 500 2500 1000 3000 500 300 150 300 250 -

Rulaj Debitoare Creditoare 1500 1500 500 2000 375 100 1800 250 896.25 150 10208.25 532.15 345.75 11200 11200 500 100 1000 2700 800 10 50 400 100 500 300 300 210 7500 7450 750 650

Total sume Debitoare Creditoare 1500 1500 500 5500 375 100 2100 250 23060.25 150 1578.25 13123.25 354.75 11200 11200 1050 150 30 100 1000 50 100 500 3500 3700 3800 500 10 50 400 100 800 300 450 210 7800 7450 1000 650

Sold final Debitoare Creditoare 5000 375 2000 20560 1424.25 13123.25 3405.75 1050 150 300 900 50 100 500 3500 3700 3800 500 10 50 400 100 800 300 450 210 350 350 -

401 404 411 421 425 426 427 4311 4312 4371 4372 441 4423 4426 4427 444 456 457 461 471 472 502 503 5121 5311 541 542 581 602 607 641 6451 6452 666

Furnizori Furnizori de imobilizari Clienti Personal0remuneratii datorate Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din remuneratii datorate tertilor Contributia unitatii la asigurarile sociale Contributia personalului la pensia suplimentara Contributia unitatii la fondul de somaj Contributia personalului la fondul de somaj Impozit pe profit TVA de plata TVA deductibil TVA colectat Impozit pe salarii Decontari cu actionarii Dividende de plata Debitori diversi Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Actiuni proprii Actiuni Conturi la banci in lei Casa in lei Acreditive Avansuri de trezorerie Viramente interne Cheltuieli privind obiectele de inventar Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu remuneratia personalului Cheltuieli privind contributia CAS Cheltuieli privind contributia la fondul de somaj Cheltuieli privind dobanzi

1500 100 100 500 4800 50 150 50 -

500 1500 1250 150 250 50 1900 700 500 550 -

13298 3370 1000 1250 150 250 50 1900 700 781 2398 500 2175 230 16423 2600 2500 210 650 3000 750 150 25

2237 2074 14798 3000 1000 100 50 750 90 150 30 20844.75 1617 781 2398 600 2175 10208.25 100 230 8000 2500 2500 210 650 3000 750 150 25

14798 3370 1000 1250 150 250 50 1900 700 781 2398 500 2175 100 100 230 500 21223 2650 150 50 2500 210 650 3000 750 150 25

2737 2074 14798 4500 1000 100 50 2000 240 400 80 3988.75 2317 781 2398 1100 2175 1208.25 100 550 230 8000 2500 2500 210 650 3000 750 150 25

100 500 13223 150 150 50 -

2737 2074 1130 100 50 750 90 150 30 2844.75 1617 600 1208.25 550 -

6711 6728 6811 691 701 707 711 766

Amenzi, penalitati Alte cheltuieli ex. privind operatiile de capital Cheltuieli de exploatare privind amort. imobiliz. Cheltuieli cu impozitul pe profit Venituri din vanzarea produselor finite Venituri din vanzarea marfurilor Venituri din productia stocata Venituri din dobanzi TOTAL

16000

16000

50 30 560 20847.75 10000 900 750 250 103391.75

50 30 560 20847.75 10000 900 750 250 103391.75

50 30 560 20847.75 10000 900 750 250 119391.75

50 30 560 2847.75 10000 900 750 250 119391.75

28668

28668

Bilantul contabil la 01 ianuarie 2013


ACTIV Cheltuieli de constituire Alte imobile necorporale Terenuri Cladiri Masini, utilaje,instalatii Mijloace de transport Imob. corp. in curs de executie Materii prime Materiale consumabile Obiecte de inventar Marfuri Produse finite Titluri de plasament (503) Casa in lei Disponibil la banca Avansuri de trezorerie Acreditive Cheltuieli constatate in avans -suma4000 1000 5000 34500 33000 37000 5000 8000 4000 2400 3500 3500 5000 1500 132180 500 1500 10000 PASIV Capital social Prime de emisiune sau aport Rezerve Fonduri de partic. la profit Alte fonduri Subventii pentru investintii Diferente din reevaluare Rezultatul reportat (profit) Privizioane reglementate Provizioane pt. riscuri si cheltuieli Imprumuturi pe termen lung Furnizori de imobilizari Furnizori Datorii salariale Datorii fata de terti Dividende de plata C.A.S. Contrib. pers la asigurari sociale Fond somaj intreprindere Fond somaj personal Impozitul pe salarii Impozitul pe profit TVA de plata Venituri constatate in avans TOTAL PASIV -suma50000 3750 20489.71 13102,21 3401.48 10500 20000 14204.43 1500 3000 900 20740 27570 12300 500 10204.43 7500 900 1500 300 6000 20847.75 16170 5500 278980

TOTAL ACTIV

278980

CAPITOLUL 4 : CONCLUZII SI PROPUNERI


Imobilizarile sunt bunuri economice, parte a activului patrimonial, care sunt destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea intreprinderii (mai multi ani), ele participand la mai multe cicluri de exploatare, iar valoarea lor se recupereaza treptat pe calea amortizarii, adica prin includerea unor cote-parti in costul activitatii la care participa. Imobilizarile sunt detinute de intreprindere pentru a fi utilizate in procesul de productie sau furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate altora, sau in scopuri administrative. Ele sunt recunoscute daca au potentialul de a aduce beneficii economice in timpul duratei de folosinta si daca au un cost sau o valoare stabilita in mod credibil. Pe parcursul utilizarii lor, imobilizarile consuma parti din valoarea lor ce se transmit sub forma de cheltuieli in costul noilor bunuri obtinute care, la randul lor, contin in costul lor beneficii economice viitoare pe care intreprinderea trebuie sa le recupereze de la clienti sub forma de venituri. Deci, recuperarea valorica a partii din activele imobilizate consumate in activitatea intreprinderii, prin includerea in cheltuieli, poarta denumirea de amortizare. Evaluarea imobilizarilor corporale si a celor necorporale se realizeaza diferit pe fiecare element in parte, in patru momente: la intrarea imobilizarilor in intreprindere la inventariere la data inchiderii exercitiului financiar la iesirea imobolizarilor din intreprindere. Evaluarea in momentul intrarii, respectiv in momentul primei recunoasteri in contabilitate se face la: Costul de achizitie este folosit la evaluarea imobilizarilor in momentul cumpararii lor si se formeaza din: pretul de cumparare care este consemnat in factura + taxele nerecuperabile (taxe vamale, accize etc.) + cheltuieli de transport + cheltuieli de montaj si punere in functiune. Valoarea de utilitate apare/se foloseste la evaluarea imobilizarilor primite prin donatii (cu titlu gratuit) si a celor aduse ca aport in natura la societate. La stabilirea acestei valori se tine seama de pretul de piata, de utilitatea bunului pentru intreprindere. Valoarea justa reprezinta suma la care un activ poate fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. Costul de productie este utilizat pentru evaluarea imobilizarilor produse sau construite in cadrul intreprinderii si se formeaza din: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile utilizate + costurile inregistrate de intreprindere considerate direct atribuite acelui bun. In plus, costul de productie mai poate cuprinde: o pondere rezonabila din costurile inregistrate de intreprindere, considerate costuri indirecte atribuite producerii acelui bun.

1)

2)

3) 4)

BIBLIOGRAFIE 1. Cuzdriorean-Vladu A. , Contabilitate si raportari financiare, Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2013 2. Hurducas L. , Contabilitate generala, Editura s. n., Cluj- Napoca, 2000 3. Matis D. , Contabilitate financiara, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj- Napoca, 2010 4. Oprean V., Bazele contabilitatii agentilor economici din Romania, Editura Intelcredo, Deva, 2000 5. Visan D. , Contabilitatea deprecierii imobilizarilor corporale, Editura Intelcredo, Deva, 2003

S-ar putea să vă placă și