Sunteți pe pagina 1din 4

http://fiscalitatea.manager.

ro/in-atentia-firmelor:-deductibilitatea-si-impozitareacheltuielilor-cu-salariatii-5101/

In atentia firmelor: Deductibilitatea si impozitarea cheltuielilor cu salariatii

Va prezentam astazi o serie de solutii pentru firme in ce priveste cheltuielile facute cu masa zilnica acordata salaratilor, oferind raspuns pentru fiecare dintre situatiile sau intrebarile de mai jos. 1. Firma nu are contract pentru achizitie tichete de masa, dar prefera sa asigure zilnic masa calda salariatilor. 2. Care este plafonul zilnic deductibil pentru fiecare salariat? 3. ste legal sa se acorde aceasta masa zilnica? Care este baza legislativa? !. Ce impozite, ta"e si contributii se platesc? Cum se calculeaza? #. Cum se inregistreaza in contabilitate? $re vreo legatura cu statul de salarii? Solutia consultantului: ata de situatia prezentata in intrebarea d-!oastra puteti a!ea mai multe !ariante: 1. sa acordati masa calda in limita de % lei pe zi c&t este valoarea unui tichet de masa 'conform (rdinului )inisterului )uncii, Familiei si *rotectiei +ociale 2,22-2.12 dat in aplicarea prevederilor /egii tichetelor de masa 1!2-1%%0, cu modificarile ulterioare1, 2. sa asigurati masa la cantina organizata de societate, in limita aceleasi sume, 3. sa acordati o suma de bani fiecarui salariat, lunar, in functie de timpul lucrat, in scopul asigurarii mesei2 !. sa comandati la o firma de catering-restaurant etc. meniuri in limita valorii deductibile a unui tichet de masa. Conform prevederilor /egii tichetelor de masa, cu modificarile ulterioare, fiecare salariat poate primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, in valoarea prevazuta semestrial de lege. 3n varianata in care societatea are organizata cantina nu acorda tichete de masa salariatilor ci va asigura hrana la cantina, in limita zilnica a valorii unui tichet de masa.
1

Cheltuielile cu intretinerea activitatii cantinei sunt recunoscute la calculul impozitului pe profit, iar ceea ce depaseste valoarea de % lei se plateste direct de salariat. 3n cazul in care salariatului nu ii este retinuta diferenta pentru ceea ce depaseste % lei, pentru aceasta se calculeaza impozit pe venit si contributiile aferente. +uma care se incadreaza in valoarea unui tichet de masa se impoziteaza numai cu impozit pe venit. Cheltuielile cu masa calda, asa cum se prevede la art. ## alin. '!1 din Codul fiscal si la pct. 02 din normele metodologice aprobate prin 45 !!-2..! sunt recunoscute la calculul impozitului pe profit, 'art. 21, alin. '111 si nu se considera venit impozabil pentru anumite categorii de salariati, cum sunt sportivii, personalul navigant si au"iliar imbarcat pe nave, donatorilor onorifici, personalul din sectorul de aparare etc. Contravaloarea mesei acordate gratuit angajatilor este considerata avantaj si asimilata salariilor in vederea impunerii, in conformitate cu prevederile art. ## alin. '31 lit. b1 si art. #, din Codul fiscal , cu modificarile ulterioare. 3n ceea ce priveste contributiile sociale, conform prevederilor art. 2%6 indice ! alin. '11 lit. a1 din Codul fiscal , baza lunara de calcul a contributiilor sociale individuale obligatorii o reprezinta veniturile din salarii, in bani si-sau in natura, obtinute in baza contractului individual de munca, care se completeaza cu prevederile pct. 60 din 7ormele metodologice de aplicare a titlului 333 din acelasi act normativ, mai putin veniturile asupra carora nu e"ista obligatia platii contributiilor sociale potrivit reglementarilor generale si specifice fiecarei contributii sociale, precum si celor din legislatia privind asigurarile sociale. $stfel, potrivit dispozitiilor art. 2%6 indice 1# lit. p1 pct. 3 din Codul fiscal , sunt e"cluse din baza de calcul a contributiilor sociale hrana acordata potrivit legii. In celelalte situatii, contra!aloarea mesei acordata salariatilor peste !aloarea unui tichet de masa, !a intra in baza de calcul a contributiilor sociale. Conform prevederilor art. 21 alin. '!1 lit. l1 din Codul fiscal nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil alte cheltuieli salariale si-sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu e"ceptia prevederilor titlului 333. $ceasta prevedere presupune ca daca contravaloarea meselor oferite angajatilor,este inclusa in veniturile salariale si impozitata, este deductibila la determinarea profitului impozabil. In cazul in care nu !a incadrati intruna din categoriile pre!azute in normele metodologice la pct. "# din normele metodologice aprobate prin $% &&/#00& , suma acordata anga'atilor sub forma mesei calde: 8 reprezinta un venit si este impozitata cu tichetului de masa,
impozit

pe venit, daca se incadreaza in valoarea

8 reprezinta avantaj si se impoziteaza cu impozit pe venit pentru suma de % lei si cu pe venit si contributii pentru ceea ce depaseste % lei,

impozit

8 societatea inregistreaza cheltuieli deductibile daca sumele respective sunt impozitate cu impozit pe venit, In cazul in care se acorda efecti! o suma de bani salariatilor si inregistrarea in e!identa contabila este: 6!1 !21 9 9 !21 : !312 !31! !3,2 !!! #311-#121

Si contributiile sociale obligatorii: 6!#1 6!#2 6!#3 6!#3 6!#2 6!#1 9 9 9 9 9 9 !311 contributie pensie !3,1 contribuite somaj !313 contributie sanatate !313 !3,1 !311 analitic CC3 analtic fd garantare analitic fond risc

3n cazul in care se asigura salariatilor o masa printr8o firma de catering-restaurant, si societatea nu se incadreaza in prevederile pct. 02 din 45 !!-2..! , veniturile de
3

aceasta natura se considera avantaj. ;V$ aferenta facturii primite de la firma care asigura masa, este asimilata livrarilor de bunuri, prevazut la art. 120 alin. '!1 litera b1 din Codul fiscal , in sensul ca se emite autofactura conform prevederilor art. 1## alin. '21 din Codul fiscal . +erviciile achizitionate, inclusiv ta"a pe valoare adaugata aferenta, se inregistreaza astfel< : !202 !!26 9 !.1

!202

!!2,

6!1

!21

=etinerea contributiilor individuale se inregistreaza ca in e"emplul anterior.