Sunteți pe pagina 1din 66

Manual de politici contabile 2017

Manual de
politici contabile

Sc Y Srl
Adresa:..................
Cod fiscal..............

Actualizat 10.01.2017

1
Manual de politici contabile 2017

Manual de politici contabile

Continut
1. Detalii privind entitatea .............................................................................................................................................6
2. Cadrul legal ................................................................................................................................................................6
3. Obiective ....................................................................................................................................................................6
4. Aprobare ....................................................................................................................................................................6
5.Principii generale ........................................................................................................................................................7
6. Corectarea erorilor contabile .................................................................................................................................. 11
7.Contabilitatea activelor imobilizate .......................................................................................................................... 11
7.1.Definitii .............................................................................................................................................................. 11
7.2 Imobilizarile corporale....................................................................................................................................... 12
7.2.1 Evaluarea la intrarea in unitate .................................................................................................................. 12
7.2.2. Cheltuieli ulterioare .................................................................................................................................. 13
7.2.3. Evaluarea la bilant ..................................................................................................................................... 14
7.2.4.Amortizarea ............................................................................................................................................... 14
7.2.5.Regimuri de amortizare ............................................................................................................................. 15
7.2.6. Durata de viata .......................................................................................................................................... 15
7.2.7.Cedarea i casarea ..................................................................................................................................... 16
7.2.8. Investitii imobiliare ................................................................................................................................... 16
7.2.9. Active biologice productive ....................................................................................................................... 17
7.2.10 Imobilizri deinute n baza unui contract de leasing .............................................................................. 17
7.2.11.Active specifice unor domenii de activitate ............................................................................................. 18
7.3. Imobilizarile necorporale ................................................................................................................................. 19
7.3.1. Recunoastere ............................................................................................................................................ 19
7.3.2. Categorii .................................................................................................................................................... 20
7.3.3. Evaluarea iniial ....................................................................................................................................... 20
7.3.4. Cheltuieli ulterioare .................................................................................................................................. 21
7.3.5. Evaluarea la data bilanului....................................................................................................................... 21
7.3.6. Cedarea ..................................................................................................................................................... 21
7.3.7. Durata de viata .......................................................................................................................................... 21
7.4. Imobilizarile financiare ..................................................................................................................................... 22
7.4.1.Categorii ..................................................................................................................................................... 22
7.4.2. Evaluarea iniial ....................................................................................................................................... 22

2
Manual de politici contabile 2017

7.4.3. Evaluarea la data bilanului ...................................................................................................................... 22


7.5. Imobilizari in curs de executie .......................................................................................................................... 23
7.6. Ajustarile de valoare pierderi din depreciere ................................................................................................ 23
7.7.Reguli de evaluare alternative .......................................................................................................................... 23
7.7.1 Reevaluarea imobilizrilor corporale ......................................................................................................... 23
7.7.2. Evaluarea la valoarea just a instrumentelor financiare .......................................................................... 26
7.8.Investitii nete in entitati straine ........................................................................................................................ 26
8.Contabilitatea activelor circulante ........................................................................................................................... 27
8.1.Definitii .............................................................................................................................................................. 27
8.2.Reguli de evaluare ............................................................................................................................................. 27
8.3.Stocuri ............................................................................................................................................................... 27
8.3.1.Definitii....................................................................................................................................................... 27
8.3.2.Recunoastere si evaluare ........................................................................................................................... 28
8.3.2.1. Generalitati ........................................................................................................................................ 28
8.3.2.2.Categorii de stocuri ............................................................................................................................ 28
8.3.2.3. Momentul inregistrarii stocurilor ...................................................................................................... 29
8.3.2.4. Costul stocurilor ................................................................................................................................ 30
8.3.2.5. Evaluarea la iesirea din entitate ........................................................................................................ 31
8.3.2.6.Contabilitatea stocurilor ..................................................................................................................... 32
8.3.2.7 Evaluarea la bilant .............................................................................................................................. 32
8.3.2.8 Stocuri in curs de executie ................................................................................................................. 32
8.4.Investitii pe termen scurt .................................................................................................................................. 32
8.4.1.Sfera de cuprindere ................................................................................................................................... 32
8.4.2. Evaluarea la intrarea in entitate ............................................................................................................... 33
8.4.3.Evaluarea la iesirea din entitate ................................................................................................................ 33
8.4.4.Depecierea investitiilor pe termen scurt ................................................................................................... 33
8.4.5.Contabilitatea certificatelor verzi .............................................................................................................. 34
8.5.Casa i conturi la bnci ...................................................................................................................................... 34
8.5.1. Cuprins .................................................................................................................................................. 34
8.5.2.Evaluarea la sfarsit de an ....................................................................................................................... 35
8.5.3.Sume puse la dispozitia angajatilor/ tertilor ......................................................................................... 36
9.Contabilitatea tertilor ............................................................................................................................................... 36
9.1.Contabilitatea decontarilor cu personalul......................................................................................................... 39
9.2.Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale, cu bugetul statului si fondurile speciale .................. 40

3
Manual de politici contabile 2017

9.3.Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii ................................. 41


9.4.Cheltuieli si venituri in avans............................................................................................................................. 41
9.5.Contabilitatea angajamentelor i altor elemente extrabilaniere..................................................................... 42
9.6. Contabilitatea datoriilor ................................................................................................................................... 43
10. Contabilitatea provizioanelor ................................................................................................................................ 44
10.1. Definitie .......................................................................................................................................................... 44
10.2. Recunoastere ................................................................................................................................................. 44
10.3. Evaluare ulterioara ......................................................................................................................................... 47
11. Subvenii ................................................................................................................................................................ 47
12.Capital si rezerve .................................................................................................................................................... 49
12.1. Capital ........................................................................................................................................................ 49
12.2. Rezerve din reevaluare .............................................................................................................................. 50
12.3. Alte rezerve ................................................................................................................................................ 50
12.4. Rezultatul exerciiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului i acoperirea pierderii
contabile ............................................................................................................................................................. 51
13. Venituri si cheltuieli ............................................................................................................................................... 52
13.1. Venituri ...................................................................................................................................................... 52
13.1.1. Venituri din vnzri de bunuri ............................................................................................................ 54
13.1.2. Venituri din prestarea de servicii ........................................................................................................ 54
13.1.3. Venituri din redevene, chirii, dobnzi i dividende ........................................................................... 55
13.2. Cheltuieli .................................................................................................................................................... 55
14. Active primite prin transfer de la clienti si conectarea utilizatorilor la reelele de utiliti ................................... 56
15. Tratamentul contabil al reducerilor comerciale si financiare ................................................................................ 56
15.1.Reducerile comerciale ..................................................................................................................................... 56
15.1.1.Reducerile comerciale la achizitia de bunuri ........................................................................................... 57
15.1.2.Reducerile comerciale la vanzarea de bunuri .......................................................................................... 57
15.1.3. Reduceri comerciale la servicii ................................................................................................................ 57
15.2.Reducerile financiare ...................................................................................................................................... 58
16.Contabilitatea operaiunilor derulate n cadrul contractelor de fiducie .......................................................... 58
16.1.Contracte de fiducie n care constituitorul are i calitatea de beneficiar ............................................................ 58
16.2.Contracte de fiducie n care constituitorul nu are i calitatea de beneficiar .................................................. 59
16.3.Contracte de fiducie n care beneficiarul nu are i calitatea de constituitor .................................................. 59
17. Documentatia utilizata in contabilitate ................................................................................................................. 59
17.1.Externalizarea serviciului de arhivare ............................................................................................................. 61

4
Manual de politici contabile 2017

17.2.Termene de pastrare ....................................................................................................................................... 61


17.3.Reguli generale de arhivare ............................................................................................................................ 62
17.4.Eliminarea din arhiva ....................................................................................................................................... 62
18. Inventarierea si evaluarea la inventar ................................................................................................................... 62

5
Manual de politici contabile 2017

Prezentele politici contabile reprezint principiile, bazele, conveniile, regulile i practicile specifice aplicate de
entitate la ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare anuale.

1. Detalii privind entitatea

Denumirea societatii:
Adresa:
Telefon/Fax:
Numarul din Registrul Comertului:
Codul unic de nregistrare:
Codul CAEN:
Descrierea activitatii :

2. Cadrul legal

Prezentele politici contabile sunt elaborate n baza Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementrilor
contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate ( sau n baza
IAS/IFRS daca societatea comerciala ntocmeste si situatii IFRS) cu modificarile si completarile ulterioare.

n cazul efectuarii unor operatiuni pentru care nu exista prevedere expresa n prezentele politici contabile,
conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua nregistrarile contabile n conformitate cu
reglementarile contabile aplicabile, cu completarea si aprobarea ulterioara a politicilor contabile aplicate n aceste
cazuri, dar nu mai trziu de ntocmirea situatiilor financiare anuale.

Prezentele politici contabile se aplica cu respectarea legislatiei, n general, si a celei care reglementeaza aspecte
financiar-contabile (ordine ale ministrului finantelor publice etc.), n mod special.

Politicile contabile aprobate respecta conceptele si principiile cuprinse n reglementarile contabile aplicabile.

In contabilitatea entitatii se utilizeaza limba romana si moneda nationala (sau moneda nationala si valuta in
cazul tranzactiilor in valuta).

Durata exerciiului financiar este de 12 luni , conform anului calendandaristic / [sau incepe la data de.. si se
incheie la data de (se va mentiona perioada pentru persoanele la care exercitiul nu corespunde cu anul
calendaristic)].

3. Obiective

Prezentele politici contabile cuprind reguli de recunoastere, evaluare si prezentare n situatiile financiare a
elementelor de bilant si cont de profit si pierdere, precum si reguli pentru conducerea contabilitatii n entitate.

4. Aprobare
Politicile contabile au fost aprobate de :
Administrator: Nume
(daca nu exista administrator, se trece persoana care are obligaia gestionrii entitii respective)

6
Manual de politici contabile 2017

5.Principii generale

Principiile contabile de baza aplicate sunt :

1. Elementele prezentate n situaiile financiare anuale se evalueaz n conformitate cu principiile contabile


generale, conform contabilitii de angajamente. Astfel, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt
recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul su
este ncasat sau pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situaiile financiare ale perioadelor
aferente.

Veniturile i cheltuielile care rezult direct i concomitent din aceeai tranzacie sunt recunoscute simultan n
contabilitate, prin asocierea direct ntre cheltuielile i veniturile aferente, cu evidenierea distinct a acestor
venituri i cheltuieli.

Principiul contabilitii de angajamente se aplic inclusiv la recunoaterea dobnzii aferente perioadei, indiferent
de scadena acesteia.

Evaluarea reprezint procesul prin care se determin valoarea la care elementele situaiilor financiare sunt
recunoscute n contabilitate i prezentate n bilan i contul de profit i pierdere.

2. Principiul continuitii activitii. Se prezuma c entitatea i desfoar activitatea pe baza principiului


continuitii activitii. Acest principiu presupune c entitatea i continu n mod normal funcionarea, fr a intra
n stare de lichidare sau reducere semnificativ a activitii.

Entitatea nu va ntocmi situaiile financiare anuale pe baza continuitii activitii dac organele de conducere
stabilesc dup data bilanului fie c intenioneaz s lichideze entitatea sau s nceteze activitatea acesteia, fie c
nu exist nicio alt variant realist n afara acestora.

Deteriorarea rezultatelor din exploatare i a poziiei financiare, ulterior datei bilanului, indic nevoia de a analiza
dac presupunerea privind continuitatea activitii este nc adecvat.

Dac administratorii entitii au luat cunotin de unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente
care pot duce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente se vor prezenta n notele
explicative. n cazul n care situaiile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuitii, aceast
informaie se va prezenta, mpreun cu explicaii privind modul de ntocmire a acestora i motivele care au stat la
baza deciziei conform creia entitatea nu i mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condiiile ce
necesit prezentri de informaii pot aprea i ulterior datei bilanului.

3. Principiul permanenei metodelor. Metodele de evaluare i politicile contabile, n general, trebuie aplicate n
mod consecvent de la un exerciiu financiar la altul.

4. Modificrile de politici contabile pot fi determinate de:

a) iniiativa entitii, caz n care modificarea se va justifica n notele explicative la situaiile financiare anuale;

b) o decizie a unei autoriti competente i care se impune entitii (modificare de reglementare), caz n care
modificarea nu trebuie justificat n notele explicative, ci doar menionat n acestea.
Modificarea de politic contabil la iniiativa entitii poate fi determinat de:

7
Manual de politici contabile 2017

modificare excepional intervenit n situaia entitii sau n contextul economico-financiar n


care aceasta i desfoar activitatea;
obinerea unor informaii credibile i mai relevante.

Exemple de situaii care justific modificarea de politici contabile pot fi:

admiterea la tranzacionare pe o pia reglementat a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entitii sau
retragerea lor de la tranzacionare;
schimbarea acionariatului, datorat intrrii ntr-un grup, dac noile metode asigur furnizarea unor
informaii mai fidele;
fuziuni i operaiuni asimilate efectuate la valori contabile, caz n care se impune armonizarea politicilor
contabile ale societii absorbite cu cele ale societii absorbante etc.

Aplicarea iniial a politicii de reevaluare a imobilizrilor corporale trebuie tratat ca o reevaluare.

In cazul in care entitatea decide ca n cazul imobilizrilor corporale s treac de la metoda reevalurii la metoda
costului, procedeaz la ajustarea sumelor evideniate n contul 105 Rezerve din reevaluare n funcie de
modalitatea n care, pe perioada n care a fost efectuat reevaluarea, a transferat sumele n rezultatul reportat
(contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), astfel :

[ in cazul in care entitatea a avut ca politic contabil transferul rezervei din reevaluare n contul de
rezultat reportat, pe msura amortizrii activului] va nchide rezerva din reevaluare (soldul contului 105
Rezerve din reevaluare) pe seama imobilizrii creia i corespunde rezerva respectiv (articol contabil
105 Rezerve din reevaluare = 21 x Imobilizri corporale);

[in cazul in care entitatea care a avut ca politic contabil transferul rezervei din reevaluare n contul de
rezultat reportat] - la scoaterea din eviden a imobilizrii pentru care s-a constituit rezerva respectiv, va
proceda astfel:
- transfer din contul 105 Rezerve din reevaluare n contul 1175 Rezultatul reportat reprezentnd surplusul
realizat din rezerve din reevaluare rezerva corespunztoare sumelor amortizate din valoarea imobilizrii;
- reduce valoarea imobilizrii cu rezerva din reevaluare aferent valorii care nu a fost amortizat (articol contabil
105 Rezerve din reevaluare = 21 x Imobilizri corporale).
In cazul in care entitatea modific politica contabil aplicabil imobilizrilor corporale n sensul c decide s treac
de la metoda reevalurii la metoda costului aplic prevederile de mai sus, ca si exceptie de la prevederea potrivit
careia efectele modificrii politicilor contabile aferente exerciiilor financiare precedente se nregistreaz pe seama
rezultatului reportat (contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificrile politicilor contabile"), dac
efectele modificrii pot fi cuantificate.
In cazul in care entitatea decide ca n cazul imobilizrilor corporale s treac de la metoda reevalurii la metoda
costului, va urmri ca aplicarea acestei opiuni s nu conduc la subevaluarea activelor respective, fa de valoarea
care ar fi fost recunoscut n bilan dac acele imobilizri corporale nu ar fi fost reevaluate.
Aceste reguli se aplica indiferent dac reevaluarea a fost efectuat prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea
valorii nete a imobilizrii.
Schimbarea conductorilor entitii nu justific modificarea politicilor contabile.

Efectele modificrii politicilor contabile aferente:

a) exerciiilor financiare precedente -se nregistreaz -pe seama rezultatului reportat (contul 1173 "Rezultatul
reportat provenit din modificrile politicilor contabile"), dac efectele modificrii pot fi cuantificate. In cazul in care

8
Manual de politici contabile 2017

efectul modificarii politicii contabile pentru perioadele trecute nu se poate de stabili, modificarea politicilor
contabile se efectueaz pentru perioadele viitoare, ncepnd cu exerciiul financiar curent i exerciiile financiare
urmtoare celui n care s-a luat decizia modificrii politicii contabile. De asemenea, in cazul in care se modifica
politicile contabile aferente unei perioade anterioare, se va tine seama si de efectele fiscale ale acesteia.

b) exerciiului financiar curent se contabilizeaz pe seama conturilor de cheltuieli i venituri ale perioadei.

Estimari contabile

Ca rezultat al incertitudinilor inerente n desfurarea activitilor, unele elemente ale situaiilor financiare anuale
nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimri ale: clienilor inceri; uzurii
morale a stocurilor; duratei de via utile, precum i a modului preconizat de consumare a beneficilor economice
viitoare ncorporate n activele amortizabile etc.

Procesul de estimare implic raionamente bazate pe cele mai recente informaii credibile avute la dispoziie. O
estimare poate necesita revizuirea dac au loc schimbri privind circumstanele pe care s-a bazat aceast estimare
sau ca urmare a unor noi informaii sau a unei mai bune experiene.

O modificare n baza de evaluare aplicat reprezint o modificare n politica contabil i nu reprezint o modificare
n estimrile contabile. Dac entitatea are dificulti n a face distincie ntre o modificare de politic contabil i o
modificare de estimare, aceasta se trateaz ca o modificare a estimrii.

5. Principiul prudenei. La ntocmirea situaiilor financiare anuale, evaluarea trebuie fcut pe o baz prudent i,
n special:

a) n contul de profit i pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanului;
b) trebuie s se in cont de toate datoriile aprute n cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu
precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia;
c) trebuie s se in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerciiului financiar este pierdere
sau profit. nregistrarea ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaz pe seama
conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit i pierdere.

Ca urmare, activele i veniturile nu trebuie s fie supraevaluate, iar datoriile i cheltuielile, subevaluate. Totui,
exercitarea prudenei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberat a
activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberat a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaiile
financiare nu ar mai fi neutre i nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

n afara sumelor recunoscute n conformitate cu lit. b), entitatea va recunoaste toate datoriile previzibile i
pierderile poteniale care au aprut n cursul exerciiului financiar respectiv sau n cursul unui exerciiu precedent,
chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia.

6.Principiul independenei exerciiului. Trebuie s se in cont de veniturile i cheltuielile aferente exerciiului


financiar, indiferent de data ncasrii veniturilor sau data plii cheltuielilor.

Astfel, se vor evidenia n conturile de venituri i creanele pentru care nu a fost ntocmit nc factura
(contul 418 "Clieni - facturi de ntocmit"), respectiv n conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-
a primit nc factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). n toate cazurile, nregistrarea n aceste conturi se

9
Manual de politici contabile 2017

efectueaz pe baza documentelor care atest livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize
de nsoire a mrfii, situaii de lucrri etc.)

7. Principiul evalurii separate a elementelor de active i de datorii. Conform acestui principiu, componentele
elementelor de active i de datorii trebuie evaluate separat.

8. Principiul intangibilitii. Bilanul de deschidere pentru fiecare exerciiu financiar va corespunde cu bilanul de
nchidere al exerciiului financiar precedent.

n cazul modificrii politicilor contabile i corectrii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat
bilanul perioadei anterioare celei de raportare.

Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exerciiilor financiare precedente, nu
se consider nclcare a principiului intangibilitii.

9. Principiul necompensrii. Orice compensare ntre elementele de active i datorii sau ntre elementele de
venituri i cheltuieli este interzis.

Toate creanele i datoriile trebuie nregistrate distinct n contabilitate, pe baz de documente


justificative.Eventualele compensri ntre creane i datorii fa de aceeai entitate efectuate cu respectarea
prevederilor legale pot fi nregistrate numai dup contabilizarea veniturilor i cheltuielilor corespunztoare.

In notele explicative se va prezenta valoarea brut a creanelor i datoriilor care au fcut obiectul compensrii

n cazul schimbului de active, n contabilitate se evideniaz distinct operaiunea de vnzare/scoatere din eviden
i cea de cumprare/intrare n eviden, pe baza documentelor justificative, cu nregistrarea tuturor veniturilor si
cheltuielilor aferente operaiunilor. Tratamentul contabil este similar i n cazul prestrilor reciproce de servicii.

10. Principiul contabilizarii i prezentarii elementelor din bilan i din contul de profit i pierdere innd seama
de fondul economic al tranzaciei sau al angajamentului n cauz.

Respectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate i prezentarea fidel a operaiunilor
economico-financiare, n conformitate cu realitatea economic, punnd n eviden drepturile i obligaiile,
precum i riscurile asociate acestor operaiuni.

Evenimentele i operaiunile economico-financiare trebuie evideniate n contabilitate aa cum acestea se produc,


n baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza nregistrrii n contabilitate a operaiunilor
economico-financiare trebuie s reflecte ntocmai modul cum acestea se produc, respectiv s fie n concordan cu
realitatea. De asemenea, contractele ncheiate ntre pri trebuie s prevad modul de derulare a operaiunilor i
s respecte cadrul legal existent.

n condiii obinuite, forma juridic a unui document trebuie s fie n concordan cu realitatea economic. n
cazuri rare, atunci cnd exist diferene ntre fondul sau natura economic a unei operaiuni sau tranzacii i forma
sa juridic, entitatea va nregistra n contabilitate aceste operaiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

Exemple de situaii cnd se aplic principiul prevalenei economicului asupra juridicului pot fi considerate:
ncadrarea, de ctre utilizatori, a contractelor de leasing n leasing operaional sau financiar; ncadrarea
operaiunilor la vnzare n nume propriu sau comision, respectiv consignaie; recunoaterea veniturilor, respectiv a
cheltuielilor n contul de profit i pierdere sau ca venituri n avans, respectiv cheltuieli n avans; ncadrarea
participaiilor ca fiind deinute pe termen lung sau pe termen scurt; recunoaterea participaiilor deinute ca fiind

10
Manual de politici contabile 2017

de natura aciunilor deinute la entiti afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizri
financiare; ncadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

La contabilizarea operaiunilor economico-financiare trebuie s se in seama de toate informaiile disponibile,


astfel nct s fie extrem de rare situaiile n care natura operaiunii, determinat pe baza principiului prevalenei
economicului asupra juridicului, s difere de cea care ar fi stabilit n lipsa aplicrii acestui principiu.

11. Principiul evalurii la cost de achiziie sau cost de producie. Elementele prezentate n situaiile financiare se
evalueaz, de regul, pe baza principiului costului de achiziie sau al costului de produci.In cazul in care se fac
evaluari alternative, acestea vor fi cele premise de legislatia in vigoare si conform prezentelor politici contabil.

12. Principiul pragului de semnificaie.

Entitatea se poate abate de la cerinele legale de prezentare de informaii i publicare, atunci cnd efectele
respectrii lor sunt nesemnificative.
Entitatea determina pragul de semnificatie :
-[ca procent din cifra de afaceri, procentul fiind de .%]; sau
-[ca procent din total active, procentul fiind de % ] ;sau
-.(alte criterii aprobate de entitate.

6. Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectueaza conform prevederilor de mai jos.

Erorile aferente exercitiului curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere, prin stornarea
operatiunilor eronate si nregistrarea corecta a operatiunilor.

Stornarea se efectueaza prin nregistrarea operatiunilor initiale n rosu(sau prin nregistrarea inversa ) ;

Erorile aferente exercitiului precedent se corecteaza pe seama rezultatului reportat sau a contului de
profit si pierdere, n functie de semnificatia erorii contabile. Pentru erorile aferente exercitiilor anterioare,
conducerea compartimentului financiar-contabil informeaza consiliul de administratie cu privire la natura
erorii, valoare, cauze etc.

Entitatea va prezenta in notele explicative la situaiile financiare informaii cu privire la natura erorilor constatate i
perioadele afectate de acestea.

7.Contabilitatea activelor imobilizate

7.1.Definitii

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare i deinute pe o perioad mai mare de
un an.

O imobilizare necorporal este un activ nemonetar identificabil fr form fizic.

11
Manual de politici contabile 2017

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de nfiinarea sau dezvoltarea entitii (taxe i alte cheltuieli
de nscriere i nmatriculare, cheltuieli privind emisiunea i vnzarea de aciuni i obligaiuni, precum i alte
cheltuieli de aceast natur, legate de nfiinarea i extinderea activitii entitii).

Durata de utilizare economica este durata de via util, aceasta reprezentnd:


a) perioada n care un activ este prevzut a fi disponibil pentru utilizare de ctre o entitate; sau
b) numrul unitilor produse sau al unor uniti similare ce se estimeaz c vor fi obinute de entitate prin
folosirea activului respectiv.

Investiia imobiliar este proprietatea (un teren sau o cldire - ori o parte a unei cldiri - sau ambele) deinut (de
proprietar sau de locatar n baza unui contract de leasing financiar) mai degrab pentru a obine venituri din chirii
sau pentru creterea valorii capitalului, ori ambele, dect pentru:
a) a fi utilizat n producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori n scopuri administrative; sau
b) a fi vndut pe parcursul desfurrii normale a activitii

Activele biologice productive sunt orice active, altele dect activele biologice de natura stocurilor; de exemplu,
animalele de lapte, via-de-vie, pomii fructiferi i copacii din care se obine lemn de foc, dar care nu sunt tiai.

7.2 Imobilizarile corporale

Imobilizrile corporale (mijloace fixe) reprezint active care:

a) sunt deinute de entitate pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi
nchiriate terilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative; i
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Imobilizrile corporale cuprind:

terenuri i construcii;
instalaii tehnice i mijloace de transport;
alte instalaii, utilaje i mobilier;
investiii imobiliare
active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale
active biologice productive
imobilizri corporale n curs de aprovizionare
imobilizari corporale in curs de executie

7.2.1 Evaluarea la intrarea in unitate

O imobilizare corporal recunoscut ca activ se evalueaza iniial la costul su determinat n funcie de modalitatea
de intrare n entitate.

La data intrrii n entitate, bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, care se
stabilete astfel:
a) la cost de achiziie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de producie - pentru bunurile produse n entitate;
c) la valoarea de aport, stabilit n urma evalurii - pentru bunurile reprezentnd aport la capitalul social;
d) la valoarea just - pentru bunurile obinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

12
Manual de politici contabile 2017

7.2.1.1 Costul de achizitie

Costul de achiziie al mijloacelor fixe cuprinde :

preul de cumprare
taxele de import i
alte taxe (cu excepia acelora pe care entitatea le poate recupera de la autoritile fiscale)
cheltuielile de transport si manipulare
comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obinerea de autorizaii si
alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziiei bunurilor respective.

7.2.1.2.Costul de productie

Costul de productie al unui mijloc fix cuprinde costul de achiziie a materiilor prime i materialelor consumabile i
cheltuielile de producie direct atribuibile bunului.

Exemple de costuri care se efectueaz n legtur cu construcia unei imobilizri corporale, direct atribuibile
acesteia, sunt:

costurile reprezentnd salariile angajailor, contribuiile legale i alte cheltuieli legate de acestea, care
rezult direct din construcia imobilizrii corporale;
cheltuieli materiale;
costurile de amenajare a amplasamentului,
costurile iniiale de livrare i manipulare;
costurile de instalare i asamblare;
cheltuieli de proiectare i pentru obinerea autorizaiilor;
costurile de testare a funcionrii corecte a activului;
dup deducerea ncasrilor nete provenite din vnzarea elementelor produse n timpul aducerii activului
la amplasamentul i condiia de funcionare (cum ar fi eantioanele produse la testarea echipamentului);
onorariile profesionale pltite avocailor i experilor etc.

n costul unei imobilizri corporale sunt incluse i costurile estimate iniial cu demontarea i mutarea acesteia la
scoaterea din funciune, precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este poziionat imobilizarea, atunci
cnd aceste sume pot fi estimate credibil i entitatea are o obligaie legat de demontare, mutare a imobilizrii
corporale i de refacere a amplasamentului.

7.2.2. Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizri corporale se recunosc de regul, drept cheltuieli n perioada n care
au fost efectuate.

Costul reparaiilor efectuate la imobilizrile corporale, n scopul asigurrii utilizrii continue a acestora, se
recunoaste ca o cheltuial n perioada n care este efectuat.

13
Manual de politici contabile 2017

Sunt recunoscute ca o component a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investiiile efectuate la
imobilizrile corporale.

Criteriile dupa care entitatea le recunoaste ca activ este : s aib ca efect mbuntirea parametrilor tehnici
iniiali ai acestora i s conduc la obinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fa de cele estimate
iniial.

Obinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor
de ntreinere i funcionare.

Anumite componente ale unor imobilizri corporale pot necesita inlocuire periodica caz in care caz societatea
recunoate n valoarea contabil a unui element de imobilizri corporale costul prii nlocuite a unui astfel de
element cnd acel cost este suportat de entitate, dac sunt ndeplinite criteriile de recunoatere pentru
imobilizrile corporale.

n cazul inspeciilor sau reviziilor generale regulate, efectuate de entitate pentru depistarea defeciunilor, la
momentul efecturii fiecrei inspecii generale, costul acesteia poate fi recunoscut drept cheltuial sau n valoarea
contabil a elementului de imobilizri corporale ca o nlocuire, n cazul imobilizrilor corporale ale cror costuri de
inspecie i revizie sunt semnificative. n cazul recunoaterii costului inspeciei ca o component a activului,
valoarea componentei se amortizeaz pe perioada dintre dou inspecii planificate. Costul reviziilor i inspeciilor
curente, altele dect cele recunoscute, ca o component a imobilizrii reprezint cheltuieli ale perioadei.

Entitatea recunoaste in activ costurile de revizie pentru urmatoarele echipamente :. (se vor enumera
cu numar de inventar si denumire toare aceste echipamente ex. avioane, nave maritime, etc.)

7.2.3. Evaluarea la bilant

Imobilizarile corporale se prezinta n bilan la valoarea de intrare, mai puin ajustrile cumulate de valoare.

7.2.4.Amortizarea

Amortizarea se stabilete prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizrilor.

Amortizarea imobilizrilor corporale se calculeaz ncepnd cu luna urmtoare punerii n funciune i pn la


recuperarea integral a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizrii imobilizrilor corporale sunt avute n vedere
duratele de utilizare economic i condiiile de utilizare a acestora.

n cazul n care imobilizrile corporale sunt trecute n conservare, n funcie de politica contabil adoptat,
entitatea nregistreaz n contabilitate o cheltuial cu amortizarea sau o cheltuial corespunztoare ajustrii
pentru deprecierea constatat.

O modificare semnificativ a condiiilor de utilizare sau nvechirea unei imobilizri corporale poate justifica
revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, n cazul n care imobilizrile corporale sunt trecute n conservare,
folosirea lor fiind ntrerupt pe o perioad ndelungat, poate fi justificat revizuirea duratei de amortizare.

n cazuri excepionale durata de amortizare stabilit iniial se poate modifica, aceast reestimare conducnd la o
nou cheltuial cu amortizarea pe perioada rmas de utilizare.

14
Manual de politici contabile 2017

Amortizarea imobilizrilor corporale concesionate, nchiriate sau n locaie de gestiune se calculeaz i se


nregistreaz n contabilitate de ctre entitatea care le are n proprietate.

Se supun, de asemenea, amortizrii investiiile efectuate la imobilizrile corporale luate cu chirie, pe durata
contractului de nchiriere.

La expirarea contractului de nchiriere, valoarea investiiilor efectuate i a amortizrii corespunztoare se cedeaz


proprietarului imobilizrii. n funcie de clauzele cuprinse n contractul de nchiriere, transferul poate reprezenta o
vnzare de active sau o alt modalitate de cedare.

7.2.5.Regimuri de amortizare

Entitatea amortizeaz imobilizrile corporale utiliznd regimul/(regimurile) de amortizare de mai jos :

a) amortizarea liniar realizat prin includerea uniform n cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite
proporional cu numrul de ani ai duratei de utilizare economic a acestora;

(b) amortizarea degresiv, care const n multiplicarea cotelor de amortizare liniar cu un anumit coeficient;

(c) amortizarea accelerat, care const n includerea, n primul an de funcionare, n cheltuielile de exploatare a
unei amortizri de pn la 50% din valoarea de intrare a imobilizrii. Amortizrile anuale pentru exerciiile
financiare urmtoare sunt calculate la valoarea rmas de amortizat, dup regimul liniar, prin raportare la
numrul de ani de utilizare rmai;)

(d) amortizare calculat pe unitate de produs sau serviciu, atunci cnd natura imobilizrii justific utilizarea
unei asemenea metode de amortizare.)

Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cnd aceasta este determinat de o eroare n estimarea
modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizri corporale.

Amortizarea aferent imobilizrilor corporale se nregistreaz n contabilitate ca o cheltuial lunara.

Terenurile nu se amortizeaz insa investiiile efectuate pentru amenajarea terenurilor se recupereaz pe calea
amortizrii, prin includerea n cheltuielile de exploatare ntr-o perioad determinat de administratori sau
persoanele care au obligaia gestionrii entitii, pe baza duratelor de via util ale acestora.

7.2.6. Durata de viata

Societatea utilizeaza duratele de viata din Hotararea 2.139/2004.

Astfel:

Clasa Ani
Construcii x1 x2
Instalaii tehnice si maini x3 x4
Alte utilaje, instalaii si mobilier x5 x6

15
Manual de politici contabile 2017

Atunci cnd elementele care au stat la baza stabilirii iniiale a duratei de utilizare economic s-au modificat,
entitatea stabilete o nou perioad de amortizare. Modificarea duratei de utilizare economic reprezint
modificare de estimare contabil.

7.2.7.Cedarea i casarea

O imobilizare este scoas din eviden la cedare sau casare, atunci cnd niciun beneficiu economic viitor nu mai
este ateptat din utilizarea sa ulterioar.

n cazul scoaterii din eviden a unei imobilizri corporale, sunt evideniate distinct veniturile din vnzare,
cheltuielile reprezentnd valoarea neamortizat a imobilizrii i alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

n scopul prezentrii n contul de profit i pierdere, ctigurile sau pierderile obinute n urma casrii sau cedrii
unei imobilizri corporale trebuie determinate ca diferen ntre veniturile generate de scoaterea din eviden i
valoarea sa neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta i trebuie prezentate ca valoare net, ca
venituri sau cheltuieli, dup caz, n contul de profit i pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare",
respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dup caz.

Pentru inlocuirile partiale recunoscute in valoarea contabila entitatea scoate din eviden valoarea contabil a
prii nlocuite, cu amortizarea aferent, dac dispune de informaiile necesare.

7.2.8. Investitii imobiliare

Entitatea va recunoste ca active imobilizate urmatoarele investiii imobiliare:

a) terenurile deinute mai degrab n scopul creterii valorii capitalului (termen lung), dect n scopul vnzrii pe
termen scurt;
b) terenurile deinute pentru o utilizare viitoare nc nedeterminat. Daca nu s-a decis destinatia, atunci terenul
este considerat ca fiind deinut n scopul creterii valorii capitalului;
c) o cldire aflat n proprietatea entitii (sau in leasing financiar) i nchiriat n temeiul unuia sau mai multor
contracte de leasing operaional;
d) o cldire care este liber, dar care este deinut pentru a fi nchiriat n temeiul unuia sau mai multor contracte
de leasing operaional;
e) proprietile imobiliare n curs de construire sau amenajare n scopul utilizrii viitoare ca investiii imobiliare.

In cazul proprietilor care includ o parte care este deinut pentru a fi nchiriat sau cu scopul creterii valorii
capitalului i o alt parte care este deinut pentru a fi utilizat la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii
sau n scopuri administrative , sau daca c aceste pri pot fi vndute separat (sau nchiriate separat n temeiul
unui contract de leasing financiar), entitatea le va contabiliza separat.

Dac prile nu pot fi vndute separat, proprietatea imobiliar constituie o investiie imobiliar doar n cazul n
care o parte nesemnificativ este deinut pentru a fi utilizat la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii
sau n scopuri administrative.

Criteriul utilizat de entitate pentru incadrarea unei proprietati imobiliare ca investitie imobiliara este scopul
detinerii (venituri din chirii , cresterea valorii capitalului). (se vor complete si alte criterii daca este cazul).

Proprietile imobiliare deinute de entitate ca ndeplinesc condiiile pentru a fi ncadrate la investiii imobiliare
sunt : nr inventar.............denumire.

16
Manual de politici contabile 2017

Entitatea va efectua transferurile n sau din categoria investiiilor imobiliare dac i numai dac exist o modificare
a utilizrii, evideniat de:

a) nceperea utilizrii de ctre posesor, pentru un transfer din categoria investiiilor imobiliare n categoria
proprietilor imobiliare utilizate de posesor;
b) nceperea procesului de amenajare n perspectiva vnzrii, pentru un transfer din categoria investiiilor
imobiliare n categoria stocurilor; (se va elimina)
c) ncheierea utilizrii de ctre posesor, pentru un transfer din categoria proprietilor imobiliare utilizate de
posesor n categoria investiiilor imobiliare; sau
d) nceperea unui leasing operaional cu o alt parte, pentru un transfer din categoria stocurilor n categoria
investiiilor imobiliare. (se va elimina).

n cazul n care entitatea decide s cedeze o investiie imobiliar, cu sau fr amenajri suplimentare, continu s
trateze proprietatea imobiliar ca investiie imobiliar pn n momentul n care aceasta este scoas din eviden.

7.2.9. Active biologice productive

n categoria imobilizrilor corporale se urmresc distinct activele biologice productive. Activele biologice
productive nu sunt produse agricole ci, mai degrab, sunt active autoregeneratoare. Un activ biologic este un
animal viu sau o plant vie.

Entitatea va recunoaste un activ biologic dac i numai dac:


a) entitatea controleaz activul ca rezultat al evenimentelor trecute;
b) este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate activului s revin entitii; i
c) valoarea just sau costul activului poate fi evaluat() n mod credibil.

7.2.10 Imobilizri deinute n baza unui contract de leasing

Entitatea evidentiaza in contabilitate imobilizrile corporale deinute n baza unui contract de leasing n funcie de
prevederile contractelor ncheiate ntre pri, precum i legislaia n vigoare, urmand efectueze clasificarea in
leasing financiar sau operational la inceputul contractului.

Un contract de leasing va fi recunoscut ca leasing financiar dac ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele
condiii:

a) transfer locatarului titlul de proprietate asupra bunului pn la sfritul duratei contractului ;

b) locatarul are opiunea de a cumpra bunul la un pre estimat a fi suficient de mic n comparaie cu valoarea
just la data la care opiunea devine exercitabil, astfel nct, la nceputul contractului de leasing, exist n mod
rezonabil certitudinea c opiunea va fi exercitat;

c) durata contractului de leasing acoper, n cea mai mare parte, durata de via economic a bunului, chiar dac
titlul de proprietate nu este transferat;

d) valoarea total a ratelor de leasing, mai puin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egal cu valoarea de
intrare a bunului, reprezentat de valoarea la care a fost achiziionat bunul de ctre finanator, respectiv costul de
achiziie;

17
Manual de politici contabile 2017

e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natur special, astfel nct numai locatarul le
poate utiliza fr modificri majore.

nregistrarea n contabilitate a amortizrii bunului ce face obiectul contractului se efectueaz n cazul leasingului
financiar de ctre locatar/utilizator, iar n cazul leasingului operaional, de ctre locator/finanator.

Stimulente acordate la ncheierea sau la renegocierea unor contracte

Toate stimulentele acordate pentru ncheierea unui contract de leasing operaional nou sau rennoit se vor
recunoaste drept parte integrant din valoarea net a contraprestaiei convenite pentru utilizarea activului n
regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul n care se face plata.

Entitatea, in situatia in care este locatar, trebuie s recunoasc beneficiul agregat al stimulentelor drept o
reducere a cheltuielilor cu chiria pe toat durata contractului de leasing, pe o baz liniar, cu excepia cazului n
care o alt baz sistematic este reprezentativ pentru ealonarea n timp a beneficiului locatarului rezultat din
utilizarea activului n sistem de leasing. Se aplic i n cazul stimulentelor acordate cu ocazia ncheierii de contracte
de nchiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriailor. Aceasta
prevedere nu se aplica pentru contractele in derulare la 01.01.2015).

7.2.11.Active specifice unor domenii de activitate

a) Active de explorare i evaluare a resurselor minerale

Cheltuielile de explorare i evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate n legtur cu
explorarea i evaluarea resurselor minerale, nainte ca fezabilitatea tehnic i viabilitatea comercial ale extraciei
resurselor minerale s fie demonstrate. Pentru a determina dac aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizri, o
entitate ia n considerare gradul n care cheltuiala poate fi asociat cu descoperirea resurselor minerale.

Cheltuielile pe care entitatea le recunoaste drept active de explorare i evaluare sunt :

a) achiziionarea drepturilor de a explora;


b) studii topografice, geologice, geochimice i geofizice;
c) foraje de explorare;
d) spturi;
e) eantionare;
f) activiti n legtur cu evaluarea fezabilitii tehnice i a viabilitii comerciale ale extraciei unei resurse
minerale.

Gradul in care cheltuiala se poate asocial cu descoperirea resurselor se va decide de la caz la caz.

Entitatea clasifica activele de explorare i evaluare drept active corporale sau necorporale conform naturii activelor
dobndite si aplica n mod consecvent aceast clasificare. De asemenea, va analiza i nregistra, dac este cazul, o
ajustare pentru deprecierea activelor de explorare i evaluare.

b) Costuri de descopert recunoscute ca active

Costurile aferente activitii de descopert reprezint stocuri dac beneficiul din activitatea de descopert este
realizat sub forma stocurilor produse. n msura n care beneficiul l constituie accesul mbuntit la minereu,
entitatea recunoate aceste costuri ca un activ imobilizat dac se ndeplinesc condiiile urmtoare: este probabil ca
beneficiul economic viitor asociat activitii de descopert s revin entitii; entitatea poate identifica

18
Manual de politici contabile 2017

componenta filonului la care accesul a cunoscut o mbuntire; i costurile aferente activitii de descopert
asociate acelei componente pot fi evaluate n mod credibil.

Evaluarea iniial a activului imobilizat aferent activitii de descopert

Entitatea evalueaz iniial activul imobilizat aferent activitii de descopert la cost, acesta reprezentnd
cumularea costurilor suportate direct pentru efectuarea activitii de descopert prin intermediul creia se
mbuntete accesul la componenta de minereu identificat, plus o alocare a cheltuielilor de regie direct
atribuibile.

Evaluarea ulterioar a activului imobilizat aferent activitii de descopert

Dup recunoaterea iniial, activul imobilizat aferent activitii de descopert trebuie s fie contabilizat la costul
su ori la valoarea reevaluat minus amortizarea i pierderile prin depreciere, la fel ca activul existent din care face
parte.

7.3. Imobilizarile necorporale

7.3.1. Recunoastere

Entitatea recunoate un element drept imobilizare necorporal daca ndeplinete:

a) definiia unei imobilizri necorporale; i


b) criteriile generale de recunoatere.

Un activ este identificabil dac:

a) este separabil, adic poate fi separat sau desprins din entitate i vndut, transferat, cesionat printr-un contract
de licen, nchiriat sau schimbat, fie individual, fie mpreun cu un alt contract, cu un activ identificabil sau cu o
datorie identificabil aferent(), indiferent dac entitatea intenioneaz ori nu s fac acest lucru; sau
b) decurge din drepturile contractuale ori de alt natur legal, indiferent dac acele drepturi sunt transferabile
sau separabile de entitate ori de alte drepturi i obligaii.

Entitate controleaz un activ dac entitatea are capacitatea de a obine beneficii economice viitoare de
pe urma resursei de baz i de a restriciona accesul altora la beneficiile respective.
Beneficiile economice viitoare generate de o imobilizare necorporal pot include venituri din vnzarea
produselor sau serviciilor, economii de costuri ori alte beneficii rezultate din utilizarea activului de ctre
entitate.

Anumite imobilizri necorporale pot fi pstrate n sau pe un obiect fizic, cum ar fi un CD (n cazul unui software),
documentaie legal (n cazul unei licene sau al unui brevet) sau pelicul. Pentru a stabili dac o imobilizare care
ncorporeaz att elemente corporale, ct i necorporale ar trebui tratat ca imobilizare corporal sau ca
imobilizare necorporal, entitatea evalueaz care element este mai semnificativ, de la caz la caz.

Entitatea evalueaza probabilitatea producerii de beneficii economice viitoare preconizate pe baza unor calcule
raionale i uor de susinut care reprezint cea mai bun estimare a echipei de conducere pentru setul de condiii
economice care vor exista pe parcursul duratei de via a imobilizrii.

Cheltuielile cu mrcile, titlurile de publicaii, listele de clieni i alte elemente similare nu se recunosc ca si
imobilizari corporale.

19
Manual de politici contabile 2017

Nici o imobilizare necorporal care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se
recunoate.

O imobilizare necorporal provenit din dezvoltare (sau din faza de dezvoltare a unui proiect intern) va fi
recunoscut dac, i numai dac, entitate va demonstra toate elementele de mai jos:

a) fezabilitatea tehnic necesar finalizrii imobilizrii necorporale, astfel nct aceasta s fie disponibil pentru
utilizare sau vnzare;
b) intenia sa de a finaliza imobilizarea necorporal i de a o utiliza sau de a o vinde;
c) capacitatea sa de a utiliza sau de a vinde imobilizarea necorporal;
d) modul n care imobilizarea necorporal va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele,
entitatea poate demonstra existena unei piee pentru producia generat de imobilizarea necorporal sau pentru
imobilizarea necorporal n sine ori, dac se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizrii necorporale;
e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare i de alt natur, adecvate pentru finalizarea dezvoltrii
imobilizrii necorporale i pentru utilizarea sau vnzarea acesteia;
f) capacitatea sa de a evalua fiabil costurile atribuibile imobilizrii necorporale n cursul dezvoltrii sale.

7.3.2. Categorii

n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind:

cheltuielile de constituire;
cheltuielile de dezvoltare;
concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similar in afara celor
create intern de entitate;
active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale;
fondul comercial pozitiv;
alte imobilizri necorporale; i
avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale.

Potrivit prevederilor ordinului 1802/2014 , la aplicarea pentru prima data a acestei reglementari entitatea va
transfera soldul contului 233 "Imobilizri necorporale n curs de execuie" fie asupra contului 1176 "Rezultatul
reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene", fie n
contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" sau contul 208 "Alte imobilizri necorporale", n funcie de stadiul realizrii
proiectului i de modul de ndeplinire a condiiilor de recunoatere a acestuia ca activ.

7.3.3. Evaluarea iniial

O imobilizare necorporal se nregistreaz iniial la costul de achiziie sau de producie.

Un element raportat drept cheltuial ntr-o perioad nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei
imobilizri necorporale.

Achiziia separat

20
Manual de politici contabile 2017

n mod normal, preul pe care entitatea l pltete pentru a dobndi separat o imobilizare necorporal va reflecta
ateptrile privind probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate ale imobilizrii s revin entitii. n
aceste situaii entitatea preconizeaz o intrare de beneficii economice, chiar dac plasarea n timp a sumei
generate de intrare este nesigur. Astfel, imobilizrile necorporale dobndite separat ndeplinesc ntotdeauna
criteriul referitor la probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate atribuibile imobilizrii s revin
entitii.

7.3.4. Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporal dup cumprarea sau finalizarea acesteia se
nregistreaz n conturile de cheltuieli atunci cnd sunt efectuate.

Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizrii necorporale atunci cnd este probabil c aceste cheltuieli vor
permite activului s genereze beneficii economice viitoare peste performana prevzut iniial i pot fi evaluate
credibil.

7.3.5. Evaluarea la data bilanului

O imobilizare necorporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai puin ajustrile cumulate de
valoare.

7.3.6. Cedarea

O imobilizare necorporal trebuie scoas din eviden la cedare sau atunci cnd niciun beneficiu economic viitor
nu mai este ateptat din utilizarea sau cedarea sa.

In cazul scoaterii din eviden a unei imobilizri necorporale, sunt evideniate distinct veniturile din vnzare,
cheltuielile reprezentnd valoarea neamortizat a imobilizrii i alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

n scopul prezentrii n contul de profit i pierdere, ctigurile sau pierderile care apar odat cu ncetarea utilizrii
sau ieirea unei imobilizri necorporale se determin ca diferen ntre veniturile generate de ieirea activului i
valoarea sa neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, i trebuie prezentate ca valoare
net, ca venituri sau cheltuieli, dup caz, n contul de profit i pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare",
respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dup caz.

7.3.7. Durata de viata

Brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i alte active similare se amortizeaz pe durata de.............ani .

21
Manual de politici contabile 2017

Programele informatice create de entitate sau achiziionate de la teri se amortizeaz n funcie de durata
probabila de utilizare stabilita de la caz la caz. Durata de amortizare standard este de ..... ani, daca nu se decide
altfel de catre entitate.

Cheltuielile de constituire inregistrare la "Active se amortizeaza n cadrul unei perioade de.......ani ( maxim 5 ani,
conform legii).

Fondul comercial daca este tratat ca un activ se amortizeaz pe o perioada de ani (maxim 5 ani)

Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaz pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, dup caz. n cazul n
care durata contractului sau durata de utilizare depete 5 ani, durata de amortizare a cheltuielilor de dezvoltare
nu va depi 10 ani.

7.4. Imobilizarile financiare

7.4.1.Categorii

Imobilizrile financiare cuprind :

aciunile deinute la entitile afiliate;


mprumuturile acordate entitilor afiliate;
mprumuturile acordate entitilor asociate i entitilor controlate n comun,
alte investiii deinute ca imobilizri;
alte mprumuturi.
aciunile deinute la entiti asociate i entiti controlate n comun

n categoria altor investiii deinute ca imobilizri se evideniaz distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de
ser, precum i certificatele verzi.

La alte creane imobilizate se cuprind garaniile, depozitele i cauiunile depuse de entitate la teri.

n conturile de creane imobilizate reprezentnd mprumuturi acordate se nregistreaz sumele acordate terilor n
baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobnzi, potrivit legii.

In cazul in care entitatea are evideniate n contul de creane imobilizate creane imobilizate cu scadena mai mare
de un an, va prezenta n bilan, la imobilizri financiare, numai partea cu scadena mai mare de 12 luni, diferena
urmnd a fi reflectat la creane.

7.4.2. Evaluarea iniial

Imobilizrile financiare recunoscute ca activ se evalueaz la costul de achiziie sau valoarea determinat prin
contractul de dobndire a acestora.

7.4.3. Evaluarea la data bilanului

22
Manual de politici contabile 2017

Imobilizrile financiare se prezint n bilan la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate pentru pierdere de
valoare.

7.5. Imobilizari in curs de executie

Imobilizarile in curs de executie pe care le inregistreaza entitatea pot fi corporale sau imobiliare .

Imobilizrile corporale n curs de execuie reprezint investiiile neterminate efectuate n regie proprie sau n
antrepriz. Acestea se evalueaz la costul de producie sau costul de achiziie, dup caz. Imobilizrile corporale n
curs de execuie se trec n categoria imobilizrilor finalizate dup recepia, darea n folosin sau punerea n
funciune a acestora, dup caz.

Cu ocazia receptiei, comisia de receptie constituita la nivelul societatii intocmeste procesul verbal de receptie, care
se semneaza de catre toti membrii acesteia.

7.6. Ajustarile de valoare pierderi din depreciere

Valoarea neta a unui activ sau a unui grup de active identice este revizuita periodic cu scopul de a identifica
eventuale pierderi din depreciere ( adica scaderea valorii recuperabila sub valoarea neta contabila).

Pentru a stabili daca exista indicii ca un activ este depreciat sua nu, se utilizeaza atat surse interne cat si externe de
informatii . Cand valoarea recuperabila este inferioara valorii nete contabile se constituie o pierdere din
depreciere, in vederea aducerii valorii nete la nivelul valorii recuperabile. Pierderea din depreciere este
recunoscuta ca si cheltuiala a exercitiului. In cazul unei cresteri subsecvente a valorii recuperabile, se produce o
reversare a pierderii din depreciere anterior constituite.Astfel de reversari se recunosc ca si venit al exercitiului.

7.7.Reguli de evaluare alternative

7.7.1 Reevaluarea imobilizrilor corporale

Entitatea poate proceda la reevaluarea imobilizrilor corporale existente la sfritul exerciiului financiar, astfel
nct acestea s fie prezentate n contabilitate la valoarea just, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n
situaiile financiare ntocmite pentru acel exerciiu.

Amortizarea calculat pentru imobilizrile corporale astfel reevaluate se nregistreaz n contabilitate ncepnd cu
exerciiul financiar urmtor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

Dac o imobilizare corporal complet amortizat mai poate fi folosit, cu ocazia reevalurii acesteia i se stabilete
o nou valoare i o nou durat de utilizare economic, corespunztoare perioadei estimate a se folosi n
continuare.

n cazul in care societatea procedeaza la reevaluarea imobilizrilor corporale, va prezenta acest lucru n notele
explicative, mpreun cu elementele supuse reevalurii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum
i elementul afectat din contul de profit i pierdere. Reevaluarea imobilizrilor corporale se face la valoarea just
de la data bilanului. Valoarea just se determin pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de profesioniti
calificai n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu, recunoscut naional i internaional.

23
Manual de politici contabile 2017

La reevaluarea unei imobilizri corporale, amortizarea cumulat la data reevalurii este tratat n unul din
urmtoarele moduri:

a) recalculat proporional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel nct valoarea contabil a
activului, dup reevaluare, s fie egal cu valoarea sa reevaluat. Aceast metod este folosit, deseori, n cazul n
care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

b) eliminat din valoarea contabil brut a activului i valoarea net, determinat n urma corectrii cu ajustrile
de valoare, este recalculat la valoarea reevaluat a activului. Aceast metod este folosit, deseori, pentru
cldirile care sunt reevaluate la valoarea lor de pia.

In cazul reevaluarilor, societatea apeleaza la modalitatea: [a] / sau [b]

Societatea [a procedat]/ [nu a procedat] la reevaluarea imobilizarilor corporale la 31.12.2014.

n cazul n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinat pe baza
reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de
achiziie/costului de producie sau al oricrei alte valori atribuite nainte acelui activ. n astfel de cazuri, regulile
privind amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii.

Reguli de reevaluare

Elementele dintr-o grup de imobilizri corporale se reevalueaz simultan pentru a se evita reevaluarea
selectiv i raportarea n situaiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaie de costuri i valori
calculate la date diferite.

Dac un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie
reevaluate (grupa reprezinta active de aceeai natur i utilizri similare, aflate n exploatarea entitatii).

Reevalurile se fac cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere substanial de cea
care ar fi determinat folosind valoarea just de la data bilanului. Valoarea just a imobilizrilor corporale este
determinat, n general, plecnd de la valoarea lor de pia.

Dac un activ dintr-o grup de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauz c nu exist o pia
activ pentru acel activ, activul trebuie prezentat n bilan la cost, minus ajustrile cumulate de valoare.

O pia activ este o pia unde sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:

a) elementele comercializate sunt omogene;


b) pot fi gsii n permanen cumprtori i vnztori interesai; i
c) preurile sunt cunoscute de cei interesai.

Dac valoarea just a unei imobilizri corporale nu mai poate fi determinat, valoarea activului prezentat
n bilan trebuie s fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluri, din care se scad ajustrile cumulate de
valoare.

Contabilizarea diferentei din reevaluare

n cazul n care se efectueaz reevaluarea imobilizrilor corporale, diferena dintre valoarea rezultat n urma
reevalurii i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct n

24
Manual de politici contabile 2017

"Capital i rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare"). Tratamentul n scop fiscal al rezervei din reevaluare se
prezinta n notele explicative.

Indiferent dac valoarea rezervei a fost modificat sau nu n cursul exerciiului financiar, societatea va prezenta n
notele explicative urmtoarele informaii:

a. valoarea rezervei din reevaluare la nceputul exerciiului financiar;


b. diferenele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare n cursul exerciiului financiar;
c. sumele capitalizate sau transferate ntr-un alt mod din rezerva din reevaluare n cursul exerciiului
financiar,
d. prezentndu-se natura oricrui astfel de transfer, cu respectarea legislaiei n vigoare;
e. valoarea rezervei din reevaluare la sfritul exerciiului financiar.

Surplusul din reevaluare inclus n rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct n rezultatul reportat
(contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci cnd acest
surplus reprezint un ctig realizat. Ctigul se consider realizat la scoaterea din eviden a activului pentru care
s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din ctig poate fi realizat pe msur ce activul este
folosit de entitate. n acest caz, valoarea rezervei transferate este diferena dintre amortizarea calculat pe baza
valorii contabile reevaluate i valoarea amortizrii calculate pe baza costului iniial al activului.

Pentru anul 2015 soldul contului 1065 "Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare" se
transfer asupra contului 1175 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare".

Dac rezultatul reevalurii este o cretere fa de valoarea contabil net, atunci aceasta se trateaz astfel:

ca o cretere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului "Capital i rezerve", dac nu a
existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent acelui activ; sau
ca un venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea recunoscut anterior la acel activ.

Dac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz ca o cheltuial cu
ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel
activ (surplus din reevaluare) sau ca o scdere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului "Capital i
rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve i valoarea descreterii, iar eventuala diferen rmas
neacoperit se nregistreaz ca o cheltuial.

Rezerva din reevaluare trebuie redus n msura n care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru
aplicarea metodei de evaluare utilizate i pentru obinerea scopului su.

Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit, direct sau indirect, cu excepia cazului n
care activul reevaluat a fost valorificat, situaie n care surplusul din reevaluare reprezint ctig efectiv
realizat.Rezerva din reevaluare nu poate fi redus cu exceptia situatiilor mentionate anterior.
n cazul terenurilor i cldirilor care au fost reevaluate i au fcut obiectul unei cedri pariale, la
scoaterea din eviden a acestora, diferena din reevaluare aferent prii cedate se consider surplus
realizat din rezerve din reevaluare, corespunztor valorii contabile a terenurilor, respectiv a cldirilor,
scoase din eviden, i se evideniaz n contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat
din rezerve din reevaluare".

25
Manual de politici contabile 2017

7.7.2. Evaluarea la valoarea just a instrumentelor financiare

Prin derogare de la regulile generale de evaluare entitatea poate evalua n situaiile financiare anuale consolidate
instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea just.

Atunci cnd un instrument financiar este evaluat la valoarea just, orice modificare a valorii sale (favorabil sau
nefavorabil) se include n contul de profit i pierdere, cu excepia cazurilor urmtoare, pentru care o astfel de
modificare se include direct n capitalurile proprii:

a) instrumentul financiar este un instrument de acoperire mpotriva riscurilor i contabilizat la nivelul grupului
conform unor reguli de acoperire a riscului care permit ca unele sau toate modificrile de valoare s nu fie
nregistrate n contul de profit i pierdere; sau

b) modificarea de valoare se refer la o diferen de schimb valutar aprut la un element monetar care face parte
dintr-o investiie net a entitii ntr-o entitate strin.

Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizri financiare

Prin derogare de la principiul evaluarii la cost de productie sau achizitie, n cazul achiziionrii de titluri de stat
pentru care suma pltit la achiziie difera de suma care urmeaza sa fie rambursata la scadenta se aplica
urmatoarele :

daca suma platita la achizitie este mai mare dect suma care urmeaz a fi rambursat la scaden,
diferena dintre cele dou valori este nregistrat n contul 471 Cheltuieli nregistrate n avans/analitic
distinct. Aceast diferen va fi recunoscut n contul de profit i pierdere linear, pe perioada deinerii
titlurilor respective.
dac suma pltit pentru achiziionarea titlurilor de stat este mai mic dect suma care urmeaz a fi
rambursat la scaden, entitatea recunoate titlurile achiziionate la valoarea care urmeaz a fi
rambursat la scaden. n acest caz, diferena dintre cele dou valori se nregistreaz n contul 472
Venituri nregistrate n avans, urmnd a fi recunoscut n contul de profit i pierdere linear, pe perioada
deinerii titlurilor respective.

7.8.Investitii nete in entitati straine

Investiia net ntr-o entitate strin este valoarea interesului entitii raportoare n activele nete ale acelei entiti
strine.

Entitatea poate avea un element monetar ce urmeaz a fi primit de la sau pltit unei entiti strine (ex. creane
sau mprumuturi pe termen lung cu exceptia celor comerciale) .Diferenele de curs valutar aprute la un element
monetar care face parte din investiia net ntr-o entitate strin se recunosc n contul de profit sau pierdere .

Entitatea poate s i cedeze sau s i cedeze parial interesul ntr-o entitate strin prin vnzare, lichidare,
rambursarea capitalului social sau abandonarea ntregii entiti ori a unei pri din aceasta. Reducerea valorii
contabile a entitii strine, fie ca urmare a propriilor pierderi nregistrate, fie ca urmare a unei deprecieri
recunoscute de ctre investitor, nu reprezint o cedare parial. Pin urmare, nici o parte a ctigului sau pierderii

26
Manual de politici contabile 2017

din diferene de curs valutar care este recunoscut n capitalurile proprii nu este reclasificat n contul de profit sau
pierdere n momentul unei reduceri a valorii contabile.

8.Contabilitatea activelor circulante

8.1.Definitii

Un activ circulant este un activ care:

a) se ateapt s fie realizat sau este deinut cu intenia de a fi vndut sau consumat n cursul normal al ciclului de
exploatare al entitii;
b) este deinut, n principal, n scopul tranzacionrii;
c) se ateapt a fi realizat n termen de 12 luni de la data bilanului; sau
d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a cror utilizare nu este restricionat.

n categoria activelor circulante se cuprind:

a. stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost ntocmit factur;
b. investiii pe termen scurt;
c. casa i conturi la bnci.
d. creane;

Echivalentele de numerar reprezint investiiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uor
convertibile n numerar i sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

Ciclul de exploatare al unei entiti reprezint perioada de timp dintre achiziionarea activelor care sunt destinate
procesrii i finalizarea acestora n numerar sau echivalente de numerar.

8.2.Reguli de evaluare

Compania evalueaza activele circulante la costul de achiziie sau costul de producie, dup caz.

Ajustrile de valoare se fac pentru activele circulante n vederea prezentrii acestora la cea mai mic valoare de
pia sau, n circumstane speciale, la o alt valoare minim atribuibil acestora la data bilanului.In situaia n care
ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au ncetat s mai
existe ntr-o anumit msur, atunci acea ajustare se reia corespunztor la venituri.

8.3.Stocuri

8.3.1.Definitii

Stocurile sunt active circulante:

a) deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii;

27
Manual de politici contabile 2017

b) n curs de producie n vederea vnzrii n procesul desfurrii normale a activitii; sau


c) sub form de materii prime, materiale i alte consumabile care urmeaz s fie folosite n procesul de
producie sau pentru prestarea de servicii.

Activitatea agricol reprezint administrarea de ctre o entitate a transformrii biologice i recoltrii activelor
biologice (animale vii i plante vii) pentru vnzare sau pentru transformarea n produse agricole sau n active
biologice suplimentare.

Transformarea biologic cuprinde procesele de cretere, degenerare, producere i procreare care produc
modificri calitative sau cantitative ale unui activ biologic.

8.3.2.Recunoastere si evaluare

8.3.2.1. Generalitati

n categoria stocurilor enitatea recunoaste i activele cu ciclu lung de fabricaie, destinate vnzrii, de exemplu
complexuri de locuinte, nave, Dac construciile sunt realizate n scopul exploatrii pe termen lung, de ctre
entitate ele reprezint imobilizri.

Prin activ cu ciclu lung de fabricaie se nelege un activ care solicit n mod necesar o perioad substanial de
timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata n vederea utilizrii sale prestabilite sau pentru vnzare.

Terenurile cumprate de entitate n scopul construirii pe acestea de construcii destinate vnzrii, se nregistreaz
la stocuri.

*** Nota Contzilla : Se vor elimina paragrafele :

Atunci cnd exist o modificare a utilizrii unei imobilizri corporale, n sensul c aceasta urmeaz a fi mbuntit
n perspectiva vnzrii, la momentul lurii deciziei privind modificarea destinaiei, n contabilitate se nregistreaz
transferul activului din categoria imobilizri corporale n cea de stocuri. Transferul se nregistreaz la valoarea
neamortizat a imobilizrii. Dac imobilizarea corporal a fost reevaluat, concomitent cu reclasificarea activului se
procedeaz la nchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

Transferul poate fi efectuat dac i numai dac exist o modificare a utilizrii imobilizrii, evideniat de nceperea
modernizrii, n vederea vnzrii. Ca urmare, dac entitatea decide s cedeze o imobilizare corporal fr a fi
modernizat, ea continu s o trateze ca imobilizare corporal pn la scoaterea sa din eviden, i nu ca element
de stoc. Modernizarea are semnificaia cheltuielilor ulterioare recunoscute ca o component a activului.

8.3.2.2.Categorii de stocuri

n cadrul stocurilor, in contabilitatea entitatii se cuprind:

a. mrfurile, adica bunurile pe care entitatea le cumpr n vederea revnzrii sau produsele predate spre
vnzare magazinelor proprii;
b. materiile prime, care particip direct la fabricarea produselor i se regsesc n produsul finit integral sau
parial, fie n starea lor iniial, fie transformat;

28
Manual de politici contabile 2017

c. materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb,
semine i materiale de plantat, furaje i alte materiale consumabile), care particip sau ajut la procesul
de fabricaie sau de exploatare fr a se regsi, de regul, n produsul finit;
d. materialele de natura obiectelor de inventar;
e. produsele, care cuprind la randul lor:
semifabricatele: produse al cror proces tehnologic a fost terminat ntr-o secie (faz de
fabricaie) i care trec n continuare n procesul tehnologic al altei secii (faze de fabricaie) sau se
livreaz terilor;
produsele finite: produsele care au parcurs n ntregime fazele procesului de fabricaie i nu mai
au nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul entitii, putnd fi depozitate n vederea livrrii sau
expediate direct clienilor;
rebuturile, materialele recuperabile i deeurile;
f. activele biologice de natura stocurilor
g. ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziionate sau fabricate, destinate produselor vndute
i care n mod temporar pot fi pstrate de teri, cu obligaia restituirii n condiiile prevzute n contracte;
h. producia n curs de execuie, reprezentnd producia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de
prelucrare, prevzute n procesul tehnologic, precum i produsele nesupuse probelor i recepiei tehnice
sau necompletate n ntregime. n cadrul produciei n curs de execuie se cuprind, de asemenea, serviciile
i studiile n curs de execuie sau neterminate.

n cadrul stocurilor societatea include i bunurile aflate n custodie, pentru prelucrare sau n consignaie la teri,
mainile folosite numai ca material de demonstraie pentru negociere n domeniul automobilelor, cu durat de
utilizare de sub un an. Acestea se nregistreaz distinct n contabilitate, pe categorii de stocuri. Dac materialele de
demonstraie au durat de utilizare mai mare de un an, ele reprezint imobilizri.

Sunt reflectate, de asemenea, distinct n contabilitate, acele stocuri cumprate, pentru care s-au transferat
riscurile i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare .

Active biologice de natura stocurilor i produse agricole

Entitatea recunoaste activele biologice de natura stocurilor ca fiind acelea care urmeaz a fi recoltate ca produse
agricole (ex. ln, copaci tiai, bumbac, lapte, struguri, fructe culese) sau vndute ca active biologice (ex.
animalele destinate produciei de carne, animalele deinute n vederea vnzrii, petii din fermele piscicole,
culturile, cum ar fi cele de porumb i gru, i copacii crescui pentru cherestea)

Transformarea biologic poate conduce la urmtoarele tipuri de rezultate:

a) modificri ale activelor prin :

(i) cretere (o cretere cantitativ sau o mbuntire a calitii unui animal sau a unei plante),
(ii) degenerare (o scdere cantitativ sau o deteriorare a calitii unui animal sau a unei plante), sau
(iii) reproducere (crearea de animale ori plante vii suplimentare); sau

b) producia unor produse agricole ( de exemplu, ln i lapte)

8.3.2.3. Momentul inregistrarii stocurilor

29
Manual de politici contabile 2017

nregistrarea n contabilitate a intrrii stocurilor se efectueaz la data transferului riscurilor i beneficiilor.

Desi de regula datele de transfer al controlului, de transfer al proprietii i de livrare coincid, totui, pot exista
decalaje de timp, de exemplu, pentru:

bunuri vndute n consignaie sau stocurile la dispoziia clientului;


stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rmn n evidena debitorului pn la
vnzarea lor;
bunuri recepionate pentru care nu s-a primit nc factura, care trebuie nregistrate n activele
cumprtorului;
bunuri livrate i nefacturate, care trebuie scoase din eviden, transferul de proprietate avnd loc;
bunuri vndute i nelivrate nc, pentru care a avut loc transferul proprietii.

8.3.2.4. Costul stocurilor

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziiei i prelucrrii, precum i alte costuri suportate pentru a
aduce stocurile n forma i n locul n care se gsesc.

( In cazul prestatorilor de servicii )( Costul stocurilor cuprinde manopera i alte cheltuieli legate de personalul direct
angajat n furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu supravegherea, precum i regiile
corespunztoare.)

(n funcie de specificul activitii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului
standard, n activitatea de producie sau metoda preului cu amnuntul, n comerul cu amnuntul.

(Costul standard ia n considerare nivelurile normale ale materialelor i consumabilelor, manoperei, eficienei i
capacitii de producie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic i ajustate, dac este necesar, n funcie de
condiiile existente la un moment dat.)

(Diferenele de pre fa de costul de achiziie sau de producie trebuie evideniate distinct n contabilitate, fiind
recunoscute n costul activului.)

( Repartizarea diferenelor de pre asupra valorii bunurilor ieite i asupra stocurilor se efectueaz cu ajutorul unui
coeficient care se calculeaz astfel:

Diferene de pre aferente


intrrilor n cursul
Soldul iniial al perioadei, cumulat de la
diferenelor de pre + nceputul exerciiului
financiar pn la finele
perioadei de referin
Coeficient de = --------------------- x 100
repartizare Soldul iniial al Valoarea intrrilor n
stocurilor la pre + cursul perioadei la pre
de nregistrare de nregistrare, cumulat
de la nceputul exerciiului
financiar pn la fineleperioadei de referin

30
Manual de politici contabile 2017

Acest coeficient se nmulete cu valoarea bunurilor ieite din gestiune la pre de nregistrare, iar suma rezultat se
nregistreaz n conturile corespunztoare n care au fost nregistrate bunurile ieite.

La sfritul perioadei, soldurile conturilor de diferene se cumuleaz cu soldurile conturilor de stocuri, la pre de
nregistrare, astfel nct aceste conturi s reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziie sau costul de producie,
dup caz.

Diferenele de pre se nregistreaz proporional att asupra valorii bunurilor ieite, ct i asupra bunurilor rmase
n stoc.

[n comerul cu amnuntul entitatea utilizeaza metoda preului cu amnuntul, pentru a determina costul stocurilor
de articole numeroase i cu micare rapid, care au marje similare i pentru care nu este practic s se foloseasc
alt metod].n aceast situaie, costul bunurilor vndute se calculeaz prin deducerea valorii marjei brute din
preul de vnzare al stocurilor. Orice modificare a preului de vnzare presupune recalcularea marjei brute.]

Entitatea poate utiliza metode diferite de calcul al costului pentru stocurile cu natur sau utilizare diferit. Modul
de utilizare se analizeaza de catre conducerea entitatii si se decide de la caz la caz.

Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile i al acelor bunuri sau servicii produse i destinate unor comenzi
distincte trebuie determinat prin identificarea specific a costurilor individuale.

8.3.2.5. Evaluarea la iesirea din entitate

La ieirea din gestiune a stocurilor i altor active fungibile, acestea se evalueaz i nregistreaz n contabilitate prin
aplicarea metodei:

( metoda primul intrat - primul ieit FIFO : potrivit metodei "primul intrat - primul ieit" (FIFO),
bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al primei intrri (lot). Pe
msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie
al lotului urmtor, n ordine cronologic );
( metoda costului mediu ponderat CMP:Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune
calcularea costului fiecrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate n
stoc la nceputul perioadei i a costului elementelor similare produse sau cumprate n timpul
perioadei);
( metoda ultimul intrat - primul ieit LIFO: Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieit" (LIFO),
bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al ultimei intrri (lot). Pe
msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie
al lotului anterior, n ordine cronologic)

Dac valoarea prezentat n bilan, rezultat dup aplicarea metodelor specificate anterior , difer n mod
semnificativ, la data bilanului, de valoarea determinat pe baza ultimei valori de pia cunoscute nainte de data
bilanului, valoarea acestei diferene se prezinta n notele explicative ca total pe categorie de active.

31
Manual de politici contabile 2017

Metoda aleas se aplica cu consecven pentru elemente similare de natura stocurilor i a activelor fungibile de la
un exerciiu financiar la altul. Dac, n situaii excepionale, administratorii decid s modifice metoda pentru un
anumit element de stocuri sau alte active fungibile, n notele explicative se vor prezenta urmtoarele informaii:

motivul modificrii metodei, i


efectele sale asupra rezultatului.

8.3.2.6.Contabilitatea stocurilor

Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric [sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a
inventarului intermitent.]

n condiiile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaz toate operaiunile de intrare i


ieire, ceea ce permite stabilirea i cunoaterea n orice moment a stocurilor, att cantitativ, ct i valoric.

[Inventarul intermitent presupune:

stabilirea ieirilor i nregistrarea lor n contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfritul perioadei;
efectuarea inventarierii faptice a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai trziu de finele
perioadei de raportare pentru care se determina obligaiile fiscale.
respectarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii.
intrrile de stocuri nu se nregistreaz prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
stabilirea ieirilor de stocuri n cursul perioadei are la baz inventarierea faptic a stocurilor la sfritul
perioadei. Ieirile de stocuri se determin ca diferen ntre valoarea stocurilor iniiale, la care se adaug
valoarea intrrilor, i valoarea stocurilor la sfritul perioadei stabilite pe baza inventarului. ]

8.3.2.7 Evaluarea la bilant

Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect valoarea care se poate
obine prin utilizarea sau vnzarea lor. n acest scop, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil
net, prin reflectarea unei ajustri pentru depreciere.

8.3.2.8 Stocuri in curs de executie

Valoarea produselor i serviciilor n curs de execuie se determin prin inventarierea produciei neterminate la
sfritul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a
operaiilor tehnologice i evaluarea acesteia la costurile de producie.

8.4.Investitii pe termen scurt

8.4.1.Sfera de cuprindere

32
Manual de politici contabile 2017

Contabilitatea trezoreriei asigur evidena existenei i micrii :

aciunilor deinute la entitile afiliate


altor investiii pe termen scurt: obligaiuni emise i rscumprate, obligaiuni achiziionate i alte
valori mobiliare achiziionate n vederea realizrii unui profit ntr-un termen scurt, certificatele de
emisii de gaze cu efect de ser care ndeplinesc condiiile de recunoatere a investiiilor pe
termen scurt.

disponibilitilor n conturi la bnci/casierie


creditelor bancare pe termen scurt i
altor valori de trezorerie.

n categoria investiiilor pe termen scurt entitatea recunoaste aciunile deinute la entitile afiliate i alte investiii
pe termen scurt.

Depozitele bancare se prezint la imobilizri financiare, investiii pe termen scurt sau la elementul "Casa i conturi
la bnci", n funcie de perioada i condiiile de deinere aferente acestora.

8.4.2. Evaluarea la intrarea in entitate

La intrarea n entitate, investiiile pe termen scurt se evalueaz la costul de achiziie, prin care se nelege preul de
cumprare, sau la valoarea stabilit potrivit contractelor.

Depozitele bancare pe termen scurt n valut se nregistreaz la constituire la cursul de schimb valutar comunicat
de BNR, de la data operaiunii de constituire.

8.4.3.Evaluarea la iesirea din entitate

La ieirea din gestiune a investiiilor pe termen scurt, cu excepia depozitelor bancare pe termen scurt, se aplic
prevederile paragrafului 8.3.2.5. Evaluarea la iesirea din entitate.

Lichidarea depozitelor constituite n valut se efectueaz la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, de la data
operaiunii de lichidare.

Diferenele de curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt nregistrate n contabilitate i
cursul Bncii Naionale a Romniei de la data lichidrii depozitelor bancare se nregistreaz la venituri sau cheltuieli
din diferene de curs valutar, dup caz.

8.4.4.Depecierea investitiilor pe termen scurt

Pentru deprecierea investiiilor deinute ca active circulante, la sfritul exerciiului financiar, cu ocazia
inventarierii, se reflect ajustri pentru pierdere de valoare, nregistrate pe seama cheltuielilor.

La sfritul fiecrui exerciiu financiar, ajustrile pentru pierderile de valoare reflectate se suplimenteaz,
diminueaz sau anuleaz, dup caz. La ieirea din entitate a investiiilor pe termen scurt, eventualele ajustri
pentru pierdere de valoare se anuleaz.

33
Manual de politici contabile 2017

8.4.5.Contabilitatea certificatelor verzi

In calitate de producator de energie din surse regenerabile, care beneficiaz de certificate verzi emise de
operatorul de transport i sistem,societatea evideniaz lunar dreptul de a primi certificate verzi .Creana aferent
certificatelor verzi se evalueaz n funcie de numrul de certificate verzi de primit i preul de tranzacionare de la
data stabilirii acestui drept, publicat de operatorul pieei de energie electric (S.C. OPCOM - S.A.). Certificatele
verzi primite se evalueaz la preul de tranzacionare de la data primirii, publicat de operatorul pieei de energie
electric (S.C. OPCOM - S.A.). La sfritul exerciiului financiar, certificatele verzi se evalueaz la preul de
tranzacionare publicat de operatorul pieei de energie electric (S.C. OPCOM - S.A.) pentru ultima tranzacie, cu
reflectarea n rezultatul perioadei a diferenelor rezultate .La vnzarea certificatelor verzi se recunoate ctigul
rezultat respectiv pierderea nregistrat din vnzarea acestora.

Procedura de inregistrare si monografiile aferente sunt prezentate in manual de proceduri contabile.

Certificatele verzi anulate, potrivit legii, pentru c nu au fost utilizate n perioada de valabilitate se evideniaz pe
seama cheltuielilor perioadei. Acelai tratament contabil se aplic i n cazul anulrii certificatelor verzi obinute
necuvenit de un operator economic acreditat, dac acestea nu au fost nc tranzacionate.

Contravaloarea certificatelor verzi a cror tranzacionare este amnat conform prevederilor Legii nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, se nregistreaz n contul 266 "Certificate verzi amnate", pe seama
veniturilor nregistrate n avans (contul 472 "Venituri nregistrate n avans"/analitic distinct). Evidenierea n
contabilitate a contravalorii certificatelor verzi a cror tranzacionare este amnat se efectueaz la data
constatrii dreptului de a le primi, la valoarea determinat n funcie de numrul de certificate verzi i preul de
tranzacionare al certificatelor verzi, publicat de operatorul pieei de energie electric (S.C. OPCOM - S.A.).
La sfritul exerciiului financiar, certificatele verzi se evalueaz potrivit regulilor aplicabile creanelor
imobilizate.Acest punct se aplica incepand cu raportarile contabile aferente anului 2013.

La sfritul exerciiului financiar, pentru certificatele verzi amnate inregistrate in calitate de entitate beneficiara,
reflectate n contul 266 Certificate verzi amnate, nu se nregistreaz n contabilitate eventualul plus de valoare
aferent acestora, determinat n funcie de preul de tranzacionare publicat de operatorul pieei de energie
electric (S.C. OPCOM - S.A.) pentru ultima tranzacie.
La primirea certificatelor verzi, veniturile amnate se transfer n venituri ale perioadei :
472 Venituri nregistrate n avans/analitic distinct = 7411 Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
cu reflectarea concomitent a certificatelor verzi :
507 Certificate verzi primite = 266 Certificate verzi amnate.
Diferena dintre valoarea certificatelor verzi astfel determinat i valoarea stabilit n funcie de preul de
tranzacionare de la data primirii acestora reprezint venit financiar (contul 768 Alte venituri financiare) sau
cheltuial financiar (contul 668 Alte cheltuieli financiare), dup caz."

8.5.Casa i conturi la bnci

8.5.1. Cuprins

Conturile la bnci cuprind:

valorile de ncasat cum sunt :cecurile i efectele comerciale depuse la bnci

34
Manual de politici contabile 2017

disponibilitile n lei i valut


cecurile entitii
dobnzile aferente disponibilitilor i creditelor acordate de bnci n conturile curente.

Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse n numerar i echivalente de numerar doar n msura
n care acestea sunt deinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, i nu n scop investiional.

Sumele virate sau depuse la bnci ori prin mandat potal, pe baz de documente prezentate entitii i neaprute
nc n extrasele de cont, se nregistreaz ntr-un cont distinct.

Conturile curente la bnci se dezvolt n analitic pe fiecare banc.

Dobnzile de ncasat, aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci, se nregistreaz distinct n contabilitate,
fa de cele de pltit, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente, precum i cele aferente creditelor
bancare pe termen scurt.

Dobnzile de pltit i cele de ncasat, aferente exerciiului financiar n curs, se nregistreaz la cheltuieli financiare
sau venituri financiare, dup caz.

Contabilitatea disponibilitilor aflate n bnci/casierie i a micrii acestora, ca urmare a ncasrilor i plilor


efectuate, se ine distinct n lei i n valut.

Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul de schimb valutar,
comunicat de BNR, de la data efecturii operaiunii.

Operaiunile de vnzare-cumprare de valut, inclusiv cele derulate n cadrul contractelor cu decontare la termen,
se nregistreaz n contabilitate la cursul utilizat de banca comercial la care se efectueaz licitaia cu valut, fr
ca acestea s genereze n contabilitate diferene de curs valutar.

8.5.2.Evaluarea la sfarsit de an

La finele fiecrei luni, disponibilitile n valut i alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat n valut,
acreditive i depozite n valut se evalueaz la cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a
Romniei din ultima zi bancar a lunii n cauz. Diferenele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate la
venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar, dup caz.

n vederea achitrii unor obligaii fa de furnizori, entitile pot solicita deschiderea de acreditive la bnci, n lei
sau n valut, n favoarea acestora.

Lichidarea acreditivelor constituite n valut se efectueaz la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a
Romniei, de la data operaiunii de lichidare.

Diferenele de curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt nregistrate n
contabilitate i cursul Bncii Naionale a Romniei de la data lichidrii acreditivelor se nregistreaz la venituri sau
cheltuieli din diferene de curs valutar, dup caz.

35
Manual de politici contabile 2017

8.5.3.Sume puse la dispozitia angajatilor/ tertilor

Sumele n numerar, puse la dispoziia personalului sau a terilor, n vederea efecturii unor pli n favoarea
entitii, se nregistreaz distinct n contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie" respectiv contul 461
"Debitori diveri", n cazul terilor).

n cazul plilor n valut suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc n contabilitate la cursul din
data efecturii operaiunilor sau la cursul din data decontrii avansului.

Sumele reprezentnd avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pn la data bilanului, se
evideniaz n contul de debitori diveri (461 "Debitori diveri") sau creane n legtur cu personalul (4282 "Alte
creane n legtur cu personalul"), n funcie de natura creanei.

n contul de viramente interne se nregistreaz transferurile de disponibiliti bneti ntre conturile la bnci,
precum i ntre conturile la bnci i casieria entitii.

Operaiunile financiare n lei sau n valut se efectueaz cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naional
a Romniei i a reglementrilor emise n acest scop.

9.Contabilitatea tertilor

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii n relatiile acesteia cu furnizorii, clientii,
personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, entitatile afiliate si cele legate prin interese de participare,
asociatii/actionarii, debitorii si creditorii diversi.

n contabilitatea furnizorilor si clientilor se nregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv


livrarile de marfuri si produse,serviciile prestate, precum si alte operatiuni similare efectuate.

Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, pna la finele lunii, nu s-au
primit facturile se evidentiaza distinct n contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza
documentelor care atesta primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

Creantele fata de clientii pentru care, pna la finele lunii, nu au fost ntocmite facturile se evidentiaza
distinct n contabilitate (contul 418 "Clienti- facturi de ntocmit"), pe baza documentelor care atesta livrarea
bunurilor,respectiv prestarea serviciilor.

n baza contabilitatii de angajamente, entitatea va evidentia n contabilitate toate veniturile si cheltuielile,


respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

n conturile de furnizori si clienti se evidentiaza distinct datoriile,respectiv creantele din penalitati stabilite
conform clauzelor contractuale,despagubiri datorate pentru contracte ntrerupte nainte de termen si alte
elemente de natura similara.

Avansurile acordate furnizorilor, precum si cele primite de laclienti se nregistreaza n contabilitate n


conturi distincte.Avansurile acordate furnizorilor de imobilizari se reflecta distinct deavansurile acordate altor
furnizori.
n conturile de terti societatea nregistreaza distinct operatiunile de scontare, forfetare si alte operatiuni,

36
Manual de politici contabile 2017

efectuate cu institutii de credit.

Ca urmare a trecerii la cadrul de raportare dat de Ordinul 1802/2014, entitatea va transfera sumele reprezentnd
avansuri acordate pentru imobilizri corporale, respectiv necorporale n conturile 4093 "Avansuri acordate pentru
imobilizri corporale" i 4094 "Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale", la valoarea rezultat din
evaluarea efectuat la 31 decembrie 2014, potrivit Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.

Definitii:

Scontul comercial reprezinta operatiunea prin care n schimbul unui efect de comert (cambie, bilet la ordin),
institutia de credit pune la dispozitia posesorului creantei, valoarea efectului, mai putin taxa de scont si
comisioanele aferente, fara a astepta scadenta efectului respectiv, iar institutia are drept de recurs asupra
beneficiarului fondurilor.

Forfetarea reprezinta cumpararea, fara recurs asupra oricarui detinatoranterior, a unor creante scadente la
termen, ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarilor de servicii, contra unei taxe forfetare.

Operatiunile privind vnzarile/cumpararile de bunuri si prestarilede servicii efectuate pe baza efectelor comerciale
se nregistreaza ncontabilitate n conturile corespunzatoare de efecte de primit sau de platit,dupa caz.

Efectele comerciale trebuie sa ndeplineasca conditiile de forma si fondprevazute de legislatia n vigoare, fara de
care validitatea lor poate fi contestata sau anulata.

Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se nregistreaza ntruncont n afara bilantului (contul 8037
"Efecte scontate neajunse la scadenta") si se mentioneaza n notele explicative.

Creantele si datoriile n valuta, rezultate ca efect al tranzactiilor entitatii, se nregistreaza n contabilitate att n lei,
ct si nvaluta.n conformitate cu prevederile art.6 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, orice
operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza n momentul efectuarii ei ntr-un document care sta la
baza nregistrarilor n contabilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ.

Din punct de vedere contabil, efectuarea operatiunii economico-financiare este probata de orice document n care
se consemneaza aceasta. n cazul bunurilor achizitionate nsotite de factura sau de aviz de nsotire a marfii,
urmnd ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la nregistrarea n contabilitate este cursul de la data
receptiei bunurilor.

O tranzactie n valuta este o tranzactie care este exprimata sau necesita decontarea ntr-o alta moneda dect
moneda nationala (leu), inclusiv tranzactiile rezultate atunci cnd o entitate:

a. cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este exprimat nvaluta;
b. mprumuta sau ofera spre mprumut fonduri, iar sumele ce urmeaza sa fieplatite sau ncasate sunt
exprimate n valuta; sau
c. achizitioneaza sau cedeaza ntr-o alta maniera active, contracteaza sau achita datorii exprimate n valuta.

Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre doua monede. Diferenta de curs valutar este diferenta ce
rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede ntr-o alta moneda la cursuri de
schimbdiferite.n vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor n valuta, creantele si datoriile
exprimate n lei, a caror decontare se face n functie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate n
valuta.

37
Manual de politici contabile 2017

Tranzactii in valuta

O tranzactie n valuta trebuie nregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuarii
operatiunii.
nregistrarea contravalorii n lei a capitalului social subscris n valuta se face la cursul de schimb al pietei
valutare, comunicat de BNR, din data subscrierii. Diferentele de curs valutar ntre cursul de la data
subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului social n valuta se nregistreaza la venituri sau cheltuieli
din diferente de curs valutar, dupa caz.

Datoriilor de leasing financiar n valuta, sau in lei cu decontare in valuta se nregistreaza la cursul de
schimb al pietei valutare comunicat de BNR la data acordarii finantarii.

Entitatea inregistreaza diferentele de curs valutar aparute cu urmare a decontarii creantelor si datoriilor n valuta
la cursuri diferite fata de cele la care au fost nregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt
nregistrate n contabilitate trebuie recunoscute n luna n care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs
valutar.

Atunci cnd creanta sau datoria n valuta este decontata n decursul aceleiasi luni n care a survenit, ntreaga
diferenta de curs valutar este recunoscuta n acea luna. Atunci cnd creanta sau datoria n valuta este
decontata ntr-o luna ulterioara, diferenta de curs valutar recunoscuta n fiecare luna, care intervine pna n luna
decontarii, se determina tinnd seama de modificarea cursurilor de schimb survenita n cursul fiecarei luni.

Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor sidatoriilor exprimate n lei, n functie de un curs
valutar diferit de cel la care au fost nregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt nregistrate n
contabilitate se recunosc n luna n care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci cnd creanta sau
datoria este decontata n decursul aceleiasi luni n care a survenit, ntreaga diferenta rezultata este recunoscuta n
acea luna.Atunci cnd creanta sau datoria este decontata ntr-o luna ulterioara,diferenta recunoscuta n fiecare
luna, care intervine pna n luna decontarii, se determina tinnd seama de modificarea cursurilor de schimb,
survenita n cursul fiecarei luni.

Evaluarea la sfarsit de luna

La finele fiecarei luni, societatea evalueaza creantele si datoriile n valuta la cursul de schimb al pietei
valutare, comunicat de BNR in ultima zi bancara a lunii n cauza si inregistreaza diferentele de curs la venituri sau
cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Evaluarea se face si pentru creantele si datoriile exprimate n lei, a caror decontare se face n functie de
cursul unei valute. n acest caz,societatea inregistreaza diferentele la alte venituri financiare sau alte cheltuieli
financiare, dupa caz.

Nota. Societatea cuprinde in evaluarea lunara si creanele respectiv al datoriile reflectate n conturile 481
"Decontri ntre unitate i subuniti" i 482 "Decontri ntre subuniti" de subunitile din Romnia, care aparin
unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul n strintate, provenind din relaiile cu persoana juridic creia i
aparin aceste subuniti, respectiv cu alte subuniti ale aceleiai persoane juridice; depozitele bancare
constituite n valut (conturile 267 "Creane imobilizate" i 508 "Alte investiii pe termen scurt i creane
asimilate").

ncepnd cu data de 1 ianuarie 2015, entitatea nu va mai evalua n funcie de cursul valutar, la finele lunii,
respectiv la finele exerciiului financiar sumele nregistrate n conturile 4093 "Avansuri acordate pentru imobilizri
corporale" , 4094 "Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale" , 409 "Furnizori - debitori" i 419 "Clieni

38
Manual de politici contabile 2017

creditori. Aceste prevederi se aplic, de asemenea, avansurilor n valut acordate entitilor afiliate, asociate i
entitilor controlate n comun, respectiv ncasate de la acestea.

Scoaterea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene prescrise

La scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror termene de ncasare sau de plata sunt
prescrise, societatea va atasa documentele care demonstreaza ca au fost ntreprinse toate demersurile legale,
pentru decontarea acestora.

Creantele incerte se nregistreaza distinct n contabilitate (contul 4118 "Clienti incerti sau n litigiu" sau n
conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante dect clientii).

n scopul prezentarii n situatiile financiare anuale, societatea evalueaza creantele la valoarea probabila
de ncasat. Atunci cnd se estimeaza ca o creanta nu se va ncasa integral, n contabilitate se nregistreaza ajustari
pentru depreciere, la nivelul sumei carenu se mai poate recupera.

Contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare
persoana fizica sau juridica. n acest sens, n contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si
externi, iar n cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de ncasare.

n cadrul conturilor de furnizori si clienti, se grupeaza distinct datoriile si creantele rezultate din tranzactiile cu
clauze de rezerva de proprietate.

n cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat
cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale.

9.1.Contabilitatea decontarilor cu personalul

Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de
salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite
din fondul de salarii, primele reprezentnd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, si alte drepturi
n bani si/saun natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata.

n vederea nregistrarii primelor reprezentnd participarea personaluluila profit, acordate potrivit legii, entitatea
recunoaste ca provizion costul previzionat al acestora atunci si numai atunci cnd:

a) entitatea are o obligatie legala sau implicita de a face astfel de plati ca rezultat al evenimentelor anterioare; si
b) poate fi facuta o estimare certa a obligatiei.

O obligatie curenta exista atunci, si numai atunci, cnd entitatea nu are o alta alternativa realista dect sa
efectueze aceste plati.
n situatiile financiare ale exercitiului pentru care se propun prime reprezentnd participarea personalului la profit,
contravaloarea acestora se reflecta sub forma de provizion, cheltuiala rezultnd din serviciul angajatului.
Provizionul urmeaza a fi reluat n exercitiul financiar n care se acorda aceste prime.

n contabilitate se nregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care, potrivit legislatiei n vigoare, nu se suporta
din fondul de salarii (masa calda, alimente antidot etc.), precum si alte drepturi acordate potrivit legii.

Drepturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaza ntr-un cont distinct, pe persoane.

39
Manual de politici contabile 2017

Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata n rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor,
datorate tertilor(popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai n baza unor titluri executorii sau ca
urmare a unor relatii contractuale.

Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv
eventualele sume care urmeaza sa fiencasate de la acesta, aferente exercitiului n curs, se nregistreaza ca alte
datorii si creante n legatura cu personalul.

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, dindistribuiri de uniforme si echipamente de lucru,
precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite n baza unor hotarri ale
instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul entitatii se nregistreaza ca alte creante n legatura cu
personalul.

Beneficiile sub forma actiunilor proprii ale entitatii (sau alteinstrumente de capitaluri proprii), acordate angajatilor
sunt nregistrate distinct (contul 643 "Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii"), n
contrapartida conturilor de capitaluri proprii (1031 "Beneficii acordate angajailor sub forma instrumentelor de
capitaluri proprii"), la valoarea justa a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la data acordarii acelor
beneficii.Recunoasterea cheltuielilor aferente muncii prestate de angajati are loc n momentul prestarii acesteia.

Data acordarii beneficiilor reprezinta data la care entitatea si angajatii beneficiari ai respectivelor instrumente
nteleg si accepta termenii si conditiile tranzactiei, cu mentiunea ca, daca respectivul acord face obiectul unui
proces de aprobare ulterioara (de exemplu, de catre actionari), data acordarii beneficiilor este data la care este
obtinuta respectiva aprobare.

Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intra n drepturi imediat, la data acordarii beneficiilor,
angajatilor nu li se cere sa finalizeze o perioada specificata de servicii nainte de a avea dreptul neconditionat
asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii si, n absenta unei dovezi privind contrariul, entitatea va
considera ca serviciile prestate n schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite.n acest caz,
cheltuielile aferente se nregistreaza integral, la momentul respectiv, n contrapartida cu conturile de capitaluri
proprii.

Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intra ndrepturi numai dupa ndeplinirea de catre angajati
a unei perioade specificate deservicii, cheltuielile aferente sunt nregistrate pe masura prestariiserviciilor, pe
parcursul perioadei pentru satisfacerea conditiilor de intrare ndrepturi, n contrapartida cu conturile de capitaluri
proprii. Suma nregistrata drept cheltuieli va avea n vedere estimarea numarului de instrumente de capitaluri
proprii care vor intra n drepturi, iar aceasta estimare trebuie revizuita daca informatiile ulterioare indica faptul ca
numarul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra n drepturi este diferit fata deestimarile
precedente, astfel nct, la data intrarii n drepturi, estimarearespectiva sa fie egala cu numarul de instrumente de
capitaluri proprii care intra n drepturi.

9.2.Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale, cu bugetul statului si fondurile speciale

Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale,
contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj.

Eventualele sume datorate sau care urmeaza sa fie ncasate n perioadele urmatoare, aferente exercitiului n curs,
se nregistreaza ca alte datorii si creante sociale. Aici se cuprinde si contributia unitatii la schemele de pensii
facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate.

n cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind:


impozitul pe profit/venit;
taxa pe valoarea adaugata;

40
Manual de politici contabile 2017

impozitul pe venituri de natura salariilor;


subventiile de primit;
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.

Impozitul pe profit/venit de plata este recunoscut ca datorie n limita sumei neplatite.Daca suma platita depaseste
suma datorata, surplusul este recunoscut drept creanta.

Platile anticipate n contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflecta distinct n contabilitate
(contul 4411 "Impozitul pe profit").

Taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile din Romnia si pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii
efectuate n Romnia se determina si se nregistreaza n contabilitate potrivit legii.

Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se nregistreaza n contabilitate, cuprinde totalul impozitelor
individuale, calculate potrivit legii.

La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind:
accizele;
impozitul pe cladiri;
impozitul pe terenuri;
varsamintele din profitul net al regiilor autonome;
impozitul pe dividende;
taxa asupra mijloacelor de transport;
taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si
alte impozite si taxe.
Acestea se defalca ncontabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau
bugetelor locale.

Reflectarea n contabilitate a accizelor si fondurilor speciale inclusen preturi sau tarife se face pe seama conturilor
corespunzatoare de datorii,fara a tranzita prin conturile de venituri si cheltuieli.

9.3.Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii

Contabilitatea decontarilor ntre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii, cuprinde operatiunile care
se nregistreaza reciproc si n aceeasi perioada de gestiune, att n contabilitatea entitatii debitoare, ct si a celei
creditoare, precum si decontarile ntre actionari/asociati si entitateprivind capitalul social, dividendele cuvenite
acestora, alte decontari cu actionarii/asociatii si, de asemenea, conturile co -participantilor referitoare la
operatiunile efectuate n comun, n cazul asocierilor n participatie.

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse saudeclarate dupa data bilantului, precum si celelalte
repartizari similare efectuate din profit, nu se recunosc ca datorie la data bilantului.

Sumele depuse sau lasate temporar de catre actionari/asociati la dispozitia entitatii, precum si dobnzile aferente,
calculate n conditiile legii, se nregistreaza n contabilitate n conturi distincte.

Creantele/datoriile entitatii fata de alti terti, altii dect personalul propriu, clientii si furnizorii, se nregistreaza n
conturile de debitori/creditori diversi.

9.4.Cheltuieli si venituri in avans

41
Manual de politici contabile 2017

Cheltuielile efectuate si veniturile realizate n exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare
urmatoare, se nregistreaza distinct n contabilitate, la cheltuieli n avans sau venituri navans, dupa caz.n aceste
conturi se nregistreaza, n principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: chirii, abonamente, asigurari si alte
cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau
exercitiilor urmatoare.

n contul 471 "Cheltuieli n avans" se nregistreaza, de asemenea,achizitiile de certificate de emisii de gaze cu efect
de sera, efectuate n cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmnda se
recunoaste drept cheltuieli ale perioadelor viitoare n care urmeaza a se utiliza.

Operatiunile care nu pot fi nregistrate direct n conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari
ulterioare, senregistreaza, provizoriu, n contul 473 "Decontari din operatii n curs de clarificare". Sumele
nregistrate n acest cont trebuie clarificate de catreentitate ntr-un termen de cel mult trei luni de la data
constatarii.

Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari n cadrul grupului si debitori, cu ocazia
inventarierii la sfrsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustari pentru depreciere.

9.5.Contabilitatea angajamentelor i altor elemente extrabilaniere

Drepturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i datoriile entitii se
nregistreaz n contabilitatea entitatii n conturi n afara bilanului, denumite i conturi de ordine i eviden.

n aceast categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanii, cauiuni) acordate sau primite n relaiile cu terii;
imobilizri corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, n pstrare sau custodie;
debitori scoi din activ, urmrii n continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin;
redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scaden; bunuri publice
primite n administrare, concesiune i cu chirie de ctre regii autonome, societi/companii naionale, societi
comerciale; dobnzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scaden; certificate de emisii de gaze
cu efect de ser primite, care nu au stabilit o valoare i, prin urmare, nu pot fi recunoscute n conturi bilaniere,
precum i alte valori.

n cadrul elementelor extrabilaniere sunt cuprinse i activele contingente (contul 807 "Active contingente"),
respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii contingente").

Definitii

Un activ contingent este un activ potenial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanului i a
cror existen va fi confirmat numai prin apariia sau neapariia unuia sau mai multor evenimente viitoare
nesigure, care nu pot fi n totalitate sub controlul entitii.

Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neateptate, care pot s genereze
intrri de beneficii economice n entitate.

Activele contingente nu se recunosc n conturile bilaniere. Acestea trebuie prezentate n notele explicative n cazul
n care este probabil apariia unor intrri de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute n
situaiile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoaterea lor ar putea determina un venit care s nu se
realizeze niciodat.

42
Manual de politici contabile 2017

n cazul n care realizarea unui venit este sigur, activul aferent nu este un activ contingent i trebuie procedat la
recunoaterea lui n bilan.

Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunztoare n situaiile financiare a
modificrilor survenite. Astfel, dac intrarea de beneficii economice devine cert, activul i venitul corespunztor
vor fi recunoscute n situaiile financiare aferente perioadei n care au survenit modificrile. n schimb, dac este
doar probabil o cretere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta n notele explicative activul contingent.

O datorie contingent este:

a) o obligaie potenial, aprut ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanului i a crei
existen va fi confirmat numai de apariia sau neapariia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte,
care nu pot fi n totalitate sub controlul entitii; sau

b) o obligaie curent aprut ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanului, dar care nu este
recunoscut deoarece:

nu este sigur c vor fi necesare ieiri de resurse pentru stingerea acestei datorii;
sau
valoarea datoriei nu poate fi evaluat suficient de credibil.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dac a devenit probabil o ieire de resurse care
ncorporeaz beneficiile economice. Dac se consider c este necesar ieirea de resurse, generat de un element
considerat anterior datorie contingent, se va recunoate, dup caz, o datorie sau un provizion n situaiile
financiare aferente perioadei n care a intervenit modificarea ncadrrii evenimentului, cu excepia cazurilor n care
nu poate fi efectuat nicio estimare credibil.

9.6. Contabilitatea datoriilor

Entitatea clasifica ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curent, atunci cnd:

a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entitii; sau


b) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilanului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Dac entitatea preconizeaz i are posibilitatea s refinaneze sau s rennoiasc o obligaie pentru cel puin
dousprezece luni dup perioada de raportare conform unei faciliti de mprumut existente, va clasifica obligaia
ca fiind pe termen lung chiar dac, n caz contrar, ar fi trebuit s fie achitat ntr-o perioad mai scurt.

Contabilitatea mprumuturilor i datoriilor asimilate acestora se ine pe urmtoarele categorii:

mprumuturi din emisiuni de obligaiuni i prime de rambursare a acestora (se evideniaza distinct
mprumuturile din emisiuni de obligaiuni convertibile)
credite bancare pe termen lung i mediu
sume datorate entitilor afiliate, entitilor asociate i entitilor controlate n comun,
alte mprumuturi i datorii asimilate, precum i dobnzile aferente acestora.

43
Manual de politici contabile 2017

Entitatea va menine clasificarea datoriilor pe termen lung purttoare de dobnd n aceast categorie chiar i
atunci cnd acestea sunt exigibile n 12 luni de la data bilanului, dac:
a) termenul iniial a fost pentru o perioad mai mare de 12 luni; i
b) exist un acord de refinanare sau de reealonare a plilor, care este ncheiat nainte de data bilanului.

10. Contabilitatea provizioanelor

10.1. Definitie

Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert.

Provizioanele sunt destinate s acopere datoriile a cror natur este clar definit i care la data bilanului este
probabil s existe, sau este cert c vor exista, dar care sunt incerte n ceea ce privete valoarea sau data la care vor
aprea.

Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.

Provizioanele nu pot depi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaiei curente la
data bilanului.

10.2. Recunoastere
Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care:

entitatea are o obligaie curent generat de un eveniment anterior;


este probabil ca o ieire de resurse s fie necesar pentru a onora obligaia respectiv; i
poate fi realizat o estimare credibil a valorii obligaiei.

Dac aceste condiii nu sunt ndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.

Societatea constituie provizioane pentru elemente precum:

a) litigii, amenzi i penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte;


b) cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte cheltuieli privind garania
acordat clienilor;
c) aciunile de restructurare;
d) pensii i obligaii similare;
e) dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de acestea
f) impozite;
g) prime ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau
contractuale
h) terminarea contractului de munc
i) provizioane n legtur cu acorduri de concesiune
j) provizioane pentru contracte cu titlu oneros si
k) alte provizioane.
Contabilitatea provizioanelor se ine pe feluri, n funcie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost
constituite.

44
Manual de politici contabile 2017

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui n urmtoarele situaii:

a) vnzarea sau ncetarea activitii unei pri a afacerii;


b) nchiderea unor sedii ale entitii;
c) modificri n structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
d) reorganizri fundamentale care au un efect semnificativ n natura i scopul activitilor entitii.

n cazul n care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se recunoate att n
situaiile financiare anuale individuale ale entitii din grup afectate de restructurare , ct i n cele consolidate.

Provizioanele de restructurare, n cazul unei obligaii legale, se constituie cu respectarea condiiilor generale de
recunoatere a provizioanelor i a prevederilor legale.

Societatea are obligaia implicit care determin constituirea unui provizion pentru restructurare atunci cnd sunt
ndeplinite condiiile generale de recunoatere a provizioanelor i entitatea:

a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care s stipuleze cel puin:

activitatea sau partea de activitate la care se refer;


principalele locaii afectate de planul de restructurare;
numrul aproximativ de angajai care vor primi compensaii pentru ncetarea activitii, distribuia i
posturile acestora;
cheltuielile implicate; i
data de la care se va implementa planul de restructurare; i

b) a provocat celor afectai o ateptare c va realiza restructurarea prin nceperea implementrii acelui plan sau
prin anunarea principalelor sale caracteristici celor afectai de acesta.

n cazul n care entitatea ncepe un plan de restructurare sau anun principalele sale caracteristici celor afectai
numai dup data bilanului, dac restructurarea este semnificativ i neprezentarea ar putea influena deciziile
economice ale utilizatorilor luate pe baza situaiilor financiare, este necesar prezentarea de informaii n acest
sens.

Un provizion aferent restructurrii va include numai costurile directe generate de restructurare, i anume cele
care:
sunt generate n mod necesar de procesul de restructurare; i
nu sunt legate de desfurarea continu a activitii entitii.

Provizioanele pentru pensii se refer la sumele ce vor fi pltite de entitate dup ce angajaii au prsit entitatea.
Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabilete de ctre specialiti n domeniu. La determinarea lor se ine
seama de vrsta, vechimea n munc i rotaia personalului n cadrul entitii.Provizioanele pentru pensii se
recunosc pe parcursul perioadei de munc rmase pn la pensie, atunci cnd exist certitudinea achitrii lor ntr-
o perioad previzibil de timp.

Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate bugetului de stat, n
condiiile n care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie n relaia cu statul.Aceste provizioane pot fi
constituite, de exemplu, pentru: diferene de impozite rezultate din operaiuni de control nefinalizate; impozite
pentru care entitatea are deschise procese n instan; rezerve din faciliti fiscale sau alte rezerve pentru care n

45
Manual de politici contabile 2017

legislaia fiscal exist prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum i n alte situaii care pot genera
datorii sub forma impozitului pe profit.

Provizioanele pentru dezafectare

Provizioanele pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de acestea se constituie atunci
cnd exist obligaia de a demola, nltura i restaura elemente de imobilizri corporale.

Provizioane pentru terminarea contractului de munc

Entitatea va constitui provizioanele pentru terminarea contractului de munc pentru obligaiile asumate de n
relaie cu angajaii, pentru terminarea contractului de munc , cnd exist certitudinea achitrii lor ntr-o perioad
previzibil de timp.

Provizioane n legtur cu acorduri de concesiune

n cazul n care entitatea devine operatorul unui acord de concesiune a serviciilor si are o obligaie contractual de
a ntreine infrastructura la un anumit nivel de utilizare nainte de a fi predat concedentului la sfritul acordului
aceste obligaii se vor recunoaste drept provizion:

Provizioane pentru contracte cu titlu oneros

In cazul contractelor cu titlu oneros entitatea va recunoaste ca provizion obligaia contractual actual prevzut
n contract .

Provizioanele prezentate n bilan la "Alte provizioane" includ provizioane constituite pentru:

alte beneficii pe care entitatea urmeaz s le plteasc angajailor sau persoanelor dependente de
acetia, care nu sunt legate de restructurare, pensii sau terminarea contractului de munc;
cheltuielile legate de protecia mediului nconjurtor pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate;
gestiunea deeurilor, protejarea solului, a apelor subterane i a apelor de suprafa; protejarea
biodiversitii i a peisajului; alte activiti de protejare a mediului nconjurtor;
obligaii asumate n comun cu o ter parte etc.

Provizioanele trebuie s fie strict corelate cu riscurile i cheltuielile estimate.

Valoarea recunoscut ca provizion trebuie s constituie cea mai bun estimare la data bilanului a costurilor
necesare stingerii obligaiei curente.

Cea mai bun estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plti-o, n
mod raional, pentru stingerea obligaiei la data bilanului sau pentru transferarea acesteia unei tere pri la acel
moment.

Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezint valoarea actualizat a
cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaiei. n acest caz, actualizarea provizioanelor se face
ntruct, datorit valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor ieiri de resurse care apar la scurt timp de la
data bilanului sunt mult mai oneroase dect cele aferente unor ieiri de resurse de aceeai valoare, dar care apar

46
Manual de politici contabile 2017

mai trziu.Actualizarea provizioanelor se efectueaz, de regul, de ctre persoane specializate. Rata de actualizare
utilizat reflect evalurile curente pe pia ale valorii-timp a banilor i ale riscurilor specifice datoriei

Ctigurile rezultate din cedarea preconizat a activelor nu trebuie luate n considerare n evaluarea unui provizion.

Dac se estimeaz c o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de ctre o ter parte,
rambursarea trebuie recunoscut numai n momentul n care este sigur c va fi primit. Rambursarea trebuie
considerat ca un activ separat.

Cheltuielile cu actualizarea provizioanelor reprezint cheltuieli financiare.

10.3. Evaluare ulterioara

Provizioanele trebuie revizuite la data fiecrui bilan i ajustate pentru a reflecta cea mai bun estimare curent.n
cazul n care pentru stingerea unei obligaii nu mai este probabil o ieire de resurse, provizionul trebuie anulat
prin reluare la venituri.

Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniial recunoscute.

Provizioanele se evalueaz naintea determinrii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel
prevzut de legislaia fiscal.

11. Subvenii

In categoria subveniilor societatea cuprinde subveniile aferente activelor i subveniile aferente veniturilor,
primite de la: guvernul propriu-zis, agenii guvernamentale i alte instituii similare naionale i internaionale.
n cadrul subveniilor reflect distinct:

o subvenii guvernamentale;
o mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii;
o alte sume primite cu caracter de subvenii.

Subveniile aferente activelor reprezint subvenii pentru acordarea crora principala condiie este ca
entitatea beneficiar s cumpere, s construiasc sau achiziioneze active imobilizate.
O subvenie guvernamental poate mbrca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare
corporal), caz n care subvenia i activul sunt contabilizate la valoarea just.
Subveniile aferente veniturilor cuprind toate subveniile, altele dect cele pentru active.
Subveniile guvernamentale, inclusiv subveniile nemonetare la valoarea just, nu trebuie recunoscute pn cnd
nu exist suficient siguran c:
a) entitatea va respecta condiiile impuse de acordarea lor; i
b) subveniile vor fi primite.
Doar primirea unei subvenii nu furnizeaz ea nsi dovezi concludente c toate condiiile ataate acordrii
subveniei au fost sau vor fi ndeplinite.

Contabilitatea proiectelor finanate din subvenii

Societatea tine contabilitatea proiectelor finanate din subvenii distinct, pe fiecare proiect, surs de finanare,
potrivit contractelor ncheiate, fr a se ntocmi situaii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea
proiect.Pentru asigurarea corelrii cheltuielilor finanate din subvenii cu veniturile aferente se procedeaz astfel:

47
Manual de politici contabile 2017

a) din punctul de vedere al contului de profit i pierdere:


n cursul fiecrei luni se evideniaz cheltuielile dup natura lor;
la sfritul lunii se evideniaz la venituri subveniile corespunztoare cheltuielilor efectuate;
b) din punctul de vedere al bilanului:
creana din subvenii se recunoate n coresponden cu veniturile din subvenii, dac au fost
efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenii, sau pe seama veniturilor amnate, dac
aceste cheltuieli nu au fost efectuate nc;
periodic, odat cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor
documente prin care se stabilesc i aprob sumele cuvenite, se procedeaz la regularizarea
sumelor nregistrate drept crean din subvenii.

Recunoasterea subventiei de catre entitate :

Subveniile se recunosc, pe o baz sistematic, drept venituri ale perioadelor corespunztoare


cheltuielilor aferente pe care aceste subvenii urmeaz s le compenseze.
n cazul n care ntr-o perioad se ncaseaz subvenii aferente unor cheltuieli care nu au fost nc
efectuate, subveniile primite nu reprezint venituri ale acelei perioade curente.
Subveniile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri n aceeai
perioad ca i cheltuiala aferent. n mod similar, subveniile legate de activele amortizabile sunt
recunoscute, de regul, n contul de profit i pierdere pe parcursul perioadelor, i n proporia n care
amortizarea acelor active este recunoscut.
O subvenie guvernamental care urmeaz a fi primit drept compensaie pentru cheltuieli sau pierderi
deja suportate sau n sensul acordrii unui ajutor financiar imediat entitii, fr a exista costuri viitoare
aferente, trebuie recunoscut n contul de profit i pierdere n perioada n care ndeplinete condiiile s
fie recunoscut drept crean.
O subvenie guvernamental reprezint o crean pentru o entitate n situaia n care compenseaz
cheltuieli sau pierderi suportate ntr-o perioad precedent. O astfel de subvenie este recunoscut n
contul de profit i pierdere al perioadei n care devine crean.
Entitatea prezint n notele explicative informaii referitoare la subveniile primite, destinaia acestora i
elementele care justific ndeplinirea condiiilor necesare pentru acordarea subveniilor.
Subveniile legate de terenuri pot impune, prin contractele ncheiate, ndeplinirea anumitor obligaii. n
acest caz, subveniile se recunosc drept venituri pe parcursul perioadelor n care sunt suportate costurile
ndeplinirii respectivelor obligaii. De exemplu, o subvenie pentru teren poate fi condiionat de
construirea unei cldiri pe terenul respectiv. n acest caz, subvenia se recunoate n contul de profit i
pierdere pe parcursul duratei de via a cldirii.

Subveniile se nregistreaza direct n conturile de capital i rezerve.


Subveniile pentru active, inclusiv subveniile nemonetare la valoarea just, se nregistreaz n contabilitate ca
subvenii pentru investiii i se recunosc n bilan ca venit amnat .Venitul amnat se nregistreaz n contul de
profit i pierdere pe msura nregistrrii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Restituirea subventiei

Restituirea unei subvenii referitoare la un activ se nregistreaz prin reducerea soldului venitului amnat cu suma
rambursabil.
Restituirea unei subvenii aferente veniturilor se efectueaz prin reducerea veniturilor amnate, dac exist, sau,
n lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
n msura n care suma rambursat depete venitul amnat sau dac nu exist un asemenea venit, surplusul,
respectiv valoarea integral restituit, se recunoate imediat ca o cheltuial.

48
Manual de politici contabile 2017

12.Capital si rezerve

Capitalul i rezervele (capitaluri proprii) reprezint dreptul acionarilor asupra activelor unei entiti, dup
deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele,
rezultatul reportat, rezultatul exerciiului financiar.

12.1. Capital

Capitalul este reprezentat de capitalul social.

Capitalul social subscris i vrsat se nregistreaz distinct n contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei
juridice i a documentelor justificative privind vrsmintele de capital.

Contabilitatea analitic a capitalului social se ine pe acionari sau asociai, cuprinznd numrul i valoarea
nominal a aciunilor sau a prilor sociale subscrise i vrsate.

Principalele operaiuni care se nregistreaz n contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea i
emisiunea de noi aciuni, ncorporarea rezervelor i alte operaiuni, potrivit legii.

Operaiunile pe care entitatea le poate inregistra n contabilitate cu privire la micorarea capitalului sunt, n
principal, urmtoarele:

reducerea numrului de aciuni sau pri sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a
retragerii unor acionari sau asociai
rscumprarea aciunilor
acoperirea pierderilor contabile din anii precedeni sau
alte operaiuni, potrivit legii.

Scoaterea din eviden a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modific capitalul social, cu excepia
situaiilor prevzute de legislaia n vigoare. n toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se
efectueaz n baza hotrrii adunrii generale a acionarilor, cu respectarea legislaiei n vigoare.

Aciunile proprii rscumprate, potrivit legii, sunt prezentate n bilan ca o corecie a capitalului propriu.

Ctigurile sau pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii ale entitii (aciuni, pri sociale) nu vor fi recunoscute n contul de profit i
pierdere. Contravaloarea primit sau pltit n urma unor astfel de operaiuni este recunoscut direct n
capitalurile proprii i se prezint distinct n bilan, respectiv Situaia modificrilor capitalului propriu, astfel:

ctigurile sunt reflectate n contul 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii";
pierderile sunt reflectate n contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea
cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".

Nu reprezint ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitii, diferenele de curs valutar dintre momentul subscrierii

49
Manual de politici contabile 2017

aciunilor i momentul vrsrii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare,
dup caz.

Ctigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determin ca diferen ntre preul de vnzare al
instrumentelor de capitaluri proprii i valoarea lor de rscumprare, respectiv ntre valoarea nominal a
instrumentelor anulate i valoarea lor de rscumprare.

Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determin ca diferen ntre valoarea de rscumprare a
instrumentelor de capitaluri proprii i preul lor de vnzare, respectiv ntre valoarea de rscumprare a
instrumentelor anulate i valoarea lor nominal.

Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct n capitalurile proprii
(cont 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii") atunci cnd nu sunt ndeplinite condiiile pentru recunoaterea lor ca
imobilizri necorporale (cont 201 "Cheltuieli de constituire").

Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport i de conversie.

Conturile corespunztoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor.

Prima de emisiune se determin ca diferen ntre preul de emisiune de noi aciuni sau pri sociale i
valoarea nominal a acestora.
Prima de fuziune se determin ca diferen ntre valoarea aportului rezultat din fuziune i valoarea cu
care a crescut capitalul social al societii absorbante.
Prima de aport se calculeaz ca diferen ntre valoarea bunurilor aportate i valoarea nominal a
capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.
Prima de conversie a obligaiunilor n aciuni se calculeaz ca diferen ntre valoarea nominal a
obligaiunilor corespunztoare mprumuturilor obligatare i valoarea aciunilor emise potrivit prevederilor
contractuale, atunci cnd valoarea obligaiunilor depete valoarea aciunilor corespunztoare.

12.2. Rezerve din reevaluare

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale, n conformitate cu prevederile prezentelor
reglementri, trebuie reflectat n debitul sau creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare", dup caz, cu
respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizrilor corporale din prezentele reglementri.

Evidenierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuat pe fiecare imobilizare corporal n parte i pe fiecare
operaiune de reevaluare care a avut loc.

Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuat numai n limita soldului creditor existent, aferent
imobilizrii respective.

Rezervele din reevaluarea imobilizrilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare
se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subseciunii 7.7.1. "Reevaluarea imobilizrilor corporale" din
prezentele reglementri.

12.3. Alte rezerve

50
Manual de politici contabile 2017

Contabilitatea rezervelor se ine pe categorii de rezerve:

rezerve legale;
rezerve statutare sau contractuale i
alte rezerve.

Rezervele legale se constituie anual din profitul entitii, n cotele i limitele prevzute de lege, i din alte surse
prevzute de lege.Rezervele legale pot fi utilizate numai n condiiile prevzute de lege.

Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitii, conform prevederilor din actul
constitutiv al acesteia.

Alte rezerve neprevzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru
acoperirea pierderilor contabile sau n alte scopuri, potrivit hotrrii adunrii generale a acionarilor sau
asociailor, cu respectarea prevederilor legale.

12.4. Rezultatul exerciiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului i acoperirea pierderii contabile

n contabilitate, profitul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului financiar.

Rezultatul exerciiului se determin ca diferen ntre veniturile i cheltuielile exerciiului.

Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i reprezint soldul final al contului
de profit i pierdere.

Repartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destinaii, dup aprobarea situaiilor financiare


anuale.Repartizarea profitului se efectueaz n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

Sumele reprezentnd rezerve constituite din profitul exerciiului financiar curent, n baza unor prevederi legale, se
nregistreaz prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rmas dup
aceast repartizare se preia la nceputul exerciiului financiar urmtor celui pentru care se ntocmesc situaiile
financiare anuale n contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmeaz a fi repartizat pe celelalte destinaii
hotrte de adunarea general a acionarilor sau asociailor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenierea n
contabilitate a destinaiilor profitului contabil se efectueaz dup adunarea general a acionarilor sau asociailor
care a aprobat repartizarea profitului, prin nregistrarea sumelor reprezentnd dividende cuvenite acionarilor sau
asociailor, rezerve i alte destinaii, potrivit legii.

nchiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" i 129 "Repartizarea profitului" se efectueaz la nceputul
exerciiului financiar urmtor celui pentru care se ntocmesc situaiile financiare anuale. Ca urmare, cele dou
conturi apar cu soldurile corespunztoare, n bilanul ntocmit pentru exerciiul financiar la care se refer situaiile
financiare anuale.

n contul 117 "Rezultatul reportat" se evideniaz distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la nceputul
exerciiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit i pierdere al exerciiului financiar precedent,
precum i rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Pierderea contabil reportat se acoper din profitul exerciiului financiar i cel reportat, din rezerve, prime de
capital i capital social, potrivit hotrrii adunrii generale a acionarilor sau asociailor, cu respectarea

51
Manual de politici contabile 2017

prevederilor legale. n lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoper pierderea contabil
este la latitudinea adunrii generale a acionarilor sau asociailor, respectiv a consiliului de administraie.

n cazul corectrii de erori care genereaz pierdere contabil reportat, aceasta trebuie acoperit nainte de
efectuarea oricrei repartizri de profit.

13. Venituri si cheltuieli

Contul de profit i pierdere cuprinde: cifra de afaceri net, veniturile i cheltuielile exerciiului, grupate dup
natura lor, precum i rezultatul exerciiului (profit sau pierdere).

Cifra de afaceri net se calculeaz prin nsumarea veniturilor rezultate din livrrile de bunuri i prestrile de servicii
i alte venituri din exploatare, mai puin reducerile comerciale acordate clienilor.

Atunci cnd, n baza unor prevederi legale exprese, n conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentnd
diverse impozite i taxe reflectate concomitent n conturi de cheltuieli, cu ocazia ntocmirii contului de profit i
pierdere, la cifra de afaceri net se vor nscrie sumele reprezentnd veniturile menionate, corectate cu cheltuielile
corespunztoare acelor impozite (ex. impozitul se determin n funcie de nivelul cifrei de afaceri; impozitul se
datoreaz ca urmare a vnzrii unui produs sau a unui serviciu; impozitul se colecteaz n numele autoritilor, n
legtur cu vnzarea unui produs sau a unui serviciu).

13.1. Venituri

n categoria veniturilor se includ att sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activiti
curente, ct i ctigurile din orice alte surse.

Activitile curente sunt orice activiti desfurate de o entitate, ca parte integrant a obiectului su de activitate,
precum i activitile conexe acestora.

Ctigurile reprezint creteri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca rezultat din activitatea curent,
dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate. n contul de profit i pierdere, ctigurile sunt
prezentate, de regul, la valoarea net, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul "Alte venituri din exploatare".

Veniturile din activiti curente se pot regsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vnzri, prestri de servicii,
comisioane, redevene, chirii, subvenii, dobnzi, dividende.

Sumele colectate de o entitate n numele unor tere pri, inclusiv n cazul contractelor de agent, comision sau
mandat comercial ncheiate potrivit legii, nu reprezint venit din activitatea curent, chiar dac din punct de
vedere al taxei pe valoarea adugat persoanele care acioneaz n nume propriu sunt considerate cumprtori
revnztori. n aceast situaie, veniturile din activitatea curent sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacie este determinat, de obicei, printr-un acord ntre vnztorul i
cumprtorul/utilizatorul activului, innd cont de suma oricror reduceri comerciale.

Contabilitatea veniturilor se ine pe feluri de venituri, dup natura lor, astfel:

a) venituri din exploatare;

52
Manual de politici contabile 2017

b) venituri financiare;
.
Veniturile din exploatare cuprind:

a)venituri din vnzarea de produse i mrfuri, precum i prestri de servicii.

n aceast categorie se includ i veniturile realizate din vnzarea de locuine (entitile ce au ca activitate
principal obinerea i vnzarea de locuine)

Veniturile se recunosc la valoarea integral, inclusiv n cazul n care entitatea practic programe de fidelizare a
clienilor. n acest caz, pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clienilor ca parte a unei tranzacii de
vnzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, i care pot fi folosite n viitor de
client pentru a obine bunuri sau servicii gratuite sau la pre redus, sub rezerva ndeplinirii unor eventuale condiii
suplimentare, entitatea nregistreaz n contabilitate un provizion;

b) venituri aferente costului produciei, reprezentnd variaia n plus (cretere) sau n minus (reducere) dintre
valoarea la cost de producie efectiv a stocurilor de produse i servicii n curs de execuie de la sfritul perioadei i
valoarea stocurilor iniiale ale produselor i serviciilor n curs de execuie, nelund n calcul ajustrile pentru
depreciere reflectate;

c) venituri din producia de imobilizri, reprezentnd costul lucrrilor efectuate de entitate pentru ea nsi, care
se nregistreaz ca imobilizri corporale i necorporale;

d) venituri din subvenii de exploatare, reprezentnd subveniile pentru acoperirea diferenelor de pre i pentru
acoperirea pierderilor, precum i alte subvenii de care beneficiaz entitatea;

e) alte venituri din exploatarea curent, cuprinznd veniturile din creane recuperate, penaliti contractuale,
datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum i alte venituri din exploatare.

Variaia stocurilor de produse finite i n curs de execuie pe parcursul perioadei reprezint o corecie a
cheltuielilor de producie pentru a reflecta faptul c fie producia a majorat nivelul stocurilor, fie vnzrile
suplimentare au redus nivelul stocurilor.

Veniturile aferente costului produciei n curs de execuie se nscriu, alturi de celelalte venituri, n contul de profit
i pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).

Programe de fidelizare a clienilor

Entitatea contabilizeaz punctele cadou ca o component identificabil a tranzaciei n cadrul creia acestea sunt
acordate (contul 472 "Venituri nregistrate n avans"/analitic distinct). Suma corespunztoare punctelor cadou se
recunoate drept venit n momentul n care entitatea i ndeplinete obligaia de a furniza premiile sau la
expirarea perioadei n cadrul creia clienii pot utiliza punctele cadou. Condiia pentru nregistrarea ca venituri n
avans a valorii punctelor cadou este ca programul de fidelizare practicat de entitate s permit cunoaterea, n
orice moment, a urmtoarelor informaii: valoarea punctelor cadou acordate, termenele la care expir
valabilitatea acestora, valoarea punctelor cadou onorate i valoarea punctelor cadou existente, ce urmeaz a fi
onorate n perioada urmtoare.

Veniturile financiare cuprind:

a) venituri din imobilizri financiare;

53
Manual de politici contabile 2017

b) venituri din investiii pe termen scurt;


c) venituri din investiii financiare cedate;
d) venituri din diferene de curs valutar;
e) venituri din dobnzi;
f) venituri din sconturi primite n urma unor reduceri financiare;
g) alte venituri financiare.

13.1.1. Venituri din vnzri de bunuri

n contabilitate, veniturile din vnzri de bunuri se nregistreaz n momentul predrii bunurilor ctre cumprtori,
al livrrii lor pe baza facturii sau n alte condiii prevzute n contract, care atest transferul dreptului de
proprietate asupra bunurilor respective, ctre clieni.

Veniturile din vnzarea bunurilor se recunosc n momentul n care sunt ndeplinite urmtoarele condiii:

a) entitatea a transferat cumprtorului riscurile i avantajele semnificative care decurg din proprietatea
asupra bunurilor;
b) entitatea nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la care ar fi fcuto, n mod normal, n cazul deinerii
n proprietate a acestora i nici nu mai deine controlul efectiv asupra lor;
c) mrimea veniturilor poate fi evaluat n mod credibil;
d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate ctre entitate; i
e)costurile tranzaciei pot fi evaluate n mod credibil.

O promisiune de vnzare nu genereaz contabilizarea de venituri.

Pentru bunurile livrate n baza unui contract de consignaie, se consider c livrarea bunurilor de la consignant la
consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienilor si.

Pentru bunurile transmise n vederea testrii sau a verificrii conformitii, se consider c transferul proprietii
bunurilor a avut loc la data acceptrii bunurilor de ctre beneficiar. Bunurile transmise n vederea verificrii
conformitii sunt bunurile oferite de furnizor clienilor, acetia avnd dreptul fie s le achiziioneze fie, s le
returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate n vederea testrii este un contract provizoriu prin care
vnzarea efectiv a bunurilor este condiionat de obinerea de rezultate satisfctoare n urma testrii de ctre
clientul potenial, testare ce are scopul de a stabili c bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.

Pentru stocurile la dispoziia clientului, se consider c transferul proprietii bunurilor are loc la data la care
clientul intr n posesia bunurilor. Stocurile la dispoziia clientului reprezint o operaiune potrivit creia furnizorul
transfer regulat bunuri ntr-un depozit propriu sau ntr-un depozit al clientului, prin care transferul proprietii
bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, n principal pentru a le
utiliza n procesul de producie.

13.1.2. Venituri din prestarea de servicii

Veniturile din prestri de servicii se nregistreaz n contabilitate pe msura efecturii acestora. Prestarea de
servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrri i orice alte operaiuni care nu pot fi considerate livrri de bunuri.

54
Manual de politici contabile 2017

Stadiul de execuie al lucrrii se determin pe baz de situaii de lucrri care nsoesc facturile, procese-verbale de
recepie sau alte documente care atest stadiul realizrii i recepia serviciilor prestate.

n cazul lucrrilor de construcii, recunoaterea veniturilor se face pe baza actului de recepie semnat de
beneficiar, prin care se certific faptul c executantul i-a ndeplinit obligaiile n conformitate cu prevederile
contractului i ale documentaiei de execuie.

Contravaloarea lucrrilor nerecepionate de beneficiar pn la sfritul perioadei se evideniaz la cost, n contul


332 "Servicii n curs de execuie", pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de
execuie".

13.1.3. Venituri din redevene, chirii, dobnzi i dividende

Veniturile din redevene, chirii, dobnzi i dividende se recunosc astfel:

a)dobnzile se recunosc periodic, n mod proporional, pe msura generrii venitului respectiv, pe baza
contabilitii de angajamente;
b) redevenele i chiriile se recunosc pe baza contabilitii de angajamente, conform contractului;
c) dividendele se recunosc atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a le ncasa.

Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se
evideniaz distinct, n funcie de natura acestora.

Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de
valoare reflectate se efectueaz prin nregistrarea la venituri n cazul n care nu se mai justific meninerea
acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibil.

13.2. Cheltuieli

Cheltuielile entitii reprezint valorile pltite sau de pltit pentru:

consumuri de stocuri i servicii prestate, de care beneficiaz entitatea;


cheltuieli cu personalul;
executarea unor obligaii legale sau contractuale etc.

Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a desfurrii activitii
curente a entitii. Acestea nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli.n contul de profit i pierdere, pierderile
sunt prezentate, de regul, la valoarea net, exclusiv veniturile aferente, la elementul "Alte cheltuieli de
exploatare".

n cadrul cheltuielilor exerciiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru
depreciere sau pierdere de valoare reflectate.

Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura lor, astfel:

a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:

55
Manual de politici contabile 2017

cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile; costul de achiziie al obiectelor de inventar


consumate; costul de achiziie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor;
contravaloarea energiei i apei consumate; valoarea animalelor i psrilor; costul mrfurilor vndute i al
ambalajelor;
cheltuieli cu serviciile executate de teri, redevene, locaii de gestiune i chirii; prime de asigurare; studii
i cercetri; cheltuieli cu alte servicii executate de teri (colaboratori); comisioane i onorarii; cheltuieli de
protocol, reclam i publicitate; transportul de bunuri i personal; deplasri, detari i transferri;
cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii, servicii bancare i altele;
cheltuieli cu personalul (salariile, asigurrile i protecia social i alte cheltuieli cu personalul, suportate
de entitate);
alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului nconjurtor, aferente perioadei;
pierderi din creane i debitori diveri; despgubiri, amenzi i penaliti; donaii, sponsorizri i alte
cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital; creane prescrise potrivit
legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de ser achiziionate potrivit legislaiei n vigoare i ale cror
costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.);

b)cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creane legate de participaii; cheltuieli privind investiiile
financiare cedate; diferenele nefavorabile de curs valutar; dobnzile privind exerciiul financiar n curs; sconturile
acordate clienilor; pierderi din creane de natur financiar i altele;

Cheltuielile cu provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum i
cheltuielile cu impozitul pe profit i alte impozite, calculate potrivit legii, se evideniaz distinct, n funcie de
natura lor.

Conturile sintetice de venituri i de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, n funcie de necesitile impuse
de anumite reglementri sau potrivit necesitilor proprii ale entitii.

14. Active primite prin transfer de la clienti si conectarea utilizatorilor la reelele de utiliti

In cazul in care entitatea primeste active de la clienii sub form de imobilizri corporale sau numerar care are ca
destinaie achiziia sau construirea de imobilizri corporale, pentru a-i conecta la o reea de electricitate, gaze, ap
sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evideniaz datoria
corespunztoare valorii activelor respective ca venit amnat .Venitul amnat se nregistreaz ca venit curent n
contul de profit i pierdere pe msura nregistrrii cheltuielilor cu amortizarea imobilizrilor respective.

n cazul racordrii utilizatorilor la reeaua electric, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu


racordarea reprezint imobilizri necorporale de natura drepturilor de utilizare i se evideniaz n contul 205
"Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare"/analitic distinct.

n toate cazurile se vor avea n vedere clauzele cuprinse n contractele ncheiate ntre pri.

15. Tratamentul contabil al reducerilor comerciale si financiare

15.1.Reducerile comerciale

Exemple de reduceri comerciale :

56
Manual de politici contabile 2017

a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate i se practic asupra preului de vnzare;


b) remizele - se primesc n cazul vnzrilor superioare volumului convenit sau dac cumprtorul are un statut
preferenial; i
c) risturnele - sunt reduceri de pre calculate asupra ansamblului tranzaciilor efectuate cu acelai ter, n decursul
unei perioade determinate

15.1.1.Reducerile comerciale la achizitia de bunuri

Reducerile comerciale acordate de furnizorii entitatii i nscrise pe factura de achiziie reduc costul de achiziie al
bunurilor. Atunci cnd achiziia de produse i primirea reducerii comerciale sunt tratate mpreun, reducerile
comerciale primite ulterior facturrii ajusteaz, de asemenea, costul de achiziie al bunurilor.

Dac reducerile comerciale nscrise pe factura de achiziie acoper n totalitate contravaloarea bunurilor
achiziionate, acestea se nregistreaz n contabilitate la valoarea just, pe seama veniturilor curente (contul 758
Alte venituri din exploatare) n cazul stocurilor, respectiv a veniturilor n avans (contul 475 Subvenii pentru
investiii), n cazul imobilizrilor corporale i necorporale.

Veniturile n avans aferente acestor imobilizri se reiau n contul de profit i pierdere pe durata de via a
imobilizrilor respective.

Reducerile comerciale primite ulterior facturrii corecteaz costul stocurilor la care se refer, dac acestea mai
sunt n gestiune. Dac stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt n gestiune, acestea
se evideniaz distinct n contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite"), pe seama conturilor de teri.

n cazul n care informaiile deinute nu permit corectarea valorii stocurilor reducerile se reflect, de asemenea, pe
seama contului 609 "Reduceri comerciale primite".

Reducerile comerciale primite ulterior facturrii unor imobilizri corporale i necorporale identificabile reprezint
venituri n avans (contul 475 Subvenii pentru investiii), fiind reluate n contul de profit i pierdere pe durata de
via rmas a imobilizrilor respective.

Reducerile comerciale primite ulterior facturrii unor imobilizri corporale i necorporale care nu pot fi
identificabile reprezint venituri ale perioadei (contul 758 Alte venituri din exploatare)."

15.1.2.Reducerile comerciale la vanzarea de bunuri

Atunci cnd vnzarea de produse i acordarea reducerii comerciale sunt tratate mpreun, reducerile comerciale
acordate ulterior facturrii ajusteaz veniturile din vnzare.Reducerile comerciale acordate ulterior facturrii,
indiferent de perioada la care se refer, se evideniaz distinct n contabilitate (contul 709 "Reduceri comerciale
acordate"), pe seama conturilor de teri.

15.1.3. Reduceri comerciale la servicii

Reducerile comerciale legate de prestrile de servicii, primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior
facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se evideniaz distinct n contabilitate (contul 609 "Reduceri
comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de teri.

57
Manual de politici contabile 2017

n cazul n care reducerile comerciale reprezint evenimente ulterioare datei bilanului care conduc la ajustarea
situaiilor financiare anuale, acestea se nregistreaz la data bilanului n contul 408 "Furnizori - facturi nesosite",
respectiv contul 418 "Clieni - facturi de ntocmit", i se reflect n situaiile financiare ale exerciiului pentru care
se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmeaz a fi primite, nregistrate la data
bilanului n contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", corecteaz costul stocurilor la care se refer, dac acestea
mai sunt n gestiune.

15.2.Reducerile financiare

Reducerile financiare sunt sub form de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor nainte de
termenul normal de exigibilitate.

Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refer
(contul 767 "Venituri din sconturi obinute"). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezint cheltuieli ale
perioadei, indiferent de perioada la care se refer (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").

16.Contabilitatea operaiunilor derulate n cadrul contractelor de fiducie

Entitatea contabilizeaza contractele de fiducie, ncheiate conform dispoziiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicat, cu modificrile ulterioare, in functie de calitatea pe care o are constituitorul, respectiv
posibilitatea ca acesta s fie sau nu i beneficiarul contractului de fiducie.

n cazul n care constituitorul are i calitatea de beneficiar, din punct de vedere contabil se consider c
acesta pstreaz riscurile i beneficiile aferente masei patrimoniale transferate n fiducie, fiind aplicabile
prevederile pct. 1 de mai jos. Fiind i beneficiar, constituitorul are puterea decizional care i permite s
obin majoritatea beneficiilor rezultate din fiducie.
n cazul n care constituitorul nu are i calitatea de beneficiar, din punct de vedere contabil se consider c
acesta transfer riscurile i beneficiile aferente masei patrimoniale transferate n fiducie, fiind aplicabile
prevederile pct. 2 de mai jos.
n cazul n care entitatea are numai calitatea de beneficiar al contractului de fiducie, se aplic prevederile
pct. 3.

La contabilizarea contractelor de fiducie sunt avute n vedere ntotdeauna prevederile contractului de fiducie.

16.1.Contracte de fiducie n care constituitorul are i calitatea de beneficiar

Veniturile i cheltuielile ocazionate de derularea contractelor de fiducie se nregistreaz distinct n contabilitate


(contul 7512 Venituri din derularea operaiunilor de fiducie, respectiv contul 6512 Cheltuieli din derularea
operaiunilor de fiducie, dup caz).

La lichidarea operaiunii de fiducie, eventualul ctig sau eventuala pierdere ocazionat() se nregistreaz distinct
n contabilitate (contul 7513 Venituri din lichidarea operaiunilor de fiducie, respectiv contul 6513 Cheltuieli din
lichidarea operaiunilor de fiducie, dup caz).

58
Manual de politici contabile 2017

16.2.Contracte de fiducie n care constituitorul nu are i calitatea de beneficiar

La constituirea fiduciei, constituitorul care nu are i calitatea de beneficiar transfer n fiducie active i datorii la
valoarea la care acestea sunt nregistrate n contabilitate. n acest scop, constituitorul scoate din eviden activele
i datoriile transferate, pe seama contului de profit i pierdere (contul 6511 Cheltuieli ocazionate de constituirea
fiduciei, respectiv contul 7511 Venituri ocazionate de constituirea fiduciei).

Dac la lichidarea operaiunii de fiducie, constituitorul care nu are i calitatea de beneficiar primete napoi
elementele aferente fiduciei, acestea sunt recunoscute, pe naturi de elemente, la valoarea just. Diferena care nu
poate fi asociat elementelor individuale se recunoate pe seama veniturilor (contul 7513 Venituri din lichidarea
operaiunilor de fiducie) sau a cheltuielilor (contul 6513 Cheltuieli din lichidarea operaiunilor de fiducie), dup
caz.

16.3.Contracte de fiducie n care beneficiarul nu are i calitatea de constituitor

n cazul contractelor de fiducie, beneficiarul care nu are i calitatea de constituitor recunoate distinct n
contabilitate veniturile transmise de fiduciar, rezultate din administrarea fiduciei (articol contabil 4662 Creane
din operaiuni de fiducie = 7512 Venituri din derularea operaiunilor de fiducie). Contravaloarea acestora este
decontat potrivit prevederilor contractului de fiducie.

La lichidarea operaiunii de fiducie, beneficiarul care nu are i calitatea de constituitor primete activele i datoriile
aferente operaiunii de fiducie, pe care le contabilizeaz la valoarea just. Diferena care nu poate fi asociat
elementelor individuale se recunoate pe seama veniturilor (contul 7513 Venituri din lichidarea operaiunilor de
fiducie) sau a cheltuielilor (contul 6513 Cheltuieli din lichidarea operaiunilor de fiducie), dup caz.

17. Documentatia utilizata in contabilitate

Documentele utilizate de entitate se aproba si se intocmesc potrivit procedurii interne de gestionare a


documentelor interne, intocmita in conformitate cu prevederile Ordinului 2634/2015 aplicabil de la 1 ianuarie
2016.

Pstrarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate i a celorlalte documente financiar-contabile se


face la:

[domiciliul fiscal]
[la sediul social]
[la sediile secundare]
[ in baza unui contract de prestari servicii cu titlu oneros la sediul operatorului economic autorizat in
prestare se servicii arhivistice]

fiind prezentate :

[pe hrtie]
[pe suport electronic]
[atat pe suport hartie cat si electronic].

59
Manual de politici contabile 2017

*** Nota Contzilla se va pastra in fisier doar optiunea care se potriveste entitatii

Potrivit prevederilor contabilitatii (legea nr. 82/1991, republicat) , registrele de contabilitate obligatorii sunt:

1. Registrul-jurnal ;
2. Registrul-inventar si
3. Cartea mare

Registrele de contabilitate se utilizeaz n strict concordan cu destinaia acestora i se prezint n mod ordonat
i astfel completate nct s permit n orice moment identificarea i controlul operaiunilor contabile efectuate.

Registrele de contabilitate se pot prezenta sub form de registru, foi volante sau listri informatice, dup caz.
Marea majoritate a programelor de contabilitate permit listarea acestora direct din program.

Numerotarea paginilor registrelor se va face n ordine cresctoare, iar volumele se vor numerota n ordinea
completrii lor.

1.Registrul-jurnal - este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz cronologic toate operaiunile
economico-financiare.

Operaiunile de aceeai natur, realizate n acelai loc de activitate (atelier, secie etc.), pot fi recapitulate ntr-un
document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care st la baza nregistrrii n Registrul-jurnal.

Societatea pot utiliza jurnale auxiliare pentru: operaiunile de cas i banc, decontrile cu furnizorii, situaia
ncasrii-achitrii facturilor etc.

Orice nregistrare n Registrul-jurnal trebuie s cuprind elemente cu privire la: felul, numrul i data documentului
justificativ, explicaii privind operaiunile respective i conturile sintetice debitoare i creditoare n care s-au
nregistrat sumele corespunztoare operaiunilor efectuate.

Editarea Registrului-jurnal se efectueaz la cererea organelor de control sau n funcie de necesitile proprii..

2. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz toate elementele de activ i de
pasiv, grupate n funcie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.

Registrul-inventar se ntocmete la nfiinarea unitii, cel puin o dat pe an pe parcursul funcionrii unitii, cu
ocazia fuziunii, divizrii sau ncetrii activitii, precum i n alte situaii prevzute de lege, pe baz de inventar
faptic.

n acest registru se nscriu, ntr-o form recapitulativ, elementele inventariate dup natura lor, suficient de
detaliate pentru a putea justifica coninutul fiecrui post al bilanului.

Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiecrui cont de activ i de pasiv. Elementele de
activ i de pasiv nscrise n Registrul-inventar au la baz listele de inventariere sau alte documente care justific
coninutul acestora la sfritul exerciiului financiar.

n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n Registrul-inventar se nregistreaz soldurile existente la
data inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad rulajele ieirilor de la data inventarierii pn la data
ncheierii exerciiului financiar.

60
Manual de politici contabile 2017

Pe baza Registrului-inventar i a balanei de verificare de la 31 decembrie se ntocmete bilanul care face parte din
situaiile financiare anuale, ale crui posturi, n conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicat, i ale
reglementrilor contabile aplicabile, trebuie s corespund cu datele nscrise n contabilitate, puse de acord cu
situaia real a elementelor de activ i de pasiv stabilit pe baza inventarului.

3.Cartea mare este un registru contabil obligatoriu n care se nregistreaz lunar i sistematic, prin regruparea
conturilor, micarea i existena tuturor elementelor de activ i de pasiv, la un moment dat. Acesta este un
document contabil de sintez i sistematizare i conine simbolul contului debitor i al conturilor creditoare
corespondente, rulajul debitor i creditor, precum i soldul contului. Registrul Cartea mare poate conine cte o fil
pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare st la baza ntocmirii balanei de verificare.

Registrul Cartea mare poate fi nlocuit cu Fia de cont pentru operaiuni diverse.

Editarea Crii mari se efectueaz la cererea organelor de control sau n funcie de necesitile proprii.

17.1.Externalizarea serviciului de arhivare

Registrele i documentele justificative i contabile se pot arhiva, n baza unor contracte de prestri de servicii, cu
titlu oneros, de ctre alte persoane juridice romne care dispun de condiii corespunztoare. i n acest caz,
rspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite
sau altei persoane care are obligaia gestionrii unitii beneficiare.

Unitatea care a ncredinat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiar, va ntiina organul fiscal
teritorial de care aparine despre aceast situaie.

Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate, la cerere, s prezinte la
domiciliul fiscal documentele solicitate.

Organele de control ale Ministerului Economiei i Finanelor pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor
justificative i contabile i n alte locaii dect la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dac consider c acestea
nu sunt pstrate corespunztor.

17.2.Termene de pastrare

Termenul de pstrare a statelor de salarii este de 50 de ani.


Termenul de pstrare a registrelor i a celorlalte documente financiar-contabile este de 10 ani, cu ncepere de la
data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, cu exceptiile de mai jos :
a) Documentele prevzute mai jos se pstreaz pe o perioad de 5 ani n condiile n care necesitile proprii
ale entitii nu impun pstrarea acestora pe o perioad de timp mai mare:
1. Not de recepie i constatare de diferene
2. Bon de predare, transfer, restituire
3. Bon de consum
4. Bon de consum (colectiv)
5. Lista zilnica de alimente
6. Dispoziie de livrare
7. Fi de magazie
8. List de inventariere
9. List de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)
10. Chitan
11. Chitan pentru operaiuni n valut

61
Manual de politici contabile 2017

12. Dispoziie de plat/ncasare ctre casierie


13. Borderou de achiziie
14. Borderou de achiziie (de la productori individuali)
15. Decont pentru operaiuni n participaie
16. Ordin de deplasare (delegaie)
17. Ordin de deplasare (delegaie) n strintate (transporturi internaionale)
18. Decont de cheltuieli (pentru deplasri externe)
19. Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaionale)
20. Not de debitare-creditare
21. Fi de cont pentru operaiuni diverse
22. Fi de cont pentru operaiuni diverse(n valut i n lei)
23. Decizie de imputare
24. Angajament de plat

b) Documentele financiar-contabile care atest proveniena unor bunuri cu durat de via mai mare de 5
ani se pstreaz pe perioada corespunztoare duratei de via util a acestora

17.3.Reguli generale de arhivare

Arhivarea documentelor justificative i contabile se face n conformitate cu prevederile legale i cu urmtoarele


reguli generale:

documentele se grupeaz n dosare, numerotate, nuruite i parafate;


gruparea documentelor n dosare se face cronologic i sistematic, n cadrul fiecrui exerciiu financiar la
care se refer acestea. n cazul fuziunii sau al lichidrii societii, documentele aferente acestei perioade
se arhiveaz separat;
dosarele coninnd documente justificative i contabile se pstreaz n spaii amenajate n acest scop,
asigurate mpotriva degradrii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
evidena documentelor la arhiv se ine cu ajutorul Registrului de eviden, potrivit legii, n care sunt
consemnate dosarele i documentele intrate n arhiv, precum i micarea acestora n decursul timpului.

17.4.Eliminarea din arhiva

Eliminarea din arhiv a documentelor al cror termen legal de pstrare a expirat se face de ctre o comisie, sub
conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, dup caz. n aceast situaie se ntocmete un
proces-verbal i se consemneaz scderea documentelor eliminate din Registrul de eviden al arhivei.

18. Inventarierea si evaluarea la inventar

n scopul ntocmirii situaiilor financiare anuale, entitatea procedeaza la inventarierea i evaluarea elementelor de
natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.n situaiile financiare anuale elementele de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii se reflect i se evalueaz la valoarea contabil, pus de acord cu rezultatele
inventarierii.

Valoarea contabil a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dup ce se deduc amortizarea
acumulat, pentru activele amortizabile i ajustrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

62
Manual de politici contabile 2017

Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii se face potrivit
reglementrilor din Ordinul 1082/2014 cu modificarile si completarile ulterioare i normelor emise n acest sens
de Ministerul Finanelor Publice.

n scopul efecturii inventarierii, conducerea entitii stabileste proceduri proprii, cu respectarea prevederilor
legale.n vederea desfurrii n bune condiii a operaiunilor de inventariere i evaluare, n comisiile de
inventariere vor fi numite persoane cu pregtire corespunztoare, tehnic i economic, cunosctoare a
domeniului de activitate.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenei, potrivit cruia se va ine seama de
toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

Imobilizari corporale si necorporale

Evaluarea imobilizrilor corporale i necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilit n
funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei.Fac obiectul evalurii i imobilizrile n curs de
execuie. Corectarea valorii imobilizrilor necorporale i corporale i aducerea lor la nivelul valorii de inventar se
efectueaz, n funcie de tipul de depreciere existent, fie prin nregistrarea unei amortizri suplimentare, n cazul
n care se constat o depreciere ireversibil, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru depreciere,
n cazul n care se constat o depreciere reversibil a acestora.n cazul imobilizrilor corporale i necorporale, la
determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute n vedere, de ctre evaluatori independeni sau personalul
entitii, i alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).

Pentru a stabili dac exist deprecieri ale imobilizrilor corporale i necorporale, n afara constatrii faptice cu
ocazia inventarierii, pot fi luate n considerare surse externe i interne de informaii.

La sursele externe de informaii se ncadreaz aspecte precum:

pe parcursul perioadei, valoarea de pia a activului a sczut semnificativ mai mult dect ar fi fost de
ateptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizrii;
pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra entitii, sau astfel
de modificri se vor produce n viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau
juridic n care entitatea i desfoar activitatea sau pe piaa creia i este dedicat activul etc.

Sursele interne de informaii:

indicii de uzur fizic sau moral a imobilizrii;


pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra entitii, sau astfel de
modificri se vor produce n viitorul apropiat, n ceea ce privete gradul sau modul n care imobilizarea
este utilizat sau se ateapt s fie utilizat. Astfel de modificri includ: situaiile n care imobilizarea
devine neproductiv, planurile de restructurare sau de ntrerupere a activitii creia i este dedicat
imobilizarea, precum i planificarea cedrii imobilizrii nainte de data estimat anterior;
raportrile interne care pune la dispoziie indicii cu privire la faptul c rezultatele economice ale unei
imobilizri sunt sau vor fi mai slabe dect cele scontate.
indiciile de depreciere a imobilizrilor, puse la dispoziie de raportrile interne, includ: fluxul de numerar
necesar pentru achiziionarea unei imobilizri similare, pentru exploatarea sau ntreinerea imobilizrii
este semnificativ mai mare dect cel prevzut iniial n buget; rezultatul din exploatare generat de
imobilizare este vizibil inferior celui prevzut n buget; o scdere semnificativ a profitului din exploatare

63
Manual de politici contabile 2017

prevzut n buget, respectiv o cretere semnificativ a pierderilor prevzute n buget, generate de


imobilizare etc.

Deciziile privind reluarea unor deprecieri nregistrate n conturile de ajustri au la baz constatrile comisiei de
inventariere.Pot exista i unele indicii c o pierdere din depreciere recunoscut n perioadele anterioare pentru o
imobilizare necorporal sau corporal nu mai exist sau s-a redus. La aceast evaluare se ine cont de surse
externe i interne de informaii.

n categoria surselor externe de informaii poate fi faptul ca:

valoarea de pia a imobilizrii a crescut semnificativ n cursul perioadei, sau ca


n cursul perioadei au avut loc modificri semnificative cu efect favorabil asupra entitii sau se estimeaz
c astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n mediul tehnologic, comercial, economic sau
juridic n care entitatea i desfoar activitatea sau pe piaa creia i este dedicat activul etc.

Potentiale surse interne de informaii sunt:

pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect favorabil asupra entitii, sau astfel
de modificri se vor produce n viitorul apropiat n ceea ce privete gradul sau modul n care imobilizarea
este utilizat sau se ateapt s fie utilizat. Aceste modificri includ costurile efectuate n timpul
perioadei pentru a mbunti i a crete performana imobilizrii sau pentru a restructura activitatea
creia i aparine imobilizarea;
raportrile interne dovedesc faptul c performana economic a unei imobilizri este sau va fi mai bun
dect s-a prevzut iniial etc.

Stocurile

Activele de natura stocurilor se evalueaz la valoarea contabil, mai puin ajustrile pentru depreciere
constatate.Ajustri pentru depreciere se constat inclusiv pentru stocurile fr micare. n cazul n care valoarea
contabil a stocurilor este mai mare dect valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea
realizabil net, prin constituirea unei ajustri pentru depreciere.

Fac obiectul evalurii i stocurile n curs de execuie.

Prin valoare realizabil net a stocurilor se nelege preul de vnzare estimat care ar putea fi obinut pe parcursul
desfurrii normale a activitii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cnd este cazul, i
costurile estimate necesare vnzrii.

Creante si datorii

Evaluarea la inventar a creanelor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de ncasare sau de plat.
Diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i valoarea contabil a
creanelor se nregistreaz n contabilitate pe seama ajustrilor pentru deprecierea creanelor.

Pentru creanele incerte se constituie ajustri pentru pierdere de valoare.

Evaluarea la bilan a creanelor i a datoriilor exprimate n valut i a celor cu decontare n lei n funcie de cursul
unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil la data ncheierii

64
Manual de politici contabile 2017

exerciiului financiar. n scopul prezentrii n bilan, valoarea creanelor, astfel evaluate, se diminueaz cu
ajustrile pentru pierdere de valoare.

Disponibilitati banesti

Disponibilitile bneti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanie, acreditivele, ipotecile, precum i
alte valori aflate n casieria unitilor se prezint n bilan n conformitate cu prevederile legale.

Disponibilitile bneti i alte valori similare n valut se evalueaz n bilan la cursul de schimb valutar comunicat
de Banca Naional a Romniei, valabil la data ncheierii exerciiului financiar.

nscrierea n listele de inventariere a mrcilor potale, a timbrelor fiscale, tichetelor de cltorie, bonurilor cantiti
fixe, a biletelor de spectacole, de intrare n muzee, expoziii i altele asemenea se face la valoarea lor nominal.

n cazul unor bunuri de aceast natur depreciate sau fr utilizare se constituie ajustri pentru pierdere de
valoare.

Titluri pe termen scurt

Titlurile pe termen scurt (aciuni i alte investiii financiare) admise la tranzacionare pe o pia reglementat se
evalueaz la valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare, iar cele netranzacionate la costul istoric mai puin
eventualele ajustri pentru pierdere de valoare.

Titluri pe termen lung

Titlurile pe termen lung (aciuni i alte investiii financiare) se evalueaz la costul istoric mai puin eventualele
ajustri pentru pierdere de valoare.

Datorii

Pentru elementele de natura datoriilor, diferenele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea
contabil se nregistreaz n contabilitate, pe seama elementelor corespunztoare de datorii.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii rmn evideniate la valorile din contabilitate.

La fiecare dat a bilanului:

a) Elementele monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele i
depozitele bancare, creane i datorii n valut) trebuie evaluate i prezentate n situaiile financiare anuale
utiliznd cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naional a Romniei i valabil la data ncheierii exerciiului
financiar. Diferenele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, ntre cursul de schimb al pieei valutare,
comunicat de Banca Naional a Romniei de la data nregistrrii creanelor sau datoriilor n valut, sau cursul la
care acestea sunt nregistrate n contabilitate i cursul de schimb de la data ncheierii exerciiului financiar, se
nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar, dup caz.

b) Pentru creanele i datoriile, exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute,
eventualele diferene favorabile sau nefavorabile, care rezult din evaluarea acestora se nregistreaz la alte

65
Manual de politici contabile 2017

venituri sau alte cheltuieli financiare, dup caz. Determinarea diferenelor de valoare se efectueaz similar
prevederilor lit. a).

c) Elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut i nregistrate la cost istoric (imobilizri, stocuri) se
prezinta n situaiile financiare anuale utiliznd cursul de schimb valutar de la data efecturii tranzaciei.

d) Elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut i nregistrate la valoarea just (de exemplu,
imobilizrile corporale reevaluate) trebuie prezentate n situaiile financiare anuale la aceast valoare.

66