Sunteți pe pagina 1din 21

EXPERTIZA CONTABILA 2008

1. Ce este expertiza contabila?


Expertiza este un mijloc de proba utilizat in rezolvarea unor cauze care necesita
cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de
expert contabil.

2. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza
contabila judiciara?
Raportul de expertiza contabila judiciara se structureaza pe trei capitole :
Cap. I Introducerea cuprinde:
- datele expertului care efectueaza lucrarea
- partile implicate in process
- imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul
- obiectivele expertizei contabile
- perioada si locul desfasurarii expertizei contabile
- materialul documentar care a stat la baza efectuarii ei
- daca s-au folosit si alte documentatii intocmite de alti experti
- data fixata si daca au fost prelungita perioada expertizei
Cap. II Desfasurarea expertizei contabile - care cuprinde raspunsurile si
documentele folosite pentru fiecare obiectiv in parte
Cap. III Concluzii - care cuprinde concluziile pe fiecare obiectiv in parte si
daca expertul considera necesar face anumite precizari care sa vina in sprijinul
beneficiarului

3. Cine poate efectua expertiza contabila?


Expertiza contabila poate fi efectuata numai de catre persoanele care au dobandit
calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise , cu viza la zi,
in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre
CECCAR.

4. Cum se clasifica expertizele contabile?


Expertizele contabile se clasifica astfel
dupa scopul principal in care au fost solicitate:
- expertize contabile judiciare
- expertize contabile extrajudiciare
dupa natura principalelor obiective la care se refera
- expertize contabile civile
- expertize contabile penale
- expertize contabile comerciale
- expertize contabile fiscale
- alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept si
expertize contabile extrajudiciare solicitate de alti clienti

5. Care este principiul calitatii expertizelor contabile?


Principiul calitatii expertizelor contabile exprima faptul ca expertul contabil
trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care
le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate.
Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat.

6. Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil


intr-o cauza civila?
Instantele, cand considera necesar numesc din oficiu sau la cerere unul sau 3
experti contabili prin Incheierea de sedinta care cuprinde:
- numele expertului sau expertilor numiti
- obiectivele la care expertul trebuie sa raspunda
- termenul in care trebuie sa se efectueze ezpertiza
- plata expertilor contabili
7. Contractarea expertizei contabile.
Efectuarea expertizei contabile se face pe baza de contract.In cazul Incheierii de
sedinta si Ordonantelor organelor de urmarire si cercetare penala, acceptate de
experti, acestea tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor.

8. Ce se intelege prin profesionistul contabil-un confident in societate?


Prin profesionistul contabil-un confident in societate se intelege un principiu
etic fundamental in profesia contabila care impune profesionistului contabil sa
respecte confidentialitatea informatiilor pe care le obtine cu ocazia efectuarii
lucrarilor la care s-a angajat. Confidentialitatea nu acopera cazurile penale
descoperite de profesionist cu ocazia efectuarii lucrarilor de specialitate.

9. Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare?


Materialului documentar in cazul expertizelor judiciare se compune din:
- dosarul cauzei , in care s-a dispus o expertiza judiciara
- documentele justificative si registrele contabile aflate in pastrarea partilor
implicate in procesul justitiar sau in arhiva tertelor persoane care au legatura
cu cazul
- procesele verbale incheiate de organele de control abilitate , aflate atat in
posesia acestora cat si in posesia pers. juridice sau fizice controlate , care au
legatura cu obiectivele expertizei

10. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea


expertizei contabile?
Continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile
cuprinde dupa caz:
- Incheierea de sedinta (in cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si
cercetare penala (in cauzele penale) sau contractul privind efectuarea
expertizelor contabile extrajudiciare
- Raportul de expertiza contabila � exemplarul expertului contabil care justifica
indeplinirea misiunii
- Eventuale corespondente , raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente de
expertiza contabila solicitate de organele in drept, care au dispus efectuarea
expertizei contabile
- Eventuale note personale ale expertului contabil redactate in timpul efectuarii
expertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila,
fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza cu
beneficiarii acestora.

11. Care este continutul Capitolului I al raportului de expertiza contabila


(Introducere)?
Capitolul I � Introducere� al raportului de expertiza contabila trebuie sa
cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- Paragraful de identificare a expertiului contabil nominalizat pentru efectuarea
expertizei care cuprinde informatii privind : numele si prenumele
expertului,domiciliul,nr. carnet expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor
contabili
- Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei
contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei
contabile extrajudiciare
- Paragraful de identificare a imprejurarilor si circumstantelor in care a luat
nastere litigiul
- Paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile
- Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului in care s-a
efectuat expertiza
-Paragraful privind identificarea materialului documentar care a stat la baza
intocmirii expertizei
- Paragraful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de
expertiza trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de
prelungire

12. Care este continutul Capitolului II al Raportului de expertiza contabila?


Continutul cap. II al Raportului de expertiza contabila contine cate un paragraf
distinct pentru fiecare obiectiv (intrebare) a expertizei contabile, care sa
cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu
privire la structura materialului utilizat , obiectiile ridicate de parti sau
explicatiile luate in calcul de expertul contabil.
Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia expertului contabil care
trebuie sa fie precisa, concise si fara echivoc.

13. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile


judiciare si extrajudiciare?
Expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila ,
Codul de procedura penala , alte legi speciale.
Expertize contabile extrajudiciare sunt efectuate in afara unui proces justitiar
si sunt reglementate de contracte realizate intre expertul contabil si beneficiar.

14. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila?


Sediul reglementarilor profesionale privind expertizele contabile judiciare si
extrajudiciare se afla �n:
a) Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR (aprobat prin Hotar�rea
Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr.1/1995
, modificat si completat prin Conferinta Nationala a Expertilor Contabili si
Contabili Autorizati nr.99/44), care, la pct.112 lit e), stipuleaza ca expertii
contabili, �n exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de
organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi:
- expertize amiabile (la cerere)
- expertize contabil-financiare
- arbitraje �n cauze civile
- expertize de gestiune
b) Norma profesionala CECCAR nr.35 privind expertizele contabile, care stipuleaza
ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dob�ndit calitatea
de expert contabil �n conditiile legii, fiind �nscrise, cu viza la zi, �n partea
activa a Tabloului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Rom�nia
(CECCAR).

15. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?


Destinatarii expertizelor contabile sunt persoanele fizice si persoanele juridice
care le solicita.

16. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in
efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare?
Principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea
expertizelor judiciare si extrajudiciare sunt urmatoarele:
- independenta expertului contabil
- competenta expertului contabil
- calitatea expertului contabil
- secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil

17. Cum se numesc expertii contabili in cauzele civile?


Expertii contabili in dosarele civile se numesc la cererea partilor sau din oficiu
, in numar de unu pana la trei de catre instantele de drept civil prin Incheierea
de sedinta.
18. Cum se realizeaza numirea expertilor contabili in dosarele penale?
Numirea expertilor contabili in dosarele penale se face de catre organul de
urmarire penala sau instanta de judecata care fixeaza obiectivele ce trebuie
realizate de expertiza contabila . Procedural , dispunerea expertizei contabile se
face in cazuri penale prin Ordonanta emisa de organul de urmarire penala.

19. Clasificarea expertizelor contabile in functie de cele 2 criterii ( scop si


natura obiectivelor).
Expertizele contabile se clasifica astfel
dupa scopul principal in care au fost solicitate:
- expertize contabile judiciare
- expertize contabile extrajudiciare
dupa natura principalelor obiective la care se refera
- expertize contabile civile
- expertize contabile penale
- expertize contabile comerciale
- expertize contabile fiscale
- alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organelle in drept si
expertize contabile extrajudiciare solicitate de alti clienti

20. Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului
profesional si confidentialitatea expertului contabil in cazul unei expertize
contabile judiciare?
Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil trebuie sa se
manifeste si prin urmatoarele acte de comportament:
I. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa
se refere mai mult dec�t se cere. El trebuie sa invoce �n raportul sau de
expertiza contabila judiciara numai acele evenimente si tranzactii probate cu
documente justificative si/sau evidentieri contabile care au o legatura cauzala cu
obiectivul (�ntrebarea) ce i-a fost fixata de organul �n drept care a dispus
expertiza contabila judiciara.
II. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti �ntr-o cauza
justitiara trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului raportului de
expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale direct partilor implicate �n
actul justitiar. Expertul contabil trebuie sa depuna raportul sau la organul �n
drept care a dispus expertiza contabila judiciara, de unde cei interesati �l pot
consulta, �n conditiile legii.
III. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti �ntr-o cauza
justitiara trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate �n actul
justitiar, �n afara procedurilor prevazute de lege. Astfel, �n cazul proceselor
civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului, aceasta nu poate fi facuta
dec�t dupa citarea partilor, cu confirmare de primire, arat�ndu-se zilele si orele
c�nd �ncep si se continua lucrarile expertizei contabile. �n procesele penale,
expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu �ncuviintarea si �n
conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. �n
toate cazurile, informatiile si explicatiile primite de expertul contabil, �n
contactele sale cu partile implicate �n actul justitiar, trebuie sa ram�na
confidentiale.

21. Comentati necesitatea calitatii expertizelor contabile intocmite in scopul


solutionarii cauzelor aflate pe rolul instantelor sau al altor organe cu atributii
jurisdictionale.
Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost
solicitat si pe care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine
si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au
solicitat.
Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica. �n elaborarea lor
expertul contabil trebuie sa foloseasca metode specifice stiintei contabilitatii.
Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente
care atesta evenimente si tranzactii ce fac sau trebuie sa faca obiectul
recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.
�n expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert �n proces care,
prin calitatea lui procesuala, contribuie la stabilirea adevarului de catre
organele �n drept. Raportul de expertiza contabila judiciara are caracter de proba
stiintifica care trebuie sa prezinte un �nalt grad al indicelui contributiv la
solutionarea cauzei �n care a fost dispus.
Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila
judiciara poate fi si este adesea sanctionata, de catre organele �n drept care le-
au dispus, cu �nlocuirea expertului contabil si dispunerea unei noi expertize
contabile. Daca �n aceeasi cauza s-a dispus o noua expertiza contabila care ajunge
la concluzii diferite fata de prima, datorita utilizarii altor criterii si metode
de investigatie, organul �n drept care le-a dispus are disponibilitatea de a se
opri la aceea pe care o considera mai fundamentata sub aspect stiintific,
respectiv, de mai buna calitate.
Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie sa faca rabat calitatii.
Independenta si competenta profesionala a expertului contabil trebuie sa asigure o
documentare si fundamentare stiintifica si expertizelor contabile extrajudiciare.

22. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se poate afla expertul


contabil numit intr-o cauza de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea
expertizei.
Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor �n aceeasi cauza,
calitatea de martor av�nd �nt�ietate. Expertul contabil se afla �n
incompatibilitate daca exista �mprejurari din care rezulta ca este interesat sub
orice forma, el, sotul(ia) sau vreo ruda apropiata, �n solutionarea cauzei �ntr-un
anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil sa fie subiectiv.
Pot fi asimilate cu «�mprejurari din care rezulta ca este interesat sub
orice forma», urmatoarele situatii �n care s-ar putea gasi expertul
contabil:
Daca, �n calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din
partile �n proces, s-a pronuntat asupra unor aspecte, ori a luat parte la
�ntocmirea actelor primare, a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea
situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii.
Daca, �n calitate de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie �n aceeasi
cauza supusa judecatii, deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat �n
sustinerea primei solutii. �n particular, expertul contabil care a efectuat o
expertiza extrajudiciara la cererea unei parti �n proces se afla �n
incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Daca �ndeplineste
conditiile de independenta si de competenta, poate accepta calitatea de expert
contabil recomandat de parte.

23. Ce prevede incheierea de sedinta prin care organele indreptatite sa dispuna


efectuarea expertizei contabile judiciare numesc expertul desemnat sa efectueze
expertiza?
�ncheierea de sedinta, care trebuie sa cuprinda:
I. Numele expertului sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea
partilor �n proces;
II. Obiectivele (�ntrebarile, punctele) la care expertul sau expertii contabili
numiti trebuie sa raspunda. Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie
formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se solicita expertului
contabil sau expertilor contabili numiti sa se pronunte asupra �ncadrarilor legale
a faptelor supuse judecatii;
III. Termenul �n care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tin�ndu-se
seama de faptul ca raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care
a dispus-o cu 5 zile �nainte de termenul de judecata. Daca termenul initial fixat
de instanta pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de
catre expertul sau expertii contabili numiti ca fiind inadecvat (prea scurt), ei
sunt �ndreptatiti sa solicite instantei un termen adecvat , minim necesar, pentru
efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate;
IV. Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti, care trebuie sa fie
remuneratorie. Daca expertul sau expertii contabili numiti pentru efectuarea
expertizei contabile judiciare considera onorariul stabilit de instanta neremu-
neratoriu, ei sunt �ndreptatiti sa solicite instantei marirea acestuia.
�n cazul lipsei de solicitudine a instantei cu privire la cererile expertului sau
expertilor contabili numiti, referitoare la subpct. I, II, III, IV, ei sunt
�ndreptatiti sa refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest refuz este
o problema de rationament profesional al expertului sau expertilor contabili
numiti.

24. Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor


referitoare la expertizele contabile?
Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata
de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor,
asistentilor sau colaboratorilor lor. �n cazul expertizelor contabile
extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari
asistentilor sau colaboratorilor sai, pastr�ndu-si raspunderea finala asupra
continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara.

25. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind


documentarea expertizelor contabile?
Dosarul de lucru al expertului contabil, �n ce priveste documentarea expertizelor
contabile, trebuie sa cuprinda, dupa caz:
I. �ncheierea de sedinta (�n cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si
cercetare penala (�n cauzele penale), sau contractul privind efectuarea
expertizelor contabile extrajudiciare;
II. Raportul de expertiza contabila - exemplarul expertului contabil care
justifica �ndeplinirea misiunii;
III. Eventuale corespondente, raspunsuri la �ntrebari suplimentare sau suplimente
de expertiza contabila solicitate de organele �n drept, care au dispus efectuarea
expertizei contabile;
IV. Eventuale note personale ale expertului contabil redactate �n timpul
efectuarii expertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza
contabila, fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza
contabila cu beneficiarii acestora.

26. Enumerati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului �Introducere�


din raportul de expertiza contabila.
Capitolul I, �INTRODUCERE�, al raportului de expertiza contabila trebuie sa
cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
I. Paragraful de identificare a expertului(tilor) contabil(i) nominalizat(ti)
pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie sa cuprinda informatii cu
privire la: numele si prenumele expertului(tilor), domiciliul, numarul carnetului
de expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili;
II. Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei
contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei
contabile extrajudiciare. �n acest paragraf se mentioneaza:
a) �n cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii
expertului(tilor), respectiv �ncheiere de sedinta (�n cazurile civile) sau
Ordonanta a organelor de urmarire penala (�n cauzele penale), cu mentionarea datei
acestuia, denumirea si calitatea procesuala a partilor, domiciliul sau sediul
social al acestora, numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil sau
penal);
b) �n cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului,
domiciliul sau sediul social al acestuia, numarul si data contractului �n baza
caruia se efectueaza expertiza contabila solicitata.
III. Paragraful privind identificarea �mprejurarilor si circumstantelor �n care a
luat nastere litigiul �n care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare
sau contextul �n care a fost contractata expertiza contabila extrajudiciara.
IV. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. �n
cazul expertizelor contabile judiciare, formularea obiectivului(lor) expertizei
contabile se preia «ad-literam» din formularea acestora �n
«�ncheierea de sedinta» (cauzele civile), respectiv �n Ordonanta
organelor de urmarire si cercetare penala (cauzele penale). �n cazul expertizelor
contabile extrajudiciare, formularea obiectivului(lor) acestora trebuie sa fie cea
din contract.
V. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului �n care s-a
efectuat expertiza contabila. �n cazul expertizelor contabile, dispuse de organele
�n drept, �n cauze civile, data si locul �nceperii lucrarilor expertizei contabile
trebuie documentata prin citarea partilor prin scrisoare cu aviz de primire.
VI. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legatura
cauzala cu obiectul(vele) expertizei contabile si care a stat la baza �ntocmirii
raportului de expertiza contabila. Materialul documentar nominalizat �n acest
paragraf trebuie sa fie strict adecvat necesitatilor de documentare a
obiectului(lor) expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare.
VII. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei �n care s-a redactat
raportul de expertiza contabila cu mentionarea expresa daca s-au mai efectuat sau
nu alte expertize contabile av�nd acelasi obiect(ive). De asemenea, �n acest
paragraf trebuie mentionat daca sau folosit lucrarile altor experti (contabili,
tehnici etc.), probleme ridicate de partile interesate �n expertiza si
explicatiile date de acestea �n timpul efectuarii expertizei.
VIII. Paragraful privind identificarea datei initiale p�na la care raportul de
expertiza contabila trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade
de prelungire fata de termenul initial.

27. Detaliati elementele de cuprins ( paragrafele) ale capitolului �desfasurarea


expertizei contabile � din raportul de expertiza contabila.
Capitolul II, �DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE�, al raportului de expertiza
contabila trebuie sa contina c�te un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv
(�ntrebare) al (a) expertizei contabile, care sa cuprinda o descriere amanuntita a
operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului
documentar, actele si faptele analizate, locul producerii evenimentelor si
tranzactiilor, sursele de informatii utilizate, daca partile interesate �n
expertiza contabila au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul
contabil le-a luat sau nu �n considerare �n formularea concluziilor sale. �n
fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea
rezultatelor acestora. Dar, daca aceste prezentari ar �ngreuna �ntelegerea
expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila, este
recomandabil ca ansamblul calculelor sa se faca �n anexe la raportul de expertiza
contabila, iar �n textul expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele
calculelor si interpretarea acestora.
Fiecare paragraf din Capitolul II, �DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE�, trebuie sa
se �ncheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil care trebuie sa fie
precis, concis, fara echivoc, redactat �ntr-o maniera analitica, ordonata si
sistematizata fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor justificative,
reprezentarilor (�nregistrarilor) contabile, expertizelor si actelor de control
(de orice fel) anterioare si nici asupra �ncadrarilor legale. Aceasta, deoarece
expertul contabil analizeaza evenimente si tranzactii si nu �ncadrarea judiciara a
acestora. �n cazuri deosebite �n care expertul contabil, �n exercitarea misiunii
sale, se confrunta cu acte si documente care nu �ntrunesc conditiile legale, care
exprima fictiuni sau sunt suspecte, el nu trebuie sa le ia �n considerare �n
stabilirea rezultatelor concluziilor (raspunsurilor) sale la obiectivul(ele)
fixate expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta �n raportul de
expertiza contabila.
Daca raportul de expertiza contabila este �ntocmit de mai multi experti care au
opinii diferite, �ntr-un paragraf al Capitolului II, «DESFASURAREA
EXPERTIZEI CONTABILE», fiecare expert contabil trebuie sa-si motiveze
detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, �n expertizele
judiciare trebuie motivata separat opinia expertului recomandat de parte, �n
raport cu opinia expertului numit din oficiu.

28. Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului �Concluzii� din


raportul de expertiza contabila.
Capitolul III, �CONCLUZII�, al raportului de expertiza contabila trebuie sa
contina c�te un paragraf distinct cu concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv
(�ntrebare) al expertizei contabile preluat �n maniera �n care a fost formulat �n
Capitolul II, �DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE�.
3531.4. Raportul de expertiza contabila �ntocmit �n structura prezentata la pct.
3531.1 - 3531.4 este un raport de expertiza contabila obisnuit, necalificat. Un
astfel de raport de expertiza contabila nu poate contine concluzii (raspunsuri)
alternative la obiectivul(vele) fixat(e) expertului contabil.
Daca expertul contabil, �n promovarea rationamentului sau profesional, considera
necesar sa-si exprime parerea asupra obiectivului(velor) expertizei contabile,
asupra faptului daca �ntrebarile ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu �n
clarificarea obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra
carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei, poate face acest lucru
fie:
a) �n finalul capitolului III, �CONCLUZII�, dupa paragraful cuprinz�nd raspunsul
la obiectivul(vele) expertizei contabile;
b) �ntr-un capitol distinct, (capitolul IV, intitulat �CONSIDERATII PERSONALE ALE
EXPERTULUI(TILOR) CONTABIL(I)�.

29. Detaliati procedurile depunerii raportului de expertiza contabila.


Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acestuia �n termenul
legal sau contractual.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o
cu cel putin 5 zile �nainte de data stabilita pentru judecata. Raportul de
expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul
si la termenul prevazut �n contract.

30. Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare


cunoscand urmatorii termeni de referinta
Raspuns :
CONTRACT
�ncheiat �ntre:
Expertul contabil«_POP ION» cu domiciliul �n iasi, str. Primaverii,
nr. 2, jud. Iasi , �nscris �n Tabloul Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Rom�nia (CECCAR) �n partea I pozitia 100 denumit
PRESTATOR si
SC Dunarea SA
cu domiciliul /sediul social �n Iasi, str. Toamnei, nr. 3, jud. Iasi, reprezentata
prin manager ION ION denumit(a) BENEFICIAR, s-a �ncheiat prezentul contract pentru
efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.
Art. 1. Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa
formuleze concluzii (raspunsuri) la urmatoarele obiective:
Obiectivul 1. X.
Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la
dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare:
1. ..a)......................
2. ...b).....................
3. ....c)....................
Art. 3. Prestatorul se obliga sa �ntocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA,
�n conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele
contabile, care va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de .30.06.2008
Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa
plateasca prestatorului onorariul �n suma de 5000 lei, din care 1000 lei in 5 zile
de la semnarea contractului si 4000 lei p�na la data de 05.07.2008
Art. 5. �n conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale,
partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au
acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract.
Art. 6. Prezentul contract s-a �ncheiat �n 2 exemplare, intra �n vigoare cu data
semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile �n materie.
Localitatea Iasi
Data 15.03.2008
PRESTATOR, BENEFICIAR,
Expert contabil, Pop Ion SC DUNAREA SA, prin manager ION ION

31. Enumerati trasaturile caracteristice care particularizeaza expertiza contabila


judiciara.
� Expertizele contabile judicare sunt mijloace de proba �n justitie, dispuse din
oficiu sau acceptate, la cererea partilor implicate �n procesul judiciar, �n toate
fazele de desfasurare a acestuia (cercetare, judecata, recurs, apel).
� Expertiza contabila judiciara este o proba individuala adminitrata de organul
judiciar.
Concluziile acesteia nu pot fi �nsusite automat de catre organul judiciar,
aprecierea fortei probante a expertizei contabile fiind �n functie de calitatea
expertizei contabile si corelatia acesteia cu celelalte probe administrate �n
cauzele supuse cercetarii si judecarii.
� Este un mijloc de proba �n justitie care intervine numai atunci c�nd organele
judiciare o considera necesara pentru elucidarea clauzelor �n curs de ancheta sau
judecata.

32. Enumerati principiile deontologice aplicabile in misiunile privind expertizele


contabile si dezvoltati principiul acceptarii expertizelor contabile.
� Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea expertizelor
contabile nu pot fi refuzate dec�t daca exista motive temeinice.
� �nainte de acceptare, expertul contabil trebuie sa-si analizeze posibilitatea de
a-si �ndeplini misiunea tin�nd seama �n special de regulile privind:
� Independenta
� Competenta
� Incompatibilitatea
33. Precizati incompatibilitatile expertului contabil in demersul efectuarii
expertizelor contabile.
Expertii contabili trebuie sa nu se afle intr-o situatie de incompatibilitate.
Situatiile de incompatibilitate sunt:
- o alta calitate anterioara in aceeasi cauza ( martor, reprezentant, judecator,
procuror etc)
- un interes direct sau prin intermediul unei rude sau a sotului in solutionarea
cauzei intr-un anume fel;
- este cuprins in structura uneia din partile in proces;
- exprimarea anterioara a unei opinii privind cauza sau aspecte ale acesteia in
calitate de organ de control, conducator etc.;
- executarea operatiunilor contabile si de evidenta operativa in cadrul
contabilitatii ce urmeaza a se expertiza.

34. Precizati situatiile in care expertul contabil poate fi recuzat conform


Codului de procedura civila si codului de procedura penala.
� �n cazul expetizelor contabile judiciare daca expertul contabil nu face
declaratie de abtinere, el poate fi recuzat (art.50 si 51 din codul de procedura
civila).
� Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile �nainte de numire, daca motivul
exista la aceasta data; �n celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a
ivit motivul (art.204 din Codul de procedura civila).
Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. Recuzarile se
judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului.Expertul contabil
poate fi recuzat :
- cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in
judecarea pricinii sau cand este sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad
inclusiv cu vreuna din parti;
- cand el este sot, ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala, pana
la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este
casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;
- cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la
al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au
ramas copiii;
- daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina
asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una
din parti este judecator;
- daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp
de 5 ani inaintea recuzarii;
- daca este tutore, curator al uneia din parti;
- daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca;
- daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de
indatoriri;
- daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea
grad inclusiv si una din parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al
treilea inclusiv.

35. Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine


numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de
sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile?
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele
�ndreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.
Numirea expertului sau expertilor contabili, at�t din oficiu c�t si recomandati de
partile �n proces, se poate face numai de catre organul �n drept sa dispuna
administrarea probei cu expertiza contabila.
Instantele de drept civil, atunci c�nd considera necesar sa cunoasca parerea unor
experti contabili, pot numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei
experti contabili prin �ncheierea de sedinta, care trebuie sa cuprinda:
I. Numele expertului sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea
partilor �n proces;
II. Obiectivele (�ntrebarile, punctele) la care expertul sau expertii contabili
numiti trebuie sa raspunda. Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie
formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se solicita expertului
contabil sau expertilor contabili numiti sa se pronunte asupra �ncadrarilor legale
a faptelor supuse judecatii;
III. Termenul �n care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tin�ndu-se
seama de faptul ca raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care
a dispus-o cu 5 zile �nainte de termenul de judecata. Daca termenul initial fixat
de instanta pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de
catre expertul sau expertii contabili numiti ca fiind inadecvat (prea scurt), ei
sunt �ndreptatiti sa solicite instantei un termen adecvat , minim necesar, pentru
efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate;
IV. Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti, care trebuie sa fie
remuneratorie. Daca expertul sau expertii contabili numiti pentru efectuarea
expertizei contabile judiciare considera onorariul stabilit de instanta neremu-
neratoriu, ei sunt �ndreptatiti sa solicite instantei marirea acestuia.
�n cazul lipsei de solicitudine a instantei cu privire la cererile expertului sau
expertilor contabili numiti, referitoare la subpct. I, II, III, IV, ei sunt
�ndreptatiti sa refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest refuz este
o problema de rationament profesional al expertului sau expertilor contabili
numiti.
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si �n cauze penale, �n conformitate
cu prevederile Codului de procedura penala, art. 116-127. �n astfel de cauze,
organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a dispus efectuarea unei
expertize contabile fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si
expertul contabil, aduc�ndu-li-se la cunostinta �ntrebarile la care trebuie sa
raspunda expertul contabil si preciz�ndu-li-se ca au dreptul sa faca observatii cu
privire la �ntrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. Totodata,
partile sunt �ncunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a c�te unui expert
recomandat de fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei.
Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare �n cauze penale se face prin
Ordonanta emisa de organul de urmarire penala, care trebuie sa contina aceleasi
elemente ca si �ncheierea de sedinta pentru numirea expertilor contabili �n cauze
civile. (Comentariul la 3521.2 este si ram�ne pertinent).
C�nd efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusa altor reglementari
procedurale speciale, expertii contabili numiti din oficiu sau recomandati de
partile �n proces, trebuie sa se conformeze reglementarilor procedurale respective
privind dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor
contabili.

36. Comentati urmatoarele obiective ( intrebari) puse in cazul unei expertize


contabile judiciare
Comentarii:
1)Apreciem ca obiectivele formulate expertizei contabile judiciare, dispusa in
dosarul de urmarire penala nr 83.798/1998, sunt formulatate in mod neprofesionist,
deoarece in acest dosar penal doua probleme de fond trebuiau supuse atentiei
expertizei contabile, si anume:
a)invinuitul avea sau nu responsabilitatea legala a organizarii si conducerii
contabilitatii celor doua societati A si B.
b)Impozitul pe profit si TVA datorate la bugetul de stat de catre A si B au fost
sau nu calculate si contabilizate corect in perioada supusa expertizarii,
respectiv 1 ian- 30 apr 1995
2)Raportat la cele doua probleme de fond , obiectivele formulate de organul de
cercetare penala comporta cel putin urmatoarele observatii:
a)Referitor la Obiectivul nr.1 orice cheltuiala facuta in numele unei societati
comerciale este o cheltuiala a acesteia. In speta, se punea problema in ce masura
cheltuiala cu dobanzile era sau nu deductibila fiscal, raportat la legislatia
fiscala in vigoare, in perioada supusa expertizarii;
b)Referitor la Obiectivul nr 2 si 3:
b1) apare o confuzie intre invinuit si contribuabil; invinuitul(pers fiz) nu avea
calitatea de contribuabil in ceea ce priveste impoz pe profit si TVA. Aceasta
calitate de contribuabil o aveau cele doua societati A si B.
b2) adevarata problema vizata de cele doua obiective este daca cele doua societati
comerciale au calculat si contabilizat corect impozitul de profit si TVA in
perioada supusa expertizarii, raportat la legislatia fiscala in vigoare, in
perioada respectiva;
Obiectivul nr 4. solicita expertului contabil sa faca incadrari legale, pentru ca
expertul contabil care isi permite sa precizeze ce acte normative sau fost
incalcate sugereaza automat ce sanctiune trebuie aplicata.

37. Reformulati urmatoarele obiective ( intrebari ) puse in cazul unei expertize


contabile judiciare
1)apreciem ca o formulare mai concisa, cu mai echivoc si fara solicitari de
incadrari legale ar putea fi:
a)obiectivul nr 1: Cine avea obligatia legala privind organizarea si conducerea
contabilitatii A si B in perioada 1 ian-30 apr 1995; !!????
b)obiectivul nr 2 : daca cuantumul impozitului pe profit si al TVA calculate si
contabilizate in per 1 ian-30 apr 1995 de catre A si B sunt corecte. Sa se
stabileasca eventualele diferente si penalitati in raport cu legislatia fiscala in
vigoare in perioada supusa expertizarii
2) Daca organul de cercetare penala ar fi facut altfel de formulari ale
obiectivelor in expertiza dispusa, ar fi vizat doar contributia expertului
contabil la completarea probelor administrate, si nu participarea acestuia la
incadrarea juridica a invinuitului. In speta, s-ar fi putut ca organul de
cercetare penala sa nu fi fost receptiv la reformularea obiectivelor, dar expertul
contabil, in virtutea profesionismului sau, putea s-o faca. Nu stim daca a facut-o
sau nu. !!!!!!!! ?

38. Conditiile de redactare a capitolului �Considerente personale� din raportul de


expertiza contabila judiciara.
Atunci cand expertul contabil considera necesar, poate formula o parere proprie,
bazata pe rationamentul sau profesional, asupra obiectivelor expertizei contabile,
a eventualelor raspunsuri posibile daca obiectivele ar fi fost altfel formulate.
�n prezentarea consideratiilor sale (lor) personale, �n raportul de expertiza
contabila, expertul(tii) contabil(i) trebuie sa se conformeze normelor de etica si
deontologie ale profesiei contabile liberale, �n special a celor privind
confidentialitatea. Continutul si �ntinderea consideratiilor personale �ntr-un
raport de expertiza contabila tin de rationamentul profesional al
expertului(tilor) contabil(i). Aceste consideratii trebuie limitate la strictul
necesar sau impus de lege �n cazul expertizelor contabile judiciare si pot fi mai
extinse (cuprinzatoare) �n cazul expertizelor contabile extrajudiciare.
Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale
expertului(tilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiza contabila
cu observatii.

39. Enumerati particularitatile raportului de expertiza contabila extrajudiciara


in comparatie cu cel de expertiza contabila judiciara.
In ceea ce priveste continutul capitolului I Introducere, paragraful II : in
raportul de expertiza contabila judiciara se mentioneaza actul de numire a
expertului contabil, numarul dosarului pe rol si partile implicate in proces, pe
cand in raportul de expertiza contabila extrajudiciara se mentioneaza contractul
in baza caruia se efectueaza expertiza si denumirea clientului.
In cadrul paragrafului III , in raportul de expertiza contabila judiciara se
mentioneaza imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul, pe
cand in raportul de expertiza contabila extrajudiciara se mentioneaza
imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa apeleze la
prestatia expertului.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la instanta de judecata sau
organul de cercetare care a dispus expertiza cu cel putin 5 zile inainte de
termenul de judecata stabilit in cauza, in numar de exemplare solicitat, pe cand
raportul de expertiza contabila extrajudiciara se depune la beneficiar la termenul
convenit in contract si in numarul de exemplare convenit.

40. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza


contabila cu opinii separate.
� C�nd au fost numiti mai multi experti contabili se �ntocmeste un singur raport
de expertiza contabila.
Daca sunt deosebiri de pareri �ntre experti, opiniile separate trebuie consemnate
�n cuprinsul raportului de expertiza contabila sau �ntr-o anexa a acestuia
(art.122 din Codul de procedura penala; norma profesionala nr.3531).
41. Enumerati atributiile expertilor contabili verificatori pentru expertizele
contabile judiciare.
Expertul contabil verificator are urmatoarele atributii:
expertiza?Verificarea lucrarilor de contabila judiciara inainte de depunerea
acestora la organele care le-au solicitat
asupra?Intocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala lucrarilor de
expertiza aflate pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor, la cererea
acestor comisii
a?Elaborarea documentelor de evidenta activitatilor desfasurate si raportarea

42. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii


expertizelor contabile.
Raspunderea penala a expertului contabil este urmare a savarsirii unei infractiuni
de catre acesta. Infractiunile pe care le poate savarsi un expert contabil se
refera la :
- obtinerea de foloase necuvenite, solicitarea sau primirea unor avantaje mai mari
decat onorariul stabilit;
- cuprinderea unor date nereale in raportul de expertiza contabila;
- in cazurile penale ingreunarea aflarii adevarului poate fi o fapta de natura
penala si ea se manifesta prin intocmirea unei expertize contabile
necorespunzatoare sau incorecte.

43. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii


expertizelor contabile.
Raspunderea civila a expertului contabil decurge din prevederile contractelor
dintre acesta si clienti ( raspundere civila contractuala), sau din savarsirea
unei fapte ilicite in realizarea contractului cu clientii ( raspundere civila
delictuala). Raspunderea civila contractuala este urmare a neexecutarii sau
executarii defectuoase a obligatiilor contractuale. Efectuarea defectuoasa are in
vedere erorile savarsite, dar si intarzierile care cauzeaza pagube clientilor.
Raspunderea civila delictuala decurge dintr-o fapta ilicita care produce
clientului o paguba. Fapta ilicita poate fi o actiune sau o inactiune prin care se
incalca prevederile legale.
Este improprie sintagma � infractiuni de natura civila�

44. Considerente care stau la baza utilizarii lucrarilor altor profesionisti in


cadrul expertizelor contabile.
Cand liber-profesionistul contabil utilizeaza lucrarile altor profesionisti,
aceste lucrari sunt considerente mai degraba ca apartinand unei peroane care are
capacitatea unui specialist, tehnician, expert decat ca apartinand unui
colaborator sau unui salariat al sau.
Profesionistul contabil care intentioneaza sa utilizeze lucrarile altui
profesionist trebuie sa determine competenta profesionala a acestuia.
In acest scop, va tine seama, de pilda, de:
-calificarile profesionale, diplome sau inscrierea profesionistului pe lista-
tabloul � profesionistilor agreati de un organism profesional.
-experienta si reputatia profesionistului in domeniul pentru care profesionistul
contabil doreste un aviz de specialitate.
Profesionistul contabil trebuie sa reuneasca elementele suficiente si juste care
sa-i permita aprecierea daca intinderea lucrarilor profesionistului solicitat
acopera obiectivele care i-au fost stabilite.

45. Expertizele pot avea ca obiect diferite aspecte ale vietii economice, juridice
sau administrative. Enumerati 5 dintre acestea.
a)expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor
civile;
b)expertize contabile penale sidpuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte
civile atasate litigiilor penale;
c)expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor
comerciale;
d)expertize contabile fiscale dispuse sau ecceptate in rezolvarea litigiilor
fiscale;
e)alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele de drept sau
extrajudiciare solicitate de catre clienti.

46. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari.


� Se stabilesc de catre organul care a dispus expertiza.
� Cuntumul se comunica expertului prin documentul de numire.
� La depunerea raportului expertul �nainteaza spre aprobarea beneficiarului
expetizei �nota de evaluare� pe baza careia �si justifica onorariul lucrarii
( analitic pe fiecare etapa comensurata �n ore/lucru si tariful orar propus).
� Onorariul final aprobat se comunica Biroului local de expertize judiciare, fiind
�ncasat pe baza facturii depuse de catre expert. Onorariul se impoziteaza prin
retinere la sursa cu o cota de 10%.
� Plata expertilor contabili trebuie sa fie remuneratorie. Art.202 din Codul de
procedura civila ( sediul legal �n materie ) prevede � �ncheierea de numire va
statornici si plata expertilor �, �n reglementarile procedurale ( civile si/sau
penale ) neexist�nd �nsa referiri la modul de �statornicire� a platii expertilor
contabili.
� �n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, cuantumul onorariilor si
modalitatile de plata au la baza clauzele prevazute �n contractele de prestari
servicii semnate de catre parti.

47. Precizati cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei


judiciare in procesul penal.
Expertul se poate abtine sau recuza �n cazuri ca:
� el, sotia sau rude p�na la gradul patru au interes �n judecarea cauzei sau este
ruda cu una din parti
� �ntre expert si una din parti s-a derulat un proces penal �ntr-o perioada de
p�na la 5 ani anteriori
� este tutore, curator sau consilier al uneia din parti
� a primit de la una din parti daruri sau promisiuni etc.
Recuzarea se face de catre expert �n 5 zile de la numirea sa, cererea
solution�ndu-se �n sedinta publica, cu citarea partilor si expertului.

48. Obligatiile expertului contabil la efectuarea unei expertize contabile


judiciare in cauza penala.
In cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie sa se
conformeze neconditionat reglementarilor procedurale civile si penale.
In cazul dosarelor penale, organul judiciar poate restrictiona accesul expertului
contabil numit chiar si la o parte dinmaterialele aflate in dosarul cauzei. Astfel
expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar
pentru efectuarea expertizei. In cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se
face cu incuviintarea organului de urmarire.

49. Drepturile expertului contabil in activitatea de expertiza judiciara, in cauze


penale, conform prevederilor legale.
Expertii contabili �n contextul efectuarii expertizelor contabile judiciare pot
intra sub incidenta unor infractiuni, �n cazul realizarii elementelor constitutive
ale acestora, cum sunt:
- luarea de mita
- marturie mincinoasa
- favorizarea infractorului.

50. Baza juridica a expertizei contabile.


Baza juridica a expertizei contabile se regaseste in cuprinsul OG 65/1994 care
prevede ca expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice
urmatoarele lucrari : efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare
sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege.

51. Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de


exercitare a profesiei de expert contabil.
Abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctioneaza cu suspendare (de la 3
la 12 luni) sunt:
o absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale AG ale filialei sau ale
Conferintei Nationale,
o Neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte termene stabilite de Regulament,
pe durata unui an calendaristic,
o Nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional
Abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctioneaza cu interzicere a
dreptului de a exercita profesia contabila sunt:
o Absenta nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale AG ale filialei sau ale CN;
o Publicitatea fara respectarea prevederilor Codului privind conduita etica si
profesionala a experi1or contabili si a contabililor autorizati din Romania;
o Neplata cotizatiei anuale si a celorlalte obligaitii banesti aferente unui an
calendaristic;
o Condamnarea membrului Corpului pentru sav�rsirea unei fapte penale care,
potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii
comerciale de profil;
o Executarea unei pedepse privative de libertate pentru sav�rsirea unei fapte care
nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de
profil;
o Neplata la buget, in termenul si in cuantumul prevazut de lege, a impozitelor
cuvenite statului asupra onorariilor incasate de catre persoane fizice;
o Incalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;
o Refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului documentele
privind activitatea profesionala;
o Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala
pentru exercitarea profesiei legal constituite.

52. Radierea unui membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor


Autorizati din Romania din Tablou.
Membrii CECCAR au obligatia sa plateasca cotizatiile profesionale. Neplata
acestora pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.
De asemenea, sunt radiati din evidenta expertii contabili si contabilii autorizati
care au suferit o condamnare pentru fapte care interzic dreptul de gestiune si de
administrare a societatilor comerciale, ori au savarsit abateri grave de alta
natura, prevazute in regulament, precum si cei care nu depun in contul bugetului
statului, in temenul si la nivelul prevazut d elege, impozitul asupra onorariilor
incasate de la persoane fizice.

53. Erori si delicte contabile in tehnica expertizelor contabile.


Principalele erori ce pot fi identificate:
- erori de calcul;
- erori de reportare;
- erori de �nregistrare �n conturi;
- erori de evaluare
Delicte contabile care reprezinta abateri de la legi si regulamente, sanctionate
de regula penal:
- din punct de vedere al autorului:
= delicte ale intreprinzatorului sau conducerii;
= delicte ale asociatilor;
= delicte ale personalului executiv.
- din punct de vedere al actiunii:
= delicte de inducere �n eroare;
= delicte privind ascunderea de fapte si situatii;
= delicte de falsificare;
= delicte de deturnare.
- din punct de vedere al mijloacelor folosite:
= delicte produse prin actiune (artificii);
= delicte produse prin omisiuni;
= delicte produse prin optimism (exces), fata de care se impune adoptarea unei
atitudini rezervate a expertilor contabili.

54. Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila.


Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este
ca acestea au un scop definit in momentul solicitarii si acceptarii lor de catre
experti. Acest scop definit se concretizeaza in obiectivele, respectiv intrebarile
la care trebuie sa raspunda expertul contabil.
Intrucat expertul contabil isi exprima fundamentat raspunsul la fiecare
obiectiv/intrebare stabilit inaintea efectuarii expertizei contabile, aceste
raspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici in timp, si nici in spatiu.
Expertizele contabile sunt cel mult transparente (nu au ca scop/ finalitate
publicarea lor) in folosul celor care justifica un interes material si/sau moral
in consultarea si utilizarea lor.

55. Enumerati principiile general aplicabile in orice verificare si expertiza


contabila.
� A. Determinarea naturii si a obiectului lucrarii;
� B Fixarea unui plan de lucru;
� C Alegerea metodelor de cercetare;
� D Studiul preliminar al organismului intreprinderii;
� E Studiul functiei financiar-contabile;
� F Examinarea regularitatii documentelor financiar - contabile
56. Determinarea naturii si obiectului lucrarii ca principiu general in expertiza
contabila ( desemnarea expertului contabil ).
Natura si obiectul verificarilor sau expertizelor contabile pot sa rezulte din:
� Mandatul primit:
- la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de catre beneficiar,
cu acordul expertului, mandatul fiind �ncredintat printr-un contract de prestari
servicii;
- �n cazul expertizelor judiciare desemnarea ( numirea ) expertilor se face de
catre organele de jurisdictie � judecatorii, tribunale, curti de apel � sau de
catre organele de urmarire si cercetare penala � parchete sau politie � pe baza
recomandarii facute de structurile administrative av�nd drept considerente natura
cauzei si obiectivele la care se solicita raspuns;
- la efectuarea expertizelor contabile judiciare pot participa si experti
recomandati de parti, acestia av�nd aceleasi drepturi si obligatii ca si expertii
numiti de instante;
- la �ncredintarea mandatului trebuie avute �n vedere si eventualele stari de
incompatibilitate ale expertilor, cum ar fi:
= calitatea de martor sau reprezentant ai uneia dintre parti �n aceiasi cauza;
= existenta unor �mprejurari care sa-l faca subiectiv sau partinitor;
= c�nd a facut parte din sistemul organizatoric al uneia din parti;
= c�nd s-a pronuntat asupra unor aspecte privind obiectul dosarului;
= c�nd a participat la �ntocmirea documentatiei care intra �n aria de documentare
a expertizei.
� Prevederile unor texte de lege;
- �n cazul cenzorilor, mandatul acestora rezulta din lege si din normele
metodologice pe c�nd �n cazul expertizelor contabile judiciare dreptul de a fixa
obiectivele revine exclusiv instantelor si organelor de urmariresau de cercetare
penala;
- Fixarea obiectivelor expertizelor de catre organele abilitate se poate face din
propria lor initiativa sau la sugestia partilor.
- Procedura de fixare a obiectivelor difera �n functie tipul expertizei, iar �n
cazul celor judiciare depinde de natura cauzei, civila sau penala.
= la expertizele extrajudiciare, obiectivele se fixeaza de regula ca urmare a unui
schimb de opinii, care �n final duc la stabilirea �ntinderii si limitelor
lucrarii.
= �n cazul expertizelor judiciare din cauzele civile obiectivele (�ntrebarile) se
stabilesc anticipat de catre instanta si sunt comunicate expertului;
= �n procesele penale, fixarea obiectivelor pentru expertiza contabila judiciara
se �mpleteste cu numirea expertilor.
a- �n prima faza procedurala se �ncuviinteaza proba cu expertiza, se numeste
expertul si se fixeaza un prim termen la care sunt citate partile si expertul
numit;
b- �n faza a doua , la termenul fixat se pune �n discutia partilor si a expertului
problematica lucrarii adica, �ntrebarile la care trebuie sa raspunda expertiza,
care se definitiveaza �n urma unor eventuale observatii si/sau propuneri de
modificare ori completare;
c- se stabileste expertului termenul de efectuare al lucrarii, fac�ndu-se si
precizarea daca la expertiza participa si partile prin expertii asistenti
recomandati de ele.
� �mprejurarile care au determinat lucrarea.
Natura si obiectul lucrarii de expertiza este puternic influentata de
�mprejurarile �n care s-a ivit necesitatea sau oportunitatea efectuarii ei
( exemplu : deosebirile dintre expertiza contabila judiciara fata de cea
extrajudiciara).

57. Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauze civile si penale.


� La expertizele contabile judiciare dispuse de organele abilitate, obiectivele
(�ntrebarile) se stabilesc de catre instanta prin �ncheierea de sedinta care
numeste expertul, respectiv ordonanta (art.201 din Codul de procedura civila si
art.120, alin.(2) din Codul de procedura penala. �n cazul expertizelor judiciare
�ncuviintate la cererea partilor, instanta poate �ncuviinta si obiective formulate
de catre parti.
� Obiectivele (�ntrebarile) trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara
echivoc si fara a se solicita expertului contabil sa se pronunte asupra
�ncadrarilor juridice a faptelor supuse judecarii (Norma profesionala nr.3521).
� Daca obiectivele stabilite nu �ntrunesc aceste conditii, expertul contabil are
obligatia sa ceara instantei clarificarea lor, �nainte de �nceperea lucrarii.

58. Detaliati principiul general referitor la fixarea unui plan de lucru pe care
expertul contabil trebuie sa il respecte in efectuarea expertizei contabile.
� Prin planul de lucru se stabileste ordinea �n care urmeaza sa se efectueze
culegerea, selectarea, examinarea si prelucrarea materialului supus cerecetarii,
tin�nd seama de bugetul de timp aflat la dispozita expertului astfel �nc�t
lucrarea sa poata fi executata si predata la termenul fixat.
� Partile pe care le contine �n general un plan de lucru:
- o parte introductiva ( pregatirea lucrarii, informatii, fixarea punctelor de
abordat);
- partea privind efectuarea propriu-zisa a lucrarii;
- partea finala cuprinz�nd rezumatul si concluziile cercetarilor care priveste
�ntocmirea raportului.
� Pentru fiecare parte expertul va preciza elementele esentiale de detaliu, modul
lor de abordare si timpul necesar .
� Planul, ca si raportul, poarta amprenta priceperii, personalitatii si
competentei fiecarui expert �n parte.

59. Detaliati principiul general referitor la alegerea metodelor de cercetare pe


care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile.
� Metode utilizate �n general la efectuarea expertizelor sau verificarilor:
- Metode progresive, care pornesc de la faptul contabil izolat urmarit apoi �n
jurnal, cartea mare sau chiar �n bilant;
- Metode regresive, const�nd �n calea inversa a metodei progresive.
� �n practica expertizei contabile se recomanda urmarirea cu prioritate a unor
aspecte ca:
- posturile mari sau foarte importante;
- posturile cu cifre rotunde;
- operatiunile care nu au explicatia clara;
- operatiunile care depasesc cadrul obisnhuit al unui cont;
- operatiunile din preajma �nchiderii sau deschiderii exercitiului.
Aspectele care prezinta o importanta deosebita pentru scopul expertizei se
verifica �n �ntregime.
60. Enumerati cel putin 6 metode contabile folosite de expertii contabili in
efectuarea expertizelor contabile, omologate de doctrina contabila si reglementate
prin norme juridice si metodologice.
� Metode contabile utilizate de expertii contabili la efectuarea expertizelor sau
verificarilor: -60-
- verificarea rulajelor, soldurilor si reporturilor;
- refacerea unor calcule
- analiza bilantului, a balantelor de verificare sau a altor calcule de sinteza;
- urmarirea respectarii metodologiei contabile si a normelor de efectuare a
�nregistrarilor;
- controlul modului de evaluare a elementelor patrimoniale;
- efectuarea unor punctaje ( �ntre evidenta cantitativasi cea valorica, �ntre
conturile sintetice si cele analitice );
- verificarea corectitudinii analizelor pe baza de bilant sau altor analize
economico-financiare.

61. Enumerati cel putin 6 metode si tehnici extracontabile folosite de expertii


contabili in efectuarea expertizelor contabile.
� Metode si tehnici extracontabile utilizate de expertii contabili �n efectuarea
expertizelor.
- acestea tin de initiativa, priceperea si experienta expertului, put�ndu-se baza
pe rationamente logice, pe deductii sau ipoteze, pe legaturi de
cauzalitate,analogii sau similitudini. Dintre acestea se disting:
a) �ntocmirea unor desfasuratoare pentru intrarile sau iesirile de bunuri;
b) Reconstituirea evidentei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile
global valorice;
c) Analiza comparativa sau �n dinamica a depunerilor de numerar din v�nzari;
d) Identificarea eliberarii de bunuri care nu au intrat oficial �n gestiune;
e) Metoda analizei intergestionare;
f) Metoda stocului maxim posibil;
g) Cercetarea unor fapte sau fenomene economice �n corelatie cu documente
financiar contabile ce reflecta alte categorii de fapte si fenomene;
h) Separarea intrarilor sau iesirilor de bunuri pe schimburi sau pe ture, �n
gestiunile colective;
i) Utilizarea altor metode si tehnici extracontabile care pot aduce expertilor
contabili clarificari suplimentare.

62. Detaliati principiul general referitor la studiul preliminar al organismului


intreprinderii pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea
expertizei contabile.
Din punctul de vedere al expertilor contabili este util a se examina:
- cine are dreptul de dispozitie sau de semnatura si limitele acordate fiecarui
decident;
- daca administratia firmei este bine delimitata de compartimentele economice
(contabilitate si caserie �n special);
- daca este posibila verificarea reciproca �ntre contabilitate si caserie sub o
supraveghere superioara ( director sau contabil sef );
- daca exista un serviciu intern de control si daca acesta este independent fata
de celelalte compartimente;
- daca miscarile interne de bunuri si valori se fac pe baza de documente sau sub
semnatura;
- activitatea externa a firmei ( aprovizionare, desfacere, relatii de interes cu
alte firme, etc. );
- comparatia �ntre anumite fapte concrete si �nregistrarile contabile pot confirma
realitatea operatiunilor

63. Enumerati cel putin 5 cauze care ar putea conduce la situatia in care stocul
faptic al unei entitati depaseste stocul maxim posibil al acesteia.
Cazurile �n care stocul faptic al unei unitati depaseste stocul maxim al acesteia,
pot fi generate de cauze precum:
= introducerea de marfuri �n gestiune fara documente legale;
= crearea de plusuri �n gestiune prin mijloace frauduloase;
= �ntocmirea unor documente fictive de v�nzare catre consumatori colectivi;
= livrarea altor bunuri dec�t cele �nscrise �n documente;
= folosirea frauduloasa a aparatelor de masura sau control;
= substituirea de marfuri sau �nselaciunea cu privire la calitatea lor;
= diluarea unor produse, v�nzarea lor �n amestec sau denaturarea proportiilor;

64. Detaliati principiul general referitor la studiul functiei financiar-contabile


pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei
contabile.
� Studiul functiei financiar-contabile
- examinarea planului de conturi cu precizarea conturilor specifice ramurii sau
agentului economic;
- stabilirea legaturilor dintre contabilitatea financiara si cea de gestiune;
- stabilirea ordinii de verificare a conturilor;
- influenta modului de �nregistrare �n conturi asupra situatiei patrimoniale si
rezultatelor financiare.

65. Detaliati principiul general referitor la examinarea regularitatii


documentelor financiar-contabile pe care expertul contabil trebuie sa il respecte
in executarea expertizei contabile.
� Examinarea regularitatii documentelor financiar-contabile
a) Verificarea formala are �n vedere:
- �ndeplinirea conditiilor de forma exterioara;
- daca se tin registrele obligatorii;
- daca �nregistrarile sunt la zi;
- daca operatiunile sunt �nregistrate �n ordine cronologica;
- daca registrele sunt numerotate si paginate;
- daca registrele sunt parafate si sigilate (semnate).
b) Principalele erori ce pot fi identificate:
- erori de calcul;
- erori de reportare;
- erori de �nregistrare �n conturi;
- erori de evaluare
c) Delicte contabile care reprezinta abateri de la legi si regulamente,
sanctionate de regula penal:
- din punct de vedere al autorului:
= delicte ale intreprinzatorului sau conducerii;
= delicte ale asociatilor;
= delicte ale personalului executiv.
- din punct de vedere al actiunii:
= delicte de inducere �n eroare;
= delicte privind ascunderea de fapte si situatii;
= delicte de falsificare;
= delicte de deturnare.
- din punct de vedere al mijloacelor folosite:
= delicte produse prin actiune (artificii);
= delicte produse prin omisiuni;
= delicte produse prin optimism (exces), fata de care se impune adoptarea unei
atitudini rezervate a expertilor contabili.

66. Raspunderea contraventionala si administrativa.


A. Prevederi ale Codului de procedura civila:
a- �nlocuirea expertului de catre instanta ( art.205, alin.2 Cod procedura
civila );
b- aducerea �n instanta a expertului contabil, cu mandat, �n caz de pricini
urgente sau pentru a da lamuriri atunci c�nd i se cere ( art.211, C.p.c.);
c- trimiterea expertului �n fata autoritatilor penale �n cazul unor banuieli
puternice de ascundere a adevarului sau de luare de mita (art.199, C.p.c.)
B. Prevederi ale Codului de procedura penala:
Sanctionarea expertului cu amenda judiciara (art.198,C.p.p.) pentru:
- lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal, atunci c�nd este citat;
- tergiversarea de catre expert a �ndeplinirii �nsarcinarilor primite, respectiv a
efectuarii si depunerii raportului de expertiza contabila judiciara.
Expertul contabil amendat poate cere scutirea de amenda ori reducerea acesteia,
printr-o cerere depusa �n termen de 10 zile de la comunicarea sanctiunii.

67. Redactati capitolul I �Introducere� din raportul de expertiza contabila


judiciara cunoscand urmatoarele :
Raspuns :
RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA
Capitolul I, INTRODUCERE
Paragraful (i)
Subsemnatul Pop Ion expert contabil, domiciliat �n Iasi, str. primaverii, nr. 2,
jud. Iasi,
posesor al carnetului de expert contabil nr.1000, �nscris �n TABLOUL EXPERTILOR
CONTABILI si CONTABILILOR AUTORIZATI din ROM�NIA (CECCAR) �n partea Sectiunea I,
pozitia 100
(Daca sunt mai multi experti contabili, acesta se repeta pentru fiecare)
Paragraful (ii)
Am fost numit(ti) prin Incheierea de sedinta pronuntata de Judecatoria Iasi din
data de 15.03.2008, expert contabil �n dosarul nr. 222/2/2007 , partile implicate
�n proces fiind:
1.Reclamant : SC Dunarea SA , cu sediul social in Iasi, str. Toamnei, nr. 3, jud.
Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion;
2.Parat : SC Prutul SA, cu sediul social in Iasi, str. Verii, nr. 4, jud. Iasi,
reprezentata prin manager Vasile Vasile.
Paragraful (iii)
�mprejurarile si circumstantele �n care a luat nastere litigiul sunt:_inchirierea
unui spatiu de productie urmata de neplata chiriei
Paragraful (iv)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i
s-au fixat urmatoarele obiective (�ntrebari):
1. a)________
2. b) _______________
Paragraful (v)
Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat �n perioada _15.03.2008-20.06.2008 la
sediul social /domiciliul reclamantului si paratului
Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei consta �n:
documentele puse la dispozitie de cele 2 societati : c), d), e), f)
Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut �n perioada
20.06.2008. �n cauza s-au efectuat /nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-
au utilizat /nu s-au utilizat lucrarile altor experti (tehnici fiscali etc.).
Problemele ridicate de partile interesate �n expertiza si explicatiile date de
acestea �n timpul efectuarii expertizei sunt:
_g), h), i)
Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la
si prelungita la 30.06.2008.
(daca este cazul)

68. Consideratii asupra Raportului de imposibilitate a efectuarii expetizei


contabile.
Exista cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza datorita
inexistentei documentelor justificative sau a evidentelor contabile care sa ateste
evenimente sau tranzactii supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va intocmii
un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile care va avea aceeasi
structura cu un raport obisnuit (necalificat) dar care in cap. II si III va
prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea
efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiar.