Sunteți pe pagina 1din 19

EXPERTIZA

50. Baza juridica a expertizei contabile.


Baza juridica a expertizei contabile se regaseste in cuprinsul OG 65/1994 care prevede ca expertul contabil poate executa
pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari : efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau
solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege.
1.Ce este expertiza contabila?
Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de catre unul sau mai multi specialisti, care are calitate de expert (
persoana cunoscatoare, care a probat, are experienta), cu scopul de a stabili adevarul intr-o anumita situatie, problema
sau litigiu.
Expertiza este un mijloc de proba, de constatare, confirmare, evaluare, lamurire sau dovedire, pe baza cercetarii
stiintifice de specialitate, a adevarului obiectiv cu privire la o anumita fapta, imprejurare, problema, situatie, cauza sau
litigiu.
2. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara?
Raportul contine 3 capitole:
Cap.1-Introducere Paragraful de identificare a expertilor , contabiliilor nominalizati pentru efectuarea expertizei
contabile (nume, prenume, domiciliu , nr. carnetului de expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili).
Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile sau a clientului care a soclicitat
efectuarea expertizei contabile.
Paragraful privind identificarea imprejuarilor si circumstantelor in care a luat nastere litigiul in care sa dispus efectuarea
expertizei contabile.
Paragraful privind identificarea imprejurarilor si circumstantelor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus
efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul in care a fost contractata expertiza contabila extrajudiciara.
Paragraful privind identificarea obiectivului expertizei contabile.
Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului in care s-a efectuat expertiza.
Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legatura cauzala cu obiectivele expertizei contabile si
care a stat la baza intocmirii raportului de expertiza contabila.
Paragraful privind identificarea datei sau perioadei in care s-a redactat raportul de expertiza contabila cu mentionarea
expresa daca s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile avand acelasi obiectiv.
Paragraful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de expertiza contabila trebuia depus la benficiar si
indicarea eventualelor perioade de prelungire fata de termenul initial.
Cap.2-Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa contina cate un paragraf distinct pe fiecare obiectiv al expertizei
contabile , care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura
materialului documentar , acte si fapte analizate, locul producerii evenimentelor si tranzactiilor , surse de informatii
utilizate . In fiecare paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Fiecare paragraf
trebuie sa se incheie cu concluzia expertului contabil.
Cap.3-Concluzii trebuie sa contina un paragraf distinct cu concluzia la fiecare obiectiv al expertizei contabile preluat
in in maniera in care a fost formulat in capitolul 2.
3.Cine poate efectua expertiza contabila?
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre contabili inscrisi in partea activa a tabloului Corpului. Expertul
contabil solicitat in efectuarea unei experize contabile este obligat sa fie independent fata de partile interesate in
expertiza, evitand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau o constrangere care ar putea sa ii impieteze
integritatea si obiectivitatea.
4. Cum se clasifica expertizele contabile?
A. Expertize contabile dupa scop:
- Judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale.
- Extrajudiciare sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului
justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar.
B. Dupa natura principalului obiectiv :
- expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile;
- expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale;
- expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale;
- expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale;
- alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele de drept sau extrajudiciare solicitate de catre
clienti.
5. Care este principiul calitatii expertizelor contabile?
Expertul contabil trebuie sa efectueze expertze contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu
constinciozitate ,devotament, corectitudine si impartialitate. Expertixele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au
solicitat.
6. Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil intr-o cauza civila?
- Numele expertului sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cerere partilor in proces;
- Obiectivele la care expertul sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda .
- Termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila , tinandu-se cont de faptul ca raportul de expertiza
contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu 5 zile inainte de termenul de judecata.
- Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti , care trebuie sa fie remuneratorie.
7. Contractarea expertizei contabile
Efectuarea expertizelor contabile se face pe baza de contract. Expertizele contabile contractate trebuie programate.
Programul de lucru trebuie sa stabileasca natura , calendarul si intinderea lucrarilor necesare pentru indeplinirea misiunii
privind expertizele contabile contractate.
8. Ce se intelege prin profesionistul contabil-un confident in societate?
Profesionistul contabil trebuie s respecte confidenialitatea informaiilor dobndite n timpul ndeplinirii serviciilor
profesionale i nu trebuie s utilizeze sau s divulge aceste informaii fr autorizare clar i expres sau numai dac
exist un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru.
Profesionistul contabil trebuie s acioneze ntr-o manier conform cu buna reputaie a profesiei i s se abin de la
orice comportament care ar putea discredita profesia. Obligaia de a se abine de la orice activitate care ar discredita
profesia ceea ce presupune existena unor responsabiliti ale profesionistului contabil fa de clieni, fa de teri, de ali
membri ai profesiei contabile, de angajai i colaboratori, de patroni, i fa de publicul larg.Un profesionist contabil
trebuie s-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice i profesionale relevante.
9. Care este continutul materialului documentar in cazul expertului contabil privind documentarea expertizei
contabile?
Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are un caracter particular si se limiteaza strict la ceea ce este necesar
, pentru a raspunde la obiectivele fixate expertului de catre organul de drept sa dispuna expertiza contabila judiciara, prin
Inchidere de sedinta dosare civile) , sau Ordonanta a organului de urmarire si cerecetare penala ( dosare penale), sau prin
obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara
Materialul documentar in cazul expertizelor judiciare contine:
- documente (acte, evidente) aflate la parti sau terti (expertiza la fata locului);
- explicatiilor partilor, inclusiv ale martorilor;
- actele de control si de expertiza anterioara in aceeasi cauza;
- concluziile expertizei tehnice.
10. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile?
- dosarul cuprinde materialul documentar (a se vedea raspuns anterior). Daca materialul aflat la dosarul cauzei este
insuficient pentru efectuarea expertizei contabile, expertul contabil poate solicita, motivat, organului beneficiar
completarea acestuia.
Continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile cuprinde
dupa caz:
Incheierea de sedinta (in cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala
(in cauzele penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare
Raportul de expertiza contabila exemplarul expertului contabil care justifica indeplinirea
misiunii
Eventuale corespondente , raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente de expertiza
contabila solicitate de organele in drept , care au dispus efectuarea expertizei contabile
Eventuale note personale ale expertului contabil redactate in timpul efectuarii expertizei
contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila , fie urmaririi bugetului de
timp si decontarii lucrarilor de expertiza cu beneficiarii acestora.

11.Care este continutul Cap I al raportului de expertiza contabila(Introducere)?
Capitolul I Introducere al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- Paragraful de identificare a expertiului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei care cuprinde informatii
privind : numele si prenumele expertului,domiciliul,nr. carnet expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili
- Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a
solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare
- Paragraful de identificare a imprejurarilor si circumstantelor in care a luat nastere litigiul
- Paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile
- Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului in care s-a efectuat expertiza
-Paragraful privind identificarea materialului documentar care a stat la baza intocmirii expertizei
- Paragraful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de expertiza trebuia depus la beneficiar si
indicarea eventualelor perioade de prelungire
12. Care este continutul Cap. II al raportului de expertiza contabila?
Cap. II Desfasurarea expertizei contabile, in care se descriu operatiile de efectaure a expertizei contabile, obiectiile sau
explicatiile partilor, precum si analiza acestor obiectii constate de expert. Fiecare constatare este sustinta de materialul
documentar pe care se sprijina precum si dispozitiile normative care stau la baza acesteia, cu indicarea textelor
corespunzatoare. Examinarea problemelor se face in raport de materialul documentar si dispozitiile normative avute in
vedere de organele de control care au stabilit prejudiciul, motivandu-se documentat si legat deosebirile de opinii ale
expertului contabil fata de organele de control. Actele dubioase, fictive sau suspecte nu se iau in considerare de catre
expert la calcularea prejudiciului, dar se mentioneaza in raportul de expertiza contabila.
In raportul de expertiza contabila se mentioneaza si eventualele documente noi utilizate de expert, care n-au fost avute in
vedere de catre organul de control care a stabilit initial prejudiciul.
13. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare?
ORDONANTA Nr. 65 *) din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor
autorizati.
HOTARRE Nr. 1*) din 23 octombrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romnia si a Codului privind conduita etica si profesionala a
expertilor contabili si contabililor autorizati
Expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila , Codul de
procedura penala , alte legi speciale.
Expertize contabile extrajudiciare sunt efectuate in afara unui proces justitiar si sunt
reglementate de contracte realizate intre expertul contabil si beneficiar
14. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila?
Sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila il reprezinta Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romnia .
Sediul reglementrilor profesionale privind expertizele contabile judiciare i extrajudiciare se afl n:
a) Regulamentul de organizare i funcionare a CECCAR (aprobat prin Hotrrea Conferinei Naionale a experilor
contabili i contabililor autorizai nr.1/1995 , modificat i completat prin Conferina Naional a Experilor Contabili i
Contabili Autorizai nr.99/44), care, la pct.112 lit e), stipuleaz c experii contabili, n exercitarea profesiei, pot efectua
expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi:
- expertize amiabile (la cerere)
- expertize contabil-financiare
- arbitraje n cauze civile
- expertize de gestiune
b) Norma profesional CECCAR nr.35 privind expertizele contabile, care stipuleaz c acestea pot fi efectuate numai de
ctre persoanele care au dobndit calitatea de expert contabil n condiiile legii, fiind nscrise, cu viza la zi, n partea
activ a Tabloului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR).
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romnia, denumit n continuare Corpul, este persoana juridica
de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, n conditiile prevazute de
lege.Corpul, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de
expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai.Membrii
Corpului, potrivit actului normativ de nfiintare, si aleg organele de conducere care sa i reprezinte n fata autoritatii
publice, precum si n raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate.
15. Cine sunt destinatarii expertizei contabile?
Destinatarii expertizelor contabile sunt organele de urmarire penala sau de instanta de judecata care dispun expertiza
contabila; persoanele fizice sau juridice care au solicitat expertiza contabila.
16.Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor contabile
judiciare si extrajudiciare?
Principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor judiciare si extrajudiciare
sunt:
- integritate
- obiectivitate
- competenta profesionala si bunavoita
- confidentialitate
- comportament profesional
- norme tehnice si profesionale.
17.Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile?
Numirea expertilor contabili in dosarele civile se face de catre organul care dispune efectuarea expertizei.
Expertii contabili in dosarele civile se numesc la cererea partilor sau din oficiu , in numar de unu pana la trei de catre
instantele de drept civil prin Incheierea de sedinta.
18.Cum se realizeaza numirea expertilor contabili in dosarele penale?
Numirea expertului se face de ctre instana de judecat sau direct de ctre pri cnd se neleg, respectiv de
organul de urmrire penal.
Expertul nu se substituie judectorului, nu se confund cu acesta i nu este martor.
Evidena i recomandarea experilor este atributul birourilor locale de pe lng Tribunalul Municipiului Bucureti
sau tribunalelor judeene.
Tot acestea realizeaz i decontarea onorariului.
Alegerea experilor are n vedere specializarea, competena i experiena expertului.
Expertul se poate abine sau recuza n cazuri ca:
el, soia sau rude pn la gradul patru au interes n judecarea cauzei sau este rud cu una din pri
ntre expert i una din pri s-a derulat un proces penal ntr-o perioad de pn la 5 ani anteriori
este tutore, curator sau consilier al uneia din pri
a primit de la una din pri daruri sau promisiuni etc.
Recuzarea se face de ctre expert n 5 zile de la numirea sa, cererea soluionndu-se n edin public, cu citarea
prilor i expertului.

19.Clasificarea expertizelor contabile in functie de cele doua criterii(scop si natura obiectivelor)?
A. Expertize contabile dupa scop:
- Judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale.
- Extrajudiciare sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului
justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar.
B. Dupa natura principalului obiectiv :
- expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile;
- expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale;
- expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale;
- expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale;
- alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele de drept sau extrajudiciare solicitate de catre
clienti.
20.Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional si confidentialitatea
expertului contabil in cazul unei expertize contabile judiciare?
Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a
luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile , trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu
exceptia cazurilor in care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o
astfel de divulgare.
Secretul profesional i confidenialitatea expertului contabil trebuie s se manifeste i prin urmtoarele acte de
comportament:
I. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei pri nu trebuie s se refere mai mult dect se cere. El
trebuie s invoce n raportul su de expertiz contabil judiciar numai acele evenimente i tranzacii probate cu
documente justificative i/sau evidenieri contabile care au o legtur cauzal cu obiectivul (ntrebarea) ce i-a fost fixat
de organul n drept care a dispus expertiza contabil judiciar.
II. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei pri ntr-o cauz justiiar trebuie s se abin de la
divulgarea coninutului raportului de expertiz contabil judiciar i a concluziilor sale direct prilor implicate n actul
justiiar. Expertul contabil trebuie s depun raportul su la organul n drept care a dispus expertiza contabil judiciar,
de unde cei interesai l pot consulta, n condiiile legii.
III. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei pri ntr-o cauz justiiar trebuie s se abin de la contactarea
prilor implicate n actul justiiar, n afara procedurilor prevzute de lege. Astfel, n cazul proceselor civile, dac este
nevoie de o lucrare la faa locului, aceasta nu poate fi fcut dect dup citarea prilor, cu confirmare de primire,
artndu-se zilele i orele cnd ncep i se continu lucrrile expertizei contabile. n procesele penale, expertul contabil
poate lua legtura cu inculpaii numai cu ncuviinarea i n condiiile stabilite de organul de urmrire penal sau de
instana de judecat. n toate cazurile, informaiile i explicaiile primite de expertul contabil, n contactele sale cu prile
implicate n actul justiiar, trebuie s rmn confideniale.
21.Comentati necesitatea calitatii expertizelor contabile intocmite in scopul solutionarii cauzelor aflate pe rolul
instantelor sau al altor organe cu atributii jurisdictionale?
Expertul contabil trebuie sa efectueze expertze contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu
constinciozitate ,devotament, corectitudine si impartialitate. Expertixele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au
solicitat.
Expertul contabil trebuie s efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat i pe care le-a acceptat cu
contiinciozitate, devotament, corectitudine i imparialitate. Expertizele contabile trebuie s fie utile celor care le-au
solicitat.
Expertizele contabile constituie mijloace de prob tiinific. n elaborarea lor expertul contabil trebuie s foloseasc
metode specifice tiinei contabilitii. Concluziile expertului contabil trebuie s fie fundamentate numai pe documente
care atest evenimente i tranzacii ce fac sau trebuie s fac obiectul recunoaterilor, evalurilor, clasificrilor i
prezentrilor contabile.
n expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un ter n proces care, prin calitatea lui procesual, contribuie la
stabilirea adevrului de ctre organele n drept. Raportul de expertiz contabil judiciar are caracter de prob tiinific
care trebuie s prezinte un nalt grad al indicelui contributiv la soluionarea cauzei n care a fost dispus.
Nedocumentarea i nefundamentarea tiinific a rapoartelor de expertiz contabil judiciar poate fi i este adesea
sancionat, de ctre organele n drept care le-au dispus, cu nlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize
contabile. Dac n aceeai cauz s-a dispus o nou expertiz contabil care ajunge la concluzii diferite fa de prima,
datorit utilizrii altor criterii i metode de investigaie, organul n drept care le-a dispus are disponibilitatea de a se opri
la aceea pe care o consider mai fundamentat sub aspect tiinific, respectiv, de mai bun calitate.
Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie s fac rabat calitii. Independena i competena profesional a
expertului contabil trebuie s asigure o documentare i fundamentare tiinific i expertizelor contabile extrajudiciare
23.Ce prevede incheierea de sedinta prin care organele indreptatite sa dispuna efectuarea expertizei contabile
judiciare numesc expertul desemnat sa efectueze expertiza ?
ncheierea de edin, care trebuie s cuprind:
I. Numele expertului sau experilor contabili numii din oficiu sau la cererea prilor n proces;
II. Obiectivele (ntrebrile, punctele) la care expertul sau experii contabili numii trebuie s rspund. Obiectivele
expertizei contabile trebuie s fie formulate de instan concis, fr echivoc i fr a se solicita expertului contabil sau
experilor contabili numii s se pronune asupra ncadrrilor legale a faptelor supuse judecii;
III. Termenul n care trebuie s se efectueze expertiza contabil, inndu-se seama de faptul c raportul de expertiz
contabil trebuie depus la instana care a dispus-o cu 5 zile nainte de termenul de judecat. Dac termenul iniial fixat de
instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de ctre expertul sau experii contabili numii ca
fiind inadecvat (prea scurt), ei sunt ndreptii s solicite instanei un termen adecvat , minim necesar, pentru efectuarea
unei expertize contabile judiciare de calitate;
IV. Plata expertului contabil sau experilor contabili numii, care trebuie s fie remuneratorie. Dac expertul sau experii
contabili numii pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consider onorariul stabilit de instan neremu-neratoriu,
ei sunt ndreptii s solicite instanei mrirea acestuia.
n cazul lipsei de solicitudine a instanei cu privire la cererile expertului sau experilor contabili numii, referitoare la
subpct. I, II, III, IV, ei sunt ndreptii s refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest refuz este o problem de
raionament profesional al expertului sau experilor contabili numii.
24.Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la expertizelor
contabile ?
Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu
sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare , expertul
contabil poate delega executarea unor lucari asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea finala asupra
continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara
25.Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind documentarea expertizelor contabile?
Dosarul de lucru al expertului contabil, n ce privete documentarea expertizelor contabile, trebuie s cuprind, dup caz:

I. ncheierea de edin (n cauze civile), Ordonana organului de urmrire i cercetare penal (n cauzele penale), sau
contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare;
II. Raportul de expertiz contabil - exemplarul expertului contabil care justific ndeplinirea misiunii;
III. Eventuale corespondene, rspunsuri la ntrebri suplimentare sau suplimente de expertiz contabil solicitate de
organele n drept, care au dispus efectuarea expertizei contabile;
IV. Eventuale note personale ale expertului contabil redactate n timpul efecturii expertizei contabile, necesare fie
redactrii raportului de expertiz contabil, fie urmririi bugetului de timp i decontrii lucrrilor de expertiz contabil
cu beneficiarii acestora.
j35.Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertixei contabile judiciare?Cine numeste expertul contabil si ce
elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care dispune efectuarea expertizei contabile?
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de ctre organele ndreptite de lege pentru administrarea probei cu
expertiza.
Numirea expertului sau experilor contabili, att din oficiu ct i recomandai de prile n proces, se poate face numai de
ctre organul n drept s dispun administrarea probei cu expertiza contabil.
Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabil este Codul de procedur
civil, art. 201-214. Existnd un Corp de experi contabili, ncredinarea misiunilor privind efectuarea expertizelor
contabile judiciare se poate face numai acestora, respectndu-se normele de comportament profesional specifice
misiunilor privind expertizele contabile.
Instanele de drept civil, atunci cnd consider necesar s cunoasc prerea unor experi contabili, pot numi, la cererea
prilor sau din oficiu, unul sau trei experi contabili prin ncheierea de edin, care trebuie s cuprind:
I. Numele expertului sau experilor contabili numii din oficiu sau la cererea prilor n proces;
II. Obiectivele (ntrebrile, punctele) la care expertul sau experii contabili numii trebuie s rspund. Obiectivele
expertizei contabile trebuie s fie formulate de instan concis,
III. Termenul n care trebuie s se efectueze expertiza contabil, inndu-se seama de faptul c raportul de expertiz
contabil trebuie depus la instana care a dispus-o cu 5 zile nainte de termenul de judecat.
IV. Plata expertului contabil sau experilor contabili numii, care trebuie s fie remuneratorie. Dac expertul sau experii
contabili numii pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consider onorariul stabilit de instan neremu-neratoriu,
ei sunt ndreptii s solicite instanei mrirea acestuia.
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse i n cauze penale, n conformitate cu prevederile Codului de procedur
penal, art. 116-127. n astfel de cauze, organul de urmrire penal sau instana de judecat care a dispus efectuarea unei
expertize contabile fixeaz un termen la care sunt chemate prile, precum i expertul contabil, aducndu-li-se la
cunotin ntrebrile la care trebuie s rspund expertul contabil i precizndu-li-se c au dreptul s fac observaii cu
privire la ntrebri i c pot cere modificarea sau completarea lor. Totodat, prile sunt ncunotinate c au dreptul s
cear numirea i a cte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care s participe la efectuarea expertizei. Procedural,
dispunerea expertizei contabile judiciare n cauze penale se face prin Ordonan emis de organul de urmrire penal,
care trebuie s conin aceleai elemente ca i ncheierea de edin pentru numirea experilor contabili n cauze civile.

36.Comentati urmatoarele obiective(intrebari)puse in cazul unei expertise contabile judiciare dispuse de organul
de cercetare penala in care administratorul firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala privind impozitul
pe profit si tax ape valoare adaugata datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie-aprilie 2007..
Comentarii:
1)Apreciem ca obiectivele formulate expertizei contabile judiciare, dispusa in dosarul de urmarire penala nr 83.798/1998,
sunt formulatate in mod neprofesionist, deoarece in acest dosar penal doua probleme de fond trebuiau supuse atentiei
expertizei contabile, si anume:
a)invinuitul avea sau nu responsabilitatea legala a organizarii si conducerii contabilitatii celor doua societati A si B.
b)Impozitul pe profit si TVA datorate la bugetul de stat de catre A si B au fost sau nu calculate si contabilizate corect in
perioada supusa expertizarii, respectiv 1 ian- 30 apr 1995
2)Raportat la cele doua probleme de fond , obiectivele formulate de organul de cercetare penala comporta cel putin
urmatoarele observatii:
a)Referitor la Obiectivul nr.1 orice cheltuiala facuta in numele unei societati comerciale este o cheltuiala a acesteia. In
speta, se punea problema in ce masura cheltuiala cu dobanzile era sau nu deductibila fiscal, raportat la legislatia fiscala in
vigoare, in perioada supusa expertizarii;
b)Referitor la Obiectivul nr 2 si 3:
b1) apare o confuzie intre invinuit si contribuabil; invinuitul(pers fiz) nu avea calitatea de contribuabil in ceea ce priveste
impoz pe profit si TVA. Aceasta calitate de contribuabil o aveau cele doua societati A si B.
b2) adevarata problema vizata de cele doua obiective este daca cele doua societati comerciale au calculat si contabilizat
corect impozitul de profit si TVA in perioada supusa expertizarii, raportat la legislatia fiscala in vigoare, in perioada
respectiva;
Obiectivul nr 4. solicita expertului contabil sa faca incadrari legale, pentru ca expertul contabil care isi permite sa
precizeze ce acte normative sau fost incalcate sugereaza automat ce sanctiune trebuie aplicata.
38.Conditiile de redactare a capitolului Considerente personale din raportul de expertiza contabila judiciara.
Dac expertul contabil, n promovarea raionamentului su profesional, consider necesar s-i exprime prerea
asupra obiectivului(velor) expertizei contabile, asupra faptului dac ntrebrile ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu n
clarificarea obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra crora dorete s rein atenia
beneficiarului expertizei, poate face acest lucru fie:
a) n finalul capitolului III, CONCLUZII, dup paragraful cuprinznd rspunsul la obiectivul(vele) expertizei
contabile;
b) ntr-un capitol distinct, (capitolul IV, intitulat CONSIDERAII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ILOR)
CONTABIL(I).
Atunci cand expertul contabil considera necesar, poate formula o parere proprie, bazata pe rationamentul sau profesional,
asupra obiectivelor expertizei contabile, a eventualelor raspunsuri posibile daca obiectivele ar fi fost altfel formulate.
n prezentarea consideraiilor sale (lor) personale, n raportul de expertiz contabil, expertul(ii) contabil(i) trebuie s se
conformeze normelor de etic i deontologie ale profesiei contabile liberale, n special a celor privind confidenialitatea.
Coninutul i ntinderea consideraiilor personale ntr-un raport de expertiz contabil in de raionamentul profesional al
expertului(ilor) contabil(i). Aceste consideraii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege n cazul expertizelor
contabile judiciare i pot fi mai extinse (cuprinztoare) n cazul expertizelor contabile extrajudiciare.
Raportul de expertiz contabil care cuprinde consideraii personale ale expertului(ilor) contabil(i) este calificat drept
raport de expertiz contabil cu observaii.

44. Considerente care stau la baza utilizarii lucrarilor altor profesionisti in cadrul expertizelor contabile.
Cand liber-profesionistul contabil utilizeaza lucrarile altor profesionisti, aceste lucrari sunt considerente mai
degraba ca apartinand unei peroane care are capacitatea unui specialist, tehnician, expert decat ca apartinand unui
colaborator sau unui salariat al sau.
Profesionistul contabil care intentioneaza sa utilizeze lucrarile altui profesionist trebuie sa determine competenta
profesionala a acestuia.
In acest scop, va tine seama, de pilda, de:
-calificarile profesionale, diplome sau inscrierea profesionistului pe lista- tabloul profesionistilor agreati de un
organism profesional.
-experienta si reputatia profesionistului in domeniul pentru care profesionistul contabil doreste un aviz de specialitate.
Profesionistul contabil trebuie sa reuneasca elementele suficiente si juste care sa-i permita aprecierea daca intinderea
lucrarilor profesionistului solicitat acopera obiectivele care i-au fost stabilite.
54. Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila.
Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este ca acestea au un scop definit in
momentul solicitarii si acceptarii lor de catre experti. Acest scop definit se concretizeaza in obiectivele, respectiv
intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil.
Intrucat expertul contabil isi exprima fundamentat raspunsul la fiecare obiectiv/intrebare stabilit inaintea efectuarii
expertizei contabile, aceste raspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici in timp, si nici in spatiu.
Expertizele contabile sunt cel mult transparente (nu au ca scop/ finalitate publicarea lor) in folosul celor care justifica un
interes material si/sau moral in consultarea si utilizarea lor.
68. Consideratii asupra Raportului de imposibilitate a efectuarii expetizei contabile.
Exista cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza datorita inexistentei documentelor justificativesau a
evidentelor contabile care sa ateste evenimente sau tranzactii supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va intocmii un
Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile care va avea aceeasi structura cu un raport obisnuit (necalificat)
dar care in cap. II si III va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei
contabile comandate de beneficiar.
27.Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) capitoluluiDesfasurarea expertizei contabile din raportul de
expertiza contabila
Cap. II Desfasurarea expertizei contabile, in care se descriu operatiile de efectaure a expertizei contabile, obiectiile sau
explicatiile partilor, precum si analiza acestor obiectii constate de expert. Fiecare constatare este sustinta de materialul
documentar pe care se sprijina precum si dispozitiile normative care stau la baza acesteia, cu indicarea textelor
corespunzatoare. Examinarea problemelor se face in raport de materialul documentar si dispozitiile normative avute in
vedere de organele de control care au stabilit prejudiciul, motivandu-se documentat si legat deosebirile de opinii ale
expertului contabil fata de organele de control. Actele dubioase, fictive sau suspecte nu se iau in considerare de catre
expert la calcularea prejudiciului, dar se mentioneaza in raportul de expertiza contabila.
In raportul de expertiza contabila se mentioneaza si eventualele documente noi utilizate de expert, care n-au fost avute in
vedere de catre organul de control care a stabilit initial prejudiciul.
Capitolul II, DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, al raportului de expertiz contabil trebuie s conin
cte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (ntrebare) al (a) expertizei contabile, care s cuprind o descriere
amnunit a operaiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, actele i faptele
analizate, locul producerii evenimentelor i tranzaciilor, sursele de informaii utilizate, dac prile interesate n
expertiza contabil au fcut obiecii sau au dat explicaii pe care expertul contabil le-a luat sau nu n considerare n
formularea concluziilor sale. n fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor i interpretarea
rezultatelor acestora. Dar, dac aceste prezentri ar ngreuna nelegerea expunerii de ctre beneficiarul raportului de
expertiz contabil, este recomandabil ca ansamblul calculelor s se fac n anexe la raportul de expertiz contabil, iar
n textul expertizei contabile s se prezinte doar rezultatele calculelor i interpretarea acestora.
Fiecare paragraf din Capitolul II, DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, trebuie s se ncheie cu concluzia
(rspunsul) expertului contabil care trebuie s fie precis, concis, fr echivoc, redactat ntr-o manier analitic, ordonat
i sistematizat fr a face aprecieri asupra calitii documentelor justificative, reprezentrilor (nregistrrilor) contabile,
expertizelor i actelor de control (de orice fel) anterioare i nici asupra ncadrrilor legale. Aceasta, deoarece expertul
contabil analizeaz evenimente i tranzacii i nu ncadrarea judiciar a acestora. n cazuri deosebite n care expertul
contabil, n exercitarea misiunii sale, se confrunt cu acte i documente care nu ntrunesc condiiile legale, care exprim
ficiuni sau sunt suspecte, el nu trebuie s le ia n considerare n stabilirea rezultatelor concluziilor (rspunsurilor) sale la
obiectivul(ele) fixate expertizei contabile, dar trebuie s menioneze aceasta n raportul de expertiz contabil.
Dac raportul de expertiz contabil este ntocmit de mai muli experi care au opinii diferite, ntr-un paragraf al
Capitolului II, «DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE», fiecare expert contabil trebuie s-i
motiveze detaliat i documentat opinia pe care o susine. De regul, n expertizele judiciare trebuie motivat separat
opinia expertului recomandat de parte, n raport cu opinia expertului numit din oficiu.
28.Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) capitolului Concluzii din raportul de expertiza contabila.
Capitolul III, CONCLUZII, al raportului de expertiz contabil trebuie s conin cte un paragraf distinct cu
concluzia (rspunsul) la fiecare obiectiv (ntrebare) al expertizei contabile preluat n maniera n care a fost formulat n
Capitolul II, DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE.
Dac expertul contabil, n promovarea raionamentului su profesional, consider necesar s-i exprime prerea asupra
obiectivului(velor) expertizei contabile, asupra faptului dac ntrebrile ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu n
clarificarea obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra crora dorete s rein atenia
beneficiarului expertizei, poate face acest lucru fie:
a) n finalul capitolului III, CONCLUZII, dup paragraful cuprinznd rspunsul la obiectivul(vele) expertizei
contabile;
b) ntr-un capitol distinct, (capitolul IV, intitulat CONSIDERAII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ILOR)
CONTABIL(I).
CAPITOLUL III, CONCLUZII
n conformitate cu examinrile materialului documentar menionat n introducerea i cuprinsul prezentului raport de
expertiz contabil formulm urmtoarele concluzii (rspunsuri) la obiectivele (ntrebrile) fixate acesteia:

La obiectivul nr. 1 _______________________________
La obiectivul nr. 2 _______________________________
La obiectivul nr. n _______________________________ (Se vor relua rspunsurile din capitolul II,
DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)
Pentru ca prezentul raport de expertiz contabil s vin n sprijinul beneficiarului, considerm necesar s facem
urmtoarele precizri:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________.
(Acest paragraf poate fi introdus numai dac expertul contabil consider c este util beneficiarului expertizei contabile.
El poate face obiectul unui capitol separat: CAPITOLUL IV, CONSIDERAIILE PERSONALE ALE
EXPERTULUI(ILOR) CONTABIL(I).)
Expert(i) contabil(i):

56. Determinarea naturii si obiectului lucrarii ca principiu general in expertiza contabila ( desemnarea expertului
contabil ).
Natura i obiectul verificrilor sau expertizelor contabile pot s rezulte din:
Mandatul primit:
- la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de ctre beneficiar, cu acordul expertului, mandatul fiind
ncredinat printr-un contract de prestri servicii;
- n cazul expertizelor judiciare desemnarea ( numirea ) experilor se face de ctre organele de jurisdicie judectorii,
tribunale, curi de apel sau de ctre organele de urmrire i cercetare penal parchete sau poliie pe baza
recomandrii fcute de structurile administrative avnd drept considerente natura cauzei i obiectivele la care se solicit
rspuns;
- la efectuarea expertizelor contabile judiciare pot participa i experi recomandai de pri, acetia avnd aceleai
drepturi i obligaii ca i experii numii de instane;
- la ncredinarea mandatului trebuie avute n vedere i eventualele stri de incompatibilitate ale experilor, cum ar fi:
= calitatea de martor sau reprezentant ai uneia dintre pri n aceiai cauz;
= existena unor mprejurri care s-l fac subiectiv sau prtinitor;
= cnd a fcut parte din sistemul organizatoric al uneia din pri;
= cnd s-a pronunat asupra unor aspecte privind obiectul dosarului;
= cnd a participat la ntocmirea documentaiei care intr n aria de documentare a expertizei.
Prevederile unor texte de lege;
- n cazul cenzorilor, mandatul acestora rezult din lege i din normele metodologice pe cnd n cazul expertizelor
contabile judiciare dreptul de a fixa obiectivele revine exclusiv instanelor i organelor de urmriresau de cercetare
penal;
- Fixarea obiectivelor expertizelor de ctre organele abilitate se poate face din propria lor iniiativ sau la sugestia
prilor.
- Procedura de fixare a obiectivelor difer n funcie tipul expertizei, iar n cazul celor judiciare depinde de natura cauzei,
civil sau penal.
= la expertizele extrajudiciare, obiectivele se fixeaz de regul ca urmare a unui schimb de opinii, care n final duc la
stabilirea ntinderii i limitelor lucrrii.
= n cazul expertizelor judiciare din cauzele civile obiectivele (ntrebrile) se stabilesc anticipat de ctre instan i sunt
comunicate expertului;
= n procesele penale, fixarea obiectivelor pentru expertiza contabil judiciar se mpletete cu numirea experilor.
a- n prima faz procedural se ncuviineaz proba cu expertiza, se numete expertul i se fixeaz un prim termen la care
sunt citate prile i expertul numit;
b- n faza a doua , la termenul fixat se pune n discuia prilor i a expertului problematica lucrrii adic, ntrebrile la
care trebuie s rspund expertiza, care se definitiveaz n urma unor eventuale observaii i/sau propuneri de modificare
ori completare;
c- se stabilete expertului termenul de efectuare al lucrrii, fcndu-se i precizarea dac la expertiz particip i prile
prin experii asisteni recomandai de ele.
mprejurrile care au determinat lucrarea.
Natura i obiectul lucrrii de expertiz este puternic influenat de mprejurrile n care s-a ivit necesitatea sau
oportunitatea efecturii ei ( exemplu : deosebirile dintre expertiza contabil judiciar fa de cea extrajudiciar).
58. Detaliati principiul general referitor la fixarea unui plan de lucru pe care expertul contabil trebuie sa il
respecte in efectuarea expertizei contabile.
Prin planul de lucru se stabilete ordinea n care urmeaz s se efectueze culegerea, selectarea, examinarea i
prelucrarea materialului supus cerecetrii, innd seama de bugetul de timp aflat la dispozia expertului astfel nct
lucrarea s poat fi executat i predat la termenul fixat.
Prile pe care le conine n general un plan de lucru:
- o parte introductiv ( pregtirea lucrrii, informaii, fixarea punctelor de abordat);
- partea privind efectuarea propriu-zis a lucrrii;
- partea final cuprinznd rezumatul i concluziile cercetrilor care privete ntocmirea raportului.
Pentru fiecare parte expertul va preciza elementele eseniale de detaliu, modul lor de abordare i timpul necesar .
Planul, ca i raportul, poart amprenta priceperii, personalitii i competenei fiecrui expert n parte.
59. Detaliati principiul general referitor la alegerea metodelor de cercetare pe care expertul contabil trebuie sa il
respecte in executarea expertizei contabile.
Metode utilizate n general la efectuarea expertizelor sau verificrilor:
- Metode progresive, care pornesc de la faptul contabil izolat urmrit apoi n jurnal, cartea mare sau chiar n bilan;
- Metode regresive, constnd n calea invers a metodei progresive.
n practica expertizei contabile se recomand urmrirea cu prioritate a unor aspecte ca:
- posturile mari sau foarte importante;
- posturile cu cifre rotunde;
- operaiunile care nu au explicaia clar;
- operaiunile care depesc cadrul obinhuit al unui cont;
- operaiunile din preajma nchiderii sau deschiderii exerciiului.
Aspectele care prezint o importan deosebit pentru scopul expertizei se verific n ntregime.
62. Detaliati principiul general referitor la studiul preliminar al organismului intreprinderii pe care expertul
contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile.
Din punctul de vedere al experilor contabili este util a se examina:
- cine are dreptul de dispoziie sau de semntur i limitele acordate fiecrui decident;
- dac administraia firmei este bine delimitat de compartimentele economice (contabilitate i caserie n special);
- dac este posibil verificarea reciproc ntre contabilitate i caserie sub o supraveghere superioar ( director sau
contabil ef );
- dac exist un serviciu intern de control i dac acesta este independent fa de celelalte compartimente;
- dac micrile interne de bunuri i valori se fac pe baz de documente sau sub semntur;
- activitatea extern a firmei ( aprovizionare, desfacere, relaii de interes cu alte firme, etc. );
- comparaia ntre anumite fapte concrete i nregistrrile contabile pot confirma realitatea operaiunilor
64. Detaliati principiul general referitor la studiul functiei financiar-contabile pe care expertul contabil trebuie sa
il respecte in executarea expertizei contabile.
Studiul funciei financiar-contabile
- examinarea planului de conturi cu precizarea conturilor specifice ramurii sau agentului economic;
- stabilirea legturilor dintre contabilitatea financiar i cea de gestiune;
- stabilirea ordinii de verificare a conturilor;
- influena modului de nregistrare n conturi asupra situaiei patrimoniale i rezultatelor financiare.
65. Detaliati principiul general referitor la examinarea regularitatii documentelor financiar-contabile pe care
expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile.
Examinarea regularitii documentelor financiar-contabile
a) Verificarea formal are n vedere:
- ndeplinirea condiiilor de form exterioar;
- dac se in registrele obligatorii;
- dac nregistrrile sunt la zi;
- dac operaiunile sunt nregistrate n ordine cronologic;
- dac registrele sunt numerotate i paginate;
- dac registrele sunt parafate i sigilate (semnate).
b) Principalele erori ce pot fi identificate:
- erori de calcul;
- erori de reportare;
- erori de nregistrare n conturi;
- erori de evaluare
c) Delicte contabile care reprezint abateri de la legi i regulamente, sancionate de regul penal:
- din punct de vedere al autorului:
= delicte ale intreprinztorului sau conducerii;
= delicte ale asociailor;
= delicte ale personalului executiv.
- din punct de vedere al aciunii:
= delicte de inducere n eroare;
= delicte privind ascunderea de fapte i situaii;
= delicte de falsificare;
= delicte de deturnare.
- din punct de vedere al mijloacelor folosite:
= delicte produse prin aciune (artificii);
= delicte produse prin omisiuni;
= delicte produse prin optimism (exces), fa de care se impune adoptarea unei atitudini rezervate a experilor contabili.
29.Detaliati procedurile depunerii raportului de expertiza contabila.
Raportul de expertiz contabil se parafeaz i se semneaz fil de fil, inclusiv anexele.
Raportul de expertiz contabil se depune la beneficiarul acestuia n termenul legal sau contractual.De regul, raportul de
expertiz contabil se ntocmete n dou exemplare originale; unul pentru organul care a dispus sau partea care a
solicitat efectuarea expertizei contabile i unul pentru expertul(ii) contabil(i) care a efectuat expertiza contabil.
Numrul de exemplare originale poate fi mai mare dac beneficiarul acestuia solicit acest lucru.Raportul de expertiz
contabil judiciar se depune la organele care au dispus-o cu cel puin 5 zile nainte de data stabilit pentru judecat.
Raportul de expertiz contabil extrajudiciar se pred clientului care a solicitat-o la locul i la termenul prevzut n
contract.
49. Drepturile expertului contabil in activitatea de expertiza judiciara, in cauze penale, conform prevederilor
legale.
Drepturile si obligatiile expertilor contabili care efectueaza expertiza contabile judiciare in cauza penala, rezulta din
prevederile Codului de procedura penala, din prevederile altor acte normative si din practica judiciara.
Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi:
1. Sa ia la cunostinta de continutul dosarului
2. Sa participe la discutii legate de obiectivul expertizei, facand observatii daca este cazul, si sa solicite modificare si
completarea obiectivelor fixate initial
3. Sa ceara lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte sau imprejurari ale
cauzei
4. Sa ceara de la parti explicatiile ce ii sunt necesare pentru efectuarea expertizei; partile pot oferii aceste explicatii
numai cu incuvintarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata
5. Sa-si aleaga in mod liber metoda de lucru specifica pregatirii sale
6. Sa primeasca documente necesare pentru efectuarea expertizei
7. Sa fie remunerat pentru munca depusa si sa-i fie decontate cheltuielile efectuate in timpul executarii expertizei
22.Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se poate afla expertul contabil numit intr-o cauza de catre
organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei?
Calitatea de expert contabil este incompatibil cu cea de martor n aceeai cauz, calitatea de martor avnd ntietate.
Expertul contabil se afl n incompatibilitate dac exist mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form, el,
soul(ia) sau vreo rud apropiat, n soluionarea cauzei ntr-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil s fie
subiectiv.
Expertul contabil se afla in incompatibilitatea daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma ,
el, sotul(ia) sau vreo ruda apropiata, in solutionarea cauzei intr-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil sa
fie subiectiv.
- daca , in calitatea de organ de conducere, colaborator sau consilier al uneia din parti in proces, s-a pronuntat asupra
unor aspecte, ori a luat parte la intocmirea actelor primare , a evidentei tehnico- operative sau la elaborarea situatiilor
financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii.
- Daca , in calitate de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie in acceasi cauza supusa judecatii, deoarece
primeaza prezumtia ca ar fi interesat in sustinerea primei solutii.In particular, expertul contabil care a efectuat o
expertiza extrajudiciara la cererea unei parti in proces se afla in incompatibilitate cu calitatea de expert numit din
oficiu. Daca indeplineste conditiile de independenta si de competenta , poate accepta calitatea de expert contabil
recomandat de parte.
26.Enumerati elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului Introduceredin raportul de expertiza
contabila.
Capitolul I, INTRODUCERE, al raportului de expertiz contabil trebuie s cuprind cel puin urmtoarele paragrafe:
I. Paragraful de identificare a expertului(ilor) contabil(i) nominalizat(i) pentru efectuarea expertizei contabile, care
trebuie s cuprind informaii cu privire la: numele i prenumele expertului(ilor), domiciliul, numrul carnetului de
expert contabil i poziia din Tabloul experilor contabili;
II. Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a
solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. n acest paragraf se menioneaz:
a) n cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ilor), respectiv ncheiere de
edin (n cazurile civile) sau Ordonan a organelor de urmrire penal (n cauzele penale), cu menionarea datei
acestuia, denumirea i calitatea procesual a prilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numrul i anul dosarului i
natura acestuia (civil sau penal);
b) n cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului, domiciliul sau sediul social al acestuia, numrul i
data contractului n baza cruia se efectueaz expertiza contabil solicitat.
III. Paragraful privind identificarea mprejurrilor i circumstanelor n care a luat natere litigiul n care s-a dispus
efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul n care a fost contractat expertiza contabil extrajudiciar.
IV. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. n cazul expertizelor contabile judiciare,
formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia «ad-literam» din formularea acestora n
«ncheierea de edin» (cauzele civile), respectiv n Ordonana organelor de urmrire i cercetare penal
(cauzele penale). n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, formularea obiectivului(lor) acestora trebuie s fie cea
din contract.
V. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei i locului n care s-a efectuat expertiza contabil. n cazul
expertizelor contabile, dispuse de organele n drept, n cauze civile, data i locul nceperii lucrrilor expertizei contabile
trebuie documentat prin citarea prilor prin scrisoare cu aviz de primire.
VI. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legtur cauzal cu obiectul(vele) expertizei
contabile i care a stat la baza ntocmirii raportului de expertiz contabil. Materialul documentar nominalizat n acest
paragraf trebuie s fie strict adecvat necesitilor de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile judiciare sau
extrajudiciare.
VII. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei n care s-a redactat raportul de expertiz contabil cu
menionarea expres dac s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile avnd acelai obiect(ive). De asemenea, n
acest paragraf trebuie menionat dac sau folosit lucrrile altor experi (contabili, tehnici etc.), probleme ridicate de
prile interesate n expertiz i explicaiile date de acestea n timpul efecturii expertizei.
VIII. Paragraful privind identificarea datei iniiale pn la care raportul de expertiz contabil trebuia depus la beneficiar
i indicarea eventualelor perioade de prelungire fa de termenul iniial.
31.Enumerati trasaturile caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara
Expertizele contabile judiciareau ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara. Ele cuprind
in sferele lor de actiune activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul
judiciar; cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportilor
lor materiali. Ele interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor
si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv. In final, ele elaboreaza concluzii pe baza
constatarilor facute, care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.
In concluzie, principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertizele contabile judiciare sunt:
a. sunt mijloace de proba in justitie care intervin numai atunci cind organele judiciare le considera necesare pentru
elucidarea cauzelor in curs de anchetare sau judecare;
b. sunt activitatile prin care organele judiciare primesc informatii de natura economico-financiara cu scopul de a
stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau
judecate;
c. se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare;
d. au competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative si contabile necesare pentru
lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare;
e. confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri etc.;
f. intervin ca probe administrata de organele de urmarire penala si de judecata, in vederea convingerii asupra
realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii.

32.Enumerati principiile deontologice aplicabile in misiunile privind expertizele contabile si dezvoltati principiul
acceptarii expertizelor contabile

Expertul contabil trebuie s respecte secretul i caracterul confidenial al informaiilor la care a avut acces i de care a
luat cunotin cu ocazia efecturii expertizelor contabile, trebuind s se abin de la divulgarea lor ctre teri, cu excepia
cazurilor n care a fost autorizat expres n acest scop sau dac are obligaia legal sau profesional s fac o astfel de
divulgare.
Solicitrile adresate experilor contabili privind efectuarea expertizelor contabile nu pot fi refuzate dect dac exist
motive temeinice.
nainte de acceptare, expertul contabil trebuie s-i analizeze posibilitatea de a-i ndeplini misiunea innd seama n
special de regulile privind:
Independena
Competena
Incompatibilitatea
Acceptarea expertizelor contabile
Solicitrile adresate experilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate dect dac exist
motive temeinice.
Totui, expertul contabil, nainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie s-i analizeze posibilitatea de
a-i ndeplini misiunea, innd seama n special de regulile de independen, competen i incompatibilitate.
Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzat pe motive etnice, religioase, politice sau de alt
natur. Aceasta, deoarece expertiza contabil este un act de prob tiinific.
Calitatea de expert contabil este incompatibil cu cea de martor n aceeai cauz, calitatea de martor avnd ntietate.
Expertul contabil se afl n incompatibilitate dac exist mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form, el,
soul(ia) sau vreo rud apropiat, n soluionarea cauzei ntr-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil s fie
subiectiv.
Pot fi asimilate cu mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form, urmtoarele situaii n care s-ar putea
gsi expertul contabil:
I. Dac, n calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din prile n proces, s-a pronunat asupra unor
aspecte, ori a luat parte la ntocmirea actelor primare, a evidenelor tehnico-operative sau la elaborarea situaiilor
financiare care fac obiectul dosarului supus judecii.
II. Dac, n calitate de expert contabil, i-a exprimat o prim opinie n aceeai cauz supus judecii, deoarece primeaz
prezumia c ar fi interesat n susinerea primei soluii. n particular, expertul contabil care a efectuat o expertiz
extrajudiciar la cererea unei pri n proces se afl n incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Dac
ndeplinete condiiile de independen i de competen, poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte.
Toate comentariile privind norma general de baz sunt i rmn pertinente.

39.Enumerati particularitatile raportului de expertiza contabila extrajudiciara in comparative cu cel de expertiza
contabila judiciara
Expertiza contabila extrajudiciara sau amiabila este aceea care in afara de orice interventie judecatoreasca, are loc direct
intre partile in litigiu, care aleg ele insasi pe experti.
Expertiza contabila poate fi dispusa de conducerea agentului econimic care urmeaza sa reclame.
Numirea expertilor contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare poate fi dispusa de conducerea agentului
economic care deschide actiunea dupa efectuarea punctajului comun intre evidentele celor doi agenti economici care
urmeaza sa intre in litigiu si numai in situatia in care cu ocazia punctajului se constata neconcordanta intre datele din
documentele si evidenta celor doi agenti economici cu privire la cauza care urmeaza sa fie solutionata.
Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu
sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare , expertul
contabil poate delega executarea unor lucari asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea finala asupra
continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara
In ceea ce priveste continutul capitolului I Introducere, paragraful II : in raportul de expertiza contabila judiciara se
mentioneaza actul de numire a expertului contabil, numarul dosarului pe rol si partile implicate in proces, pe cand in
raportul de expertiza contabila extrajudiciara se mentioneaza contractul in baza caruia se efectueaza expertiza si
denumirea clientului.
In cadrul paragrafului III , in raportul de expertiza contabila judiciara se mentioneaza imprejurarile si circumstantele in
care a luat nastere litigiul, pe cand in raportul de expertiza contabila extrajudiciara se mentioneaza imprejurarile si
circumstantele care l-au determinat pe client sa apeleze la prestatia expertului.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la instanta de judecata sau organul de cercetare care a dispus
expertiza cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata stabilit in cauza, in numar de exemplare solicitat, pe cand
raportul de expertiza contabila extrajudiciara se depune la beneficiar la termenul convenit in contract si in numarul de
exemplare convenit.
45. Expertizele pot avea ca obiect diferite aspecte ale vietii economice, juridice sau administrative. Enumerati 5
dintre acestea.
a)expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile;
b)expertize contabile penale sidpuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale;
c)expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale;
d)expertize contabile fiscale dispuse sau ecceptate in rezolvarea litigiilor fiscale;
e)alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele de drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti.
60. Enumerati cel putin 6 metode contabile folosite de expertii contabili in efectuarea expertizelor contabile,
omologate de doctrina contabila si reglementate prin norme juridice si metodologice.
Metode contabile utilizate de experii contabili la efectuarea expertizelor sau verificrilor: -60-
- verificarea rulajelor, soldurilor i reporturilor;
- refacerea unor calcule
- analiza bilanului, a balanelor de verificare sau a altor calcule de sintez;
- urmrirea respectrii metodologiei contabile i a normelor de efectuare a nregistrrilor;
- controlul modului de evaluare a elementelor patrimoniale;
- efectuarea unor punctaje ( ntre evidena cantitativi cea valoric, ntre conturile sintetice i cele analitice );
- verificarea corectitudinii analizelor pe baz de bilan sau altor analize economico-financiare.
63. Enumerati cel putin 5 cauze care ar putea conduce la situatia in care stocul faptic al unei entitati depaseste
stocul maxim posibil al acesteia.
Cazurile n care stocul faptic al unei uniti depete stocul maxim al acesteia, pot fi generate de cauze precum:
= introducerea de mrfuri n gestiune fr documente legale;
= crearea de plusuri n gestiune prin mijloace frauduloase;
= ntocmirea unor documente fictive de vnzare ctre consumatori colectivi;
= livrarea altor bunuri dect cele nscrise n documente;
= folosirea frauduloas a aparatelor de msur sau control;
= substituirea de mrfuri sau nelciunea cu privire la calitatea lor;
= diluarea unor produse, vnzarea lor n amestec sau denaturarea proporiilor;
61. Enumerati cel putin 6 metode si tehnici extracontabile folosite de expertii contabili in efectuarea expertizelor
contabile.
Metode i tehnici extracontabile utilizate de experii contabili n efectuarea expertizelor.
- acestea in de iniiativa, priceperea i experiena expertului, putndu-se baza pe raionamente logice, pe deducii sau
ipoteze, pe legturi de cauzalitate,analogii sau similitudini. Dintre acestea se disting:
a) ntocmirea unor desfurtoare pentru intrrile sau ieirile de bunuri;
b) Reconstituirea evidenei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile global valorice;
c) Analiza comparativ sau n dinamic a depunerilor de numerar din vnzri;
d) Identificarea eliberrii de bunuri care nu au intrat oficial n gestiune;
e) Metoda analizei intergestionare;
f) Metoda stocului maxim posibil;
g) Cercetarea unor fapte sau fenomene economice n corelaie cu documente financiar contabile ce reflect alte categorii
de fapte i fenomene;
h) Separarea intrrilor sau ieirilor de bunuri pe schimburi sau pe ture, n gestiunile colective;
i) Utilizarea altor metode i tehnici extracontabile care pot aduce experilor contabili clarificri suplimentare.
51. Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert
contabil.
Abaterile disciplinare ale membrilor care se sancioneaz cu suspendare (de la 3 la 12 luni) sunt:
o absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale AG ale filialei sau ale Conferinei Naionale,
o Neplata cotizatiei anuale i/sau a celorlalte termene stabilite de Regulament, pe durata unui an calendaristic,
o Nerespectarea normelor privind aprarea i pstrarea secretului profesional
Abaterile disciplinare ale membrilor care se sancioneaz cu interzicere a dreptului de a exercita profesia contabil sunt:
o Absenta nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale AG ale filialei sau ale CN;
o Publicitatea fara respectarea prevederilor Codului privind conduita etica si profesionala a experi1or contabili
si a contabililor autorizati din Romania;
o Neplata cotizatiei anuale si a celorlalte obligaitii banesti aferente unui an calendaristic;
o Condamnarea membrului Corpului pentru savrsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de
gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil;
o Executarea unei pedepse privative de libertate pentru savrsirea unei fapte care nu interzice dreptul de
gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil;
o Neplata la buget, in termenul si in cuantumul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra
onorariilor incasate de catre persoane fizice;
o Incalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;
o Refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala;
o Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei
legal constituite.
41. Enumerati atributiile expertilor contabili verificatori pentru expertizele contabile judiciare.
Expertul contabil verificator are urmatoarele atributii:
Verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara inainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat
Intocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala asupra lucrarilor de expertiza aflate pe rol la comisiile de
disciplina ale filialelor, la cererea acestor comisii
Elaborarea documentelor de evidenta a activitatilor desfasurate si raportarea

53. Erori si delicte contabile in tehnica expertizelor contabile.
Principalele erori ce pot fi identificate:
- erori de calcul;
- erori de reportare;
- erori de nregistrare n conturi;
- erori de evaluare
Delicte contabile care reprezint abateri de la legi i regulamente, sancionate de regul penal:
- din punct de vedere al autorului:
= delicte ale intreprinztorului sau conducerii;
= delicte ale asociailor;
= delicte ale personalului executiv.
- din punct de vedere al aciunii:
= delicte de inducere n eroare;
= delicte privind ascunderea de fapte i situaii;
= delicte de falsificare;
= delicte de deturnare.
- din punct de vedere al mijloacelor folosite:
= delicte produse prin aciune (artificii);
= delicte produse prin omisiuni;
= delicte produse prin optimism (exces), fa de care se impune adoptarea unei atitudini rezervate a experilor contabili.
55. Enumerati principiile general aplicabile in orice verificare si expertiza contabila.
A. Determinarea naturii i a obiectului lucrrii;
B Fixarea unui plan de lucru;
C Alegerea metodelor de cercetare;
D Studiul preliminar al organismului intreprinderii;
E Studiul funciei financiar-contabile;
F Examinarea regularitii documentelor financiar - contabile
57. Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauze civile si penale.
La expertizele contabile judiciare dispuse de organele abilitate, obiectivele (ntrebrile) se stabilesc de ctre instan
prin ncheierea de edin care numete expertul, respectiv ordonan (art.201 din Codul de procedur civil i art.120,
alin.(2) din Codul de procedur penal. n cazul expertizelor judiciare ncuviinate la cererea prilor, instana poate
ncuviina i obiective formulate de ctre pri.
Obiectivele (ntrebrile) trebuie s fie formulate de instan concis, fr echivoc i fr a se solicita expertului contabil
s se pronune asupra ncadrrilor juridice a faptelor supuse judecrii (Norma profesional nr.3521).
Dac obiectivele stabilite nu ntrunesc aceste condiii, expertul contabil are obligaia s cear instanei clarificarea lor,
nainte de nceperea lucrrii.
40.Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate.
Cnd au fost numii mai muli experi contabili se ntocmete un singur raport de expertiz contabil.
Dac sunt deosebiri de preri ntre experi, opiniile separate trebuie consemnate n cuprinsul raportului de expertiz
contabil sau ntr-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedur penal; norma profesional nr.3531).
46. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari.
Se stabilesc de ctre organul care a dispus expertiza.
Cuntumul se comunic expertului prin documentul de numire.
La depunerea raportului expertul nainteaz spre aprobarea beneficiarului expetizei nota de evaluare pe baza creia i
justific onorariul lucrrii ( analitic pe fiecare etap comensurat n ore/lucru i tariful orar propus).
Onorariul final aprobat se comunic Biroului local de expertize judiciare, fiind ncasat pe baza facturii depuse de ctre
expert. Onorariul se impoziteaz prin reinere la surs cu o cot de 10%.
Plata experilor contabili trebuie s fie remuneratorie. Art.202 din Codul de procedur civil ( sediul legal n materie )
prevede ncheierea de numire va statornici i plata experilor , n reglementrile procedurale ( civile i/sau penale )
neexistnd ns referiri la modul de statornicire a plii experilor contabili.
n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, cuantumul onorariilor i modalitile de plat au la baz clauzele
prevzute n contractele de prestri servicii semnate de ctre pri.
48. Obligatiile expertului contabil la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penala.
Drepturile si obligatiile expertilor contabili care efectueaza expertiza contabile judiciare in cauza penala, rezulta din
prevederile Codului de procedura penala, din prevederile altor acte normative si din practica judiciara.
Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele obligatii:
1. Sa se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare
2. Sa informeze organele judiciare daca se afla in situatia de abtinere sau recuzare
3. Sa se documenteze prin studierea dosarului, precum si prin solicitarea de lamuriri organelor judiciare si partilor
4. Sa manifeste un rol activ, adica sa precizeze daca mai sunt si alte probleme care trebuie lamurite si care nu au fost
sesizate de organele judiciare
5. Sa aduca la cunostinta organelor judiciare diferite elemente rezultate pe parcursul efectuarii expertizei si care pot
contribui la lamurirea unor imprejurari specifice cauzei.
6. Sa depuna raportul de expertiza la data fixata de organul judiciar
7. Sa completeze sau sa refaca expertiza atunci can i se cere acest lucru, precum si de a se prezenta in fata organului
judiciar pentru a da explicatii suplimentare
8. Sa pastreze secretul profesional, adica sa nu divulge datele de care a luat la cunostinta cu ocazia indeplinirii
mandatului primit
9. Sa efectueze personal expertiza ce i-a fost incredintata
33.Precizati incompatibilitatile expertului contabil in demersul efectuarii expertizelor contabile
Expertul contabil se afla in incompatibilitatea daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma ,
el, sotul(ia) sau vreo ruda apropiata, in solutionarea cauzei intr-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil sa
fie subiectiv.
- daca , in calitatea de organ de conducere, colaborator sau consilier al uneia din parti in proces, s-a pronuntat asupra
unor aspecte, ori a luat parte la intocmirea actelor primare , a evidentei tehnico- operative sau la elaborarea situatiilor
financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii.
- Daca , in calitate de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie in acceasi cauza supusa judecatii, deoarece
primeaza prezumtia ca ar fi interesat in sustinerea primei solutii.In particular, expertul contabil care a efectuat o
expertiza extrajudiciara la cererea unei parti in proces se afla in incompatibilitate cu calitatea de expert numit din
oficiu. Daca indeplineste conditiile de independenta si de competenta , poate accepta calitatea de expert contabil
recomandat de parte.

42. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile.
Raspunderea penala a expertului contabil este urmare a savarsirii unei infractiuni de catre acesta. Infractiunile pe care
le poate savarsi un expert contabil se refera la :
- obtinerea de foloase necuvenite, solicitarea sau primirea unor avantaje mai mari decat onorariul stabilit;
- cuprinderea unor date nereale in raportul de expertiza contabila;
- in cazurile penale ingreunarea aflarii adevarului poate fi o fapta de natura penala si ea se manifesta prin
intocmirea unei expertize contabile necorespunzatoare sau incorecte.
34.Precizati situatiile in care expertul contabil poate fi recuzat conform prevederilor Codului de procedura civila
si Codul de procedura penala
n cazul expetizelor contabile judiciare dac expertul contabil nu face declaraie de abinere, el poate fi recuzat
(art.50 i 51 din codul de procedur civil).
Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile nainte de numire, dac motivul exist la aceast dat; n celelalte
cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art.204 din Codul de procedur civil).
Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea
partilor si a expertului.Expertul contabil poate fi recuzat :
- cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot, ruda sau
afin, pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti;
- cand el este sot, ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala, pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul
sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;
- cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca,
fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copiii;
- daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca
sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator;
- daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii;
- daca este tutore, curator al uneia din parti;
- daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca;
- daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri;
- daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti, sotii
sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.

43. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile.
Raspunderea civila a expertului contabil decurge din prevederile contractelor dintre acesta si clienti ( raspundere civila
contractuala), sau din savarsirea unei fapte ilicite in realizarea contractului cu clientii ( raspundere civila delictuala).
Raspunderea civila contractuala este urmare a neexecutarii sau executarii defectuoase a obligatiilor contractuale.
Efectuarea defectuoasa are in vedere erorile savarsite, dar si intarzierile care cauzeaza pagube clientilor. Raspunderea
civila delictuala decurge dintr-o fapta ilicita care produce clientului o paguba. Fapta ilicita poate fi o actiune sau o
inactiune prin care se incalca prevederile legale.
Este improprie sintagma infractiuni de natura civila
47. Precizati cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal.
Expertul se poate abine sau recuza n cazuri ca:
el, soia sau rude pn la gradul patru au interes n judecarea cauzei sau este rud cu una din pri
ntre expert i una din pri s-a derulat un proces penal ntr-o perioad de pn la 5 ani anteriori
este tutore, curator sau consilier al uneia din pri
a primit de la una din pri daruri sau promisiuni etc.
Recuzarea se face de ctre expert n 5 zile de la numirea sa, cererea soluionndu-se n edin public, cu citarea prilor
i expertului.
30.Redactati un Contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscand urmatorii termeni de
referinta:
CONTRACT
ncheiat ntre:
Expertul contabil«_POP ION» cu domiciliul n iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi , nscris n Tabloul
Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR) n partea I poziia 100 denumit
PRESTATOR i
SC Dunarea SA
cu domiciliul /sediul social n Iasi, str. Toamnei, nr. 3, jud. Iasi, reprezentat prin manager ION ION denumit()
BENEFICIAR, s-a ncheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.
Art.1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii (raspunsuri) la
urmatoarele obiective:
- Obiectivul 1.
- Obiectivul 2.
- Obiectivul n.
Art. 2 Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitiea prestatorului urmatoarele
materiale documentare:
-
-
-
Art.3 Prestatorul se obliga sa intocmeasca Raportul de expertiza extrajudiciara, in conformitate cu normele
profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile, care va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de
30.06.2008
Art. 4 Beneficiarul Raportului de expertiza contabila extrajudiciara se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in
suma de ..5000 lei, din care 1000 lei in 5 zile de la semnarea contractului i 4000 lei pn la data de 05.07.2008
Art. 5 In conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale, partile se obliga sa asigure
confidentialitatea informatiilor reciproce la care au acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului
contract.
Art.6 Prezentul contract s-a incheiat in ..2 exemplare, intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu
prevederile legislatiei civile in materie.
Localitatea Iasi
Data 15.03.2008
PRESTATOR, BENEFICIAR,
Expert contabil, Pop Ion SC DUNAREA SA, prin manager ION ION
37.Reformulati urmatoarele obiective..
1)apreciem ca o formulare mai concisa, cu mai echivoc si fara solicitari de incadrari legale ar putea fi:
a)obiectivul nr 1: Cine avea obligatia legala privind organizarea si conducerea contabilitatii A si B in perioada 1 ian-30
apr 1995;
b)obiectivul nr 2 : daca cuantumul impozitului pe profit si al TVA calculate si contabilizate in per 1 ian-30 apr 1995 de
catre A si B sunt corecte. Sa se stabileasca eventualele diferente si penalitati in raport cu legislatia fiscala in vigoare in
perioada supusa expertizarii
2) Daca organul de cercetare penala ar fi facut altfel de formulari ale obiectivelor in expertiza dispusa, ar fi vizat doar
contributia expertului contabil la completarea probelor administrate, si nu participarea acestuia la incadrarea juridica a
invinuitului. In speta, s-ar fi putut ca organul de cercetare penala sa nu fi fost receptiv la reformularea obiectivelor, dar
expertul contabil, in virtutea profesionismului sau, putea s-o faca. Nu stim daca a facut-o sau nu.
52. Radierea unui membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din Tablou.
Consiliul filialei pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului in urmatoarele situatii:
a) cand membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legislatiei
in vigoare, interzice dreptul de administrare si gestiune a societatilor comerciale;
b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor incasate de la persoanele fizice;
c) neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an;
d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilitati si conflicte de interese;
e) membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei
66. Raspunderea contraventionala si administrativa.
a- nlocuirea expertului de ctre instan ( art.205, alin.2 Cod procedur civil );
b- aducerea n instan a expertului contabil, cu mandat, n caz de pricini urgente sau pentru a da lmuriri atunci cnd i se
cere ( art.211, C.p.c.);
c- trimiterea expertului n faa autoritilor penale n cazul unor bnuieli puternice de ascundere a adevrului sau de luare
de mit (art.199, C.p.c.)
B. Prevederi ale Codului de procedur penal:
Sancionarea expertului cu amend judiciar (art.198,C.p.p.) pentru:
- lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal, atunci cnd este citat;
- tergiversarea de ctre expert a ndeplinirii nsrcinrilor primite, respectiv a efecturii i depunerii raportului de
expertiz contabil judiciar.
Expertul contabil amendat poate cere scutirea de amend ori reducerea acesteia, printr-o cerere depus n termen de 10
zile de la comunicarea sanciunii.
67. Redactati capitolul I Introducere din raportul de expertiza contabila judiciara cunoscand urmatoarele
- Organul cu atributii jurisdictionale : Judecatoria Iasi
- Dosar civil nr. 222/2/2007
- termen de depunere a Raportului de expertiza : 30.06.2008
- Partile :
Reclamant : SC Dunarea SA , cu sediul social in Iasi, str. Toamnei, nr. 3, jud. Iasi, reprezentata prin
manager Ion Ion;
Parat : SC Prutul SA, cu sediul social in Iasi, str. Verii, nr. 4, jud. Iasi, reprezentata prin manager
Vasile Vasile.
- expert contabil pop ion, carnet expert contabil nr. 1.000, inscris in Tabloul expertilor contabili la Sectiunea
I, pozitia 100, domiciliat in iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi;
- Data incheierii de sedinta in care a fost numit expertul contabil Pop ion : 15.03.2008;
- Imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul sunt : inchirierea unui spatiu de productie
urmata de neplata chiriei.
- Obiective la care trebuie sa raspunda expertul contabil : a) si b).
- Onorariul expertului : 5.000 lei.
- Data depunerii Raportului de expertiza : 30.06.2008.
- Data intocmirii Raportului de expertiza : 20.06.2008.
- Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei consta in documentele puse la dispozitie de
cele 2 societati : c), d), e), f).
- Problemele ridicate de partile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii
expertizei sunt : g), h) i).
RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR
Capitolul I, INTRODUCERE
Paragraful (i)
Subsemnatul Pop Ion expert contabil, domiciliat n Iasi, str. primaverii, nr. 2, jud. Iasi,
posesor al carnetului de expert contabil nr.1000, nscris n TABLOUL EXPERILOR CONTABILI i CONTABILILOR
AUTORIZAI din ROMNIA (CECCAR) n partea Sectiunea I, poziia 100
(Dac sunt mai muli experi contabili, acesta se repet pentru fiecare)
Paragraful (ii)
Am fost numit(i) prin Incheierea de sedinta pronuntata de Judecatoria Iasi din data de 15.03.2008, expert contabil n
dosarul nr. 222/2/2007 , prile implicate n proces fiind:

1.Reclamant : SC Dunarea SA , cu sediul social in Iasi, str. Toamnei, nr. 3, jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion;
2.Parat : SC Prutul SA, cu sediul social in Iasi, str. Verii, nr. 4, jud. Iasi, reprezentata prin manager Vasile Vasile.
Paragraful (iii)
mprejurrile i circumstanele n care a luat natere litigiul sunt:_inchirierea unui spatiu de productie urmata de neplata
chiriei
Paragraful (iv)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabil, creia i s-au fixat urmtoarele obiective
(ntrebri):
1. a)________
2. b) _______________

Paragraful (v)
Lucrrile expertizei contabile s-au efectuat n perioada _15.03.2008-20.06.2008 la sediul social /domiciliul reclamantului
si paratului
Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efecturii expertizei const n: documentele puse la dispozitie de cele 2
societati : c), d), e), f)
Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertiz contabil s-a fcut n perioada 20.06.2008. n cauz s-au efectuat /nu s-au
efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat /nu s-au utilizat lucrrile altor experi (tehnici fiscali etc.).
Problemele ridicate de prile interesate n expertiz i explicaiile date de acestea n timpul efecturii expertizei sunt:
_g), h), i)
Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiz contabil a fost fixat la30.06.20008 i prelungit la
(dac este cazul)