Sunteți pe pagina 1din 3

E = expertiza; J = judiciara; E = extrajudiciara

1. Care sunt tipurile de reglementari cu privire la expertizele contabile?


E.c. j si e. sunt reglementate: legal, procedural si profesional.
2. Care este sediul reglementarilor legale cu privire la expertizele contabile?
Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile j si e se afla in OUG nr.65/1994 privind
organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.
3. Care este sediul reglementarilor profesionale cu privire la expertizele contabile?
1. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
din Romania.
2. Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile.
4. Care este sediul reglementarilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare?
Codul de procedura civila si penala.
OG nr. 2/2000
15. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie sa le respecte expertul contabil in activitatea
sa de efectuare a e.c.j. si e.?
1. P. independentei expertului contabil. 2. P. competentei exp. Contabil.
3. P. calitatii expertizelor contabile. 4. P.secretului profesional si al confidentialitatii exp. contabile.
5. P. acceptarii expertizelor contabile. 6. P.responsabilitatii efectuarii expertizelor contabile.
18. Cum definiti expertiza contabila? Dar expertiza judiciara?
Expertiza contabila este o activitate depusa de un personal autorizat de lege pentru reconstituirea
realitatii unei operatii de natura economica si/sau financiara pe baza cercetarii documenteleor, datelor si
informatiilor de contabilitate. Sunt mijloace de proba utilizavile in rezolvarea unor cauze care necesita
cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.
Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de proba in justitie. Ele pot fi dispuse din oficiu sau
acceptate la cererea partilor implicate in procesul judiciar in toate fazele de desfasurare a acestuia.
19. Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila extrajudiciara:
a. este un miljoc de fundamentare a deciziilor, de conciliere intre partenerii comerciali si de afaceri si de
fundamentare preliminara a ctiunilor si contestatiilor in justitie;
b. este activitatea prin care partile interesate pot dobandi lamuriri de natura economico-financiara din
partea unor profesionisti contabili independenti, de inalta probitate si cu deontologie profesionala
recunoscuta;
c.se axeaza pe cercetarea problemelor fixate de solicitant, dar expertul contabil poate evidentia si
problemele colaterale, pe care le considera relevante in speta;
d. este o activitate contractata la solicitarea celor care o considera oportuna in actiunile pe care vor sa le
intreprinda.
20. Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila judiciara:

1. este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera
necesara pentru elucidareacauzelor in curs de ancheta sau de judecata.
2. este activitatea prin care organele judiciare primesc informatii de natura economico-financiara cu
scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii teinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si
anchetate sau judecate.
3. se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele
judiciare.
4. are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative si contabile necesare
pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare;
5. confirma sau infirma contatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri, etc.;
6. intervine ca proba administrate de organelle de urmarire penala si de judecata, in vederea convingerii
aupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficienteii, abaterii;
7. este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare.
21. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?
Destinatarii expertizelor contabile jud. si extrajud. sunt solicintantii acestora. Solicitatii e.c.j sunt:
- organele de instrumentare (urmarire si cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Politia
si Parchetul;
- instantele de judecata a cauzelor penale si civile;
- pers. fizice sau juridice care au calitatea de parte in cauza respective; in aceasta situatie acestia pot
solicita organului jurisdictional efectuarea unei expertize, iar acesta poate dispune/desemna/incuviinta
un expert care sa efectueze expertiza contabila judiciara sau care sa participe la efectuarea expertizei.
22, 23, 24, 25. Care sunt criteriile dupa care se clasifica expertizele contabile?
1. Dupa mobilul sau scopul in care au fost solicitate expertizele contabile: e.c. judiciare, e.c.
extrajudiciare
2. Dupa natura obiectivelor (intrebarilor) la care trebuie sa raspunda expertul contabil: e.c. in cauze
civile, e.c. in cauze penale, e.c. in cauze comerciale, e. c. in cauze fiscale, alte categorii de expertize
contabile judiciare.
3. In functie de natura juridica, acestea puteanf fi: civile, penale, extrajudiciare.
93. Ce trebuie sa contina Capitolul I al raportului de e.c. (Introducere)? Detalii standard pg. 148
1. paragraful de identificare a exp.contabil nominalizat pt efectuarea e.c.
2. paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea e.c.j. sau a clientului care a solicitat efectuarea
e.c.j.
3. paragraful privind identificarea imprejurarilor si circumstantelor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus
efectuarea e.c.j. sau contextual in care a fost contractata e.c.e.
4. par. privind identificarea obiectivului/lor e.c.j., formularea obiectivului/lor e.c.e.
5. par. privind identificarea datei sau perioadei si a locului in care s-a efectuat e.c.
6. par. privind identificarea materialului documentar care are o legatura cauzala cu obiectivul/le e.c. si care a stat
la baza intocmirii raportului de e.c.
7. par. privind identificarea datei sau perioadei in care s-a redactat raportul de e.c., cu mentionarea expresa daca sau mai efectuat sau nu alte expertize contabile avand acelasi/aceleasi obiectiv/e.

8. par. privind identificarea datei initiale pana la acre raportul de e.c. trebuia depus la beneficiar si indicarea
eventualelor perioade de prelungire fata de termenul initial, incuviintate sau nu de instanta sau prin acte aditionale
la contractul initial.
91, 94. Care este continutul Capitolului II Desfasurarea expertizei contabile al raportului de expertiza
contabila? Detalii pg.150 standard 35
Trebuie sa contina cate un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (intrebare) al/a expertizei contabile care sa
cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor effectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului
documentar, actele si faptele analizate, locul procedurii evenimentelor si tranzactiilor, sursele de informatii
utilizate, daca partile interesate au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul contabil le-a luat sau nu in
considerare in formularea concluziilor sale.
Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia/raspunsul exp.contabil, care trebuie sa fie precis/a, concis/a,
fara echivoc, redactat/a int-o maniera analiica , ordonata si sistematizata, fara a face aprecieri asupra calitatii
documentelor justificative..
Daca raportul de e.c. este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf, fiecare expert
contabil trebuie sa isi motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.
In situatia in care exp.contabil al partii/recomandat de parte nu este de accord cu concluziile expertului contabil
desemnat/numit, acesta va semna raportul de expertiza alaturi de expertul contabil numiti/desemnati cu
mentiunea cu opinie separata ce va fi introdusa in Cap. II si III.
96. Semnarea raportului de expertiza contabila
Raportul de e.c. se parafeaza si semneaza fila cu fila, inclusiv anexele, atat expertul/ii conbabil/i numit/i/
desemnat/i la cererea partilor sau din oficiu, cat si de expertul/ii contabil/i consilier/i al/ai partilor/recomandat/I
de parti.
Toate exemplarele parafate si semnate de expertul contabil in original au calitatea de rapoarte de expertiza
contabila originale, toate celelalte au calitatea de copii, indifferent de tehnicile de multiplicare.
Nu se semneaza de niciuna dintre partile interesate in efectuare e.c. sau de reprezentantii acestora.

S-ar putea să vă placă și