Sunteți pe pagina 1din 1

SC ..........

SRL
RO ….......

Referat
privind aprobarea inregistrarii pe cheltuieli a provizioanelor pentru litigii cu
clientii, conform prevederilor Legii 571/22.12.2003 privind Codul Fiscal

Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei
financiare, profitului societatii.
De aceea in situatia in care au fost înregistrate in contabilitate venituri, care s-ar putea sa nu fie
incasate deoarece clientii respectivi sunt incerti, Legea nr.571/ 2003 privind Codul Fiscal, permite
inregistrarea de provizioane pe cheltuieli.
Astfel la Art.22-alin (1) se prevede :
,, Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu
prezentul articol astfel :
- lit (c) – provizioanele constituite in limita unui procent de 30% incepand cu data de 1 ianuarie
2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili…….daca
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :
1. sunt inregistrate dupa data de 01 ianuarie 2004;
2. sunt neîncasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;
3. nu sunt garantate de alta persoana;
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului “
Aceste conditii sunt indeplinite de urmatorii clienti astfel :

Nr
crt. Denumire societate Total creanta 30% din creanta

(provizion)
1 SC ... SRL 61666,73 18500,02
2 SC …. SRL 2104,84 631,45
TOTAL 63771,57 19131,47

In vederea verificarii încadrarii acestor creante in prevederile art.22-alin (1) lit (c) din Codul
Fiscal , anexam fisa pentru fiecare client, cu facturile emise, data emiterii acestora si valorile pe fiecare
factura.
Având in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobati înregistrarea pe cheltuieli, ca
provizioane pentru litigii cu clientii, a sumei de 19131,47 lei reprezentând 30% din valoarea creantelor.

CONTABIL,
…..