Sunteți pe pagina 1din 4

Agentul economic SC ….

SRL
Anul 2018
Tipul de deseu DESEURI METALICE CONSTRUCTII/DEMOLARI- FIER SI OTEL
Cod 17 04 05 (conform codificarii din anexa nr. 2)

Starea fizica SOLID

Unitatea de masura KG

A. Generarea deseurilor
Cantitatea de deseuri
Nr. Luna din care:
Generate
valorificata eliminata final ramasa în stoc
1 Ianuarie

2 Februarie

3 Martie

4 Aprilie

5 Mai

6 Iunie

7 Iulie

8 August

9 Septembrie

10 Octombrie

11 Noiembrie

12 Decembrie

TOTAL AN
Agentul economic SC …. SRL
Anul 2018
Tipul de deseu DESEURI METALICE CONSTRUCTII/DEMOLARI- FIER SI OTEL
Cod 17 04 05 (conform codificarii din anexa nr. 2)
Unitatea de masura KG

B. Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor


Nr Stocare Tratare Transport
.
Luna Sectia Cantitate Modul2 Scopul Destinatia
crt Tipul1) Cantitatea ) 3) Mijlocul4) 5)
a
.
ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

TOTAL

NOTA: 3) Scopul tratarii:


1) Tipul de stocare: V - pentru valorificare
RM - recipient metalic E - in vederea eliminarii
RP - recipient de plastic 4) Mijlocul de transport:
BZ - bazin decantor AS – autospeciale
CT - container transportabil AN - auto nespecial
CF - container fix S - saci H - transport hidraulic
PD - platforma de deshidratare CF - cale ferata
VN - in vrac, neacoperit A – altele
VA - in vrac, incinta acoperita
5) Destinatia:
RL - recipient din lemn
DO -depozitul de gunoi al orasului/comunei
A – altele
HP - halda proprie
2) Modul de tratare: HC - halda industriala comuna
TM - tratare mecanica I -incinerarea in scopul eliminarii
TC - tratare chimica Vr -valorificare prin agenti economici
TMC - tratare mecano-chimica Autorizati
TB - tratare biochimica P - utilizare materiala sauenergetica
D - deshidratare In propria întreprindere
TT - tratare termica Ve - valorificare energetica
A - altele prin agenti economici autorizati
A - altele
Agentul economic SC …. SRL
Anul 2018
Tipul de deseu DESEURI METALICE CONSTRUCTII/DEMOLARI- FIER SI OTEL
Cod 17 04 05 (conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica SOLID
Unitatea de masura KG

C. Valorificarea deseurilor
Operatia de valorificare, Agentul economic care
Cantitatea de
Nr. Luna conform Anexei nr.3 din efectueaza operatia de
deseu valorificata
Legea 211/2011 valorificare
1 Ianuarie

2 Februarie

3 Martie

4 Aprilie

5 Mai

6 Iunie

7 Iulie

8 August

9 Septembrie

10 Octombrie

11 Noiembrie

12 Decembrie

TOTAL AN

Operatiuni de valorificare:
R1 Utilizarea în principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie
R2 Recuperarea sau regenerarea solvenţilor
R3 Reciclarea/recuperarea de substanţe organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (incluzând
compostarea şi alte procese de transformare biologică)
R4 Reciclarea/recuperarea metalelor şi a compuşilor metalici
R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice
R6 Regenerarea acizilor sau bazelor
R7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluării
R8 Valorificarea componentelor din catalizatori
R9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizări ale acestora
R10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultură sau reabilitări ecologice
R11 Utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiile numerotate de la R1 la R10
R12 Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12,
excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere.
Agentul economic SC …. SRL
Anul 2018
Tipul de deseu DESEURI METALICE CONSTRUCTII/DEMOLARI- FIER SI OTEL
Cod 17 04 05 (conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica SOLID
Unitatea de masura KG

D. Eliminarea deseurilor
Operatia de eliminare Agentul economic care
Cantitatea de
Nr. Luna conform Anexei nr.2 din efectueaza operatia de
deseu eliminata
Legea 211/2011 eliminare
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN

Operaţiunile de eliminare:
D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;
D 2 - tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor în sol şi altele asemenea;
D 3 - injectarea în adâncime, de exemplu, injectarea deşeurilor care pot fi pompate în puţuri, saline sau depozite
geologice naturale şi altele asemenea;
D 4 - acumulare la suprafaţă, de exemplu, depunerea de deşeuri lichide sau a nămolurilor în bazine, iazuri sau
lagune şi altele asemenea;
D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi
izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea;
D 6 - evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor;
D 7 - evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin;
D 8 - tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale
eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12;
D 9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale
eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare,
calcinare şi altele asemenea;
D 10 - incinerarea pe sol;
D 11 - incinerarea pe mare. Această operaţiune este interzisă de legislaţia Uniunii Europene şi de convenţii
internaţionale;
D 12 - stocarea permanentă, de exemplu, plasarea de recipiente într-o mină şi altele asemenea;
D 13 - amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu există niciun alt
cod D corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi,
printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunţirea uscată, condiţionarea sau separarea
înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la D1 la D12;
D 14 - reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 13;
D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea
colectării, în zona de generare a deşeurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6
din anexa nr. 1 la lege.