Sunteți pe pagina 1din 2

Evidenta gestiunii deseurilor in organizatie

Functia: Data completarii:


Agentul economic ....................................... Anul ................. Tipul de de eu .................... cod .................. (conform HG 856/2002 - Anexa 2) Starea fizic ............................................... Unitatea de m sur .................. CAPITOLUL 1: Generarea de eurilor
Cantitatea de de euri Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN Generate din care: valorificat eliminat final r mas n stoc

Semnatura:

CAPITOLUL 2: Stocarea provizorie, tratarea i transportul de eurilor


Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOT : 1) Tipul de stocare: RM - recipient metalic RP - recipient de plastic BZ - bazin decantor CT - container transportabil CF - container fix S - saci PD - platform de deshidratare VN - n vrac, neacoperit VA - n vrac, incint acoperit RL - recipient din lemn A - altele 2) Modul de tratare: TM - tratare mecanic TC - tratare chimic TMC - tratare mecano-chimic TB - tratare biochimic D - deshidratare TT - tratare termic A - altele 3) Scopul trat rii: V - pentru valorificare E - n vederea elimin rii 4) Mijlocul de transport: AS - autospeciale AN - auto nespecial H - transport hidraulic CF - cale ferat A - altele 5) Destina ia: DO - depozitul de gunoi al ora ului/comunei HP - halda proprie HC - halda industrial comun I - incinerarea n scopul elimin rii Vr - valorificare prin agen i economici autoriza i P - utilizare material sau energetic n propria ntreprindere Ve - valorificare energetic prin agen i economici autoriza i A - altele

Luna ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

Sec ia

Stocare Cantitatea Tipul 1) Cantitatea

Tratare Modul2) Scopul3)

Transport Mijlocul 4) Destina ia5)

TOTAL

CAPITOLUL 3: Valorificarea de eurilor


Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN Cantitatea de de eu valorificat Opera ia de valorificare, conform Anexei II B din L 426/2001 Agentul economic care efectueaz opera ia de valorificare

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAPITOLUL 4: Eliminarea de eurilor


Nr. 1 2 Ianuarie Februarie Luna Cantitatea de de eu eliminat Opera ia de eliminare conform Anexei IIA din L 426/2001 Agentul economic care efectueaz opera ia de eliminare

Evidenta gestiunii deseurilor in organizatie


Functia: Data completarii:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN

Semnatura: