Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD

Asociatia de proprietari

Asociatia de proprietari
Str. ......., nr. ..., sector 1
Nr......... Data...........

ACORD

Asociatia de proprietari din str. .................., nr. ...., prin presedintele ..........................................,
urmare a cererii formulate de dl. .................................., suntem de acord ca la adresa din str.
......, nr. ...., et. ...., ap. ...., sector ....sa functioneze punctul de lucru al societatii comerciale .......
................................... SRL.
De acord,
Presedintele asociatiei de proprietari...................................

Prezentam pentru confirmare si semnaturile proprietarilor apartamentelor invecinate:

Et. .....
Et. .....
Et. .....
Et. .....

Ap. ..... Proprietar...................................................................... Semnatura..........................


Ap. ..... Proprietar...................................................................... Semnatura..........................
Ap. ..... Proprietar...................................................................... Semnatura..........................
Ap. ..... Proprietar...................................................................... Semnatura..........................