Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJAMENT DE PLAT

Subsemnatul
.................................................................................
domiciliat
n
localitatea ...................................................................... str. .................................... nr. ......
bloc ....... sc. ... et. ..... apart. ....., jud. ....................... posesor al BI/CI. seria .......
nr. ......................... emis de ...................................... n anul ............ lund cunotin de
faptul c prin neplata la timp a cheltuielilor de intretinere am acumulat de plata , la data
de 14.05.2013 ,astfel;
Restante de plata la intretinere 1184,64 lei
Penalizari aferente restantelor neachitate la termen 783,05 lei
Total 1967,69 lei
mi iau angajamentul prin prezenta de a plti aceast sum asociatiei de propietari bl

Dat astzi ......................


Semntura,
.....................................................

Semnat n faa noastr,


Nume ..................................
Calitatea .............................

Nume ..................................
Calitatea .............................

Semntura ..........................

Semntura ..........................