Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA DE PROPRIETARI/LOCATARI

BLOC________
STR.________________________
Nr._______ Scara_______
Cod Fiscal ________________

Nr. document ______din data__________

ADEVERINTA
Prin
prezenta
se adeverete ca
dl.(dna)________________________________________,
proprietar
al
apartamentului
nr._________,
din
str.
__________________________, nr. _______, bloc _____, scara _____,
etaj ______, sector ___ are/nu are debite catre Asociatia de Proprietari
NR.
3
n
valoare
de ____________,
reprezentnd_____________________.

Se elibereaza prezenta pentru a-i servi proprietarului / proprietarilor la la


Notariat pentru vnzarea apartamentului.

PRESEDINTE,

ADMINISTRATOR,