Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC __________

Bucuresti, Sector ___, Str. ____________________ nr. Tel: ____________. e-mail:_________@_________.com


_____________________________________________________________________________________________

RAPORT DE NECESITATE

Conform Art. 66 (2) din Legea 196/2018


(2) Administratorul nu poate utiliza în niciun fel fondurile asociaţiei de proprietari, fără hotărârea scrisă a adunării
generale sau a deciziei comitetului executiv, după caz.

Subsemnatul(a) ___________________________, avand functia de ____________________ in cadrul


asociatiei, solicit comitetului executiv aprobarea efectuarii unei cheltuieli in valoare de
______________________________ in scopul ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Data solicitarii: _________________

SE APROBA
Presedinte
Numele si prenumele in clar____________________________ Semnatura si Stampila _____________________

Membru Comitetul Executiv


Numele si prenumele in clar________________________________ Semnatura _____________________________

Membru Comitetul Executiv


Numele si prenumele in clar_________________________________ Semnatura ____________________________

Membru Comitetul Executiv


Numele si prenumele in clar_________________________________ Semnatura ____________________________

Membru Comitetul Executiv


Numele si prenumele in clar_________________________________ Semnatura ____________________________

________________________________________________________________________________________
Baza legala prin care Comitetul Executiv are imputernicire pentru aprobarea cheltuielilor cuprinse in
prezentul raport de necesitate este:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Exemplu:
Decizie a Comitetului Executiv din data de 12.05.2017. Art. 17 din Bugetul aferent anului 2017 votat in Adunarea Generala.
______________________________________________________________________________________________________

Comitetul Executiv al Asociatiei DISPUNE ca aceasta cheltuiala sa fie:

- distribuita in listele de intretinere lunare DA / NU


- scazuta din Fondul de Reparatii conform Hotararii Adunarii Generale DA / NU
- scazuta din Fondul de Penalizari DA / NU
scazuta din Fondul Special ___________________________________________ DA / NU

- alte dispozitii/observatii: ___________________________________________________

S-ar putea să vă placă și