Sunteți pe pagina 1din 3

ASOCIATIA DE PROPRIETARI__Aleea Baisoara nr.9______ Cluj-Napoca, ______Str.

_Aleea Baisoara_____________ Nr. ___9__ Bl. ___-___ Sc. __-____ C.I.F. __6528634____

Proces Verbal nr. ___________ din data de ________________ la sedinta


Comitetului Executiv

La şedinţa din data de _______________ a Comitetului Executiv a Asociaţiei de


Proprietari_____________________________________________, Cluj-Napoca, Str. _Aleea
Băișoara____, Nr. ___9__, Bl. __-___, Sc. __-___, din totalul de _______ membri ai
acestuia, au fost prezentaţi un număr de _______membri, din care_______ membri au fost
prezenţi personal şi _______ reprezentaţi prin împuternicit. Prezenţa la şedinţă a fost de
_______ %, comitetul executiv fiind întrunit statutar/nestatutar (conform prevederilor legale
în vigoare)
Ordinea de zi a şedinţei a fost:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
În urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între membrii comitetului executiv
reprezentaţi personal sau prin împuternicit, s-au luat următoarele hotărâri:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Prezentul Proces Verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva
asociaţiei de proprietari.
Hotărârile adoptate se vor aduce la cunoştinţa tuturor membrilor adunării generale,
precum şi administratorului asociaţiei de proprietari, prin afişarea lor la avizierul asociaţiei de
proprietari, în scopul ducerii la îndeplinire/punerii în aplicare a acestora.
Anexă la P.V. nr. _______ din _______________ încheiat la şedinţa comitetului executiv a
asociaţiei de proprietari
TABEL cu semnăturile proprietarilor prezenţi/reprezentaţi la şedinţa
comitetului executiv
Nr. Crt. Numele si Prenumele Nr. Ap. Semnatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S-ar putea să vă placă și