Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC _______

Bucuresti, Sector ____, Str. _______________________________ nr. ___

CONVOCARE
ADUNARE GENERALA
Se convoaca Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari Bloc ______ in data de ____________________, ora
_la sediul asociatiei, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea Presedintelui asociatiei de proprietari.

2. Alegerea Comitetului Executiv al asociatiei.

3. Prezentarea raportului de activitate al Administratorului asociatiei.

4. Prezentarea raportului Cenzorului asociatiei.

5. Stabilirea Bugetului asociatiei pentru anul _____ si destinantia fondurilor existente ale Asociatiei.

6. Alte probleme care vor fi trecute pe ordinea de zi la solicitarea membrilor prezenti in sedinta Adunarii Generale.

Va solicitam participarea intr-un numar cat mai mare a membrilor asociatiei, intrucat sunt de luat decizii care privesc intreaga
asociatie.
Conform legii 230/2007, daca la convocarea Adunarii Generale nu se intruneste cvorumul necesar de 50%+1 din numarul membrilor
Asociatiei de Proprietari, Adunarea Generala se reconvoaca si hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul
majorităţii acestora.
Presedinte Asociatie

Data afisarii convocarii Adunarii Generale la AVIZIERUL Asociatiei _________________

S-ar putea să vă placă și