Sunteți pe pagina 1din 4

ASOCIATIA DE PROPRIETARI

Str.

________________________Nr. Bl. Sc.

C.I.F.

Proces Verbal
nr. din data de
la sedinta Adunarii Generale

La şedinţa din data de ___________________ a Adunării Generale a Asociaţiei de


Proprietari , din Iași, _
Str. ________, Nr. , Bl. , Sc. , convocată
pentru prima/a doua oară, din totalul de proprietari membri ai asociaţiei, au fost prezentaţi un număr de
proprietari de apartamente (şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit), din care
proprietari au fost prezenţi personal şi reprezentaţi prin împuternicit.
Prezenţa la şedinţă a fost de %, adunarea generală fiind statutară/nestatutară (şi întrunită
conform prevederilor legale în vigoare).

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

În urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între proprietarii reprezentaţi personal sau prin
împuternicit, s-au luat următoarele hotărâri:
Prezentul Proces Verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva asociaţiei de
proprietari.
Hotărârile adoptate se vor afişa la avizierul asociaţiei de proprietari.

Anexă la P.V. nr. din


încheiat la şedinţa adunării generale a asociaţiei de proprietari

TABEL
cu semnăturile proprietarilor prezenţi/reprezentaţi la şedinţa adunării generale

Nr. Crt. Numele si Prenumele Nr. Ap. Semnatura


18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34