Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE CESIUNE

PARTI SOCIALE
Nr.1 din data de 14.05.2010

PRILE:
1. ASOCIAT_1, domiciliat n .........., str. ....., nr....., bl......., sc....., ap.....,
jud. .., identificat cu CI seria . nr. ......... emis de ........la data de
.................., CNP ........................... , asociat al SC FIRMA SRL, sediul in
.........., str. ....., nr....., bl......., sc....., ap....., jud. .. , J..../....../.........
avand CUI .........., denumit cedent n prezentul contract;
2. ASOCIAT_2(fost Stoica), domiciliat n .........., str. ....., nr.....,
bl......., sc....., ap....., jud. .., identificat cu CI seria . nr. ......... emis
de ........la data de .................., CNP ........................... , asociat al SC
FIRMA SRL, sediul in .........., str. ....., nr....., bl......., sc....., ap....., jud.
.. , J..../....../......... avand CUI .........., denumit cedent n prezentul
contract;
3. CESIONAR_1, cetean romn, nscut la ........... n .............., jud.
............., domiciliat n .........., str. ....., nr....., bl......., sc....., ap....., jud.
.., identificat cu CI seria . nr. ......... emis de ........la data de
.................., CNP ..........................., denumit cesionar n prezentul
contract;
4. CESIONAR_2, cetean romn, nscut la ........... n .............., jud.
............., domiciliat n .........., str. ....., nr....., bl......., sc....., ap....., jud.
.., identificat cu CI seria . nr. ......... emis de ........la data de
.................., CNP ........................... , denumit cesionar n prezentul
contract;
D-na ASOCIAT_2(fost Stoica) cesioneaz cele 10 pri sociale in
valoare totala de 100 lei,reprezentnd o cot de participare la beneficii i
pierderi de 50% din capitalul social al SC FIRMA SRL n felul urmtor:
-6 pri sociale in valoare totala de 60 lei,reprezentnd o cot de participare
la beneficii i pierderi de 30% din capitalul social d-lui CESIONAR_1
- 4 pri sociale in valoare totala de 40 lei,reprezentnd o cot de participare
la beneficii i pierderi de 20% din capitalul social d-nei : CESIONAR_2
Dl. ASOCIAT_1 cesioneaz 2 pri sociale valoare totala de 20
lei,reprezentnd o cot de participare la beneficii i pierderi de 10% din
capitalul social al SC FIRMA SRL, d-nei CESIONAR_2.
Cesiunea partilor sociale se face la valoarea lor nominala;
Cedenii declar c au ncasat contravaloarea prilor sociale, nemaiavnd
pretenii mpotriva societii sau a asociailor acesteia, iar cesionarii declar
c preiau activul i pasivul societii, proporional cu cota de participare la
beneficii i pierderi.

Cedenti: ASOCIAT_1
ASOCIAT_2(fost Stoica)
Cesionari:
CESIONAR_1

CESIONAR_2

S-ar putea să vă placă și