Sunteți pe pagina 1din 7

Cuvântul – parte de

vorbire

Cuvintele fac parte din vorbirea noastră .


Ele sunt părţi de vorbire.
Cuvintele limbii române sunt grupate în zece categorii ,dintre
care următoarele se vor studia în acest an şcolar:
înlocuiesc
nume

denumesc exprimă
fiinţe numere
Cuvintele
lucruri
care
fenomene

arată exprimă

însuşiri acţiuni
Cuvinte care denumesc:

fiinţe: lucruri: fenomene:


pisică, cal, carte, ploaie, tunet,
iepure,copil… tablou, scară, pix….. rouă…
Exemple pentru:
Cuvinte care arată însuşiri:

vesel, trist,cuminte

roşu,verde, galben

moale,pufos,nou…
Exprimă acţiuni:

sare, se joacă merg,c ad,arată

plantează, udă
exprimă numere:

optsprezece
trei, patru

şaisprezece
înlocuiesc nume

eu
tu
el
ea

noi
voi
ei
ele