Sunteți pe pagina 1din 14

Pronumele personal de polite e Textul literar Respectarea semnelor de punctua ie

3.6. 4.6. 3.3. 3.4. 2.5. 2.3.

- exerci ii de identificare a p r ilor de vorbire nv ate (pronumele personal) - copieri, transcrieri, dict ri - exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice - exerci ii de identificare i de formulare a ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe - exerci ii de redactare a unor compuneri dup un plan de idei - antrenament de structurare a compunerii n introducere, cuprins i ncheiere; - exerci ii de a ezare corect a textului n pagin ; - exerci ii de plasare corect a alineatelor i a titlului; - exerci ii de apreciere corect a spa iului dintre cuvinte; - exerci ii de caligrafie

- manualul - conversa ia, explica ia - culegere Comunicare activitate frontal i individual - text suport Peste 50 de ani I.L.Caragiale - manualul - conversa ia - explica ia - demonstra ia - culegere S dezleg m tainele textelor literare activitate frontal i individual

Evaluare oral continu Tem de lucru n clas Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

3.2. 2.3. 4.3. 4.3.

Compunere dup un plan dat

4.5.

- manualul - conversa ia - explica ia - exerci iul - munca independent - demonstra ia activitate frontal individual

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor i Tem de lucru n clas

Recapitulare

3.7. 3.3.

- formularea de ntreb ri i de r spunsuri viznd con inutul textelor citite - exerci ii de citire selectiv - exerci ii de citire a textelor, respectnd intona ia impus de semnele de punctua ie

Evaluare UNITATEA DE NV DETALIERI DE CON INUT Textul literar n versuri OB. OP.
3.1.

- test de evaluare

- text suport Fiul i mama Evaluare oral - manualul continu - conversa ia - explica ia Observarea - demonstra ia sistematic a - culegere S dezleg m elevilor tainele textelor literare activitate frontal i Tem de lucru n individual clas - fi e de evaluare Evaluare sumativ

ARE: MESAJUL N SCRIEREA FUNC IONAL NR. DE ORE: 24 CON INUTURI


- exerci ii de citire selectiv n func ie de diferite repere: versul, strofa - exerci ii de recunoa tere a titlului, autorului - recit ri - formularea n scris a r spunsurilor la ntreb ri - exerci ii de transcriere a unor versuri - exerci ii de a ezare corect a textului n pagin ; - exerci ii de redactare a unor felicit ri, c r i po tale (adresate colegilor, nv torului, rudelor); - exerci ii de completare a datelor destinatarului ntr-o carte po tal ;

NR. ORE

DATA

DEMERS DIDACTIC I RESURSE

EVALUARE

2.2. 4.2. 4.6. 4.5.

Cartea po tal

4.6.

Evaluare oral - text suport O carte continu po tal Marcela Pene - manualul Observarea - conversa ia sistematic a - explica ia elevilor - demonstra ia - culegere S dezleg m Tem de lucru n tainele textelor literare clas - activitate frontal i individual - manualul Evaluare oral - conversa ia, explica ia continu - demonstra ia Observarea - activitate frontal i sistematic a individual elevilor

Numeralul

3.6. 2.5.

- exerci ii de evaluare a redact rii corecte i ngrijite a textului propriu etc. - exerci ii de identificare a p r ilor de vorbire nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare pentru marcarea categoriilor de num r i de persoan ; - exerci ii de identificare a p r ilor de vorbire nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare pentru marcarea categoriilor de num r i de persoan ; - exerci ii de pronun are i scriere corect a numeralelor

- manualul - conversa ia, explica ia - demonstra ia - culegere Comunicare - activitate frontal i individual - manualul - conversa ia - explica ia - demonstra ia - culegere Comunicare - activitate frontal i individual

Pronun area i scrierea corect a numeralelor

3.6. 2.5.

Tem de lucru n clas Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

Textul literar

3.3. 3.4. 2.5. 2.3.

3.2. 2.3. 4.3. 4.1.

Scrierea cuvintelor o dat i odat Textul literar

- exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice - exerci ii de identificare i de formulare a ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe - exerci ii de utilizare corect a cuvintelor scrise cu cratim - exerci ii de autocorectare i corectare n perechi a gre elilor de scriere i a gre elilor de punctua ie - exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice - exerci ii de identificare i de formulare a

- text suport Cetatea lui Evaluare oral continu Bucur - manualul - conversa ia

- explica ia - demonstra ia - culegere S dezleg m tainele textelor literare activitate individual frontal i Tem de lucru n clas Observarea sistematic a elevilor

- culegere Comunicare - exerci iul - text suport Fram, ursul polar Cezar Petrescu - manualul

3.3. 3.4. 2.5. 2.3.

- conversa ia - explica ia - demonstra ia

3.2. 2.3. 4.3.

ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe - exerci ii de sesizare a raportului dintre text i ilustra ie n reclamele scrise etc - exerci ii de citire a unor texte nonliterare la prima vedere n ritm propriu - exerci ii de citire selectiv - exerci ii de scriere corect a cuvintelor o dat i odat - exerci ii de transcriere a unor enun uri - formulare de enun uri - exerci ii de redactare i completare a unei c r i po tale

- culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate individual frontal i Evaluare oral continu

Textul nelitarar - reclama Recapitulare

3.1.

3.1.

4.6.

Evaluare UNITATEA DE NV DETALIERI DE CON INUT Ce mai faci bunico? Mircea OB. OP.
3.3. 3.4.

- test de evaluare

- text suport Fram, ursul polar Cezar Petrescu - manualul - exerci iul, conversa ia - text suport Caii albi ai ora ului Bucure ti F. Neagu - manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare activitate frontal i individual - fi e de evaluare

Evaluare oral continu

Evaluare sumativ

ARE: EXPRIMAREA ACORDULUI SAU A DEZACORDULUI N COMUNICARE NR. DE ORE: 26 CON INUTURI
- exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale

NR. ORE 3

DATA

DEMERS DIDACTIC I RESURSE

EVALUARE

- manualul Evaluare oral conversa ia, explica ia, continu demonstra ia, exerci iul Observarea

Sntimbreanu
2.5. 2.3.

3.2. 2.3. 4.3. 3.6. 2.5.

Folosirea verbului n comunicare

Persoana i num rul verbului

3.6. 2.5.

noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice - exerci ii de identificare i de formulare a ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe - exerci ii de identificare a p r ilor de vorbire nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare pentru marcarea categoriilor de num r i de persoan ; - exerci ii de pronun are i scriere corect a verbelor - exerci ii de identificare a p r ilor de vorbire nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare pentru marcarea categoriilor de num r i de persoan ; - exerci ii de identificare a p r ilor de vorbire nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare pentru

- culegere S dezleg m sistematic a tainele textelor literare elevilor - activitate frontal i Tem de lucru n individual clas

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere Foarte bine - activitate frontal i individual - manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere Foarte bine - activitate frontal i individual

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

Pronun area i scrierea verbului

3.6. 2.5.

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas - manualul Evaluare oral conversa ia, explica ia, continu demonstra ia, exerci iul Observarea - culegere Foarte bine sistematic a

Fata babei i fata mo neagului Ion Creang

3.3. 3.4. 2.5. 2.3.

3.2. 2.3. 4.3. 3.6. 2.5.

Exprimarea acordului / dezacordului

marcarea categoriilor de num r i de persoan ; - exerci ii de pronun are i scriere corect a verbelor - exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice - exerci ii de identificare i de formulare a ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe - exerci ii de identificare a p r ilor de vorbire nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare pentru marcarea categoriilor de num r i de persoan ; - exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce

- activitate frontal individual

elevilor Tem de lucru n clas Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate frontal i individual

Iepurele tobo ar 3.3. Spiridon 3.4. Vangheli

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate frontal i individual - manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor

2.5. 2.3.

3.2. 2.3. 4.3. 4.3.

Compunere cu nceput dat

4.5.

Alisa i Iepura ul Alb Lewis Caroll

3.3. 3.4. 2.5. 2.3.

vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice - exerci ii de identificare i de formulare a ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe - exerci ii de redactare a unor texte narative pe baza unui suport - antrenament de structurare a compunerii n introducere, cuprins i ncheiere - exerci ii de a ezare corect a textului n pagin ; - exerci ii de plasare corect a alineatelor i a titlului; - exerci ii de apreciere corect a spa iului dintre cuvinte; exerci ii de caligrafie etc - exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice

- activitate frontal individual

Tem de lucru n clas

-Text suport Visul lui Ionu - manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate frontal i individual

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate frontal i individual

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

3.2. 2.3. 4.3. 3.7. 3.3.

Recapitulare

- exerci ii de identificare i de formulare a ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe - formularea de ntreb ri i de r spunsuri viznd con inutul textelor citite - exerci ii de citire selectiv - exerci ii de citire a textelor, respectnd intona ia impus de semnele de punctua ie - test de evaluare

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate frontal i individual

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

Evaluare UNITATEA DE NV DETALIERI DE CON INUT Vestitorii prim verii George Co buc OB. OP.
3.1.

1 ARE: N ELEGEREA CON INUTULUI MESAJULUI NR. DE ORE: 25 CON INUTURI


- exerci ii de citire selectiv n func ie de diferite repere: versul, strofa - exerci ii de recunoa tere a titlului, autorului - recit ri - formularea n scris a r spunsurilor la ntreb ri - exerci ii de transcriere a unor versuri - exerci ii de a ezare corect a textului n pagin ; - exerci ii de identificare a p r ilor de preopozitie nv ate

NR. ORE

DATA

DEMERS DIDACTIC I RESURSE


- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate frontal i individual

EVALUARE
Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

2.2. 4.2. 4.6. 4.5.

Cuvntul parte de

3.6.

- manualul conversa ia,

Evaluare oral explica ia, continu

ropozi ie Subiectul

2.5.

-exerci ii de completare enun urilor/textelor lacunare

demonstra ia, exerci iul - culegere Foarte bine - activitate frontal i individual

O zi de prim var Dinu Moroianu i I. M. tefan

3.3. 3.4. 2.5. 2.3.

3.2. 2.3. 4.3. 3.6. 2.5.

Predicatul

- exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice - exerci ii de identificare i de formulare a ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe - exerci ii de identificare a p r ilor de preopozitie nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare

Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas - manualul Evaluare oral conversa ia, explica ia, continu demonstra ia, exerci iul Observarea - culegere S dezleg m sistematic a tainele textelor literare elevilor - activitate frontal i Tem de lucru n individual clas

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere Foarte bine - activitate frontal i individual

Acordul predicatului cu subiectul

3.6. 2.5.

- exerci ii de identificare a p r ilor de preopozitie nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas - manualul Evaluare oral conversa ia, explica ia, continu demonstra ia, exerci iul Observarea - culegere Foarte bine sistematic a

- exercitii gramatical

de

realizare

acordului

- activitate frontal individual

Rapsodii de prim var George Toprceanu

3.1.

2.2. 4.2. 4.6. 4.5.

Prim vara compunere

4.3.

4.5.

Recapitulare

3.7. 3.3.

- exerci ii de citire selectiv n func ie de diferite repere: versul, strofa - exerci ii de recunoa tere a titlului, autorului - recit ri - formularea n scris a r spunsurilor la ntreb ri - exerci ii de transcriere a unor versuri - exerci ii de a ezare corect a textului n pagin ; - exerci ii de redactare a unor texte narative pe baza unui suport - antrenament de structurare a compunerii n introducere, cuprins i ncheiere - exerci ii de a ezare corect a textului n pagin ; - exerci ii de plasare corect a alineatelor i a titlului; - exerci ii de apreciere corect a spa iului dintre cuvinte; exerci ii de caligrafie etc - formularea de ntreb ri i de r spunsuri viznd con inutul textelor citite - exerci ii de citire selectiv - exerci ii de citire a textelor, respectnd intona ia impus de semnele de punctua ie - test de evaluare

elevilor Tem de lucru n clas - manualul Evaluare oral conversa ia, explica ia, continu demonstra ia, exerci iul Observarea - culegere S dezleg m sistematic a tainele textelor literare elevilor - activitate frontal i Tem de lucru n individual clas

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate frontal i individual

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere Foarte bine - activitate frontal i individual

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

Evaluare

UNITATEA DE NV DETALIERI DE CON INUT Tablouri de var Gellu naum OB. OP.
3.1.

ARE: COMUNICAREA DESPRE PERSONAJE I FAPTE NR. DE ORE: 33 CON INUTURI


- exerci ii de citire selectiv n func ie de diferite repere: versul, strofa - exerci ii de recunoa tere a titlului, autorului - recit ri - formularea n scris a r spunsurilor la ntreb ri - exerci ii de transcriere a unor versuri - exerci ii de a ezare corect a textului n pagin ; - exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice - exerci ii de identificare i de formulare a ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe

NR. ORE

DATA

DEMERS DIDACTIC I RESURSE


- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare activitate frontal i individual

EVALUARE
Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

2.2. 4.2. 4.6. 4.5.

Lumin i culoare N. Iorga

3.3. 3.4. 2.5. 2.3.

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate frontal i individual

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

3.2. 2.3. 4.3.

P r le principale de propozi ie

3.6. 2.5.

- exerci ii de identificare a p r ilor de preopozitie nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare - exercitii de realizare a acordului gramatical - exerci ii de identificare a p r ilor secundare de prepozitie nv ate -exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare - exercitii de realizare a acordului gramatical - exerci ii de citire selectiv (citire pe fragmente, pe roluri); - exerci ii de integrare a achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; - formularea de r spunsuri la ntreb rile ce vizeaz informa iile esen iale sau de detaliu ce se desprind din textul citit sau mesajul audiat - exerci ii de mp r irea a unui text literar n fragmente logice - exerci ii de identificare i de formulare a ideilor principale din textele citite; - povestirea independent a unui fragment/paragraf citit - alc tuirea planului simplu de idei - exerci ii de desp r ire a cuvintelor n silabe - exerci ii de identificare a p r ilor de preopozitie nv ate

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere Foarte bine - activitate frontal i individual

P r i secundare de propozi ie

3.6. 2.5.

Mo Miron pris carul Cezar Petrescu

3.3. 3.4. 2.5. 2.3.

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas - manualul Evaluare oral conversa ia, explica ia, continu demonstra ia, exerci iul Observarea - culegere Foarte bine sistematic a - activitate frontal i elevilor individual Tem de lucru n clas - manualul Evaluare oral conversa ia, explica ia, continu demonstra ia, exerci iul Observarea - culegere S dezleg m sistematic a tainele textelor literare elevilor - activitate frontal i Tem de lucru n individual clas

3.2. 2.3. 4.3. 3.6.

Propozi ia simpl .

- manualul conversa ia,

Evaluare oral explica ia, continu

Propozi ia dezvoltat

2.5.

-exerci ii de completare a enun urilor/textelor lacunare - exercitii de realizare a acordului gramatical - exerci ii de citire selectiv n func ie de diferite repere: versul, strofa - exerci ii de recunoa tere a titlului, autorului - recit ri - formularea n scris a r spunsurilor la ntreb ri - exerci ii de transcriere a unor versuri - exerci ii de a ezare corect a textului n pagin ; - formularea de ntreb ri i de r spunsuri viznd con inutul textelor citite - exerci ii de citire selectiv - exerci ii de citire a textelor, respectnd intona ia impus de semnele de punctua ie - test de evaluare

demonstra ia, exerci iul - culegere Foarte bine - activitate frontal i individual

Acceleratul George Toprceanu

3.1.

2.2. 4.2. 4.6. 4.5.

Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas - manualul Evaluare oral conversa ia, explica ia, continu demonstra ia, exerci iul Observarea - culegere S dezleg m sistematic a tainele textelor literare elevilor - activitate frontal i Tem de lucru n individual clas

Recapitulare

3.7. 3.3.

- manualul conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul - culegere S dezleg m tainele textelor literare - activitate frontal i individual

Evaluare oral continu Observarea sistematic a elevilor Tem de lucru n clas

Evaluare