Sunteți pe pagina 1din 2

Regulament concurs Ziua Internațională a Copilului – “Vacanța mea începe la aeroport”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI


Concursul “Vacanța mea începe la aeroport” este organizat de Compania Națională
Aeroporturi București (CNAB).
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii
pentru toţi participanţii.
SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Concursul “Vacanța mea începe la aeroport” se desfăşoară în perioada 25 mai 2021 – 28 mai
2021, ora 10:00, pe email.
SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil pentru orice persoană cu un cont valid de Facebook, care a dat like
paginii CNAB - Bucharest Airports, care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex,
naţionalitate sau religie, rezident în România, care respectă condiţiile prezentului regulament şi
care urmează indicaţiile prezente în acest regulament pentru a-şi valida participarea.
Nu pot participa organizatorii concursului (angajaţii Serviciului Relații Externe din cadrul
CNAB). Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în
afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.
Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse
de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o
persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea
datelor personale.
SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie,
dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa
justiţiei.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs
exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorilor.
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Persoanele cu un cont valid de Facebook vor afla de concurs de pe pagina de Facebook a
companiei.
Persoanele cu un cont valid de Facebook se pot înscrie în concurs în perioada 25 mai 2021 – 28
mai 2021, ora 10:00, astfel:
- ne trimit pe adresa de e-mail relatii.externe@cnab.ro o compunere realizată de copiii lor,
compunere care să descrie plăcerea de a călători, centrată pe experiența din Aeroportul
Internațional Henri Coandă București, alături de datele de contact ale părinților/ale persoanei de
peste 18 ani care deține contul de Facebook;
- sunt acceptate compuneri ale copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani;
- câştigătorii vor fi desemnaţi din comisia formată din trei angajați ai CNAB.
Sunt acceptate exclusiv emailurile care includ în mod integral aspectele solicitate şi explicate
mai sus. Vor fi şterse emailurile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa sau au un
limbaj neadecvat. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a
emailurilor ce nu respectă cerinţele concursului.
Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de
utilizator) în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat
nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca
o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant
adevarate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, organizatorul nu va
considera respectiva participare validă.
SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Premiile surpriză pentru trei copii câștigători vor fi ridicate de la sediul CNAB, în data de 31 mai
a.c., iar povestirile vor fi publicate pe pagina de Facebook a CNAB – Bucharest Airports,
precum și pe site-ul CNAB. În cazul în care câștigătorii nu pot participa, în data de 31 mai 2021,
la momentul de premiere, vor fi desemnați drept câștigători următorii copii ale căror compuneri
au fost selectate de juriu. La acest moment vor fi realizate fotografii care vor fi, de asemenea,
publicate pe pagina de Facebook și pe website-ul Bucharest Airports, pe data de 1 iunie.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR


Câştigătorii vor fi desemnaţi de comisie, în data de 28 mai a.c. și vor fi anunțați la datele de
contact, transmise anterior pe mail.