Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. __________________________ S.R.L.

Localitate______________, Judet ________, sector ___


Str. ________ nr. ____, Bl. ___ sc. ___, et. ___, ap. ___
Reg. Com.: J___/_____/_________
CUI: ________

HOTARARE A ADUNARII GENERALE


a
S.C. ___________________________ S.R.L
Data: ___________
Subsemnatii,
_____________________, nascut la data de _____ in municipiul Bucuresti, sector ___,
domiciliat in __________, Str. _____________ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, sector
___, posesor al CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de ________ de __________,
avand CNP____________________, detinator a X parti sociale, reprezentand Y% din
partile sociale,
_____________________, nascut la data de _____ in municipiul Bucuresti, sector ___,
domiciliat in __________, Str. ___________ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, sector ___,
posesor al CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de ________ de _________, avand
CNP____________________, detinator a X parti sociale, reprezentand Y% din partile
sociale,
_____________________, nascut la data de _____ in municipiul Bucuresti, sector ___,
domiciliat in __________, Str. ______ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, sector ___,
posesor al CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de ________ de _________, avand
CNP____________________, detinator a X parti sociale, reprezentand Y% din partile
sociale,
in calitate de asociati ai S.C. ______________________ S.R.L., cu sediul social in
localitatea ______________, judetul _____________, sector ___, Str. _____________ nr.
____, Bl. ___ sc. ___, et. ___, ap. ___, inregistrata la Registrul Comertului din
_____________________ sub nr. J_____/____/______, avand CUI ____________ ,
intruniti in data de____________ in AGA, am decis:
Art. 1. Dizolvarea si concomitent lichidarea S.C. _________________ SRL, conform art.
227 alin. 1 litera D si art. 235 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, fara numire de lichidator.
Art. 2. Intrucat firma nu detine nici un fel de active si nu are nici datorii catre creditori
diversi, sunt de acord si solicit procedura de dizolvare si lichidare fara sa emit nici un fel de
pretentie materiala sau financiara.
Art. 3. Se vor achita toate taxele necesare pentru indeplinirea formalitatilor de lichidare a
societatii mentionate.
Nume, prenume in clar
Asociat 1

Nume, prenume in clar

Nume, prenume in clar

Asociat 2

Asociat 3