Sunteți pe pagina 1din 2

RIVER INVEST S.A.

Splaiul Independentei,
Nr. 319, OB 5,, Etj. 2,
Cod Postal 060044,
Sector 6, Bucuresti
Tel: +40 21 313 20 94
Fax: +40 21 313 20 99
office@riverinvest.ro
www.riverinvest.ro

w
PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Incheiat astazi ..................între:

1) SC River Invest SA, reprezentata de ....................., în calitate de angajat


al Societatii, in functia de ........................................

si

2) ...................., angajat a S.C. RIVER INVEST S.A. , in functia


de ............................

Primul procedand la primirea si al doilea la predarea urmatoarelor bunuri:

1. Telefon mobil .................................... .

Prezentul Proces Verbal s-a încheiat astazi, ............................, la sediul


SC River Invest SA, din Municipiul Bucuresti, Splaiul Independenţei, Numarul
319, Obiectiv 5, Etaj 1, Sector 6, în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.

Am primit, Am predat,

SC River Invest SA SC River Invest


SA
prin prin
.......................... ...............................
......
RIVER INVEST S.A.
Splaiul Independentei,
Nr. 319, OB 5,, Etj. 2,
Cod Postal 060044,
Sector 6, Bucuresti
Tel: +40 21 313 20 94
........................ Fax: +40 21 313 20 99
office@riverinvest.ro
..................................... www.riverinvest.ro