Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de predare-primire

Incheiat astazi, ...../........./.........., intre:


SC
.,
cu
sediul
in
strada ........................., Nr. ........, Bl. ..........., Ap. ................., sector 2,
Bucuresti, RO 21970710, J 40/11954/2007, reprezentata legal prin
dl./dna ...........................................................
si
Dl. ., legitimat cu BI/CI
seria , nr. ..., angajat al societatii in functia
de ........................................................
Obiectul procesului verbal il reprezinta re-innoire echipamente de protectia
muncii.
Prin prezentul proces verbal se atesta predarea-primirea urmatoarelor
echipamente de protectie a muncii:
- salopeta
- tricou
- ochelari de protectie
- manusi
- casca de protectie
- bocanci cu bombeu metalic
- vesta vatuita
- pelerina scurta pentru ploaie

Am predat,

Am primit,