Sunteți pe pagina 1din 1

PV PP DEEE Rev.0.

08-05-2007

Proces verbal de predare-primire

Încheiat astăzi, _________________, intre:

______________________________________________________________________,
cu sediul in ________________________________, str. _________________________,
nr. _____________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ________________, CIF
_____________________ reprezentată de: _________________________
Numit in continuare Vanzator:

Si:
societatea comercială / persoana fizică _____________________________ , având
CNP/CIF ______________________ adresa__________________________________
_______________________________________________________________________
Telefon____________________ numit in continuare Cumparator

Vanzatorul a preluat gratuit de la Cumparator următoarele echipamente IT considerate


DEEE (deşeuri echipamente electrice şi electronice) :

________________________________________________________________________

Predarea acestor echipamente s-a făcut pe baza cumpărării de catre Cumparator de la


Vanzator a următoarelor produse cu seriile :

Sisteme Monitoare Imprimante Notebook Diverse


S M P N D
S M P N D
S M P N D
S M P N D
S M P N D
S M P N D
S M P N D
S M P N D
S M P N D
S M P N D
S M P N D

Am primit Am predat

_____________ _______________

S-ar putea să vă placă și