Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL CONTRACT DE CESIUNE a Contractului de Antrepriz General nr. ........................

ncheiat ntre: S.C. ..................., cu sediul n ....., tel. ........, fax ............, avnd cont IBAN ............................, deschis la .............................., nmatriculat la Registrul Comer ului sub nr. ................, cod unic de nregistrare ..............., atribut fiscal ..............., reprezentat prin ............. Director General i ........................ Director Economic, numit n continuare CEDENT i S.C. ..................., cu sediul n ....., tel. ........, fax ............, avnd cont IBAN ............................, deschis la .............................., nmatriculat la Registrul Comer ului sub nr. ................, cod unic de nregistrare ..............., atribut fiscal ..............., reprezentat prin ............. Director General i ........................ Director Economic, numit n continuare CESIONAR

CAPITOLUL I OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Prezentul contract are ca obiect cedarea de ctre Antreprenorul General S.C. ...........a contractului de Antrepriz General nr. .............. i a actelor adi ionale ................. ncheiate cu ANL, precum i a tuturor drepturilor i obliga iilor ce decurg din acesta, societ ii S.C. ....................... pentru realizarea de lucrri constnd n ........ n amplasamentul .............. cu un numr de ................... unit i locative, precizate n anexa nr.1 n conformitate cu ............. . Art.2. Obiectul contractului de Antrepriz General cedat prin prezentul contract de cesiune este realizarea de lucrri constnd n lucrri n amplasamentul sus men ionat. Art.3. Cedarea Contractului de Antrepriz General se face numai cu acordul ANL. CAPITOLUL II VALOAREA LUCRRILOR CESIONATE Art.4. Lucrrile care se cesioneaz sunt n valoare de ..................... Euro inclusiv TVA. CAPITOLUL III OBLIGA IILE PR ILOR Obliga iile Cedentului Art.5. Cedentul se oblig s predea Cesionarului urmtoarele documente: a) Contractul de Antrepriz General nr.................. i Actele adi ionale ..........; b) Documenta ie tehnic de execu ie a caselor; c) Contractele de construire ncheiate cu beneficiarii de credit ipotecar. 1/3

Art.6. Cedentul se oblig s transmit ctre cesionar toate drepturile i obliga iile ce decurg din contractele ce fac obiectul cesionrii, descrcndu-se de gestiune. Obliga iile Cesionarului Art.7. Cesionarul, devenind prin prevederile prezentului contract noul Antreprenor General pentru realizarea de lucrri constnd n ....... n amplasamentul .......... cu un numr de ......... unit i locative, precizate n anexa nr.1 n conformitate cu ...............se oblig: a) S respecte n totalitate prevederile contractului de Antrepriz General nr.................... i Actele adi ionale ncheiate; b) S recunoasc i s-i nsueasc documentele furnizate de ctre Cedent conform Cap. III al prezentului Contract de Cesiune; c) S accepte ca opozabile toate contractele de construire ncheiate de cedent S.C. .............. cu beneficiarii de credit ipotecar pentru cele ............ case din amplasamentul ..............; d) Se oblig s ncheie acte adi ionale cu beneficiarii contractelor de construire ncheiate pn n momentul de fa ; e) S execute lucrrile de construire a celor .... case pentru care s-au ncheiat contracte de construire. Art.8. Cesionarul se oblig s primeasc toate drepturile i obliga iile ce decurg din contractul cesionat. CAPITOLUL IV LITIGII Art. 9. Litigiile aprute ntre pr i se vor solu iona pe cale amiabil. Art.10. Dac pr ile nu ajung la o n elegere pe cale amiabil, litigiile se vor solu iona de instan ele competente, conform legisla iei n vigoare. CAPITOLUL V DISPOZI II FINALE Art.11. Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii, tampilrii lui de ambele pr i i avizrii de ctre A.N.L. Art.12. Prezentul contract mpreun cu anexele sale, care fac parte integrant din acesta, reprezint voin a pr ilor i nltur orice alt n elegere verbal dintre acetia, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. Sunt considerate ca fiind anexe la prezentul contract, fcnd parte integrant din acesta, urmtoarele documente: a) Contractul de Antrepriz General nr. .................; b) Actele adi ionale nr.........................; c) Documenta ia tehnic de execu ie a caselor; d) Contractele de Construire, n conformitate cu tabelul de mai jos: (tabel) Art.13. Prezentul contract a fost ncheiat astzi .............................. ntr-un numr de 6 (ase) exemplare originale, cte 2 (dou) pentru fiecare parte.

2/3

CEDENT S.C. ....................

CESIONAR S.C. ................

Avizat AGEN IA NA IONAL PENTRU LOCUIN E Director General

Director General Adj. Economic

Director General Adjunct DLCI

Director Direc ia Juridic, Organizare i Resurse Umane

Intocmit DLCI ........................

Verificat Serviciul Juridic

NOT: Acest model de contract este prezentat cu titlu informativ.

3/3

S-ar putea să vă placă și