Sunteți pe pagina 1din 1

INTERGUARD SERV SRL

Exemplar nr.___

PROCES VERBAL
PREDARE- PRIMIRE

Incheiat azi________________ ,ora_____intre ______________________________avind functia


de_____________________si d-ul_________________________cu functia de_____________din
obiectivul________________________ .
In baza prezentului proces verbal primul preda si secundul primeste echipament de lucru si protectie
compus din :
1. ___________________________, masura_________
2. ___________________________,masura_________
3. ___________________________,masura_________
4. ___________________________,masura_________
5. ___________________________,masura_________
6. ___________________________,masura_________
7. ___________________________,masura_________

Uniforma de serviciu conform R.O.I, are durata de uzura maxima de 2(doi)ani.


Agentul de paza posesor al uniformei de serviciu are urmatoarele obligatii:
• sa poarte uniforma doar in timpul serviciului
• sa pastreze uniforma curata,
• utilizarea corespunzatoare care sa asigure conservarea calitatii de protectie,
• sa prezinte uniforma la controlul periodic
• sa solicite o uniforma noua cind aceasta nu mai prezinta calitatea de protectie.
Degradarea sau pierderea uniformei de serviciu inainte de termenul maxim de uzura (2 ani)
prevazut in R.O.I din vina purtatorului , atrage raspunderea acestuia pentru prejudiciu
cauzat,potrivit Legii 90/1996 cap.2 art.13 alineat 4.
Produsele corespund normelor de calitate.
Receptia echipamentului de lucru in valoare de__________este facuta azi___________________la
sediul______________________________.

Pentru care am incheiat prezentul process-verbal.

AM PREDAT :

Nume Prenume______________________
Functia ______________________

AM PRIMIT :

Nume Prenum________________________
Semnatura ________________________