Sunteți pe pagina 1din 1

Referat de sesizare abatere disciplinara Nr. . / .. In atentia conducerii S.C.

Subsemnatul , angajat al S.C. . in functia de va aduc la cunostinta urmatoarele: (Se relateaza fapta ce constituie abatere disciplinara). Avand in vedere ca fapta de care salariatul se face vinovat prezinta elementele specifice unei abateri disciplinare, reprezentand incalcari ale regulamentului de ordine interioara (ale contractului colectiv de munca, ale contractului individual de munca, ale unor proceduri interne, etc), solicit ca in conformitate cu art ..... din ROI sa demarati procedura de cercetare disciplinara a salariatului.

Nume si prenume ......................................