P. 1
Decizie de Concediere Art 61 Lit a Model ITM

Decizie de Concediere Art 61 Lit a Model ITM

|Views: 1,055|Likes:
Published by Palfi Szilard

More info:

Published by: Palfi Szilard on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2015

pdf

text

original

DECIZIA DE CONCEDIERE nr. …..……….

din data de ...........................................
S.C. ................................................................................................................ reprezentată prin
d-l (d-na) ........................................................ în calitate de ............................................................
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la rganizarea! "unc#inarea $i
cnducerea %cietă#ilr c&erciale! cu &di"icările $i c&pletările ulteriare'
Având în vedere (
1. )e"eratul nr. ............../................. prin care %-a cn%e&nat gravitatea a*aterii di%ciplinare
+.....+++......++++ +++++..................+'
,. -ncălcarea de către %alariatul ............................................................. a ur&ătarelr di%pzi#ii
din regula&entul intern / "i$a p%tului / cntractul individual de &uncă / cntractul clectiv de
&uncă '
3. .rezentarea / neprezentarea %alariatului la cnvcarea "ăcută prin adre%a nr. ............./..............!
&tivându-$i gravitatea "aptei prin ..................................................... ! apărări care au "%t / nu au
"%t luate în cn%iderare din ur&ătarele &tive ....................................................... '
/. )ezultatul cercetării di%ciplinare preala*ile ! cn%e&nată prin prce%ul ver*al de cercetare
nr........../................ '
Anga0atul a "%t / nu a "%t a%i%tat de către un reprezentat al %indicatului în cadrul cercetării
preala*ile.
-n te&eiul art. 39 alin. (,) lit. 1a2! 1*2! 1c2! 1e2 ! art. /0 alin. (1) lit. 1a2 $i 1e2! art. 3, alin. 1!
lit. 1a2! art. 41 lit. 1a2! art. ,4/ alin. (1) lit. 1"2! art. ,44 din Legea nr.33/,003 (Cdul 5uncii) $i
art. ............. din )egula&entul intern / cntractul clectiv de &uncă nr. .................. '
DECIDE :
Art. 1. -ncepând cu data de .............................! %e de%"ace cntractul individual de &uncă al d-
lui (d-nei) .............................................................................încadrat în &e%eria("unc#ia)
de ....................................... la S.C. .....................................................cn"r& art.41 lit. 1a2
cr*rat cu art. ,4/ alin.1 lit. 1"2 din Legea nr. 33/,003 (Cdul 5uncii)'
Art. 2. -n periada de la ............................ până la ............................ cntractul individual de
&uncă al %alariatului ......................................... e%te %u%pendat cn"r& art. 3, alin.1 lit. 1a2
din Legea nr. 33/,003 (Cdul 5uncii)'
Art. 3. C&parti&entele 0uridic! re%ur%e u&ane $i "inanciar-cnta*il vr duce la îndeplinire
prezenta decizie de cncediere '
Art. 4. -&ptriva prezentei decizii de de%"acere a cntractului individual de &uncă! %alariatul
%e pate adre%a cu plângere la................................................. în ter&en de 30 de zile
calendari%tice de la c&unicare.
Art. 5. .rezenta decizie va "i c&unicată %alariatului ......................................................... în
ter&en de cel &ult 3 zile calendari%tice de la data e&iterii .
ANGAJATOR
Spre luare la cun$tin#ă $i ducere $a îndeplinire (
1. C&p. 6uridic A& luat la cun$tin#ă
,. C&p. )e%ur%e u&ane Salariat ...................................................
3. C&p. 7inanciar 8 cnta*il 9.:.(C.:.).................................................
;ata ........................................................
Se&nătura ...............................................
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->