Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIA DE CONCEDIERE nr. ...

din data de ...........................................


S.C. ................................................................................................................ reprezentat prin
d-l (d-na) ........................................................ n calitate de ............................................................
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la organizarea, funcionarea i
conducerea societilor comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Avnd n vedere :
1.
Referatul nr. ............../................. prin care s-a consemnat gravitatea abaterii disciplinare
........... ..................;
2.
nclcarea de ctre salariatul ............................................................. a urmtoarelor dispoziii
din regulamentul intern / fia postului / contractul individual de munc / contractul colectiv de
munc ;
3.
Prezentarea / neprezentarea salariatului la convocarea fcut prin adresa nr. ............./..............,
motivndu-i gravitatea faptei prin ..................................................... , aprri care au fost / nu au
fost luate n considerare din urmtoarele motive ....................................................... ;
4.
Rezultatul cercetrii disciplinare prealabile , consemnat prin procesul verbal de cercetare
nr........../................ ;
Angajatul a fost / nu a fost asistat de ctre un reprezentat al sindicatului n cadrul cercetrii
prealabile.
n temeiul art. 39 alin. (2) lit. a, b, c, e , art. 40 alin. (1) lit. a i e, art. 52 alin. 1,
lit. a, art. 61 lit. a, art. 264 alin. (1) lit. f, art. 266 din Legea nr.53/2003 (Codul Muncii) i
art. ............. din Regulamentul intern / contractul colectiv de munc nr. .................. ;
DECIDE :
Art. 1. ncepnd cu data de ............................., se desface contractul individual de munc al dlui (d-nei) .............................................................................ncadrat n meseria(funcia)
de ....................................... la S.C. .....................................................conform art.61 lit. a
coroborat cu art. 264 alin.1 lit. f din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii);
Art. 2. n perioada de la ............................ pn la ............................ contractul individual de
munc al salariatului ......................................... este suspendat conform art. 52 alin.1 lit. a
din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii);
Art. 3. Compartimentele juridic, resurse umane i financiar-contabil vor duce la ndeplinire
prezenta decizie de concediere ;
Art. 4. mpotriva prezentei decizii de desfacere a contractului individual de munc, salariatul
se poate adresa cu plngere la................................................. n termen de 30 de zile
calendaristice de la comunicare.
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicat salariatului ......................................................... n
termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii .
ANGAJATOR
Spre luare la cunotin i ducere a ndeplinire :
1. Comp. Juridic
Am luat la cunotin
2. Comp. Resurse umane
Salariat ...................................................
3. Comp. Financiar contabil
B.I.(C.I.).................................................
Data ........................................................
Semntura ...............................................
.

S-ar putea să vă placă și