Sunteți pe pagina 1din 19

SC ...................................................

Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

Ctre,
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC ...................

Prin prezenta v aducem la cunotin c ncepnd cu data de


..salariile angajailor notri s-au modificat , aa cum rezult din
decizia nr. ../, pe care o naintm la prezenta.
Noile cuantumuri ale salariilor de baz urmeaz a fi nscrise n carnetele
de munc ale salariailor menionai n decizie.

Reprezentant societate,
.
L.S.

MAJORARE SALARIU

SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIE
Nrdin..

Domnul/a ..reprezentant legal


al SC, avnd n vedere prevederile Contractului colectiv
unic la nivel naional pentru anii 2011-2014, privind salariile minime
DECID:
Art. 1. ncepnd cu data de , salariile de baz ale angajailor
menionai mai jos se stabilesc dup cum urmeaz:
1
2
3
4
5..
Art. 2. Compartimentul contabilitate resurse umane va duce la ndeplinire
prevederile prezentai decizii, avnd obligaia de a le comunica ITM ...............,
n vederea nscrierii noilor salarii n carnetele de munc ale angajailor
susmenionai.
Emis azi, n .exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.
Reprezentant societate,
..
L.S

DETASARE (art.45)

SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Avnd n vedere adresa SC............................................................. nregistrat
sub nr..........................din data....................................prin care se solicit detasarea dlui/dnei
..............................................avnd
functia
de .................................................. n cadrul acestei societti.
n baza prevederilor art. 45 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1.
ncepnd
cu
data
de
......................................................
dl/dna .................................................... avnd functia de .........................................
n cadrul societtii, se detaseaz la SC............................................................ conform
art.45 din Codul Muncii, pe o perioada de...............................................
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

INAPT FIZIC /PSIHIC(art.61 lit.c


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere decizia nr......................din data.....................................emis de
comisia
de
expertiz
medical,
privind
pe
dl/dna................................................................................................avnd
functia
de.................................., prin care se constat..........................................................
Preavizul de.................. zile lucratoare acordat salariatului conform notificrii
nr............./.......................... a expirat la data de ....................................
Termenul de ..................zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-si manifesta
expres
consimtmntul
cu
privire
la
locurile
de
munc
oferite............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
expir la data de.................................
n baza prevederilor art. 61 lit c, art. 64 si 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de
munc
al
d-lui/d-nei
.................................................
avnd
functia
de ..................................... n cadrul societtii, conform art. 61 lit.c din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul ................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
L.S.

CONCEDIERE
INDIVIDUAL(art.65)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
AdministratorulSC .............................................................................................
.
dl/d-na..............................................................................
n baza hotrrii Adunrii generale a asociatilor/ asociatul unic, din data
de .........................privind desfiintarea locului de munc....................................
ocupat
de
dl/dna.....................................urmare
motivelor .............................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................
Preavizul
de
.........zile
lucrtoare
acordat
salariatului............................................
conform
notificrii
nr.
........din.....................
a
expirat
la
data
de ...................................
n baza prevederilor art.65(1), din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei ...................................................................... avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art. 65(1) din Codul
Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul .......................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ......................................................................... si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
L.S.

MANDAT EXECUTARE(art.56 lit.g)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC ................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere mandatul de executare a pedepsei la locul de munc
nr...........................
din
data
de...............al
d-lui/dnei.............................................avnd
functia de................................................ n cadrul societtii
n baza art.56 lit.g din Codul Muncii si a prevederilor Codului de procedur
penal
n temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei .................................................................... avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art.55 lit.g din Codul
Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul ......................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz
dl/dna ............................................................................ si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
L.S.

SUSPENDARE DE DREPT (art.50 lit.d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC................................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Vznd ordinul de chemare la ncorporare nr............... din ................................
emis de CMJ Alba, privind pe numitul ..................................................... avnd
functia de......................................
n cadrul societtii;
n baza prevederilor art.69 din Legea nr.46/1996 si art.50 lit.d din Codul
Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul
individual de munc al d-lui ..................................................................................
avnd functia de ......................................... n cadrul societtii, conform art. 50 lit.d
din Codul Muncii , n vederea satisfacerii stagiului militar n termen, urmnd ca la
expirarea acestuia s si reia activitatea n baza aceluiasi contract de munc
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

SUSPENDARE DE DREPT (art.51 lit.a)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC
.......................................................................................dl/dna..............................................................................;
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr...................din data....................
prin
care
dl/dna.........................................................avnd
functia
de
.............................
solicit
concediu
pentru..................................................................................................., certificatul de
nastere
al
copilului............................................
precum
si
adeverinta
nr................../........................ eliberat de angajatorul sotului/sotiei
n baza prevederilor Legii19/2000 si art.51 lit.a din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul
individual de munc al d-lui/dnei ..........................................................................
avnd functia de ......................................... n cadrul societtii, conform art.51 lit. a
din Codul Muncii
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

INTRERUPERE ACTIVITATE (ART 52 lit d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC .............................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
n baza hotrrii Adunrii generale a asociatilor/ asociat unic din data
de .........................cu privire la ntreruperea temporar a activittii societtii, ca
urmare
a
(motive)........................................................................................................................
....
.....................................................................................................................................
.....
n baza prevederilor art.52 lit.d si art. 53 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul
individual de munc al d-lui/dnei .................................................... avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art.52 lit. d din Codul
Muncii
Art.2. Dl/d-a............................................... va beneficia de indemnizatie
de ..................% din salariul de baz, n sum de................................. lei
Art.3. Pe durata suspendrii, dl/dna............................................................se
afl la dispozitia societtii.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire. a prezentei se nsrcineaz dl/dna ........................................................................... si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

ACORDUL PRTILOR (art.55 lit.b)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC ................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd
n
vedere
cererea
nregistrat
sub
nr.
....................
din .............................. prin care dl./d-na ....................................................................
avnd functia de ......................n cadrul societtii, solicit ncetarea contractului
individual de munc prin acordul prtilor;
n baza art.55 lit.b din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de
munc
al
d-lui/d-nei
........................................................................................functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art.55 lit.b din Codul
Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul ...................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

CFP (art.54)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr...................din data....................
prin
care
dl/dna.........................................................avnd
functia
de ............................. solicit un numr de.................... zile concediu fr plat
pentru( motive) ............................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................................
n baza art. 54 din Codul Muncii
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul
individual de munc al d-lui/d-nei..................................................................... avnd
functia de .......................................... n cadrul societtii, conform art.54 din Codul
Muncii
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

CONCEDIERE COLECTIV (art.66)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC ...............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
n baza hotrrii Adunrii generale a asociatilor/ asociatul unic, din data
de .............................................a planului de msuri sociale nr............din data
de....................................prin
care,
urmare
a
motivelor......................................................................................................................
...............................................................................................
se desfiinteaz un numr de ...................... locuri de munc precum si, avnd n
vedere proiectul de concediere colectiv nr. .............. din .................... prin care s-au
prevzut urmtoarele criterii de stabilire a ordinii prioritare care au stat la baza
concedierii ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................
Preavizul
de
.............zile
lucrtoare
acordat
salariatului .......................................
conform notificrii nr. .......................din............................ a expirat la data
de ......................................
n baza prevederilor art.65, 66, 68 lit. ........ si urmtoarele din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei .................................................... avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art. 66 din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul ..................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ............................................................................ si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
L.S.

DEMISIE (art.79 alin.1)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd
n
vedere
demisia
nregistrat
sub
nr.
....................
din .............................. prin care dl./d-na ....................................................................
avnd functia de .................................................
n cadrul societtii, denunt unilateral contractul individual de munc.
Preavizul
de
...............zile
calendaristice
acordat
de
salariatul ..............................................a expirat la data de ..............................;
n baza art.79(1) din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei .................................................... avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art.79(1) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul ...................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna........................................................................... si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
L.S.

DESFACERE DISCIPLINAR(art.61 lit.a)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ..........................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere referatul (nota de constatare) ntocmit de ctre dl/dna............................................. avnd functia de........................................nregistrat
sub nr......................., procesul verbal de cercetare disciplinar, ntocmit
de ............................................. avnd functia de ...................................nregistrat
sub nr...................din...................................... privind abaterea disciplinar svrsit
de ....................................... avnd functia de ...................................... si care const
n .................................................................................................................................
...
fiind astfel nclcate prevederile art....................din Regulamentul intern / Contractul
colectiv
de
munc,
referitoare
la
".................................................................................", precum si faptul c prin nota
explicativ dl/d-na .........................................................nu aduce argumente
exoneratoare de rspundere;
n baza art.61 lit.a, art.267, 268 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... se desface disciplinar
contractul individual de munc al d-lui/d-nei ................................................. avnd
functia de ..................................... n cadrul societtii, conform art. 61 lit.a din
Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul ..................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
L.S

PENSIONARE (art.56 lit.d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vederedecizia de pensionare pentru limit de vrst/invaliditate emis
de Casa Judetean de Pensii Alba sub nr. ................ din ........................... a d-lui./dnei
...........................................................avnd
functia
de .................................................n cadrul societtii;
n baza prevederilor art.56 lit.d din Codul Muncii, art.41(6) din Legea 19/2000;
n temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei ........................................................................ avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art.56 lit.d din Codul
Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul .............................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ............................................................................ si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
LS

NECORESPUNDERE PROFESIONALA (art 61 lit d, 73(2)


(perioad de prob)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................
DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC .......................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd
n
vedere
referatul
(nota
de
constatare) nregistrat
sub
nr....................../.................... ntocmit de ctre dl/d-na................................. avnd functia
de...........................................,
cu
ocazia
cercetrii
prealabile
privind
pe
dl/dna ..................................................... avnd functia de .........................................., care
a
(descrierea
faptei).......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.....
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.........;
s-a constatat c aceste fapte nu i sunt imputabile.
Termenul de ..................zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-si manifesta
expres
consimtmntul
cu
privire
la
locurile
de
munc
oferite ....................................................................................................................................
.................................................................... expir la data de..................; zilele cuprinse n
intervalul de la ............................... pn la .............................. nu constituie vechime n
munc, ntruct dl/d-na................................................nu a prestat activitate, fiind n
termenul prevzut de art.64, 73(2) din Codul Muncii
n baza art.61 lit.d, art.64, 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de
munc al d-lui/d-nei ........................................................................................ avnd functia
de ..................................... n cadrul societtii, conform art. 61 lit.d din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul ............................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ................................................................................... si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,

L.S.

NECORESPUNDERE PROFESIONAL(art 61 lit d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ..........................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere referatul (nota de constatare) nregistrat sub
nr....................../.................... ntocmit de ctre dl/d-na................................. avnd
functia de..........................................., cu ocazia cercetrii prealabile privind pe
dl/dna..................................................... avnd functia de ......................................,
care
a
(descrierea
faptei)......................................................................................................... .................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................;
s-a constatat c aceste fapte nu i sunt imputabile.
Preavizul de.................. zile lucratoare acordat salariatului conform notificrii
nr............./.......................... a expirat la data de ....................................
Termenul de ..................zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-si
manifesta expres consimtmntul cu privire la locurile de munc
oferite ..........................................................................................................................
................ expir la data de..................
n baza art.61 lit.d, art.64, 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei ................................................. avnd functia
de ..................................... n cadrul societtii, conform art. 61 lit.d din Codul
Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul .......................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

REINTEGRARE(art.56 lit.f)
SC ...................................................

Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC .........................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere c prin H. J. nr ...................../...........................pronuntat
de................................................................prin care s-a dispus reintegrarea dlui/dnei .........................................................................., fost salariat al societtii n
functia de............................................ precum si faptul c n baza contractului
individual de munc aceast functie a fost ocupat de dl/dna.......................................
n baza prevederilor art.56 lit.f din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei ................................................................. avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art.56 lit.f din Codul
Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul ..........................
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
LS

S-ar putea să vă placă și