Sunteți pe pagina 1din 2

Decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara prealabila

(Art. 263 si art. 267 din Codul muncii– Legea nr. 53/2003, m odificata si
completata, publicata in M.Of. nr. 72/05.02.2003)

Hotararea/Decizia nr. ____________ din data de ________________

Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistrate cu nr. _____ de sesizare a


conducerii _______________________________, de catre ________, cu
privire la savarsirea de catre salariatul/a ______________ a urmatoarei
abateri disciplinare ______________________________________

In temeiul dispozitiilor art. 263 si art. 267 din Legea nr. 53/2003 si
Lg40/2011–Codul muncii si potrivit prevederilor Regulamentului intern al
______________;

Directorul General/Directorul ______________,


DECIDE:

Art. 1. – (1) Se constituie comisia de cercetare disciplinara prealabila, cu


urmatoarea componenta:
– (1) Se constituie comisia de cercetare disciplinara prealabila, cu
urmatoarea componenta:
Presedinte: __________________, avand functia de __________________;
Membrii: __________________, avand functia de __________________;
__________________, avand functia de __________________..
Art. 3.-(1). Cercetarea disciplinara prealabila se va efectua cu respectarea
prevederilor art. 263 si art 267, din Codul muncii
(2). Dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, comisia imputernicita
va prezenta administratorului un referat cu concluziile sale, in vederea
aplicarii sanctiunii disciplinare.

Director, Am luat la cunostiinta,


ADMINISTRATOR,

S-ar putea să vă placă și