Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIA NR. . / In temeiul prevederilor art.264 alin.1 lit.a, precum si a art.

.268 din Codul muncii, avand in vedere: - referatul d-lui , angajat pe postul de , din care reiese savarsirea de catre salariatul MOLNAR GYULA a urmatoarei(lor) fapte: ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __________________________________________________________________ incalcarea, prin savarsirea faptei de mai sus, a prevederilor cap.III art.7 lit.i din Regulamentul de Ordine Interioara, a prevederilor pct.5.1.1.a Fisei postului; Directorul general al societatii, dl. OLTEAN EMIL, DECIDE: 1. Se sanctioneaza cu avertisment scris dl MOLNAR GYULA, angajat pe postul de zugrav-vopsitor, cod 714102. Avertismentul adresat salariatului este urmatorul: Dl.MOLNAR GYULA angajat pe postul de zugrav-vopsitor la SC MERIDIAN CONSTRUCT SRL cu contract individual de munca nr.63004/ 11.09.2009 se sanctioneaza cu avertisment scris pentru faptele savarsite conform referatului numit mai sus, cu mentiunea ca in situatia repetarii unor asemenea abateri se vor lua masuri care pot ajunge pana la desfacerea contractului individual de munca. 2. Decizia va fi comunicata celui in cauza in termen de cel mult 5 zile de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. 3. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii la Tribunalul Cluj-Sectia Litigii de munca. -

Director general, OLTEAN EMIL