Sunteți pe pagina 1din 1

Societatea

Comerciala.

Sediul

Cod Fiscal

PROCES VERBAL

/

trimise prin Posta catre d-nul

pentru rezolvarea dosarului de personal, in temeiul art. 266 din Codul Muncii, s-au stabilit urmatoarele:

In urma convocarii din data de

a) Imprejurarile in care fapta a fost savarsita:

 

- D-nul

lipseste nemotivat in perioada de la pana

la

b)

Gradul de vinovatie al salariatului;

- S-a incalcat regularoentui -intern privind

- A sustras / nu a sustras bunuri din cadrul societatii in valoare totala de

c) Consecintele abaterii disciplinare:

- Contractui individual de munca a fost suspendat cf. art. 52 alin. 1 lit. "a" din Codul Muncii.

- Salariatui a pricinuit/ nu a pricinuit daune societatii in valoare totala de - A ingreunat/ nu a ingreunat activitatea din cadrul departamentului din care face parte.

d) Comportarea generala in serviciu a salariatului:

- Salariatui in timpul prestarii serviciului;

a avut/ nu a avut un comportament neadecvat

e) Eventualele sanctiuni disciplinare. suferite anterior de acesta:

- A avut/ nu a avut sanctiuni disciplinare prevazute de art. 264 alin. 1 din Codul Muncii, iar acestea sunt:

Concluzii: La incheierea procesului verbal s-au propus urmatoarele sanctiuni prevazute in art.264alin. 1:

Prezentui proces verbal a fost intocmit in 2 (doua) exemplare.

Intocmit,

Comisia:

Reprezentantui legal al unitatii:

Data

Ora

Semnatura salariatului convocat:

Salariatui are/ nu are obiectiuni:

L.S.