Sunteți pe pagina 1din 1

Societatea Comerciala.

Sediul............................
Cod Fiscal.....................
Nr. _____ /____________

PROCES VERBAL

In urma convocarii din data de _______ trimise prin Posta catre d-nul
___________________ pentru rezolvarea dosarului de personal, in temeiul art. 266 din
Codul Muncii, s-au stabilit urmatoarele:
a) Imprejurarile in care fapta a fost savarsita:
- D-nul ____________________ lipseste nemotivat in perioada de la________pana
la_________

b) Gradul de vinovatie al salariatului;


- S-a incalcat regularoentui -intern privind __________________________
- A sustras / nu a sustras bunuri din cadrul societatii in valoare totala de____________

c) Consecintele abaterii disciplinare:


- Contractui individual de munca a fost suspendat cf. art. 52 alin. 1 lit. "a" din Codul Muncii.
- Salariatui a pricinuit/ nu a pricinuit daune societatii in valoare totala de___________
- A ingreunat/ nu a ingreunat activitatea din cadrul departamentului din care face parte.

d) Comportarea generala in serviciu a salariatului:


- Salariatui ___________________________ a avut/ nu a avut un comportament neadecvat
in timpul prestarii serviciului;

e) Eventualele sanctiuni disciplinare. suferite anterior de acesta:


- A avut/ nu a avut sanctiuni disciplinare prevazute de art. 264 alin. 1 din Codul Muncii, iar
acestea sunt:

Concluzii: La incheierea procesului verbal s-au propus urmatoarele sanctiuni prevazute in


art.264alin. 1:

Prezentui proces verbal a fost intocmit in 2 (doua) exemplare.

Intocmit,
Comisia:

Reprezentantui legal al unitatii: L.S.

Data _____ Ora ______

Semnatura salariatului convocat:

Salariatui are/ nu are obiectiuni:

S-ar putea să vă placă și