Sunteți pe pagina 1din 5

Antet

Adresa
CUI
C O N T R A C T I N D I V I D U A L D E M U N C
ncheiat i nregistrat sub nr_______________ n registrul general de eviden a
salariailor
A. Prile contractului
Angajator - Persoana juridica _________________________, cu sediul n
loc.___________, str. ___________________, nr. ___.bloc._____, etaj_____,
apart.______, sector / judet _______ inregistrata la registrul
comertului/autoritatile administratiei publice din Bucuresti sub nr.
_____________, cod scal _____________, tele!on ____________, repre"entat legal
prin ________________, n calitate _____________________,
i
!alariatul"!alariata # domnul/ doamna _______________, domiciliat n
localitatea______________, strada _______________, nr ____, Bloc_____, scara.___,
etaj._____, apart._______, posesor/ posesoare al/a crii de identitate seria __
nr.____, eliberat de ________ la data de ________, $%P ____________, autori"aie
de munc/permis edere n scop de munc seria &&..& nr. &&&..&&& din
data&&&&..&&&,
am ncheiat pre"entul contract individual de munc n urmtoarele
condiii asupra crora am convenit'
#.O$iectul contractului' des!asurarea de catre angajat a activitatii de
A!i!tent Manager , con!orm pre"entului contract, in conditiile stabilite de
catre angajator, in schimbul unei remuneratii si a altor drepturi de natura
salariala acordate de ctre angajator con!orm intelegerii (negocierii) partilor.
C. Durata contractului%
a) ne&eter'inat, salariatul/ salariata ______________urm*nd s nceap
activitatea la data de (((((((((((+
b)determinat, de -.luni, pe perioada cuprins ntre data de - i data de
-/pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de
post.
D. Locul &e 'unc
,. -ctivitatea se des!oar la $irou din sediul social organi"at al
angajatorului
.. /n lipsa unui loc de munc 0 salariatul va des!ura activitatea
ast!el'-
E. )elul 'uncii
1uncia/meseria A!i!tent Manager- cod 223242 con!orm $lasicrii
5cupaiilor din 6om*nia+
). Atri$uiile *o!tului
-tribuiile postului sunt prev"ute n a postului, ane0 la contractul
individual de munc.
)
+
. Criteriile &e e,aluare a acti,itii *ro-e!ionale a !alariatului%
$riteriile de evaluare a activitii pro!esionale a salariatului sunt
preva"ute in sa postului, ane0a la contractul individual de munca.
.. Con&iii &e 'unc%
,. -ctivitatea se des!oar n condiii grele, vtmtoare sau
periculoase, potrivit 7egii nr. 2,/,88,
.. -ctivitatea prestat se des!oar n condiii normale de munc,
potrivit 7egii nr. .92/.4,44 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modicrile i completrile ulterioare
/. Durata 'uncii%
,. 5 norm ntreag, durata timpului de lucru ind de 0 ore"1i, 34
ore/sptm*n.
a). 6eparti"area programului de lucru se !ace dup cum urmea" 0 ore"
1i(ore noapte/inegal)+
b). Programul de lucru se poate modica n condiiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munc aplicabil.
.. 5 !raciune de norm de - ore/"i , ore/sptm*n -
a). 6eparti"area programului de lucru se !ace dup cum urmea"'-(ore
"i/ore noapte)+
b). Programul de lucru se poate modica n condiiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munc aplicabil.
c). %u se vor e!ectua ore suplimentare cu e0cepia ca"urilor de !or
major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor
accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Conce&iul
:urata concediului anual de odihn este de ((((( 1ile lucrtoare, n
raport cu durata muncii (norm ntreag, !raciune de norm).
:e asemenea, benecia" de un concediu suplimentar de -
2. 3alari1are%
,. ;alariul de ba" lunar brut'(((((( lei+
.. -lte elemente constitutive'
a). sporuri .....-..........................+
b). indemni"aii &&&&&-&&&&..&+
b
,
). Prestaii suplimentare n bani.................. -...............+
b
.
). <odalitatea prestaiilor suplimentare n natur ..............-..............+
c). alte adaosuri..............-................+
2. 5rele suplimentare prestate n a!ara programului normal de lucru sau
n "ilele n care nu se lucrea" ori n "ilele de srbtori legale se compensea"
cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, con!orm contractului
colectiv de munc aplicabil sau 7egii nr. =2/.442 - $odul muncii.
3. :ata la care se pltete salariul este ((( ale lunii.

4. Dre*turi i o$ligaii ale *rilor *ri,in& !ntatea i
!ecuritatea 5n 'unc%
a). echipament individual de protecie .............-nu-.........................+
b). echipament individual de lucru ...................-nu-.........................+
c). <ateriale igienico-sanitare ..........................-nu-....................&+
d). alimentaie de protecie ..............................-nu-.....&+
e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n
munc ......................................... .
L. Alte clau1e%
a). perioada de prob este de 67 1ile calendaristice+
b). perioada de preavi" n ca"ul concedierii este de 87 1ile lucrtoare,
con!orm 7egii nr. =2/.442 - $odul muncii sau contractului colectiv de munc+
c). perioada de preavi" n ca"ul demisiei este de 87 1ile lucrtoare,
con!orm 7egii nr. =2/.442 - $odul <uncii, cu modicrile si completrile
ulterioare sau $ontractului colectiv de munc aplicabil+
d). n ca"ul n care salariatul urmea" s-i des!oare activitatea n
strintate, in!ormaiile prev"ute la art.,> alin.(,) din 7egea nr. =2/.442 -
$odul muncii se vor regsi i n contractul individual de munc+
e). alte clau"e.
M. Dre*turi i o$ligaii generale ale *rilor%
,. ;alariatul are, n principal, urmtoarele drepturi'
a) dreptul la salari"are pentru munca depus+
b) dreptul la repaus "ilnic i sptm*nal+
c) dreptul la concediu de odihn anual+
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament+
e) dreptul la securitate i sntate n munc+
!) dreptul la acces la !ormare pro!esional.
.. ;alariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii'
a) obligaia de a reali"a norma de munc sau, dup ca", de a ndeplini
atribuiile ce i revin con!orm ei postului+
b) obligaia de a respecta disciplina muncii+
c) obligaia de delitate !a de angajator n e0ecutarea atribuiilor de
serviciu+
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n
unitate+
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
2. -ngajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi'
a) s dea dispo"iii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub re"erva
legalitii lor+
b) s e0ercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de
serviciu+
c) s constate sv*rirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile
corespun"toare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i
regulamentului intern.
d) sa stabileasc obiectivele de per!orman individuala a salariatului+
3. -ngajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii'
a) s nm*ne"e salariatului un e0emplar din contractul individual de
munc, anterior nceperii activitatii+
a
,
) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele
individuale de munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege+
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organi"atorice avute n
vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespun"toare de
munc+
c) s in!orme"e salariatul asupra condiiilor de munc i asupra
elementelor care privesc des!urarea relaiilor de munc+
d) s elibere"e, la cerere, un document care sa ateste calitatea de
salariat a solicitantului, respectiv activitatea des!urata de acesta, durata
activitii, salariul, vechimea n munc, n meserie i specialitate+
e) s asigure condenialitatea datelor cu caracter personal ale
salariatului+
N. Di!*o1iii 9nale
Prevederile pre"entului contract individual de munc se completea" cu
dispo"iiile 7egii nr. =2/.442 - $odul <uncii i ale contractului colectiv de
munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de
angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr. &&&&&&./&&&&&&&&..
&& la ?nspectoratul @eritorial de <unc a judeului/municipiului
&&&&&&&.&/<inisterul <uncii i ;olidaritii sociale.
5rice modicare privind clau"ele contractuale n timpul e0ecutrii
contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la
contract, con!orm dispo"iiilor legale, cu e0cepia situaiilor n care o
asemenea modicare este prev"ut n mod e0pres de lege.
Pre"entul contract individual de munc s-a ncheiat n dou e0emplare,
c*te unul pentru ecare parte.
O. $onAictele n legtur cu ncheierea, e0ecutarea, modicarea,
suspendarea sau ncetarea pre"entului contract individual de munc sunt
soluionate de ctre instana judectoreasc competent material i teritorial,
potrivit legii.
-ngajator, ;alariat,
_________________________________ ___________________________
6epre"entant legal,
%ume si prenume ;emnatura&&&&&&

:ata
Pe data &&&&&&&&&&. pre"entul contract ncetea" n temeiul art.
&&&&&.. din 7egea nr. =2-.442 - $odul <uncii, cu modificrile i completrile
ulterioare n urma ndeplinirii procedurii legale.
-ngajator,
&&&&&&&&&&&&

S-ar putea să vă placă și