P. 1
Exemplu Notificare Reziliere Contract

Exemplu Notificare Reziliere Contract

|Views: 13,223|Likes:
Published by dimmarh

More info:

Published by: dimmarh on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

Acord Adiţional Nr. 1 la Contractul nr. xxx din xx.xx.

xxxx

Exemplu 1

privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor). mun.Chişinău Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, în persoana directorului ................, numită în continuare „Prestator”, care activează în baza Statutului, pe de o parte şi, Societatea cu Răspunderea Limitată „................................”, în persoana directorului......................., numită în continuare „Beneficiar”, care activează în baza Statutului, pe de altă parte au convenit la încheierea prezentului acord adiţional: 1. Contractul nr. xx din xx.xx.xxxx privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor) urmează a fi reziliat prin acordul ambelor părţi contractante, de la data de 14.112.2010, pe motiv că „ Prestatorul” nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 2. Fapt pentru care semnează ambele părţi contractante. 3. Rechizitele părţilor: Exemplu 2 DEMERS Catre: Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......, or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare (IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl. xxxxx în calitate de administrator. Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii de salubrizare(evacuarea deșeurilor) cu nr. ... din data de .... din motive personale. Conform art. .. din contractul mentionat mai sus mentionez ca am inteles si sunt de acord să datoriile acumulate pîna la data rezilierii contractului. Cu stima, XXX Semnatura Data: Exemplu 3 DEMERS Prin prezenta, Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, conducindu-se de pct. x capitolul x al Contractului nr. x din data xx.xx.xx comunica despre intentia de a rezilia contractul din urmatoarele motive: 1. xxxxxxx 2. yyyyyyyy 3. zzzzzzzz Director ............................ stampila, semnatura, data.

potrivit carora “prezentul contract poate înceta prin .3. reprezentata prin Dl.. 6..4. Ex: 6... ......... or..Catre: Societatea Comerciala XXX SRL......... nr. 4. Fiecare contract contine aceasta obligatie a partilor de a anunta preventiv despre rezilierea contractului.......2008... conform situaţiei la data indicată în anunţ. Refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul Contract... .....1.. 6...”....– ”Conditiile de incetare a contractului” lit .......... persoana juridica cu sediul în MD 20...... ...1.... Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiţionat.....2...... Va mulțumim pentru întelegere... Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul 4. In asteptarea unui raspuns..... Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ.. Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor.... 3........ Serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a Contractului. partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat....avînd cod fiscal .. înaintate conform prezentului contract.. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi.5. înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22...și înregistrat la societatea noastra sub nr... Prin prezenta va aducem la cunostinta ca suntem nevoiți să vă solicitam încetarea executarii contractului nr.... semnatura.. 6............ 4.... 2.. sub numărul de înregistrare (IDNO) .. Acordul aditional este un act care se incheie intre parti. Chișinău... Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în următoarele cazuri: 1.. Dacă chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite....... 6. strada .........în baza prevederilor art.... data. xxxxx în calitate de administrator... 5......... Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei.... cu expunerea cauzelor..08... Nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p..........3. stampila....... Director .

. între societatea ……………………………… si societatea pârâta …………………………….. …………… încheiat la data ………….. din data de …………. începând cu data încheierii contractului. În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art............ Societatea pârâta nu a platit chiria. la data de ........ ……….... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte............. Motivele sunt urmãtoarele: În fapt.........………….......................... înmatriculatã la Oficiul Registrului Comertului .......... pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: .……………… ................... precum si copii de pe înscrisuri..... compus din ………….................. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului …………………….......................... 1429. la data ..........MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte... 2 si 1439 C... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr. Subscrisa societate comercialã ........ ………….... reprezentatã de dl/ d-na .............. reprezentând chiria....... de la data de …………….......Civ..... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata..... .. lei....…... de catre notarul ……………........ societatea noastrã a încheiat cu societatea pârâtã un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr..................sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã... Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani........... la numãrul .... societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de ………….... ........ cu sediul social în .... pct...... Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.reziliati contractul de închiriere nr. chemãm în judecatã societatea comercialã.. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar........ camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri. prin care a închiriat societatii pãrâte imobilul situat la adresa …………………...... cu sediul în .. Depunem prezenta cerere în doua exemplare......... Domnului presedinte al …………………………………………...................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->