P. 1
Exemplu Notificare Reziliere Contract

Exemplu Notificare Reziliere Contract

|Views: 12,849|Likes:
Published by dimmarh

More info:

Published by: dimmarh on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

Acord Adiţional Nr. 1 la Contractul nr. xxx din xx.xx.

xxxx

Exemplu 1

privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor). mun.Chişinău Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, în persoana directorului ................, numită în continuare „Prestator”, care activează în baza Statutului, pe de o parte şi, Societatea cu Răspunderea Limitată „................................”, în persoana directorului......................., numită în continuare „Beneficiar”, care activează în baza Statutului, pe de altă parte au convenit la încheierea prezentului acord adiţional: 1. Contractul nr. xx din xx.xx.xxxx privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor) urmează a fi reziliat prin acordul ambelor părţi contractante, de la data de 14.112.2010, pe motiv că „ Prestatorul” nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 2. Fapt pentru care semnează ambele părţi contractante. 3. Rechizitele părţilor: Exemplu 2 DEMERS Catre: Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......, or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare (IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl. xxxxx în calitate de administrator. Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii de salubrizare(evacuarea deșeurilor) cu nr. ... din data de .... din motive personale. Conform art. .. din contractul mentionat mai sus mentionez ca am inteles si sunt de acord să datoriile acumulate pîna la data rezilierii contractului. Cu stima, XXX Semnatura Data: Exemplu 3 DEMERS Prin prezenta, Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, conducindu-se de pct. x capitolul x al Contractului nr. x din data xx.xx.xx comunica despre intentia de a rezilia contractul din urmatoarele motive: 1. xxxxxxx 2. yyyyyyyy 3. zzzzzzzz Director ............................ stampila, semnatura, data.

și înregistrat la societatea noastra sub nr........ Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în următoarele cazuri: 1.... 6.în baza prevederilor art... 4.. înaintate conform prezentului contract.......Catre: Societatea Comerciala XXX SRL...... Acordul aditional este un act care se incheie intre parti...– ”Conditiile de incetare a contractului” lit .....2.. Ex: 6... semnatura..... stampila.. persoana juridica cu sediul în MD 20.. potrivit carora “prezentul contract poate înceta prin ..... Refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul Contract... 3. nr.. partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ. xxxxx în calitate de administrator........... sub numărul de înregistrare (IDNO) .3...............4... 6. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei. Prin prezenta va aducem la cunostinta ca suntem nevoiți să vă solicitam încetarea executarii contractului nr.... ..... cu expunerea cauzelor...........08. Director ..........2008. 6.. ...1.... 6.. In asteptarea unui raspuns... 4..... Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi......1. 5. 2.. strada . data...... Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor.. Chișinău....... conform situaţiei la data indicată în anunţ.. Fiecare contract contine aceasta obligatie a partilor de a anunta preventiv despre rezilierea contractului.. .. Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul 4..avînd cod fiscal ... Nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p...... or..3...... Serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a Contractului.....”....... înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.... reprezentata prin Dl....... Dacă chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite..5. Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiţionat. Va mulțumim pentru întelegere.

. reprezentatã de dl/ d-na ...... înmatriculatã la Oficiul Registrului Comertului ... începând cu data încheierii contractului....... 2 si 1439 C....... Societatea pârâta nu a platit chiria................... din data de …………........ societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de ………….............. la numãrul ... precum si copii de pe înscrisuri..... cu sediul în .... între societatea ……………………………… si societatea pârâta ……………………………..................... compus din …………....…..MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte. .……………… .. pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: . Subscrisa societate comercialã ...... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata...................... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.... reprezentând chiria.............. la data de ...... de la data de ……………..... Motivele sunt urmãtoarele: În fapt. Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr. Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani..... …………… încheiat la data …………............. prin care a închiriat societatii pãrâte imobilul situat la adresa ………………….... lei............ .... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………........ de catre notarul …………….................sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã.. ……….... camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte............. Domnului presedinte al …………………………………………. …………............ cu sediul social în ............... societatea noastrã a încheiat cu societatea pârâtã un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr...... chemãm în judecatã societatea comercialã....………….reziliati contractul de închiriere nr. În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art................................Civ. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. pct.. la data ...... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr........... 1429.......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->