Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ASISTEN ECONOMICO-FINANCIAR

1. PRILE CONTRACTANTE Art.1 S.C. ............. cu sediul n ................ nregistrat la Registrul Comerului ................ cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ..... deschis la Banca ........................., reprezentat prin .............. n calitate de ....., denumit n continuare SOCIETATEA, i S.C. ................... cu sediul n .................., nregistrat la Registrul Comertului .............., cod fiscal nr. ............., cont curent nr. ................. deschis la Banca ............., reprezentat prin .............. n calitate de ....., denumit n continuare BENEFICIAR, au convenit ncheierea prezentului contract de asisten financiar. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2 Obiectul prezentului contract l reprezint asistena financiar acordat de SOCIETATE BENEFICIARULUI, care const n: ......................................................... 3. OBLIGAIILE PRILOR Art.3 Obligaiile societii: - s prezinte beneficiarului planul su n vederea atingerii scopului prevzut n obiectul contractului - s in la curent pe beneficiar cu privire la orice mprejurare care are legatura cu obiectul i scopul prezentului contract i care poate interesa beneficiarul. Art.4 Obligaiile beneficiarului: - s plteasc societii comisioanele cuvenite la termenele i n condiiile stabilite prin contract i acte adiionale. 4. COMISIOANE I MODALITI DE PLAT Art.5 Pentru serviciile prevzute la art. 2 beneficiarul se oblig s plteasc societii un comision n valoare de ................ lei.

Plata acestui comision se face ealonat, pe masura ndeplinirii contractului, la urmtoarele termene: .................... . 5. DURATA CONTRACTULUI Art.6 Perioada de valabilitate a prezentului contract este de .................... ncepnd cu data semnrii pn la data de ................., putnd fi prelungit prin acordul scris al celor dou pri contractante cu cel putin 30 zile nainte de expirare. 6. RSPUNDEREA CONTRACTUAL Art.7 Pentru nclcarea obligaiilor contractuale care genereaz pagube materiale, partea n culp suport despgubirile necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte pri. Art.8 n caz de executare cu ntrziere a obligaiei de plat a comisionului, beneficiarul va plti societii penaliti de ntrziere de ...% din valoarea comisionului pentru fiecare zi de ntrziere. Art.9 n caz de executare necorespunzatoare sau cu ntrziere a obligaiilor contractuale, societatea va plti daune n valoare de ............. lei. 7. FOR MAJOR Art.10 Fora major exonereaz prile de rspundere n cazul executrii necorespunzatoare sau cu ntrziere a obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin for major se nelege un eveniment independent de voina prilor, imprevizibil i insurmontabil, aprut dup ncheierea contractului i care mpiedic prtile s execute obligaiile asumate conform prevederilor contractuale. 8. NOTIFICRI Art.11 Orice notificare este considerat a fi ndeplinit la momentul comunicrii ei, fie sub luare de semnatur, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. 9. NCETAREA CONTRACTULUI Art.12 Prezentul contract nceteaz n urmtoarele condiii:
CONTRACT DE ASISTEN ECONOMICO-FINANCIAR

- la expirarea duratei stipulate n contract; - prin acordul prilor; - n cazul de lichidare judiciara a uneia din prile contractante; - imposibilitatea fortuit a societii de a-i exercita atribuiile mai mult de 90 de zile calendaristice. Art.13 Indiferent de cauza de ncetare a contractului, beneficiarul va plti societii sumele cuvenite pentru activitatea prestat pn la data intervenirii cauzei de ncetare. 10. LITIGII Art.14 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau n legtur cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinarea lui vor fi soluionate pe cale amiabil. Art.15 Dac prile nu vor ajunge la o nelegere amiabil, atunci litigiile vor fi naintate spre soluionare ........................................... Art.17 Litigiile vor fi soluionate pe baza prevederilor prezentului contract i a dreptului material romn. 11. DISPOZIII FINALE Art.19 Modificarea dispoziiilor prezentului contract se realizeaz doar prin act aditional la prezentul contract. Prezentul contract s-a ncheiat astzi ..............., n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte contractant.

SOCIETATEA, ......................

BENEFICIARUL ......................

CONTRACT DE ASISTEN ECONOMICO-FINANCIAR

S-ar putea să vă placă și