Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

_______________________
Adresa: ____________________ Către S.C. _______________
Nr. ___________/____________ Adresa: _________________
________________________
În atenţia dlui director .............

Somaţie de plată
Stimate Domnule Director ........................,

Întrucât au trecut peste __ zile de la data livrării cantităţii de (marfa) ________ pentru care v -am înaintat
factura nr. _____________/____________, neonorată de dvs., ne vedem nevoiţi să vă reamintim că ne
datoraţi suma de _____________________ lei.
Prin contractul nostru nr. __________/_______ v -aţi asumat riscul unei penalităţi de ___ % pentru fiecare
zi de întârziere a plăţii, ceea ce înseamnă o penalitate totală de ______ lei (pentru ________ zile).
Nedorind să ne cerem aceste drepturi pe calea justiţiei, vă acordăm pentru plată un termen de graţie de 10
zile de la primirea prezentei.
Orice întârziere este în detrimentul dvs., mărindu -se zilnic suma penalităţilor.

În speranţa că acest incident nu va afecta continuarea bunelor noastre relaţii, primiţi, Domnule Director,
asigurarea distinsei noastre consideraţiuni.

Director,

S-ar putea să vă placă și