Sunteți pe pagina 1din 3

INVESTITOR: Se aprobă

COMUNA _______________ PRIMAR


______________________________

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE
FINALĂ A LUCRĂRILOR
Nr. _______ din _______________

privind lucrarea ______________________________________________________________________________


executată în cadrul contractului nr. __________ din data de ____________________ încheiat între executant:
__________________________________ şi investitor: ______________________________________________
pentru lucrările de: ___________________________________________________________________________,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. __________ eliberată de ____________________________


la data de ________________ cu valabilitate până la data ____________________.

2. Comisia de recepţie întrunită în baza dispoziţiei nr. _________/___________________ al primarului comunei


__________________________ şi-a desfăşurat activitatea în data de ____________________, fiind formată din:

Nr.
Numele şi prenumele Calitatea Denumirea unitaţii de care aparţine
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Au mai participat la recepţie:

Nr.
Numele şi prenumele Calitatea
Crt.
1.
2.
3.
4.

4. Constatările comisiei de recepţie:

4.1 Au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista Anexa nr. 1. din documentaţia scrisă şi
desenată: ___________________________________________________________________________________

4.2 Cantităţile de lucrări cuprinse în lista Anexa nr. 2. au fost executate:


___________________________________________________________________________________________

4.3 Lucrările cuprinse în lista Anexa nr. 3. nu respectă prevederile proiectului:


___________________________________________________________________________________________

4.4 Valoarea declarată a investiţiei este de _____________________________________________

1|Page
5. Comisia de recepţie în urma constatărilor făcute, propune:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Prezentul proces-verbal, conţinând ____________ file şi _________ anexă numerotată, cu un total de


_____________ file a fost încheiat astăzi _______________ la Primăria comunei _______________ în
__________ exemplare originale.

COMISIA DE RECEPŢIE:

PREŞEDINTE:
Numele şi prenumele Semnătura

___________________ _______________

MEMBRII:
Numele şi prenumele Semnătura

___________________ _______________

___________________ _______________

___________________ _______________

___________________ _______________

___________________ _______________

SECRETAR:
___________________ _______________

INVITAŢI:
Numele şi prenumele Semnătura

___________________ _______________

___________________ _______________

___________________ _______________

2|Page
ANEXA NR. 3.

la Procesul Verbal de recepţie la terminare a lucrării Nr. _____ / _______________ pentru lucrarea
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Lucrări care nu respectă prevederile proiectului tehnic și se vor remedia până la data de _____________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

COMISIA DE RECEPŢIE:

PREŞEDINTE
Numele şi prenumele Semnătura

____________________ __________

MEMBRII
Numele şi prenumele Semnătura

____________________ __________

____________________ __________

____________________ __________

____________________ __________

____________________ __________

SECRETAR:
___________________ __________

INVITAŢI:
Numele şi prenumele Semnătura
____________________ __________

____________________ __________

____________________ __________

____________________ __________

3|Page

S-ar putea să vă placă și