Sunteți pe pagina 1din 1

atraKffiKes

ORGANISM DE GERTIFICANE

Str. Spataru Preda nr.2O, BUCURESTI, ROMANIA

acredltat pertru

CERTII.ICARE

SR EN ISO/CEI L7A2L-L:2OLS

CERTIFICAT DE ACREDITARE

sM o14

CERTIFICAT

Nr. QC/1187

Se ocordo;

SICERAM S.A.

serriusoeiar'3;IHilii:Hff Jr#J#'#"'i:Grrrsoa*A'

StnIrHGlRt[ srsrIHUlul [t tlltn8t[tt1tr [1 G[uI[Ttr

core esle conformcu *SK EN ISO 9OO1:2O15

Penfru:

FABRICAREA SI VANZAREA ELEMENTELOR DE

ZIDARIE SI DE II\TVELITORI DIN ARGILA ARSA

PRESEDINTE

QUALITAS

ing. OCTAVI

BUCURESTI

DATA CERTIFICARII INITL{LE:

DATA CERTIFICARII CURENTE:

DAIA MODIFICARIIE:

VAL\BILITATL\ PREZENTULUI CERTIFICAT: 07.08.?.020

13.08.201E

03.08.2011

07.08.2017

x)referential nou

#re

g OUALITAS E

t*\

*

,/ +t

//

\\d,\-/.r

Sr#

-\

*Valabilitatea de 3 ani a Certificatului este conditionata de supravcgherile anuale si de reevaluarea completa a SMC cu o periodicitnte de 3 ani.

RaportaudittlecertiEcare/darascdintadcinchidcrc nr.:204i-t/Ot.OA.ZOtl siraporrsupravegheren

:OaO-:/ft.OS.ZOiS

i tclefon 021 /424.48.00 sau 021 /424.48.01