Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA _____________________________________________________________________________________

SANTIER __________________________ PUNCT DE LUCRU _____________________________________________


OBIECTUL _____________________________________________________________________________________

PROCES-VERBAL
de receptive a terenului de fundare

Nr: ________, data _______________

SUBSEMNATII:
________________________________________________- in calitate de delegate colectiv geotehic
________________________________________________- in calitate de constructor
________________________________________________- in calitate de beneficiar

am constatat urmatoarele:
1. Este intocmit PV trasare
2. Este intocmit PV verificare a cotei de fundare
3. Sapaturile de fundatii s-au executat ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
fata de cota 0.00 a constructiei de _______________________________________________________
4. La cota de fundare se gaseste un strat de ________________________________________________
5. Sub cota de fundare s-au/nu s-au intalnit accidente locale constand din _________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Sunt/nu mai sunt necesare verificari din partea colectivului geotehnic __________________________
__________________________________________________________________________________
7. Din punct de vedere geotehnic, la cotele din proiect de _____________________________________
dirigintele poate dispune continuarea aplicarii proiectului.
8. Observatii special.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

DELEGAT GEOTEHNIC CONSTRUCTOR BENEFICIAR

S-ar putea să vă placă și