Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere instrumentata de Primaria Râmnicu-Vâlcea

...................................... Nr.intrare _______/___/___/20___

Parcarea de reşedinţă:____________________

CERERE
pentru eliberarea ecusonului vizitator parcare de reşedinţă

I. REZIDENT:
Numele : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prenumele: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
II.DOMICILIUL:
Strada : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nr.: I__I__I__I ; BLOC: I__I__I__I ; SCARA: I__I ; APT. I__I__I
TELEFON: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

III.DATELE AUTOTURISMULUI PROPRIETATE VIZITATOR


(rudă de gradul I sau II [da/nu]___, alte categorii de vizitatori __:

Nr. Marca şi tipul Numar de


crt înmatriculare

Cele declarate în prezenta cerere corespund realităţii şi se fac pe propria răspundere,


cunoscând prevederile Codului Penal care pedepseşte cu închisoare declaraţiile false în
înscrisurile oficiale

Data:____________ Semnatura_____________

La prezenta cerere se vor anexa obligatoriu copii după:


I__I actele de identitate (BI/CI);
I__I certificatul de înmatriculare al autoturismului;
I__I contractul de leasing(daca este cazul),
I__I documente care certifică gradul de rudenie:________________________

__________________________________________________________________________
Asociaţia de Proprietari certifică prin prezenta că domnul/doamna _______________
face parte din asociaţia aferentă parcării de reşedinţă.
L
Preşedinte/administrator: S
Cod : F-PO- S.A.A.C.E.P.-01-03
NOTĂ: Activitatea Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea se supune legislaţiei în vigoare
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

S-ar putea să vă placă și