Sunteți pe pagina 1din 3

7.4.

Executia lucrarilor
7.4.1. Prescriptii de executie
Indreptarea si indoirea pieselor se va face la rece sau la cald, cu respectarea conditiilor impuse de STAS 767/0-
88.

Indiferent daca se executa sau daca taierea se face direct, la stabilirea cotelor de debitare trebuie sa se tina seama
ca valorile cotelor din proiect sunt cote finale, care trebuie realizate dupa incheierea intregului process tehnologic de
uzinare. Orientarea pieselor fata de laminare poate fi oarecare.

In cazul taierii termice prin procedee automate si semiautomate, marginile care urmeaza sa ramina libere, precum
si cele care nu se topesc complet ( pe intreaga grosime) prin sudare, trebuie sa se incadreze in clasa de calitateII ,
conform STAS 10654/1 -81.

Marginile care se topesc complet prin sudare, precum si toate marginile pieselor care au rol de fururi, trebuie sa
se incadreze in clasa de calitate III..

Dupa taierea termica, marginile taieturii precum si suprafetele adiacente ( pe o latime de cel putin 20 mm) se
curate de zgura, stropi si prelingeri de metal, precum si bavuri.

Dupa taierea termica, piesele care prezinta neregularitati locale mai mari decit cele prescrise pentru clasa de
caliate a taierii ( indicate mai sus ) se vor remedia.

Operatia de debitare la fierastraul circular se va executa la profile laminate. Operatia de debitare cu disc abraziv
se va executa la corniere, otel lat, otel rotund si tevi cu sectiune redusa. Operatiunea de taiere cu ghilotina nu este
indicata.

Marginile libere sau care nu sunt complet topite , se prelucreaza prin polizare sau rabotare.

Marginile care urmeaza sa fie topite complet prin sudare, precum si marginile pieselor care au rol de fururi nu se
prelucreaza.

Inainte de asamblare, piesele trebuie taiate si indreptate (daca este necesar). Ele trebuie sa vina in contact pe toata
suprafata prevazuta si asamblarea sa se faca fara fortarea lor.

Abaterea dupa indrteptare trebuie sa respecte prevederile pct. 2.3.1 din STAS 767/0-88. De pe suprafetele care
urmeaza sa vina in contact se indeparteaza bavurile, rugina , tunderu si alte impuritati. Aceste suparafete trebuiesa
fie perfect uscate.

Tehnologiile de sudare precum si eventualele tratamente termice vor fi stabilite de catre executant in speta S.C.
........... S.R.L., folosind tehnologii omologate.

In tehnologia de sudare se vor prevedea ordinea de executie a cordoanelor de sudura si parametrii optimi ai
regimului de sudare. Cordoanele de sudura vor trebui sa se incadreze in clasa de calitate indicate in proiectul de
executie.

Controlul calitatii imbinarilor sudate se executa dupa regulile si conditiile stabilite de in normativul C150-99.

Pentru orice defect sau eventuale nepotriviri si abateri de la decomentatia de executie a elementelor de Constructii
metalice, S.C. 0................. S.R.L. va proceda imediat la remedierea lor, cu avizul scris al proiectantului.
Pregatirea suprafetelor pentru protectia nanticoroziva se face in conformitate cu STAS 10166/1-77, iar straturile
de protectie trebuie sa respecte prevederile din STAS 10702/1\83 si STAS 10702/2-80.

Marcarea reperelor debitate se va face cu poansonul si vopsea rezistenta la interperii.


Se inscriptioneaza numarul de pozitie, initialele lucrarii si nr. Planului de croire.

La reperele debitate se vor verifica dimensiunile reperului, urmarindu-se inscrierea in tolerantele admise.
Verificarea reperelor se face in proportie de 100% de catre S.C.

S.R.L. In atelier se va face preasamblarea in plan a subansamblelor in vederea definitivarii imbinarilor de montaj
si marcarea lor. Preasamblarea se face pe schela nivelata in scopul potrivirii exacte a pozitiilor ce se imbina , a
alezarii gaurilor de prindere,
efectuarea masuratorilor si a marcarii de identificarea a tuturor elementelor ce se preasambleaza. Prin aceste
operatii se urmareste realizarea prevederilor in documentatia de executie, a fiselor de masuratori si a tehnologiei de
control.

Toate gaurile imbinarilor cu suruburi se vor aleza la diametrul final prevazut in proiect prin cel putin doua treceri
successive. Dupa alezare, gaurile se vor debavura si curata.

Gaurirea reperelor se executa la masini prin aschiere. Gaurile se executa la diametrul definitiv numai cu sablon
de gaurire acolo unde este indicat in fisele tehnologice ale S.C. ..................... S.R.L., in rest, toate gaurile se dau la
un diametru mai mic cu

5-6 mm. pentru a fi alezate la diametrul final in faza de preasamblare.

Forma gaurilor trebuie sa fie circulara si fara fisuri. Peretii gaurilor trebuie sa fie perpendiculari pe suprafata
materialului, iar michiile gaurilor sa fie curatate de bavuri.

Dupa operatia de premontaj si demontare a elementelor, se va executa, daca este cazul operatia de ajustare finala.

La receptia finala, S.C. .................. S.R.L. va intocmii actele justificative pentru cantrolul calitativ.

7.4.2. Marcarea si coletarea


In vederea asamblarii si montarii corecte pe santier a subansamblelor dinstincte, in uzina se va face marcarea lor
, constind din:
- marcarea si identificarea
- marcarea de montaj.

Marcarea de identificare se aplica tuturor elementelor distinct livrate.

Marcarea de montaj se aplica tuturor subansamblelor distinct livrabile, care se asambleaza intre ele pe santier.

Daca dimensiunile piesei nu permit inscriptionarea direct pe piesa, atunci marcarea de identificare se va face pe
o alta placuta din tabla, legata cu sirma de piesa sau colet.

Asamblarea elementelor de constructii metalice se va face in conformitate cu planurile de coletare si


documentatia de ambalare intocmita de S.C. ................... S.R.L.

Depozitarea elementelor si coletelor se va face pe o rastele amenajate care sa nu fie in contact cu pamintul, sa
permita scurgerea apelor si sa respecte normele de tehnica securitatii muncii.
La stivuirea elementelor se vor lua masuri pentru evitarea deformarii, prin interpunerea de distantieri.

Se va acorda o atentie deosebita manipularii si depozitarii pieselor, pentru a fi ferite de orice avarii.

7.4.3. Montajul constructiilor din otel


Montajul constructiilor din otel se face pe baza documentatiei tehnice elaborate de S.C. ..................... S.R.L., cu
respectarea proiectului de executie.

Inainte de inceperea montajului se vac verificarile de la pct. 4.1.2. din STAS 767/0-88.
De asemenea , se verifica daca exista nepotriviri intre elementele care urmeaza sa fie asamblate; in cazul in care
sunt necesare remedieri, acestea se executa pe baza avizului proiectantului.

In cazul in care unele operatiuni urmeaza sa aiba loc la temperaturi scazute, trebuie respectate toate prevederile
prescriptiilor legale in vigoare privind executarea lucrarilor de constructii pe timp friguros.

Se vor lua masurile necesare pentru corecta depozitare pe santier a elementelor de Constructii metalice.

Pentru identificarea ulterioara a fiecarui element al Constructiei metalice, acestea se vor marca corespunzator.

La manipularea si transportul pe verticala si orizontala a elementelor constructiilor metalice se vor lua masurile
necesare pentru a evita deteriorarea acestora.

In timpul executie lucrarilor de Constructii metalice se va acorda o atentie deosebita asigurarii stabilitatii
elementelor metalice in timpul operatiei de montaj.

La montaj se interzice largirea gaurilor cu dornul, prin pilire sau cu flacara ( aceasta din urma fiind permisa numai
pentru gaurile de trecere destinate suruburilor de abcoraj si numai cu acordul scris al proiectantului)

Indepartarea pieselor auxiliare sudate (urechi , Cirlige, etc) in conditiiile pct. 6.2.2. din STAS 767/0-88, se face
prin taierea cu flacara oxiacetilenica, la o distanta suficient de mare de suprafata elementului de constructie pentru a
nu se produce increstari. Partile de piese si cusaturi ce ramin sa inlatura apoi complet prin polizare, evitindu-se o
incalzire prea mare.

Dupa acesta se refac straturile de protectie anticoraziva deteriorate. Se vor respecta operatiile de control in
conformitate cu prevederile proiectului de executie, a prescriptiilor tehnice si a normativelor in vigoare.

S-ar putea să vă placă și