Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT AUTO

Nr. ___/
PARTI
Contract de comodat auto

Intre subsemnatii:
________________________

________________________, cetatean romn, domiciliat in ________________________, posesor al


BI/CI ___________, in calitate decomodant, si

SC________________________SRL, cu sediul in _________________, inregistrata la ORC sub


nr.________________, prin reprezentant __________________________, domiciliat in
________________________ , in calitate de comodatar,

a intervenit prezentul contract de comodat in urmatoarele conditii :

DESCRIERE
Contract de comodat auto

Eu, ________________________, dau spre folosinta cu titlu gratuit SC


________________________SRL, prin reprezentant ________________________, autoturismul
proprietatea mea marca ________________________, cu nr. de inmatriculare
________________________, avand numarul de identificare ________________________, numar de
omologare ________________________/________________________, culoarea
________________________.

SCOP
Contract de comodat auto

Imprumutul se face in scopul utilizarii autoturismului in interesul societatii de mai sus, precum si in
vederea efectuarii unor calatorii in tara si strainatate, pe o perioada de ________ani incepand cu data
autentificarii.

CHELTUIELI
Contract de comodat auto

Toate cheltuielile privind intertinerea autoturismului (reparatie, combustibil, accesorii, impozite, asigurari,
etc.) cad in sarcina comodatarului.

SC ________________________ SRL, prin reprezentant ________________________, primesc de la


________________________, autoturismul descris mai sus in scopul si conditiile aratate si ma oblig sa
le restitui proprietarului la momentul expirarii prezentului contract.

Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.

EVALUARE
Contract de comodat auto
Evaluam obiectul contractului in vederea taxarii la suma de ______________ lei (______________).

Declaram ca ne sunt cunoscute prevederile art. 200 si art. 201 din Regulamentul Vamal in cazul in care
titularul scoaterii din tara a autoturismului, nu se reintoarce in tara cu el in termenul prevazut.

Procesat la ________________________ n ________________________ exemplare, din care


________________________ s-au eliberat partilor.

Comodant________________________ ,

Comodatar________________________!