Sunteți pe pagina 1din 1

ŞANTIER __________________________

PUNCT DE LUCRU___________________
OBIECTIVUL________________________

PROCES – VERBAL
DE VERIFICAREA COTEI DE FUNDARE

încheiat azi_______________

Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru __________________________________


_________________________________________________________________________________

aferentă obiectivului________________________________________________________________

Verificarea s-a făcut pe baza prevederilor proiectului________________________________

_________________________ şi planşei de execuţie nr.____________________________________

_________________________________________________________________________________

rezultând următorele:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Numele Prenumele Funcţia Semnătura

Beneficiar: ___________ __________ _________ ___________

Constructor: ___________ __________ _________ ___________

Proiectant: ___________ __________ _________ ___________

Formular cod FO8-05 rev.0

S-ar putea să vă placă și