Sunteți pe pagina 1din 4

CASA DE AJUTOR RECIPROC

_____________________________
INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA
Unitatea____________________________________________
Nr.________Data______________Tel.___________________________
Adeverim prin prezenta ca dl.(d-na)._____________________________
este salariat la această unitate şi consimţim să procedăm la reţinerea din salariu în cazul în care nu se achită
ratele scadente de către titularul împrumutului.

CONDUCĂTOR UNITATE, CONTABIL ŞEF,

ADEVERINTA-ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ________________________________domiciliat in
__________________________ str._________________________nr._____bl.______sc._____ap._____,
nascut in anul ____luna_____,ziua_____, in localitatea
__________________judetul________________, B.I./C.I. seria ______nr.__________eliberat la data
de ____________c.n.p._________________________incadrat in
unitatea____________________________ sectia_____________________cu sediul
in____________________str._________________________nr._____, in functia de
________________________avand un salariu net de____________lei(_________________________),
ma angajez fata de Casa de Ajutor Reciproc
________________________________________________I.F.N. prin reprezentantii sai legali , de a
plati, in mod solidar, conform art. 2293, art. 2300 Cod Civil, prin retineri lunare din
venituri banesti, suma de _________(_______________________________________________) lei ,
reprezentand imprumutul plus dobanzile si eventualele penalitati de intarziere conform
contractului nr.______/ din data de __________ si a actelor aditionale ulterioare incheiate cu
C.A.R. __________________________I.F.N. de numitul__________________________domiciliat in
_____________________ str._____________________ nr.______bl. ______sc.____ap._____in cazul in
care debitorul sus indicat nu va achita imprumutul contractat la termenele si conditiile
prevazute in contractul de imprumut.
Subsemnatul(a) renunta la beneficial discutiei (urmaririi) fata de creditoarea
(C.A.R._________________ __________________I.F.N.) , potrivit art. 2294, art.2300 Cod Civil.
C.A.R. ___________________________I.F.N. va putea urmari la plata pe acela care va voi
dintre giranti (fideiusori), fara ca acesta sa poata opune beneficial de diviziune.

Data____________________ Numele si
prenumele_____________________
Semnatura
CASA DE AJUTOR RECIPROC
_____________________________
INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA
Unitatea____________________________________________
Nr.________Data______________Tel.___________________________
Adeverim prin prezenta ca dl.(d-na)._____________________________
este salariat la această unitate şi consimţim să procedăm la reţinerea din salariu în cazul în care nu se achită
ratele scadente de către titularul împrumutului.

CONDUCĂTOR UNITATE, CONTABIL ŞEF,

CASA DE AJUTOR RECIPROC DAT ÎN FAŢA NOASTRĂ


R.A.T.B. Nr.___________Data_____________Tel. _______________
INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ Unitatea___________________________secţia____________marca_________
Adeverim prin prezenta ca dl. (d-na).____________________________________
CASA DE AJUTOR RECIPROC
_____________________________
INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA
Unitatea____________________________________________
Nr.________Data______________Tel.___________________________
Adeverim prin prezenta ca dl.(d-na)._____________________________
este salariat la această unitate şi consimţim să procedăm la reţinerea din salariu în cazul în care nu se achită
ratele scadente de către titularul împrumutului.

CONDUCĂTOR UNITATE, CONTABIL ŞEF,

este salariat la această unitate şi consimţim să procedăm la reţinerea din salariu


în cazul în care nu se achită ratele scadente de către titularul împrumutului.
CONDUCĂTOR UNITATE, CONTABIL ŞEF,
ADEVERINŢĂ-ANGAJAMENT
Subsemnatul(a)___________________________________domiciliat în __________________________________
str.__________________________________nr._____bl._____sc._____ap.____, născut în anul______ luna_____ ziua____ în
localitatea _______________________ judeţul _____________________, B.I./C.I. seria_____nr._________eliberat la data
de____________de ________________ c.n.p.______________________, încadrat în unitatea _____________________
secţia__________marca ______________________________ cu sediul în ________________________ str.______________
nr._____, în funcţia de_________________________________având un venit lunar net de _______________ lei (________________
_______________________), mă angajez faţă de Casa de Ajutor Reciproc R.A.T.B I.F.N. prin reprezentanţii săi legali, de a plăti, în
mod solidar, conform art.2293, art.2300 Cod Civil, prin reţineri lunare din venituri băneşti, suma de
lei_______________(______________________________________), reprezentând împrumutul plus dobânzile şi eventualele
penalităţi
de întârziere conform contractului de împrumut nr.______/________________ şi a actelor adiţionale ulterioare încheiate cu C.A.R.
R.A.T.B. I.F.N. de numitul ____________________________ domiciliat în __________________________
str.____________________
nr.______bl._________sc._______ap._______ în cazul în care debitorul sus indicat nu va achita împrumutul contractat la termenele şi
în condiţiile prevăzute în contractul de împrumut.
Subsemnatul(a) renunţă la beneficiul discuţiei (urmăririi) faţă de creditoarea (C.A.R. R.A.T.B. I.F.N.), potrivit art.2294, art.2300
Cod Civil.
C.A.R. R.A.T.B. I.F.N. va putea urmări la plată pe acela care va voi dintre giranţi (fideiusori), fără ca acesta să poată opune
beneficiul de diviziune.
Data_____________________ Semnătura______________________
CASA DE AJUTOR RECIPROC DAT ÎN FAŢA NOASTRĂ
R.A.T.B. Nr.___________Data_____________Tel. _______________
INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ Unitatea__________________secţia____________marca__________________
Adeverim prin prezenta ca dl. (d-na).___________________________________
este salariat la această unitate şi consimţim să procedăm la reţinerea din salariu
în cazul în care nu se achită ratele scadente de către titularul împrumutului.
CONDUCĂTOR UNITATE, CONTABIL ŞEF,
ADEVERINŢĂ-ANGAJAMENT
Subsemnatul(a)___________________________________domiciliat în __________________________________
str.__________________________________nr._____bl._____sc._____ap.____, născut în anul______ luna_____ ziua____ în
localitatea _______________________ judeţul _____________________, B.I./C.I. seria_____nr._________eliberat la data
de____________de ________________ c.n.p.______________________, încadrat în unitatea _____________________
secţia__________marca ______________________________ cu sediul în ________________________ str.______________
nr._____, în funcţia de_________________________________având un venit lunar net de _______________ lei (________________
_______________________), mă angajez faţă de Casa de Ajutor Reciproc R.A.T.B I.F.N. prin reprezentanţii săi legali, de a plăti, în
mod solidar, conform art.2293, art.2300 Cod Civil, prin reţineri lunare din venituri băneşti, suma de
lei_______________(______________________________________), reprezentând împrumutul plus dobânzile şi eventualele
penalităţi
de întârziere conform contractului de împrumut nr.______/________________ şi a actelor adiţionale ulterioare încheiate cu C.A.R.
CASA DE AJUTOR RECIPROC
_____________________________
INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA
Unitatea____________________________________________
Nr.________Data______________Tel.___________________________
Adeverim prin prezenta ca dl.(d-na)._____________________________
este salariat la această unitate şi consimţim să procedăm la reţinerea din salariu în cazul în care nu se achită
ratele scadente de către titularul împrumutului.

CONDUCĂTOR UNITATE, CONTABIL ŞEF,

R.A.T.B. I.F.N. de numitul ____________________________ domiciliat în __________________________


str.____________________
nr.______bl._________sc._______ap._______ în cazul în care debitorul sus indicat nu va achita împrumutul contractat la termenele şi
în condiţiile prevăzute în contractul de împrumut.
Subsemnatul(a) renunţă la beneficiul discuţiei (urmăririi) faţă de creditoarea (C.A.R. R.A.T.B. I.F.N.), potrivit art.2294, art.2300
Cod Civil.
C.A.R. R.A.T.B. I.F.N. va putea urmări la plată pe acela care va voi dintre giranţi (fideiusori), fără ca acesta să poată opune
beneficiul de diviziune.
Data_____________________ Semnătura

S-ar putea să vă placă și