Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SUBINCHIRIERE

Nr. ........... din .................................

1.PARTILE CONTRACTANTE

Acest contract de subinchiriere se incheie intre

S.C. “............................................” S.R.L., persoană juridică de


naţionalitate română persoană juridică de naţionalitate română
inregistrata la ORC Timis sub nr. .................................,
CUI ................................., cu sediul in
.................................,Str. ................................. nr.......................,
jud.Timis, reprezentată prin ............................................ în calitate de
administrator denumita locatar principal,
si
S.C. “DACICUS” S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română
inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/788/2008, CUI 28825605, cu
sediul in Timisoara, Aleea Baghetei nr.2,bl.243,et4,ap.21, jud.Timis,
reprezentată prin DINU DANUTA, în calitate de administrator, denumit
sublocatar sau chirias,

la data de .................................

2.DESCRIEREA SPATIULUI

Locatarul inchiriaza subchiriasului, spatiul de la


adresa:.....................................................................................................
......... respectiv imobilul inregistrat in CF nr..................................
- ......................, top. ...................... in suprafata de ........... mp.
Locatarul precizeaza faptul ca detine posesia spatiului comform
contractului de inchiriere nr....................... din .......................

3.TERMENUL

Inchirierea va incepe la data de ...................... si se va sfarsi la data de


.................................. La sfarsitul acestui contract de inchiriere,
locatarul principal si chiriasul pot sa il prelungeasca de comun acord.

4.STAREA SPATIULUI

Sublocatarul garanteaza ca spatiul va fi mentinut in buna stare.


Locatarul principal va asigura conditiile de lumina, caldura, electricitate
si apa. Subchiriasul raspunde de plata telefonului, apei, electricitatii si
caldurii.
Sublocatarul va realiza toate reparatiile curente inclusiv cele datorate
comportamentului necorespunzator al oaspetilor sau clientilor sai.

5.PROPRIETATEA SI IMPOZITUL PE SPATIU

Locatarul garanteaza ca el este titularul contractului de inchiriere


principal si ca beneficiaza de clauza de subinchiriere. Locatarul
principal aduce la cunostiinta sublocatarului clauzele contractul
principal de inchiriere in masura in care acestea pot afecta transferul
drepturilor catre sublocator.

6. FOLOSIREA SPATIULUI

Chiriasul are dreptul la folosinta spatiului pe durata contractului de


subinchiriere. Chiriasul va folosi spatiul exclusiv comform cu destinatia
acestuia.
Locatarul se obliga ca nu va patrunde in spatiul inchiriat sau ca nu-l va
deranja in nici un fel pe chirias pe perioada subinchirierii. Locatarul,
poate sa intre in spatiu pentru a verifica starea acestuia si plata
utilitatilor sau a face reparatii la o ora stabilita de comun acord cu
chiriasul, dupa ce locatarul principal anunta in prealabil pe chirias.

7.DOTARI INTERIOARE

Subchiriasul preia spatiul cu dotarile aferente. Subchiriasul, are dreptul


sa instaleze propriul mobilier si echipament. La terminarea contractului
de inchiriere, subchiriasul trebuie sa indeparteze cu grija tot mobilierul
si echipamentul sau si sa readuca spatiul la aceeasi stare ca la data in
care subchiriasul s-a mutat in el, exceptand uzura normala.

8.INTRETINEREA SPATIULUI

Chiriasul va avea mare grija de spatiu si nu va permite sau nu va face


nimic pentru a-l deteriora, cu exceptia uzurii normale.
Chiriasul este dator cu plata utilitatilor: apa, canal, electricitate, gaze
inclusiv penalitati sau sarcini ce decurg din aceste plati.

9.CHIRIA

Chiriasul va plati locatarului o chirie de ...................... (inclusiv TVA ) pe


luna. Toate platile care urmeaza trebuie sa se faca la adresa Timisoara,
Str. ................................. nr.............
10.MODIFICAREA SPATIULUI

Chiriasul nu va modifica spatiul fara consimtamantul prealabil in scris


al locatarului.

11. DISTRUGEREA SPATIULUI

Daca spatiul este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur,


tulburari civile, razboi sau alta imprejurare care il fac complet
inutilizabil, subchiriasul va avea dreptul sa inceteze contractul de
inchiriere in termen de 30 zile de la preavizul transmis locatarului, prin
care il anunta pe acesta ca intentioneaza sa puna capat contractului de
subinchiriere potrivit acestei prevederi.

12. CONDUITA PREJUDICIABILA

Chiriasul nu se va angaja intr-o conduita prejudiciabila in calitate de


sublocatar al cladirii.

16.INCALCAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

16.1. De locatarul principal. Daca locatarul nu indeplineste oricare


dintre obligatiile care ii revin potrivit acestui contract de subinchiriere,
chiriasul trebuie sa il anunte in scris pe locatarul principal de
neindeplinirea obligatiilor contractuale. Daca locatarul principal incalca
contractul de subinchiriere, chiriasul poate inceta inchirierea si elibera
spatiul. Locatarul trebuie sa returneze chiriasului orice chirie platita
anticipat.
16.2. De sublocatar. Daca sublocatarul nu plateste chiria sau orice alta
suma de bani datorata locatarului principal, aceste din urma trebuie sa
ii anunte in scris chiriasului neplata. Daca chiriasul nu plateste
locatarului principal in termen de 30 de zile de la primirea notificarii,
atunci locatarul poate considera contractul reziliat fara somatie de
plata si fara interventia instantei de judecata.

Dupa cum atesta semnaturile de mai jos, locatarul principal si


sublocatarul incheie acest contract de subinchiriere, in doua
exemplare originale, cate una pentru fiecare parte, la data
de ................................, in Timsoara.

L o c a t a r, Sublocatar,

...................... ......................

S-ar putea să vă placă și