Sunteți pe pagina 1din 7

STUDIU JURIDIC PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE PARCARE PE DOMENIUL PUBLIC CU PLATA PRIN SMS

(Studiul a fost realizat in conformitate cu legislatia nationala si europeana in domeniu valabila la 15 mai 2011)

Studiul a fost realizat de Dumitrescu & Asociatii Dumitrescu & Asociatii este o societate de consultanta juridica si de afaceri infiintata in Timisoara in 2002 si este astazi unul dintre jucatorii majori pe piata serviciilor de consultanta legala si de afaceri din vestul tarii. Studiul a fost solicitat de Piconet SRL Piconet SRL este o societate cu capital romanesc si cu sediul social in spl.Nicolae Titulescu, nr.10, Timisoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis cu numarul J35/2850/2003 si avand codul unic de inregistrare: RO15955413. Piconet SRL are ca obiect de activitate principal administrare de baze de date, programare si intermediere. Piconet SRL are o experienta relevanta in gestionarea activitatilor de plata prin sms a serviciilor de parcare dezvoltand un parteneriat cu Primaria Timisoara incepand cu anul 2006.

Cadrul general Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata si modificata prevede la art.36, al (5) intre atributiile consiliului local si pe urmatoarele: a) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii; b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii; Apreciem ca dreptul de a dispune asupra bunurilor proprietate publica sau privata ale unitatii administrativ-teritoriale si asupra serviciilor publice de interes local prin concesiune sau dare in administrare apartine fara nici un dubiu Consiliului Local. Competenta materiala a Consiliului Local in problema serviciilor publice de interes local

Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata si modificata prevede la art.45, al(2) urmatoarele: (2) Se adapta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local: e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului; f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine; Apreciem ca dreptul de a dezvolta parteneriate sau cooperarea cu alte entitati juridice apartine, de asemenea fara nici un dubiu, Consiliului Local.

Competenta materiala a Consiliului Local in problema asocierilor si cooperarii

Legea 178/2010 privind parteneriatul public-privat prevede in continutul articolului 6, al (1) urmatoarele: (1)Prin contractele de parteneriat public-privat investitorului privat ii sunt transferate, obligatii ale partenerului public , cum ar fi: a) proiectarea, incepand cu faza de proiect tehnic; b)constructia;

Parteneriatul public-privat in materia operarii serviciilor publice

c) dezvoltarea; d) reabilitarea/modernizarea; e) operarea; f)intretinerea; g)finantarea. Consideram ca dispozitiile legale mai sus mentionate reglementeaza cu claritate dreptul Consiliului Local de a transfera prin intermediul unui contract de parteneriat public-privat operarea serviciului de parcare cu plata. Din analiza dispozitiilor legale mai sus enumerate, concluzionam ca dreptul de a dispune asupra serviciului de parcare pe domeniul public prin dezvoltarea de parteneriate de tip public-privat, inclusiv privind operarea acestui serviciu si gestionarea serviciilor de plata prin sms apartine Consiliului Local care dispune de plenitudinea drepturilor si de intregul pachet legislativ coerent in vederea gestionarii transparente a acestei probleme. Competenta in chestiunile legate de operarea serviciilor publice de parcare apartine Consiliului Local iar legea reglementeaza dezvoltarea unui parteneriat publicprivat in acest domeniu

Experienta relevanta

Prin HCL 241 din 2003 Consiliul Local Timisoara, in considerarea Referatului Primarului Municipiului Timisoara si avand in vedere avizele Comisiilor de specialitate hotaraste aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in sistem Telpark in Municipiul Timisoara. La acel moment Hotararea 241 a fost o intreprindere singulara dar deschizatoare de drumuri. Hotararea nu a fost atacata in contecios administrativ si produce efecte si in acest moment. In Anexa la HCL 241 din 2003 ce se constituie in Regulamentul de functionare al sistemului de taxare a stationarii si parcarii autovehiculelor in Municipiul Timisoara se prevede in continutul art. 4: Art.4 (1) Stationarea si parcarea autovehiculelor n locurile specificate la art.2 si art.3, alin.1 este permisa numai cu tichete sau abonamente cumparate anticipat si expuse la loc vizibil n interiorul autovehiculului, conform instructiunilor de folosire a tichetelor si abonamentelor, tiparite pe acestea.

Consiliul Local Timisoara implementeaza in 2003 sistemul de parcare cu plata in parteneriat public-privat

In timp ce art.12 spune: Art.12 Validarea tichetelor se face prin razuirea partilor marcate corespunzatoare lunii, zilei, orei si minutului sosirii la locul de stationare. Tichetul validat se expune n interiorul autovehiculului la loc vizibil (pe unul din geamurile laterale ale autovehiculului, pe bord), astfel nct sa permita controlul validitatii. Tichetul astfel validat si expus permite stationarea pe durata timpului corespunzator tipului de tichet si al zonei tarifare de stationare. HCL 241 din 2003 si Regulamentul Telpark instituie un sistem de plata prin tichete valorice preplatite, fiind totodata primul astfel de sistem organizat in Romania. Prin HCL 215 din 2006 Consiliul Local Timisoara, in considerarea Referatului Primarului Municipiului Timisoara si avand in vedere avizele Comisiilor de specialitate hotaraste completarea Regulamentului de functionare al sistemului de taxare a stationarii si parcarii autovehiculelor in Municipiul Timisoara. In Anexa Regulament aprobata la acel moment se prevede ca: 5. Art. 16.1. va avea urmtorul coninut: Utilizatorii sistemului de parcare TELPARK, au posibilitatea de a plti staionarea n afar de cele dou modaliti prevzute la subcapitolul 3.1. i prin intermediul telefoniei mobile. Acesta a reprezentat momentul de inceput al implementarii sistemului de plata prin sms a serviciilor de parcare autovehicule pe raza Municipiului Timisoara. Atat HCL 241 cat si HCL 215 produc efecte in continuare nefiind abrogate sau modificate semnificativ si constituie temeiul legal pentru instituirea sistemului de plata pentru stationarea si parcarea autovehiculelor, inclusiv pentru plata prin sms si totodata pentru incasari bugetare semnificative la bugetul local al Municipiului Timisoara. Totodata precizam ca in aceeasi anexa Regulament la HCL 215 se prevedemai departe: Art. 16.3. va avea urmtorul coninut: Utilizatorii care doresc s foloseasc modalitatea de plata a staionarii prin intermediul telefoniei mobile, au obligaia de a se nregistra n

Consiliul Local Timisoara implementeaza in 2003 sistemul de parcare cu plata prin tichete valorice preplatite

Consiliul Local Timisoara implementeaza in 2006 sistemul de parcare cu plata prin sms ca o alternativa la plata prin tichete valorice preplatite

prealabil la operator. Aceast nregistrare se face personal - la sediul operatorului. n momentul nregistrrii, utilizatorul, va primi o parol i i se va crea un cont n baza de date, pe care l poate verifica la adresa de internet www.t-park.ro, precum i prin SMS. ................ n situaia achiziionrii unei cartele valorice de tip voucher, utilizatorul va meniona datele de mai sus, ntr-o declaraie de nregistrare pe propria rspundere (anexa nr.7), care va conine i opiunile pe care le dorete utilizatorul, care se pltesc. Instituirea obligatiei de creare a unui cont personal si semnarea unei declaratii pe propria raspundere (model aprobat in anexa la Regulament) asigura completarea cadrului legal necesar pentru buna functionare a sistemului. Declaratia pe propria raspundere se constituie in fapt intr-un contract de adeziune pe care utilizatorul sistemului si-l asuma cu consecinte juridice. Aceasta Declaratie contine si optiunile pe care utilizatorul le doreste, optiuni suplimentare si care, reprezentand servicii suplimentare necesita a fi platite. Din punctul de vedere al autoritatii publice Declaratia pe propria raspundere semnata de utilizatorul sistemului transfera in intregime responsabilitatea juridica pentru aspecte cum ar fi: rarele dar posibilele blocari ale sistemului, variatii ale cursului de schimb valutar transmise in sistemul de plati de operatorul de telefonie mobila, comisioane sau tarife pentru serviciile suplimentare, s.a.m.d.

Consiliul Local Timisoara reglementeaza odata cu instituirea sistemului de plata prin sms si semnarea unei Declaratii pe propria raspundere de catre utilizator, in fapt un contract de adeziune functional

Propunerea concreta

Folosind experienta Consiliului Local Timisoara si a Administratiei Domeniului Public S.A. Timisoara operatorul acestui sistem recomandam Declaratia model prezentata in anexa nr. 1 la prezentul studiu. Declaratia contine optiunile suplimentare ce pot fi furnizate contra cost de catre operator, asumarea variatiilor de curs valutar si acceptul inregistrarii datelor cu caracter privat. Declaratia urmeaza a fi completata la crearea contului in momentul achizitionarii primului voucher preplatit.

Declaratia de acceptare a termenilor si conditiilor de conditiilor de operare a sistemului de parcare cu plata Declaratia semnata de utilizator la crearea contului

Pentru usurinta in utilizarea sistemului exista posibilitatea obtinerii acordului la distanta al utilizatorului prin mijloace de comunicare electronica. In conformitate cu dispozitiile Legii 365/2002 privind comertul electronic apreciem ca posibile urmatoarele variante:

Declaratia acceptata la distanta

1.Completarea de catre utilizator a unui formular on-line prin care acesta isi manifesta optiunea de a utiliza sistemul de plata prin sms a serviciilor de parcare cu toate conditiile aditionale. Recomandam utilizarea unui formular Declaratie model prezentata in anexa 2 la prezentul studiu. 2. Emiterea unui sms catre utilizator prin care acesta este informat despre necesitatea acceptarii Declaratiei de acceptare a termenilor si conditiilor de operare a sistemului. In considerarea legislatiei romane si europene privind comunicarile comerciale si care instituie principiul opt-in de obtinere a consimtamantului expres al utilizatorului, recomandam ca operatorul sa emita doua sms-uri, respectiv un sms de ofertare si prin care sa ceara acceptarea termenilor si conditiilor, apoi ulterior un sms de activare a sistemului. Recomandam sms-ul de ofertare model anexa nr.3 la prezentul studiu.

Declaratia completata on-line

Declaratia prin sms conform principiului de drept opt-in

Legislatie aplicabila
1. Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata si modificata 2. Legea 178/2010 Legea privind parteneriatul public-privat

Experienta relevanta 1. Hotararea Consiliului Local Timisoara nr.241/2003 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in sistem TELPARK in Municipiul Timisoara 2. Anexa la Hotararea Consiliului Local Timisoara nr.241/2003 Regulamentul de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in sistem TELPARK in Municipiul Timisoara 3. Hotararea Consiliului Local Timisoara nr.215/2006 privind completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in sistem TELPARK in Municipiul Timisoara 4. Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Timisoara nr.215/2006 completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in sistem TELPARK in Municipiul Timisoara 5. Anexa nr. 7 la Hotararea Consiliului Local Timisoara nr.215/2006 Declaratie Experienta relevanta este atasata la prezentul studiu

Modele recomandate Anexa 1 - Declaratie de acceptare a termenilor si conditiilor Anexa 2 Declaratie de acceptare a termenilor si conditiilor (model on-line) Anexa 3 SMS model Modelele sunt recomandate