Sunteți pe pagina 1din 4

Contract de inchiriere

nr._____/___________

I. PRI CONTRACTANTE

ntre:
_____________________ cu domiciliul n __________, str. __________ nr.
_______avnd cetatenia ________________identificat prin ____________ seria
_______, nr. _______________, eliberat de ____________la data
________________, avand nr. de telefon_____________, n calitate de
PROPRIETAR, denumit astfel in cuprinsul contractului
si
_____________________ cu domiciliul n __________, str. __________ nr.
_______avnd cetatenia ________________identificat prin ____________ seria
_______, nr. _______________, eliberat de ____________la data
________________, avand nr. de telefon_____________, n calitate de
CHIRIAS,
Am convenit la incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea
clauzelor urmatoare:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


1. Obiectul prezentului contrat il reprezinta inchirierea autoturismului
________________, tipul ___________, cu nr. de inmatriculare____________,
nr. de identificare ______________________, an de fabricatie
_________________, culoare _________________, pentru a-l folosi in interes
propriu pe o perioada determinata.
2. Pretul convenit pentru inchirierea autoturismului mai sus indicat este de
____________ pe zi sau _____________ pe toata perioada contractului, urmand
a fi achitata
3. Chiriasul declara pe propria raspundere ca a primit azi, data semnarii
contractului autoturismul cu elementele de identificare mai sus indicate in scopul
folosirii acestuia, conform destinatiei sale, pe o perioada determinata.

III. DURATA CONTRACTULUI


1. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de
_________________, cu incepere de la data de ________________,
ora____________, pana la data de ___________________, ora___________.
2. Prezentul contract va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante
incheindu-se in acest scop un act aditional.

IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI


1. Proprietarul are obligatia de a pune la dispozitia chiriasului autoturismul in
stare perfecta de functionare.
V. OBLIGATIILE CHIRIASULUI

1
1. Chiriasul isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de
conducerea imprudenta a autoturismului, precum si de conducerea sub influenta
bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate, prin acest contract acceptand sa
plateasca pagubele evaluate de catre societatea noastra de asigurari.
2. In caz de accident, chiriasul este obligat sa anunte imediat producerea
acestuia atat organelor de politie, cat si proprietarului, si va permite efectuarea
investigatiilor necesare.
3. Atat in cazul unui acceident rutier, cat si a furtului autoturismului sau din
autoturism, clientul va fi obligat sa obtina de la organele abilitate urmatoarele
documente:
Procesul-verbal de tamponare sau furt, dupa caz;
Anexa 2 pentru polita de asigurare;
Autorizatia de reparatie.
4. Chiriasul isi asuma intreaga raspundere pentru orice incalcare a
regulamentului rutier in vigoare. De asemenea este obligat sa plateasca toate
amenzile primite in decursul perioadei pe care a inchiriat autoturismul.
5. Chiriasul are obligatia sa nu iasa din tara cu autoturismul decat daca are
acordul scris al proprietarului .
6. Chiriasului ii este interzis:
Participarea la curse de masini sau in teste pentru verificarea
performantelor autoturismului;
Transportul materialelor sau substantelor interzise, precum si transportul
oricaror marfuri fara actele necesare;
Utilizarea autoturismului sub influenta alcoolului, drogurilor sau oricaror
substante care ii poate afecta viteza de reactie sau starea de constienta;
Tractarea altor autoturisme sau remorci fara acordul scris al proprietarului;
Lasarea autoturismului cu geamurile deschise si/sau cu cheile in contact
nesupravegheate, iar sistemul de alarma va fi activat de fiecare data cand
autoturismul este parasit;
Efectuarea vreunei reparatii asupra autoturismului, acesta nu poate fi
reparat decat intr-un service autorizat si desemnat de proprietar;
Sa vanda, sa inchirieze sau sa garanteze cu autoturismul care face
obiectul acestui contract.

Incalcarea oricarei din conditiile de folosire va atrage automat


responsabilitatea financiaraa clientului fata de proprietar, retinerea garantiei plus
plata tuturor daunelor cauzate.
7. Chiriasul la expirarea acestui contract, va restitui proprietarului bunul inchiriat,
impreuna cu toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit.

VI. LIVRAREA SI PRELUAREA BUNULUI


1. Autoturismul va fi livrat respectiv preluat de la locul indicat de proprietar.
Acesta se poate livra si la o destinatie indicata de catre client si poate fi returnat
din orice alt oras.

2
2. Autoturismul va fi inchiriat in bune conditii, fara defectiune cu rezervorul plin si
trebuie predat in aceleasi conditii.
3. Predarea se va face in maxim 2 ore de la lansarea comenzii, timp necesar
pentru spalarea si realizarea plinului rezervorului de combustibil.
4. Orice intarziere la returnarea autoturismului inchiriat se comunica cu cel putin
24 ore inainte. Prima ora de intarziere este gratuita dupa care se va taxa o zi de
inchiriere/zi de intarziere.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI


1. In cazul nerespectarii conditiilor acestui contract, partileau convenit ca acesta
sa se desfiinteze de plin drept, fara somatie si fara interventia instantei de
judecata, contractul avand forta juridica de titlu executoriu. Prezenta clauza are
valoare de pact comisoriude ultimul grad.

VIII. DISPOZITII FINALE


Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv
validitatea, executarea ori desfiintarea lui se va solutiona pe cale amiabila, iar in
cazul in care partile nu se inteleg litigiul se va solutiona de instanta competenta
din judetul Bihor.

Prezentul contract s-a ncheiat n dou exemplare originale cte unul pentru
fiecare din pri.

PROPRIETAR CHIRIAS

3
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
referitor la contractrul de inchiriere nr. _____din _____________

Incheiat intre:

______________________ cu domiciliul n __________, str. __________ nr. _______avnd


cetatenia ________________identificat prin ____________ seria _______, nr.
_______________, eliberat de ____________la data ________________, avand nr. de
telefon_____________, n calitate de PRESTATOR, denumit astfel in cuprinsul contractului de
inchiriere

si

______________________ cu domiciliul n __________, str. __________ nr. _______avnd


cetatenia ________________identificat prin ____________ seria _______, nr.
_______________, eliberat de ____________la data ________________, avand nr. de
telefon_____________, n calitate de CHIRIAS

Prezentul proces verbal priveste autoturismul________________, tipul ____________, cu nr. de


inmatriculare ___________________, nr de identificare _________________, an fabricatie
___________, culoare ______________.

1. La predarea catre chirias, autoturismul a fost predat in stare perfecta de functionare


2. La primire, proprietarul va verifica daca autoturismul este in stare perfecta de functionare
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

3. Alte constatari:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________

PROPRIETAR CHIRIAS

S-ar putea să vă placă și