Sunteți pe pagina 1din 4

Contract de inchiriere

nr._____/___________ I. PRI CONTRACTANTE ntre: S.C. GLOBAL CAR S.R.L. cu sediul n Oradea, str. Menumorut nr. 43 jud. Bihor, avnd numr de nregistrare la Registrul Comerului J05/211/2007, CUI 20820510,reprezentat prin Buzas Sebastian, Administrator, n calitate de PROPRIETAR, denumit astfel in cuprinsul contractului si _____________________ cu domiciliul n __________, str. __________ nr. _______avnd cetatenia ________________identificat prin ____________ seria _______, nr. _______________, eliberat de ____________la data ________________, avand nr. de telefon_____________, n calitate de CHIRIAS, Am convenit la incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea clauzelor urmatoare: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 1. Obiectul prezentului contrat il reprezinta inchirierea autoturismului ________________, tipul ___________, cu nr. de inmatriculare____________, nr. de identificare ______________________, an de fabricatie _________________, culoare _________________, pentru a-l folosi in interes propriu pe o perioada determinata. 2. Pretul convenit pentru inchirierea autoturismului mai sus indicat este de ____________ Euro pe zi sau _____________ Euro pe toata perioada contractului, urmand a fi achitata la cursul Euro comunicat de B.N.R. din ziua facturarii. 3. Chiriasul declara pe propria raspundere ca a primit azi, data semnarii contractului autoturismul cu elementele de identificare mai sus indicate in scopul folosirii acestuia, conform destinatiei sale, pe o perioada determinata. III. DURATA CONTRACTULUI 1. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de _________________ zile, cu incepere de la data de ________________, ora____________, pana la data de ___________________, ora___________. 2. Prezentul contract va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante incheindu-se in acest scop un act aditional. 3. Perioada minima de inchiriere a autoturismului este de 24 ore. IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

1. Proprietarul are obligatia de a pune la dispozitia chiriasului autoturismul in stare perfecta de functionare, avand plinul facut si asigurarea obligatorie si CASCO. V. OBLIGATIILE CHIRIASULUI 1. Chiriasul trebuie sa posede permis de conducere valabil categoriei obliectului inchiriat pe intreaga perioada de inchiriere si cu o vechime de 1 ani. Varsta minima obligatorie este de 21 de ani. 2. Chiriasul isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de conducerea imprudenta a autoturismului, precum si de conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate, prin acest contract acceptand sa plateasca pagubele evaluate de catre societatea noastra de asigurari. 3. In caz de accident, chiriasul este obligat sa anunte imediat producerea acestuia atat organelor de politie, cat si proprietarului, si va permite efectuarea investigatiilor necesare. 4. Atat in cazul unui acceident rutier, cat si a furtului autoturismului sau din autoturism, clientul va fi obligat sa obtina de la organele abilitate urmatoarele documente: Procesul-verbal de tamponare sau furt, dupa caz; Anexa 2 pentru polita CASCO; Autorizatia de reparatie. 5. Chiriasul isi asuma intreaga raspundere pentru orice incalcare a regulamentului rutier in vigoare. De asemenea este obligat sa plateasca toate amenzile primite in decursul perioadei pe care a inchiriat autoturismul. 6. In caz de accident sau avarii produse din vina clientului se va plati suma de ____________________ pentru stationarea politei CASCO pe perioada de reparatie. 7. Chiriasul are obligatia de a plati o garantie de 150-350 Euro in functie de categoria de autoturism solicitata pentru inchiriere. 8. In cazul prezentului contract garantia este de _______________ Euro si urmeaza a fi restituita chiriasului la data restituirii autoturismului, afara de cazul in care s-au cauzat daune si chiriasul nu vrea sa le plateasca. 9. Chiriasul are obligatia sa nu iasa din tara cu autoturismul decat daca are acordul scris al proprietarului . 10. Chiriasului ii este interzis: Participarea la curse de masini sau in teste pentru verificarea performantelor autoturismului; Transportul materialelor sau substantelor interzise, precum si transportul oricaror marfuri fara actele necesare; Utilizarea autoturismului sub influenta alcoolului, drogurilor sau oricaror substante care ii poate afecta viteza de reactie sau starea de constienta; Tractarea altor autoturisme sau remorci fara acordul scris al proprietarului; Lasarea autoturismului cu geamurile deschise si/sau cu cheile in contact nesupravegheate, iar sistemul de alarma va fi activat de fiecare data cand autoturismul este parasit;

Efectuarea vreunei reparatii asupra autoturismului, acesta nu poate fi reparat decat intr-un service autorizat si desemnat de proprietar; Sa vanda, sa inchirieze sau sa garanteze cu autoturismul care face obiectul acestui contract.

Incalcarea oricarei din conditiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiaraa clientului fata de proprietar, retinerea garantiei plus plata tuturor daunelor cauzate. 11. Chiriasul la expirarea acestui contract, va restitui proprietarului bunul inchiriat, impreuna cu toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit. VI. LIVRAREA SI PRELUAREA BUNULUI 1. Autoturismul va fi livrat respectiv preluat de la locul indicat de proprietar. Acesta se poate livra si la o destinatie indicata de catre client si poate fi returnat din orice alt oras. Tariful pentru acest serviciu este de ______________ Euro/zi. 2. Autoturismul va fi inchiriat in bune conditii, fara defectiune cu rezervorul plin si trebuie predat in aceleasi conditii. 3. Predarea se va face in maxim 2 ore de la lansarea comenzii, timp necesar pentru spalarea si realizarea plinului rezervorului de combustibil. 4. Orice intarziere la returnarea autoturismului inchiriat se comunica cu cel putin 24 ore inainte. Prima ora de intarziere este gratuita dupa care se va taxa o zi de inchiriere/zi de intarziere. VII. REZILIEREA CONTRACTULUI 1. In cazul nerespectarii conditiilor acestui contract, partileau convenit ca acesta sa se desfiinteze de plin drept, fara somatie si fara interventia instantei de judecata, contractul avand forta juridica de titlu executoriu. Prezenta clauza are valoare de pact comisoriude ultimul grad. VIII. DISPOZITII FINALE Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv validitatea, executarea ori desfiintarea lui se va solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care partile nu se inteleg litigiul se va solutiona de instanta competenta din judetul Bihor. Prezentul contract s-a ncheiat n dou exemplare originale cte unul pentru fiecare din pri. PROPRIETAR SC GLOBAL CAR SRL Administrator, BUZAS SEBASTIAN CHIRIAS _____________________

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE referitor la contractrul de inchiriere nr. _____din _____________


Incheiat intre: S.C. GLOBAL CAR S.R.L. cu sediul n Oradea, str. Menumorut nr.43 jud. Bihor, avnd numr de nregistrare la Registrul Comerului J05/211/2007 , CUI 20820510, reprezentat prin Buzas Sebastian, Administrator, n calitate de PRESTATOR, denumit astfel in cuprinsul contractului de inchiriere si ______________________ cu domiciliul n __________, str. __________ nr. _______avnd cetatenia ________________identificat prin ____________ seria _______, nr. _______________, eliberat de ____________la data ________________, avand nr. de telefon_____________, n calitate de CHIRIAS Prezentul proces verbal priveste autoturismul________________, tipul ____________, cu nr. de inmatriculare ___________________, nr de identificare _________________, an fabricatie ___________, culoare ______________. 1. La predarea catre chirias, autoturismul a fost predat in stare perfecta de functionare , avand plinul facut, asigurarea obligatorie si CASCO. 2. La primire, proprietarul va verifica daca autoturismul este in stare perfecta de functionare si are plinul facut: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________ 3. Alte constatari: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __________________________________________ PROPRIETAR CHIRIAS

Returnare

PROPRIETAR

CHIRIAS

S-ar putea să vă placă și