Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE NCHIRIERE I. PRILE CONTRACTANTE: 1. ___________________, domiciliat n Braov, jud. Braov, str._____________________, nr.

___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, n calitate de LOCATOR, 2. ___________________, domiciliat n Braov, jud. Braov, str. _____________________, nr. ___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, n calitate de LOCATAR. II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 1. Obiectul prezentului contract il constituie darea de ctre LOCATOR i luarea n chirie de LOCATAR a apartamentului situat n Braov, str.___________________, nr. ___, ap ___, constnd n _________________________________________________________, cu destinatia _________________________________________. 2. Predarea imobilului de ctre LOCATOR se face ____________________________, orice modificare fcndu-se respectnd structura de rezisten i cu acordul scris al proprietarului. III. DURATA CONTRACTULUI Durata prezentului contract este de 1 (un) an calendaristic cu ncepere de la data de ________________, pn la data de ________________, cu prelungire automat pe aceeai durat n cazul n care nu se convine asupra altor condiii de ctre pri. IV. PREUL SI MODALITATEA DE PLATA 1. Preul chiriei, respectiv chiria lunar pentru folosirea imobilului este de ___________________ pltibili n lei la cursul BNR din ziua scadenei. 2. Plata chiriei se va face lunar, numerar/virament bancar cel mai tarziu pana la data de ______________ a lunii pentru luna n curs. 3. LOCATORUL isi rezerva dreptul de a cere rezilierea unilaterala a contractului pe motive de neplata si plata de daune interese n termen de 20 (douazeci) zile de la neplata chiriei precum si evacuarea silita a LOCATARULUI (locatarilor) V. OBLIGATIILE LOCATORULUI 1. Meninerea strii tehnice bune a imobilului n vederea unei folosine optime; 2. S prezinte actele de proprietate i s asigure linitita folosint a imobilului nchiriat. 3. Locatorul este obligat s-i dea locatarului, n scris, un preaviz de o lun n cazul rezilierii contractului.

VI. OBLIGAIILE LOCATARILOR 1. S respecte destinaia imobilului nchiriat, orice schimbare a destinaiei fiind posibil doar cu acordul scris i prealabil al LOCATORULUI; 2. S plteasc chiria cu respectarea dispoziiilor punctului IV; 3. S ntrein n bun stare de funcionare imobilul nchiriat; 4. S predea spaiul n conditiile iniiale preazute n prezentul contract, la data ncetrii rapoartelor contractuale, indiferent de modul n care acestea au ncetat; 5. Toate cheltuielile aferente spaiului nchiriat (apa, gaz, curent, etc..,) vor fi achitate integral de ctre LOCATARI. 6. Locatarul este obligat s-i dea locatorului, n scris, un preaviz de o lun n cazul rezilierii contractului. VII. REZILIEREA CONTRACTULUI 1. Prin acordul prilor; 2. Prin neachitarea la timp a datoriilor de ctre LOCATARI ctre furnizori si ctre LOCATOR. VIII. FORA MAJORA Prile sunt exonerate de rspunderile derivnd din prezentul contract n situatia producerii unor evenimente considerate de Legea Romna cazuri de for major. Cazul de for major se dovedete i se comunic celeilalte pri conform Legii. IX. ALTE CLAUZE 1. Orice litigii care nu pot fi soluionate de pri pe cale amiabil vor fi remise instanelor abilitate; 2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin acte adiionale semnate de ambele pri; Contractul a fost ncheiat la Braov, azi ________________ n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR

LOCATAR